God idé at tvinge nydanske børn i vuggestue

Af Anne Sophia Hermansen 111

For et års tid siden kom det frem, at hundredvis af nydanske børn i Københavns Kommune stort set ikke har noget sprog, når de begynder i børnehave. De har desuden svært ved at lege med sig selv og andre. En klyngeleder udtalte dengang til Berlingske:

»Familierne kommer fra kulturer, hvor der ikke er tradition for at tale med børnene, læse bøger for dem og selvstændiggøre dem. Børnene bliver serviceret meget, og de har svært ved selv at spise, gå og løbe, fordi de har siddet i en stol eller på en arm. De har aldrig lagt et puslespil, men er i stedet blevet passivt underholdt af fjernsyn,«

Hun fortalte videre, at de skal lære at lege med noget så simpelt som f.eks. biler og at:

»Ser man på børn fra disse familier, så kan de ved skolestart det – også selv om de har været indskrevet i børnehave – som et treårigt etnisk dansk barn normalt kan. Det er skoleundervisningen jo ikke tilrettelagt efter.«

Nu er regeringen så på vej med et udspil om tvungen institutionsgang for udvalgte grupper af børn med indvandrerbaggrund, og ja, mange vil sikkert vride sig ved tanken om, at børn skal tvinges i vuggestue og børnehave. For børn er først og fremmest borgernes og ikke statens, og derfor bør det også være op til forældrene selv at bestemme, om de vil lade deres barn gå i institution eller ej.

Men der er undtagelser.

Hvis forældre ikke er i stand til at give deres børn de forudsætninger, der skal til for, at de kan begå sig på dansk og senere indgå i vores skolesystem på lige fod med jævnaldrende, må staten sætte ind og få børnene sendt i vuggestue eller børnehave. Også selv om forældrene måske foretrækker at passe dem derhjemme.

For hvad er alternativet? At de indleder livet med at være bagud på point? At de ikke får de nødvendige sproglige forudsætninger, så de senere kan gennemføre en uddannelse? At det bliver meget svært for dem at lykkes i et specialiseret samfund som det danske – og skulle det virkelig være at foretrække fremfor at synge “Godmorgen sol” i børnehaven?

Ifølge en ny rapport fra pædagogernes fagforening BUPL bliver cirka en tredjedel af alle 1-2-årige børn med indvandrerforældre passet hjemme. For ti år siden anslog Danmarks Statistik, at det var hver 4., der blev passet derhjemme.

Så problemet er hverken nyt eller går væk af sig selv. Der er også blevet skrevet om det i årevis, og den ene efter den anden politiker har råbt vagt i gevær.

Det her handler om at forbedre nydanske børns vilkår, men det handler også om, at hvis vi vil parallelsamfund til livs, må vi opgive vores misforståede tolerance overfor fremmede kulturer og se den ubekvemme sandhed i øjnene – og den er, at vi sidder med et problem, vi selv har skabt, fordi vi ikke har grebet ind i tide. Alt for længe har vi tilladt indvandrere og efterkommere at leve isoleret fra det øvrige danske samfund og ladet dem afsondre sig, endda på skatteydernes regning. Der er ingen grund til at fortsætte den udvikling og lade børnene betale for det.

Som det er i dag, bliver børn sprogtestet fra de er tre år. Det kan man sagtens sætte ned til halvandet-to år. Og hvis ikke de har noget, der ligner et aldersvarende sprog, må de indskrives i institutioner, hvor pædagoger kan tage over og give dem de fornødne sprogkundskaber. Alt andet vil være omsorgssvigt – først forældrenes, siden samfundets.

Endelig bør børnecheck såvel som kontanthjælp være i spil, når kommunen lægger pres på forældre, der ikke kan se pointen i at lade deres børn gå i institution og lære dansk.

Og nej, det er ikke at gøre børnene en bjørnetjeneste, medmindre man da misforstår ordet og tror, at der er tale om “en meget stor tjeneste.”

Som klyngelederen også dengang udtalte til Berlingske:

»Børn, man ikke har fået fat i, og som ikke har lært at lære, før de fylder to år, får vi ikke på niveau med deres jævnaldrende nogensinde. De får nok ikke en ungdomsuddannelse, og de får svært ved at klare sig i samfundet og forsørge sig selv. Desværre.«

 

111 kommentarer RSS

 1. Af Rosa Haralds Kristiansens

  -

  Rettelse
  Det gør vi ikke med at pådutte dem…

 2. Af Niels Larsen

  -

  ROSA HARALDS KRISTIANSENS: “Børn kan sagtens håndtere to sprog, med mindre de er udviklingshæmmede.”

  Men det er lige præcis problemet med mange af de fremmedes unger. Ofte grundet i fætter-kusineægteskaber, som notorisk ofte medfører skavanker ved ungerne. Mentalt og/eller fysisk.

  Det er i høj grad den ægteskabsmodel, som har ført til et betydeligt lavere IQ-gennemsnit i de fremmedes hjemlande (og her).

 3. Af Helge Nørager

  -

  Når man tænker på hvordan de kongelige og adelige samt meget rige ofte i århundrede er blevet giftet med fætre og kusiner, forstår jeg nu bedre det kaos som er tingens tilstand.

  For jeg formoder de Hr. Niels Larsen er bekendt med kongerækken og den slags.
  Så sikken med at gifte sig med nære slægtninge er da noget de superrige, adelige og kongelige og den slags har gjort i generationer ja i årtusinder.
  Så det er da naturligt at den gemene hob blot gør som de succesfulde magthavere.

 4. Af f. jeNse n

  -

  AF HELGE NØRAGER – 2. FEBRUAR 2018 8:15

  Indavl kendes også i samfund som på Færøerne og Island.

 5. Af M Jørgensen

  -

  Mon ikke vi alle kan blive enige om , at hvis det skal lykkes at få integreret børnene i det danske samfund, så er det en forudsætning at de er “klædt på” til dette.
  Her er tilbuddene i daginstitutionerne en væsentlig faktor hertil- det er her der knyttes kontakter på kryds og tværs, uanset hvilken etnicitet et barn har.
  Det er her der indgåes legeaftaler så børnene udenfor instituonstiden mødes og leger hos hinanden under private forhold.
  Disse venskaber videreføres i mange tilfælde også når skolealderen kommer, det har jeg personligt oplevet med mine egne børn , og i dag også med mine børnebørn.
  Men fyordet i hele denne debat er ordet om tvang, for ingen bryder sig om at skulle tvinges til noget.

  Iøvrigt fortjener personalet som tager sig af vores børn i daginstitutionerne i skolen eller i SFO masser af ros for deres arbejde.

 6. Af Niels Juul Hansen

  -

  Indlæg i censurfilter – igen igen!

 7. Af Rosa Haralds Kristiansens

  -

  Helge Nørager
  Det er meget fornuftigt, at vi ikke gifter os med nære slægtninge, på grund af genetikken, konge eller indvandrer. Det kan være dyrt for et samfund, at vi kommer til at arve store livstilssygdomme i generationer, samt at vi kan risikere, at blive udviklinghæmmede, eller bare lidt mindre begavede. De danske konger blev simpelthen gale. I et lille samfund som Island kan man se resultaterne meget hurtigt, desuden findes der en enorm genbank, som kan granske visse store sygdomme. I Island var det forbudt med fættre kusineægteskaber en periode, nu mener man, at landsmænd selv har fundet ud af, at det ikke er fornuftigt, at man er i en for tæt familie. En isl. mand har faktisk opfundet en app til formålet.

  Min far var fisker inden han blev håndværker og stiftede sit firma. Han fortalte tit om et sted i Island, hvor de faktisk var lidt “sjove”. Det samme fortæller min danske svigermor mig om landsbyer, dengang hun var barn i Jylland. Vi talte om sprog og jeg var forunderet over, at der var så mange dialekter i DK. Hun fortalte, at dengang hun var barn, blev folk ved kæret, fordi det var det mest trygge. Det samme gælder for flere indvandrere, de bliver ved “kæret”. Hun rejste selv væk for at få uddannelse. Jeg bliver faktisk glad, hver gang jeg ser ægteskaber mellem ikke vestlige indvandrere og danskere. De får stærke børn, hvis forældrene kan håndtere forskellen.

  Jeg tror det er tids nok, at sende indvandrerbørn i børnehaver. De kommer alligevel i børnehave ved 1.5-2 års alderen. De vil dog have mindre sprog end dem, der har været der fra 1 års alderen. Mange forældre vælger at være sammen med deres børn til de er 1-1.5 år. Det gjorde vi. Vi blev hjemme på skift. Vores børn kom direkte i børnehave og gik ikke i vuggestue.

  Jeg tror til gengæld, at totalt fravær af det danske sprog i familierne kan resultere i at indvanderbørn fra alle lande kommer til at tale et fattigere dansk og de får et mindre ordforråd. Det kommer selvfølgelig an på individets intelligens og om barnet/den unge læser danske bøger, hvilket øger alles ordforråd.

 8. Af Gert Hansen

  -

  Babelstårnet.

 9. Af bent jensen

  -

  Under ældre kommentarer er der indlæg om hvor menneskefjendsk og rødfascistisk ministeriernes og systemets behandling af børn og forældre er blevet. Hvad mai mercado og “det konservative folkeparti” angår, så er mai ikke konservativ, men radikal, og K er efterhånden mest et radikalt parti. Der er ingen partier tilbage man kan stole på. Alle er de noget andet end de udgiver sig for at være. Vores demokrati er udhulet, degenereret og fjernstyret. Ingen forsvarer familien, hjemmet, fædrelandet, rets- og velfærdsstaten. Og se hvordan DF snorksov mens man slagtede postvæsnet, seruminstituttet, vaccinefabrikken, skolerne og store dele af infrastrukturen.

 10. Af Helge Nørager

  -

  Jeg er af prins Ib imod særlove som indebærer tvang, rettet mod religiøse eller bestemte grupper.
  Det er sandt at genetisk er det nok ikke klogt at avle fætter og kusine for ofte, det ved en landmand og avlsgartnere.
  Men kærlighed er noget underligt noget, og sociale skikke i forskellige samfund og samfundslag det samme.
  Kan kun håbe det vil aftage i fremtiden problem.
  Sprog er vigtigt, og jeg er af den, ikke særligt populære opfattelse at afskaffelsen af modersmåls undervisning var en stor fejl.
  Kan vel sammenlignes med IC4 og sammenbrud af told og skat, en mega brøler.

  For vel er det rigtigt at børn ofte hurtigt kan beherske 2 sprog, men er det ikke sådan, at det er en forudsætning at de behersker det ene ret godt ?.
  Så kommer det andet hurtigt.
  De børn som ikke kan, hverken Dansk eller deres forældres særligt godt, er nu engang svært stillet, det er i hvert fald min opfattelse.
  Hvilket gør det med modersmåls undervisning til en politisk mega fejl, som dog kan rettes.
  Hvis den politiske vilje findes.

  Men tvang fordi de åbenbart ikke taler godt nok, er lige på kanten af selv en liberal tankegang.
  Hvor er retten til at bestemme over eget og børns liv henne ?.
  Og stadig hvem skal betale ?.
  Forslag med at fjerne alle tilskud som børnepenge osv, for at alle vuggestuer, børnehaver og SFO bliver gratis er sympatisk, og absolut en tanke værd.
  Men problem er sikkert reelt, det med sproget, men tror ikke at nogen løsninger som indebærer tvang er gode,
  Det med få begge forældre i arbejde eller uddannelse er da meget godt og vil skabe behov for børnepasning, men det er nu engang sådan at forældre ofte har haft en hjemmegående.
  Det var samfundsmønster langt op i 1960,erne.
  Så kom industriens behov for arbejdskraft, og så kom de alle væltede i alle kommuner disse.
  Vuggestuer, børnehaver, fritidshjem osv
  For kvinden skulle jo frigøres og ud og arbejde helst til lav løn, det var påkrævet for at skabe vækst og ligestilling og fremgang.
  Og i dag er vi nu kommet så vidt at vi overvejer tvang for at sende børn i institution.
  Hvad er der sket ?.

  Er den ide om at der skal 2 arbejdsindtægter til, for at kunne sikre en materiel social gennemsnits standart, måske forkert. ?

 11. Af bent jensen

  -

  Familiepolitikken siden 1968 har været umenneskelig og hensynsløs overfor tusinder og atter tusinder af familier. Man har fra kommunisternes og de rabiate feministers side gjort meget for at nedgøre mændene, for at undergrave hjemmets fred, for at splitte familierne, for at gøre børnene retsløse. Og denne undergravning er blevet fulgt op af diverse familiebureaukratier. Titusindvis af hjem/familier er blevet opløst og splittet for alle vinde. Antallet af tragedier og tabere er uhyggeligt højt. Pga. forrykt og totalitær familie- og skilsmissepolitik mv.

 12. Af Aage Christensen

  -

  Problemstillingen er måske endda bredere end de fleste forestiller sig. Et nært familiemedlem valgte forleden, egentlig imod hendes egne principper, at flytte sit barn til anden vuggestue. Dels var hun nu sidste etnisk danske barn på stedet, dels, og det er pointen her, var der heller ingen etniske danske pædagoger tilbage. Ikke at der nødvendigvis er noget galt med det i sig selv, men ingen af dem talte et godt dansk. Med tanke på sprogudviklingen hos sit barn i en institution med lutter tosprogede børn OG ligeså pædagoger – ja så valgte forældrene altså den løsning at flytte den lille…

 13. Af j.. haNse N

  -

  AF AAGE CHRISTE NSEN – 2. FEBRUAR 2018 11:33
  “Et nært familiemedlem valgte forleden, egentlig imod hendes egne principper, at flytte sit barn til anden vuggestue. Dels var hun nu sidste etnisk danske barn på stedet,”

  Du har misforstået det hele.
  Hele muslimbashingen denne gang går ud på, at muslimerne skal straffes, fordi muslimer ikke sender deres børn i vuggestuen.
  Nu skriver du så, at vuggestuerne er fyldte med ikke etniske danske børn.
  Ren debatsabotage.

 14. Af Niels Larsen

  -

  J.. HANSE N – 2. FEBRUAR 2018 11:49

  Næh. Øvelsen går ud på at sikre, at ungerne lærer dansk. Det kan/vil/evner forældrene tilsyneladende ikke i tilstrækkelig grad at lære dem.

  Deres modersmål er komplet ligegyldigt i en dansk sammenhæng.

 15. Af anja gedsted

  -

  Før vi tvinger børn til noget som helst, var det så ikke relevant og tale om vores politikere? Er i klar over at flygtninge debatten er et false flag? Ser i ikke at velfærds-samfundet bedlægges, imens i sidder her og ønsker invandrere bål og brand? Det er klassisk false flag politik. I er tosser, der manipuleres. Det er ren Orwell. Den daglige hade-session. GOLDSMITH IS THE ENEMY! HATE HIM!

 16. Af Niels Larsen

  -

  ANJA GEDSTED

  Hvad der ødelægger velfærdssamfundet er først og fremmest de mange-milliarder store årlige underskud på de uønskede fremmede.

 17. Af j.. hanSe n

  -

  AF NIELS LARS EN – 2. FEBRUAR 2018 12:12

  Min søn blev født i udlandet.
  Vi talte ikke dansk.
  Han kom til Danmark som fire årig.
  Et år efter talte han dansk og engelsk flydende.
  Måske er problemet, at der kun er 1-2 pædagoger til at passe 30 børn.

 18. Af bent jensen

  -

  At beslaglægge børn i alderen 1-2 år fra deres forældre, som led i en generel politik, er nærmest barbarisk. Og staters opdragelse af børn har altid været en pervers omgang. Se hvad der foregik i kina, na zi tyskland og sovjet-unionen. Mai mercado er en radigal ekstremist.

 19. Af Søren Jakobsen

  -

  Problemet er ikke “nydanskere”, det er voldsomt forfejlet at bruge udtrykket generelt om indvandrere når det i virkeligheden er Arabere/muslimer der er problemet. Indvandringen af Arabere/muslimer er jo rendyrket import af en underklasse der ikke evner at indgå i et demokratisk vestligt samfund og ikke evner at forsørge sig selv men derimod ligger det Danske samfund til last i generationer – da dette er Danmarks største problem må vi stemme derefter.

  https://nyeborgerlige.dk/principprogram/staerkt-kulturelt-vaerdifaellesskab/

 20. Af Frank Wulff

  -

  Den bedste måde at få flere i vuggestue & børnehave er at gøre det mere attraktivt for forældrene.

  Her kan man starte med at fjerne børnecheck og samtidig reducere/fjerne egenbetaling, hvilket alt andet lige, vil gøre det mere attraktivt at sende børn i institution end at have dem derhjemme.
  Denne punkt er tidligere beskrevet i indlæg af Steen Ehlers – 1. februar 2018 20:10.

  Mht. sprog, så er jeg af den holdning at dansk som udgangspunkt som minimum skal være sekundært sprog.
  Der SKAL ikke fra politisk side stilles krav om at dansk skal være primært sprog.
  Her kan politikerne evt. tage udgangspunkt i de 4 sprog man må bruge fra Folketingets talerstol.

  Til sidst skal tvangen gælde for ALLE i Danmark, ikke kun specifikke grupper.

 21. Af Gert Hansen

  -

  Anja Gedsted:

  Du har åbenbart ikke forstået særlig meget. Hvorfor du skilter hermed, kan kun undre.

  Citat: ‘Ser i ikke at velfærds-samfundet bedlægges, imens i sidder her og ønsker invandrere bål og brand? ‘

  Indvandrere er ikke en homogén gruppe. Det er derefor åbenlyst forkert at slå dem alle over een kam. Der er meget store forskelle.

  Det er rigtigt at det såkaldte velfærdssamfund er på vej til at blive nedlagt. Og det er der selvfølgelig flere grunde til. Der skal eksempelvis to indtægter (og skattebetalinger) i en familie for at det kan opretholdes. Det sker i stigende grad ikke længere. Så her er een af de økonomiske grunde, og i takt med at denne gruppe øges, vil der blive tale om nedlæggelser af velfærdsordninger. Dette har man accepteret politisk, hvorfor man blot snakker og snakker, og det har man gjort i mange år, og blot nøjes med resigneret at konstatere, at ‘integrationen har slået fejl’.

  Niels Larsen 12:21 angiver en væsentlig grund, og læg mærke til at han ikke generaliserer.

 22. Af Thomas Nielsen

  -

  Det er jo ren symptombehandling at tvinge børnene i vuggestue. Det virkelige problem er at der i både 1., 2. og 3. generation er alt for mange indvandrere der slet ikke ØNSKER at være en del af Danmark, some slet ikke FORSØGER at bidrage positivt og konstruktivt til samfundet. Det eneste de ønsker er at få del i vores velfærd: kontanthjælp, SU, boligsikring, børnepenge, invalidepension…
  Derfor er der også kun én medicin, der hjælper: NUL ydelser til personer der ikke taler – og alt efter alder skriver dansk, som ikke aktivt søger arbejde og påtager sig anvist arbejde, eller passer sine studier. NUL.
  Så kommer børnene i vuggestue af sig selv, for både mor og far er jo på arbejde. Præcis ligesom alle danskerne…
  .

 23. Af Thomas Nielsen

  -

  Det er jo ren symptombehandling at tvinge børnene i vuggestue. Det virkelige problem er at der i både 1., 2. og 3. generation er alt for mange indvandrere der slet ikke ØNSKER at være en del af Danmark, som slet ikke FORSØGER at bidrage positivt og konstruktivt til samfundet. Det eneste de ønsker er at få del i vores velfærd: kontanthjælp, SU, boligsikring, børnepenge, invalidepension…
  Derfor er der også kun én medicin, der hjælper: NUL ydelser til personer der ikke taler – og alt efter alder skriver dansk, som ikke aktivt søger arbejde og påtager sig anvist arbejde, eller passer sine studier. NUL.
  Så kommer børnene i vuggestue af sig selv, for både mor og far er jo på arbejde. Præcis ligesom alle danskerne…
  .

 24. Af Allan Hansen

  -

  Læs Lars Hedegårds ” Muhammeds piger –
  vold, mord og voldtægt i Islams hus. 2011
  – en af hans bedste!

 25. Af Niels Larsen

  -

  THOMAS NIELSEN

  Helt enig.

  Kun ved at ramme forældrene på pengepungen og indføre en væsentlig andel af tvang vil der ske væsentlige fremskridt.

  Både mht. ungernes sprogfærdigheder og mht. forældrenes integration.

 26. Af Ole pedersen

  -

  De almindelige danskere går hårde tider i møde. 179 er ved at ødelægge alt for fem millioner. Middelklassen er under angreb. Hundredtusinder vil blive fyret/marginaliseret pga. den teknologiske udvikling og politikernes hjernedøde omgang med ny teknik. Andre hundredtusinder er på vej ud i elendighed pga. nedbrydningen af alt med familieværdier, velfærd, sundhed, kultur, retssikkerhed og meget mere. Menigmand er udset til at blive behandlet som et nummer, som et stykke stemmekvæg, som et offer for plyndring, nedskæringer, nye sygdomme og organiseret kriminalitet. Læs om de gak-gak malmø-tilstande der snart kan genfindes i Kbhvn, Odense og Århus.

 27. Af Ole pedersen

  -

  VELFÆRDSSTAT ELLER TYRANNISK URETSSTAT? Hvis man ser efter, og leder oplysninger frem om hvad der foregår på velfærdsstatens/bananstatens mere og mere skumle bagside, vil man opdage at partierne er nærmest komplet skruppelløse i at snyde og udnytte børn og forældre og alle andre danskere. Vi føres bag lyset på tusindvis af måder, og vi tyranniseres og terroriseres på mange områder. Den politiske “elite” er så asocial/hyklerisk/fjollet at vi er ovre i det ubeskrivelige. Og tyranniet/manglen på demokrati kan man nu opleve på mange felter. Arbejdsløse tyranniseres, syge og pårørende tyranniseres, hjemløse tyranniseres, skilsmissebørn og -forældre tyranniseres, voldsofre osv. tyranniseres, gamle tyranniseres……. i utallige tilfælde. Pressen burde kaste sig over emnet, som ikke man ikke kan redegøre for på 12-15 linjer. Se den korte avis og diverse bøger af steen steensen.

 28. Af Flemming Lau

  -

  Hør nu her, læg nu lige det ideologiske + – til side engang!

  Serviceloven gælder alle børn, sorte, hvide, røde og blå. Kendsgerningerne er at 20% af en årgang er funktionelle analfabeter når de går ud af 9 klasse. Og der er også danske unge iblandt og vi kan ikke være det bekendt. Vi har et hyr med at få stoppet tilgangen af danske unge der grundet stofmisbrug, optager pladserne på herberg og forsorgshjem. Og samme hyr har vi med at få stoppet tilgangen unge indvandrere der ingen andre steder kan erhverve sig 15-20 000 om måneden + kontanthjælp, end ved at tjene som stik I rend dreng for banderne. Når de bliver lidt ældre ser vi dem som hjemløse foran Bilka med “Hus forbi!” Det er ikke værdigt.

  Det går jo den forkerte vej når tallet for hjemmepassede ifølge BUPL er gået fra 25% til 33%.

  De nye er slet ikke at man vil have flere til til at bruge vuggestuen. Nyheden er at man fra kommunalt hold, ikke har villet lade serviceloven gælder for indvandrendes små poder, men kun de danske. Hvorfor…? Fordi man i det regi, er berøringsangst og ikke ønsker nogen form for konflikt med modvillige forældre der, hvis de ikke får deres vilje, møder op på socialforvaltningen med hele den pukkelryggede familie og rydder kontorerne.

  Den skelnen møder man også på jobcentrene. Forestil jer reaktionen hos en “syg” indvandrer, der bliver pålagt at tage sin seng med på arbejde, for en times dagligt arbejde. Men det byder man altså syge danskere!

 29. Af Ole pedersen

  -

  SE HVORDAN BØRN ENSRETTES OG STATSOPDRAGES i muslimske lande som Somalia, Sudan Iran, Pakistan og saudi-arabien osv. De opdrages til at være soldater og kanonføde og til at hade alle vesterlændinge.

 30. Af svend jensen

  -

  Man ved, at muslimske børn i mange tilfælde er afkom af fætter-kusine ægteskaber. Som en konsekvens heraf har mange af børnene defekter, både fysiske og psykiske, som følge af generationers indavl. Det er jo ikke uden grund, at nært beslægtedes ægteskab er forbudt for danskere – det bør det også være for det tilrejsende herrefolk.
  De danske vuggestuer bør orienteres, hvis barnet er et resultat af indavl. På den måde kan man ved omhyggelig pleje formilde nogle af de værste følger af den sundhedsfarlige indavl. Samtidig bør man også undervise de muslimske forældre i det skadelige ved deres religions anerkendelse af fætter-kusine ægteskaber. Undlader man dette, vil det være en katastrofe for den nødvendige assimilation af muslimske kvinder i sunde ægteskaber med kristne danske mænd. Det har ikke noget med racisme at gøre, men er sund fornuft.

 31. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Lad os bare sige, at du har ret, Anja Gedsted.

  Hvorfor i al verden bruger venstrefløjen så al sin energi på, at forsvare højreradikale, antisemitiske islamister mod enhver anklage, samt på at importere flere kronisk arbejdsløse migranter, der tømmer velfærdskasserne, uden at bidrage med noget videre til dem – i stedet for, at forsvare velfærdssamfundet?

 32. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Det, Anja Gedsted åbenbart ikke forstår, er, at de “ikkevestlige” flygtninge dræner velfærdskasserne, så der ikke er meget til overs til andre.

  Denne gruppe modtager velfærdsydelser, der samlet set koster langt mere, end de bidrager med i form af skatter, moms og afgifter, og dét betyder, at der er mindre til overs til dem, der faktisk har betalt deres skatter, når de får brug for hjælp fra velfærdssamfundet.

  Selv, da arbejdsløsheden var allerlavest, så var over 90 pct. af de somaliske og palæstinensiske kvinder arbejdsløse, så det er viljen til at arbejde, der mangler – hvis problemet da ikke er, at de ikke må arbejde for deres mænd – men resultatet er det samme; de dræner velfærdskasserne, uden at bidrage til dem.

  Derudover forsøger de højreradikale islamister, at true os til, at indskrænke en fuldstændigt central meneskerettighed, som ytringsfriheden, ved hjælp af terror.

  Så, det er vidst dig, der bør vågne…

 33. Af Benjamin Natihuen

  -

  @JAKOB S. RASMUSSEN – 2. FEBRUAR 2018 16:44
  Potentielle svar til JSR.:
  1) Mange venstrehandicappede er besat af tanken om at frelse verden med ord, ord, ord; om jorden så dermed vil gå under i kaos og ragnarok.
  2) Andre venstrehandicappede deler med muslimer den illusion, at de andre er deres nyttige idioter
  3) Resten af de venstrehandicappede har aldrig været indlagt i en vuggestue.

  PS!
  Det var herligt at overvære Elitens dukse samt de venstrepopulistiske ekstremister danse glædespolka omkring bager-Ali, alt imens journalister langsomt trak bukserne ned på dem alle – til fuld beskuelse af den sardonisk smilende offentlighed. Applaus!

 34. Af Kevin Mason

  -

  Metoo!

  Nu bliver 75-årige mænd også kulturberiget…

  Uddrag fra “22-årig mand tvang 75-årig til sex på togstation”, Ritzau 020218:

  “Tidligt fredag morgen fik en 75-årig mand tæv og blev tvunget til at udføre oralsex på en yngre mand.”

  “Ifølge sigtelsen blottede den 22-årige sig for den ældre mand og bad ham give sig oralsex.

  Da den 75-årige nægtede fik han flere knytnæveslag i ansigtet, samtidig med at den unge mand truede med at kaste ham ud foran et S-tog.

  Det fik offeret til at føje sin plageånd og give ham oralsex. Samtidig blev han taget i skridtet og slået med en paraply.”

  “Den 22-årig nægtede sig skyldig. Han forklarede, at han var fuld og lå og sov på stationen.

  Han var ifølge sin forklaring blevet vækket af den ældre mand, der angiveligt kaldte ham både abekat og neger.”

 35. Af j... haN,...

  -

  https://www.b.dk/nationalt/tingbjerg-bageren-ali-far-ikke-penge-fra-indsamling

  Ali kunne alligevel ikke bruges i højrefløjens skumle dagsorden.
  Men hvad?
  Populisterne og demagogerne finder vel en anden sag i morgen.

 36. Af Per Torbensen

  -

  Idag klokken 18.36 Herrens år er 2018 ,er 3 ud af 4 blogs lukket for kommentarer -censur eller
  defatisme ?? eller dovenskab ? ikke noget smukt syn .

 37. Af Orla Guud

  -

  Naturligvis burde velfærdsbetalinger af landets borgerligste rigeste være selvbetalte..fx. hospitaler, pensioner, skoler -uddannelse for deres børn mv. . Giver ingen mening at staten betaler?

  Jeg arbejder selv som postbud, Vi får en meget dårlig minimumløn, og jeg ønsker så absolut ikke at betale skatter til elitens velfærd.

 38. Af Orla Guud

  -

  Det ville også være bedst hvis alt statsstøtte fjernes til privatskoler. Forstår ikke at folket skal betale for at uddanne eliten? Og naturligvis skal religiøse skoler ikke være tilladt af nogen slags, uanset om muslimsk-kristen-jødisk af art. En Dansk statsbetalt skole skal være ateistisk som Danmark, og ude af religion.

 39. Af Niels Larsen

  -

  ORLA GUUD: “jeg ønsker så absolut ikke at betale skatter til elitens velfærd.”

  Har du tænkt over, at eliten muligvis er ved at miste lysten til at betale for din?

 40. Af Orla Guud

  -

  Niels Larsen…

  Tanken har aldrig strejfet mig! Da jeg er rig, har jeg nok at dele af. Måske er du af den egoistiske rige kultur der ikke ønsker at dele med sine medmennesker? Ligesom Trumpism som vi ser i USA? Mv….Nej tak, bevist at anstændighed fører en person videre i efterlivet, end noget andet. Jo mere men deler, jo større bliver man.

  De private skoler må ud af statsbudgettet. Især de religiøse …

 41. Af J Nielsen

  -

  Hvis man tror at vuggestuer og børnehaver er til for børnenes skyld, så er der noget man har misforstået.

  Denne blog demonstrerer, at man ikke skal frygte det onde. Man skal frygte det gode. Det er herfra truslen mod grundlæggende, civile rettigheder kommer.

  Nogle har den frækhed at kalde sig liberale. Det må være slut nu.

 42. Af J L

  -

  I Danmark er der 10 års undervisningspligt, ikke skolepligt. Det betyder, at forældre i teorien kan undervise deres egnet barn hjemme fra august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år og 10 år frem. Jeg ved så ikke hvorledes myndighederne sikrer at kravene til undervisningen bliver overholdt.

  Jeg mener at foreslaget om at tvinge børn i vuggestue er indirekte udtryk for at erstatte undervisningspligt med skolepligt helt ned tll vuggealderen.

  /Jesper Lund

 43. Af Orla Guud

  -

  “Jeg mener at foreslaget om at tvinge børn i vuggestue er indirekte udtryk for at erstatte undervisningspligt med skolepligt helt ned tll vuggealderen.”

  Ser på det helt anderledes. En forældres første pligt udover kærlighed og omsorg, er uddannelse.

  Og problemets størelse her er vel at eliten har flere penge at satse her end de normale? Og at ja flere penge betyder mere uddannelse? Og bedre, da de private skoler tit kun har 15 elever i klassen , modsat 30 i det offentlige?

  Liberale interesser i uddannelse er vel samme som, ingen uddannelse for folket i -99%? Som vi så i det 18 århundrede?

 44. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Orla Guude

  “Og problemets størelse her er vel at eliten har flere penge at satse her end de normale? Og at ja flere penge betyder mere uddannelse? Og bedre, da de private skoler tit kun har 15 elever i klassen , modsat 30 i det offentlige?”

  Mig bekendt ligger landsgennemsnittet for offentlige og private skoler ret tæt.

  Omkring 21 elever per klasse.

  LyngbyTaarbæk Kommune, hvor jeg bor, er en forholdsvis velhavende kommune, men der er stor begejstring for kommuneskolerne, som klarer sig flot i landsgennemsnit.

 45. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Orla Guude

  P.S. Jeg er meget stor tilhænger af folkeskolen, som snart er det eneste vi har tilbage, hvis vi mener noget om sammenhængskraft.

  Da jeg gik i folkeskolen tresserne – og vi hørte, at der var en, der flyttede fra folkeskolen til en privatskole, så spurgte vi altid, hvorfor han eller hun ikke kunne klare folkeskolen og trængte til ekstra opmærksomhed.

 46. Af Per Torbensen

  -

  Pesten over Europa idag er Liberalismen ,den nedbryder alt som er bygget op af mange flittige generationer på trods af ideologi og religion,der var trods alt en fælles nævner-den er ikke eksisterende idag,grådighed og mig mig og atter mig.

 47. Af Helge Nørager

  -

  Per Torbensen.
  Det du beskriver er blot reaktion på den politiske bølge som i Danmark blev udtryk af Statsministeren og af daværende leder af Venstre.

  Du er din egen lykkes smed, underforstået skide med alle andre.

  For de glemsomme hed de Schlüter og Ellemann.

  Budskabet er blevet cementeret af Socialdemokratiet, så de svage der ikke endnu er havnet helt i uføret kan fatte det.

  Vi lever i et konkurrence samfund…………..

  Også blev den mest nederdrægtige fortidsreform gennemført, selvfølgeligt for at hjælpe de allersvageste med inklusion på et arbejdsmarked som ikke ønsker dem.
  ‘Newspeak og ækel umenneskelig politik er resultat her 30 år efter mantraet om at du er din egen lykkes smed.
  Jeg forudså denne udvikling, og intet overrasker, faktisk kun at nogen er forbløffede.
  Men det hele bunder i fordelingspolitik, og den debat er grumset og mantraet er stadig jeg vil have mere og mere, for jeg er min egen lykkes smed,
  Men disse lykkesmede fatter åbenbart ikke de er en del af et samfund og at et stabilt samfund skabes ikke ved at tvinge store grupper ud i økonomisk armod, hvilket rammer børn i flæng og skaber problemer, som kan bliver ret trælse senere i livet
  Utroligt at denne kendsgerning er så svær at fatte for disse lykke smede.

 48. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Benjamin Nat i huen
  Må jeg minde dig om, at initiativet til indsamlingen til støtte for Ali blev startet af den konservative politiker Mette Abildgaard, senere støttet af en ung DF politiker og Peter Hummelgaard fra S. Hvor venstreorienteret fru Abildgaard er, hersker der nogen tvivl om. Ydermere var Inger Støjberg fra Venstre på stedet for at vise sympati for den unge Ali. At hun skulle være venstreorienteret hersker der også nogen tvivl om.

 49. Af o... guu DE..

  -

  AF ROSA HARALD KRISTIA NSEN – 3. FEBRUAR 2018 7:55

  Kasper Støvring var også bidragsyder.
  Hvis han er venstreorienteret, så er det noget, som han er blevet indenfor de sidste par timer.

 50. Af Niels Larsen

  -

  ORLA GUUD

  Jeg er skam langtfra rig. 🙂

Kommentarer er lukket.