God idé at tvinge nydanske børn i vuggestue

Af Anne Sophia Hermansen 111

For et års tid siden kom det frem, at hundredvis af nydanske børn i Københavns Kommune stort set ikke har noget sprog, når de begynder i børnehave. De har desuden svært ved at lege med sig selv og andre. En klyngeleder udtalte dengang til Berlingske:

»Familierne kommer fra kulturer, hvor der ikke er tradition for at tale med børnene, læse bøger for dem og selvstændiggøre dem. Børnene bliver serviceret meget, og de har svært ved selv at spise, gå og løbe, fordi de har siddet i en stol eller på en arm. De har aldrig lagt et puslespil, men er i stedet blevet passivt underholdt af fjernsyn,«

Hun fortalte videre, at de skal lære at lege med noget så simpelt som f.eks. biler og at:

»Ser man på børn fra disse familier, så kan de ved skolestart det – også selv om de har været indskrevet i børnehave – som et treårigt etnisk dansk barn normalt kan. Det er skoleundervisningen jo ikke tilrettelagt efter.«

Nu er regeringen så på vej med et udspil om tvungen institutionsgang for udvalgte grupper af børn med indvandrerbaggrund, og ja, mange vil sikkert vride sig ved tanken om, at børn skal tvinges i vuggestue og børnehave. For børn er først og fremmest borgernes og ikke statens, og derfor bør det også være op til forældrene selv at bestemme, om de vil lade deres barn gå i institution eller ej.

Men der er undtagelser.

Hvis forældre ikke er i stand til at give deres børn de forudsætninger, der skal til for, at de kan begå sig på dansk og senere indgå i vores skolesystem på lige fod med jævnaldrende, må staten sætte ind og få børnene sendt i vuggestue eller børnehave. Også selv om forældrene måske foretrækker at passe dem derhjemme.

For hvad er alternativet? At de indleder livet med at være bagud på point? At de ikke får de nødvendige sproglige forudsætninger, så de senere kan gennemføre en uddannelse? At det bliver meget svært for dem at lykkes i et specialiseret samfund som det danske – og skulle det virkelig være at foretrække fremfor at synge “Godmorgen sol” i børnehaven?

Ifølge en ny rapport fra pædagogernes fagforening BUPL bliver cirka en tredjedel af alle 1-2-årige børn med indvandrerforældre passet hjemme. For ti år siden anslog Danmarks Statistik, at det var hver 4., der blev passet derhjemme.

Så problemet er hverken nyt eller går væk af sig selv. Der er også blevet skrevet om det i årevis, og den ene efter den anden politiker har råbt vagt i gevær.

Det her handler om at forbedre nydanske børns vilkår, men det handler også om, at hvis vi vil parallelsamfund til livs, må vi opgive vores misforståede tolerance overfor fremmede kulturer og se den ubekvemme sandhed i øjnene – og den er, at vi sidder med et problem, vi selv har skabt, fordi vi ikke har grebet ind i tide. Alt for længe har vi tilladt indvandrere og efterkommere at leve isoleret fra det øvrige danske samfund og ladet dem afsondre sig, endda på skatteydernes regning. Der er ingen grund til at fortsætte den udvikling og lade børnene betale for det.

Som det er i dag, bliver børn sprogtestet fra de er tre år. Det kan man sagtens sætte ned til halvandet-to år. Og hvis ikke de har noget, der ligner et aldersvarende sprog, må de indskrives i institutioner, hvor pædagoger kan tage over og give dem de fornødne sprogkundskaber. Alt andet vil være omsorgssvigt – først forældrenes, siden samfundets.

Endelig bør børnecheck såvel som kontanthjælp være i spil, når kommunen lægger pres på forældre, der ikke kan se pointen i at lade deres børn gå i institution og lære dansk.

Og nej, det er ikke at gøre børnene en bjørnetjeneste, medmindre man da misforstår ordet og tror, at der er tale om “en meget stor tjeneste.”

Som klyngelederen også dengang udtalte til Berlingske:

»Børn, man ikke har fået fat i, og som ikke har lært at lære, før de fylder to år, får vi ikke på niveau med deres jævnaldrende nogensinde. De får nok ikke en ungdomsuddannelse, og de får svært ved at klare sig i samfundet og forsørge sig selv. Desværre.«

 

111 kommentarer RSS

 1. Af benNY b..

  -

  Tydeligt at ASH aldrig har gået i børnehave.
  Her mangler der nogle sociale kompetancer.

 2. Af Helge Olsen

  -

  Helt enig med ASH – hvis loven også kommer til at omfatte børn af mangegenerationers danske forældre. Thi der er mange flere af denne forældregruppe, som hverken kan eller vil give deres børn de nødvendige forudsætninger og kompetencer, end hvad der kommer for dagens lys i forbindelse med sager om misbrug og vanrøgt.

 3. Af Rikke Nielsen

  -

  Tvang er aldrig en god ide i et frit samfund.

 4. Af Caroline Kofahl

  -

  @ Rikke Nielsen, er det bedre at forældrene tvinger børnene til at være fremmede i det eneste land, de kender?

  Forældre vil ikke altid deres børn det bedste. Og man kan overveje, hvad et forældrepar egentlig vil med opholdstilladelse her i landet, når de ikke synes, landet – dets sprog og kultur – egner sig til deres børn.

 5. Af bent jensen

  -

  Lad os endelig få noget mere mistænkeliggørelse af forældre. Som alle véd er de jo alle dumme og uvidende, i modsætning til alle børneeksperterne, familiebureaukraterne og de professionelle børnevenner. Som jo alle nærer en langt større kærlighed til børnene end de typiske forældre, som jo KUN tænker på sig selv, og som ikke aner hvad barnets tarv er. De utallige svigt, skandaler, misbrug og idiotiske dumheder som de statsautoriserede “børnevenner” er blevet grebet i siden 1968, bør naturligvis ikke gøre os betænkelige ved at overlade vores børn til den hjertevarme stat og de kærlige familiebureaukrater, der jo altid véd bedst. (ironi anvendt) (PS: selvfølgelig er der også dysfunktionelle familier, men så bør det være en domstolsafgørelse i hvert enkelt tilfælde, hvis et barn med magt skal konfiskeres til fordel for behandler-systemet) ( vilkårlig/systematisk fjernelse af små børn fra familierne er totalitær politik)

 6. Af Eva Lope

  -

  Som pædagogmedhjælper kan jeg oplyse om at de fleste børn, uanset etnicitet, dagligt i vuggestuen står og spørger om hvor er deres mor er henne (enkelte spørger efter deres far)? og nej de vil ikke vide om deres forældre er i gang med at realisere sig selv i finansministeriet eller om de er i hotel- og restaurations branchen – nej barnet forstår simpelt hen ikke hvorfor deres forældre ikke er hos dem. Denne artikel er endnu et gyseligt eksempel på at alting i samfundet nu handler om præstation og penge – mens basale menneskelige behov, som barnets behov for tilknytning til sine forældre, skal tilsidesættes for at skoleoptimere barnet. Det er, set over et samlet livsforløb, komplet ligegyldigt om et barn kan læse i 0 klasse eller 2 klasse, hvis ikke det var fordi at alle skal presses ind i hamsterhjulet hurtigst muligt. At dette tiltag så er en del af en særlig statslig heksejagt på indvandrere er bare dybt kritisabelt både menneskeligt og retligt

 7. Af hr... j.. h...

  -

  Børnehaverne blev oprindeligt dannet, fordi mødrene skulle ud på arbejdsmarkedet.
  Og børnene skulle parkeres i en institution, imens mødrene var på arbejde.

 8. Af bent jensen

  -

  “Forældre vil ikke altid deres børn det bedste”, skriver caroline. I modsætning til politikerne og statsapparaterne, som jo ALTID vil børnene det bedste, det absolut
  bedste!!! Ja, som vil det aller-, allerbedste for os ALLESAMMEN. ( Ironi anvendt) Men gang på gang endte den velmenende politik i formynderi, ensretning, undertrykkelse, hjernevask og statsterror. I forvejen er danske børn og forældre blandt de mest retsløse i verden. Læs ny bog “Far i klemme”. Læs “Skabet” og artikler om hvordan familier er blevet udnyttet og tyranniseret af iskolde røde feminister i familie-, børneværns- og skilsmissebureaukratierne.

 9. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Eva Lope

  Tak for at skære det ud i pap!

  Selv den borgerlige Joachim B. Olsen kalder forslaget latterligt.

  ASH er tilsyneladende løbet tør for gulerødder!

 10. Af Paul Bischoff

  -

  Er enig med dem der mener tvang ikke hører hjemme i et civiliseret samfund.

  Havde det været etnisk danske børn der var tale om, så var de blevet fjernet fra forældrene, som åbenbart ikke er i stand til at varetage deres opgave.

 11. Af bent jensen

  -

  Iflg. TV2 vil staten , Ks børne- og socialminister mai mercado og diverse andre partier nu have fat i børn på 1 og 2 år, så de kan blive beslaglagt og omklamret af behandlersystemet fra helt små. Det er jo totalitær/unaturlig/formynderisk/fanatisk/radikal tænkning. Og vildt hyklerisk, klamt og gak-gak i forhold til Konservatives partiprogram og tidligere politik. Et vælgersvigt af rang.

 12. Af Niels Juul Hansen

  -

  Indlæg i filter!

 13. Af b jensen

  -

  Der har også været adskellige tilfælde af magtmisbrug overfor børn og forældre. Magtmisbrug muliggjort af psykolog-svindel mv., dårlig sagsbehandling og falske/løgnagtige “rapporter” om “understimulering” og manglende forældreevner. Blind tillid til “systemet” er som regel bygget på naiv uvidenhed.

 14. Af Jesper Lund

  -

  Eva Lope,
  Jeg har ikke selv børn og derfor heller ikke børnebørn, så må nøjes med at følge med i min kærestes børnebørn fra sidelinien. Mit indtryk er, at de har rigtig meget glæde af deres institutionsgang, først vuggestuen, så børnehave. Her får de mulighed for være sammen med jævnaldrene samt foretage en masse spændende aktiviteter. Muligheder, som de ikke ville have, hvis de blev passet hjemme af mor (eller far). Hjemme er det også svært for et barn at finde legekammerater, for de er jo i institution.

  Som tilhænger af velfærdsstaten (moderstat), synes jeg, at det er i orden, at varetage børnenes tarv, også indvandrerbørn, ved at tvinge dem i institution.

  Jeg kan så undre mig over såkaldte liberales holdninger til dette spørgsmål. De plejer at kræve så lidt indblanding fra statens side, som muligt i folks liv, men åbenbart ikke, når det drejer sig indvandrerbørn. På det område kommer de til at lyde som fuldblods tilhængere af moderstat.

 15. Af Niels Larsen

  -

  Endnu bedre: tag offentlige ydelser fra forældre, hvis børn ikke kan tale dansk ved skolestart.

  Det vil spare en hel del skattekroner og måske få forældrene til at søge andre græsgange.

 16. Af b jensen

  -

  Den kommunistiske tilgang til familielivet er at det skal overvåges og kontrolleres af staten, og at børnene er statens ejendom. Sandheden er måske at de røde er familiernes og børnenes værste fjender. De gamle familieværdier med stærkt sammenhold, hvor husmødrene var højt værdsat som familiernes vigtige grundværdi, ligger jo nærmest i ruiner nu om dage.

 17. Af Flemming Lau

  -

  Hvorfor formår ikke engang 3 generations indvandrere, at opfostre deres avl ok?
  Hvorfor skal det danske samfund, endnu engang træde til og agere “støttepædagog”?

  En ting er at meget af 3 generations avlet er bagud på point pga den megen indavl. Derudover har den kultur ikke tradition med at tale (sprogstimulere) barnet i et udfordrende miljø. Jamen det er jo glimrende, Her er jo opskriften på udviklingen af et følelsesafstumpet og asocialt individ (sociopat). Deprivation og sociopati hænger desværre lidt for godt sammen. Sæt så det deprimerede barn i et totalitært sharia miljø hvor fokus er at komme til paradis med de 72 jomfruer (mænd,kvinde).
  Det kan da ikke undre nogen at der ingen integration er, med derimod en slet skjult mod kultur.

  Vi ved hvormeget de første 3 år betyder. Danmark har stolte traditioner, enten med en hjemmegående forældre, eller daginstitutioner. Hvis de ikke selv kan finde ud af det så må samfundet træde til og med tvang sikre det i dagtilbud udenfor hjemmet. Og hvis de nægter, så tvangsfjern barnet øjeblikkeligt!

 18. Af tina nymann

  -

  Hvor har du fuldstændig ret og egentlig er her jo tale om omsorgssvigt på den store klinge, både fra forældre side og fra samfundets side, når vi ikke stiller krav om et bedre sprogligt fundament inden børnene sendes i skole.

 19. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret!

 20. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jesper Lund

  Jeg er selv stor tilhænger af vuggestuer og børnehaver, og vi skal gøre alt for at børnene får en god opvækst.

  Men er bryder mig ikke om særlove for religiøse mindretal.

  Hverken tvungne institutioner eller påklædning.

 21. Af Pia Viebjerg

  -

  Vi kan ikke være bekendt ikke at give alle børn et lige godt sproglig udgangspunkt uanset hudfarve. Vi kan heller ikke være bekendt, at nogle børn får sværere ved at lege og få nye venner som følge sfs at de skal indhente de andre. Alle børn har forskellige evner og det mest optimale er, at de kan lære at udtrykke sig og forstå hinanden. Så jeg er enig med ASH. Tænk også lige på, at de fleste børn i dag i børnehaven får en introduktion til alfabetet, men de får jo også så mange andre oplevelser sammen med andre børn. Desuden behøver de vel heller ikke at gå i børnehave /vuggestue hele dagen, men nogle timer hver dag med dansk vil jo lette overgangen til skolen.
  Derudover kan man jo som forældre gribe i egen barm og også huske at invitere forskellige børn med hjem og lege i børnehaven.

 22. Af Helge Nørager

  -

  Nu er det ikke gratis at have børn i vuggestue og børnehave.
  Hvem skal betale, når nogen tvinges til at sende børn til betalt pasning.
  Samfundet. ?
  Og hvis det er samfundet er der sikkert en del mennesker med lav husstands indkomst og mange børn, som gerne vil tvinges frem for at sende dem frivilligt.
  Og det kan vel ikke være intention ?.

 23. Af Jesper Lund

  -

  Niels Juul Hansen
  “Men er bryder mig ikke om særlove for religiøse mindretal.”
  Jeg er enig. Hvis man skulle lave en lov, som sikrer at børn får en tilstrækkelig god opvækst, så skulle den gælde for alle.

  Jeg skrev i min første kommentar, at jeg synes, at det er i orden at staten varetager børnenes tarv ved at tvinge dem i institution. Det er selvfølgelig overordnet set fint, men hvem skal vurdere om et barn ikke har tilstrækkelige færdigheder som forventet af barnets alder, så barnet vil have gavn af at komme i institution? Skal barnet til en “eksamen”? Det giver ikke nogen mening at indføre en sådan kontrolfunktion i vores samfund.

 24. Af Jesper Lund

  -

  Svar i filtret

 25. Af Kjeld Jespersen

  -

  Det er dog en dybt bekymrende diskussion! Hvad bliver det næste? Landsbybørn skal tvinges i institution fordi der ikke er nok jævnalderende de kan lege med i landsbyen? Senere kan man måske aflevere sit nyfødte barn til staten og få det tilbage 18 år senere som et helt og dannet menneske – det er dog en fuldstændig absurd og skræmmende debat.

  Danmark har rigeligt med formynderiske tendenser allerede, det skulle hellere minimeres end promoveres. Der må dog være minimum tillid til at forældre sætter børn i verden for at ville dem det bedste.

 26. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Er formålet ‘assimilation’ med tvang i vuggestue?

  Børn i vuggestuealderen har brug for tæt voksen kontakt. Desværre er der ikke tid til det, da der er manglende nominering med pædagogerne generelt i alle institutionerne.

  Som regel sender man sine børn til vuggestuen, hvis man er erhvervsaktiv. Disse forældre er arbejdsløse og hjemmegående.

  Derudover viser undersøgelserne faktisk det, at børn mellem 0 og 3 år har det bedst med omsorg, trivsel og udvikling sammen med en (biologisk) forælder.

  Så, hvad er meningen med at tvinge nydanske børn i vuggestue? Assimiliere dem?

  Hvis formålet er at styrke nydanske børns sprog, så er det bedst for dem at lære modersmålet først for ligesom at lære sprog nr. 2.
  Både politikere i EU og danske og udenlandske eksperter peger på modersmålsundervisningens vigtige betydning for både indlæring og integration.

  I oktober 2005 blev der vedtaget en betænkning i Kultur- og Uddannelsesudvalget i EU, som anbefaler alle EU-lande at tilbyde modersmålsundervisning og flersproget undervisning i folkeskolerne for at fremme integrationen af indvandrere. I betænkningen hedder det blandt andet, at indvandrerbørn bør kunne tilbydes modersmålsundervisning på det offentliges regning.

  Sådan var det også i Danmark før 2002, men efter folkeskoleforliget blev det frivilligt for kommunerne, om de vil prioritere modersmålsundervisningen.

  Samtidig blev statsstøtten skåret væk, og det fik mange kommuner til at smække kommunekassen i.

  Indlæringen af dansk vil lide under den manglende modersmålsundervisning.
  Det hænger sammen med, at et godt udviklet modersmål er den bedste forudsætning for at lære andetsproget, som for mange af eleverne i folkeskolen er dansk.

  Vejen til at lære godt dansk er at bygge oven på sit modersmål.

  PISA-undersøgelserne viser, at de tosprogede i Danmark klarer sig markant dårligere end i mange andre lande.
  De danske tosprogede børns faglige resultater hænger sammen med den manglende inddragelse af modersmålsundervisning i folkeskolen.

  Modersmålsundervisning er et vigtigt læringsredskab for de tosprogede elever, som sikrer, at de erfaringer og den viden, de har i forvejen, knyttes sammen med den nye viden, de skal have lært i skolen.
  Og det gælder for alle børn, inkl. etniske danske børn, at skolestoffet skal hænge sammen med den viden, de har i forvejen.

  Modersmålet er bestemmende for, hvordan vi oplever virkeligheden, kulturen, forholdet til fællesskabet og menneskerne. Modersmålet er identitetsskabende. Med fjerbelsen af modersmålundervisningen samt at tvinge nydanske børn i vuggestue er det samme som at skabe tomme individer i en stor identitetskrise.

  Hvem gavner det spørger jeg…?

  I skaber og snakker tomt, naivt og uvidende om næsten alting, og værst af alt betragter I det som en eksisterende sandhed. Trist for det her land (Danmark).

 27. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Er formålet ‘assimilation’ med tvang i vuggestue?

  Børn i vuggestuealderen har brug for tæt voksen kontakt. Desværre er der ikke tid til det, da der er manglende nominering med pædagogerne generelt i alle institutionerne.

  Som regel sender man sine børn til vuggestuen, hvis man er erhvervsaktiv. Disse forældre er arbejdsløse og hjemmegående.

  Derudover viser undersøgelserne faktisk det, at børn mellem 0 og 3 år har det bedst med omsorg, trivsel og udvikling sammen med en (biologisk) forælder.

  Så, hvad er meningen med at tvinge nydanske børn i vuggestue? Assimiliere dem?

  Hvis formålet er at styrke nydanske børns sprog, så er det bedst for dem at lære modersmålet først for ligesom at lære sprog nr. 2.
  Både politikere i EU og danske og udenlandske eksperter peger på modersmålsundervisningens vigtige betydning for både indlæring og integration.

  I oktober 2005 blev der vedtaget en betænkning i Kultur- og Uddannelsesudvalget i EU, som anbefaler alle EU-lande at tilbyde modersmålsundervisning og flersproget undervisning i folkeskolerne for at fremme integrationen af indvandrere. I betænkningen hedder det blandt andet, at indvandrerbørn bør kunne tilbydes modersmålsundervisning på det offentliges regning.

  Sådan var det også i Danmark før 2002, men efter folkeskoleforliget blev det frivilligt for kommunerne, om de vil prioritere modersmålsundervisningen.

  Samtidig blev statsstøtten skåret væk, og det fik mange kommuner til at smække kommunekassen i.

  Indlæringen af dansk vil lide under den manglende modersmålsundervisning.
  Det hænger sammen med, at et godt udviklet modersmål er den bedste forudsætning for at lære andetsproget, som for mange af eleverne i folkeskolen er dansk.

  Vejen til at lære godt dansk er at bygge oven på sit modersmål.

  PISA-undersøgelserne viser, at de tosprogede i Danmark klarer sig markant dårligere end i mange andre lande.
  De danske tosprogede børns faglige resultater hænger sammen med den manglende inddragelse af modersmålsundervisning i folkeskolen.

  Modersmålsundervisning er et vigtigt læringsredskab for de tosprogede elever, som sikrer, at de erfaringer og den viden, de har i forvejen, knyttes sammen med den nye viden, de skal have lært i skolen.
  Og det gælder for alle børn, inkl. etniske danske børn, at skolestoffet skal hænge sammen med den viden, de har i forvejen.

  Modersmålet er bestemmende for, hvordan vi oplever virkeligheden, kulturen, forholdet til fællesskabet og menneskerne. Modersmålet er identitetsskabende. Med fjerbelsen af modersmålundervisningen samt at tvinge nydanske børn i vuggestue er det samme som at skabe tomme individer i en stor identitetskrise.

  Hvem gavner det spørger jeg…?

 28. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Er formålet ‘assimilation’ med tvang i vuggestue?

  Børn i vuggestuealderen har brug for tæt voksen kontakt. Desværre er der ikke tid til det, da der er manglende nominering med pædagogerne generelt i alle institutionerne.

  Som regel sender man sine børn til vuggestuen, hvis man er erhvervsaktiv. Disse forældre er arbejdsløse og hjemmegående.

  Derudover viser undersøgelserne faktisk det, at børn mellem 0 og 3 år har det bedst med omsorg, trivsel og udvikling sammen med en (biologisk) forælder.

  Så, hvad er meningen med at tvinge nydanske børn i vuggestue? Assimiliere dem?

  Hvis formålet er at styrke nydanske børns sprog, så er det bedst for dem at lære modersmålet først for ligesom at lære sprog nr. 2.
  Både politikere i EU og danske og udenlandske eksperter peger på modersmålsundervisningens vigtige betydning for både indlæring og integration.

  Indlæringen af dansk vil lide under den manglende modersmålsundervisning.
  Det hænger sammen med, at et godt udviklet modersmål er den bedste forudsætning for at lære andetsproget, som for mange af eleverne i folkeskolen er dansk.

  Vejen til at lære godt dansk er at bygge oven på sit modersmål.

  PISA-undersøgelserne viser, at de tosprogede i Danmark klarer sig markant dårligere end i mange andre lande.
  De danske tosprogede børns faglige resultater hænger sammen med den manglende inddragelse af modersmålsundervisning i folkeskolen.

  Modersmålsundervisning er et vigtigt læringsredskab for de tosprogede elever, som sikrer, at de erfaringer og den viden, de har i forvejen, knyttes sammen med den nye viden, de skal have lært i skolen.
  Og det gælder for alle børn, inkl. etniske danske børn, at skolestoffet skal hænge sammen med den viden, de har i forvejen.

  Modersmålet er bestemmende for, hvordan vi oplever virkeligheden, kulturen, forholdet til fællesskabet og menneskerne. Modersmålet er identitetsskabende. Med fjernelsen af modersmålundervisningen samt at tvinge nydanske børn i vuggestue er det samme som at skabe tomme individer i en stor identitetskrise.

  Hvem gavner det spørger jeg…?

 29. Af Jesper Lund

  -

  Kunne man forestille sig at en speltmor, der efter at have afsluttet en lang videregående uddannelse har fået børn og besluttet at være hjemmegående de næste 10 år for at passe sine børn, får pålagt at sætte et barn i institution fordi barnet har underudviklet sociale kompetencer?

 30. Af Per Torbensen

  -

  Berlinske få lige styr på Jeres blogge og bloggere ,alle Jeres blogge er lukket for kommentarer før fanden er stået op-tag nu debat seriøs og ja har intet med denne blogs emne at gøre,men eneste kommunikations mulighed hvor alle andre blogge er lukket-Houston We have a problem.

 31. Af Henrik S

  -

  ASH
  Var det ikke lettere hvis socialråderne tvang mødrene ud på arbejdsmarkedet , med rengøring , gadefejning eller hvad som helst , så de gør sig lidt fortjent til de penge de stjæler fra os arbejdende.
  Og hvis ellers alle de konfliktsky radikale praktiserende læger der sygemelder disse mødre uden grund hold op med dette , uden at der er konstateret reel sygdom – udover feks “træthedssyndrom” eller asmejulle.
  Så ville deres unger som danske børn blive tvunget i vuggestue og børnehave , hvor de alle kan få den samme socialistiske indoktrinering , som gør de fleste danskere til
  Socialistiske flokdyr der kan blive siddende i sofaen som voksne og der fortsætte indoktrineringen.
  Trods alt bedre end at løbe rundt på gaderne , voldtage og skyde tilfældige.
  Måske ikke så dårligt , som vores tyrker foreslår , lidt modersmål undervisning , så de lettere kan sendes til de varme lande når de har skudt 2-3 danskere.
  Ja fremtiden er ikke lutter lagkage , sådan som politikerne har lagt det tilrette for os danskere.

 32. Af gerald wiltek

  -

  Tvang?
  Hvad er Berlingske Avis er blevet talsmand for.
  Hvad er det for et samfund Danmark er ved at udvikle sig til?

  Jeg kan se at man nu skal tilmeldes Facebook for at lave kommentarer; det kan kun gaa ned ad bakke. I frygter jeres egne laesere, politikerne frygter vaelgerne, og Loekke fatter intet, laerer intet men han leder landet. og folk sidder bare og finder sig i det.
  Jeg giver op.
  .

 33. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR – 1. FEBRUAR 2018 18:42

  Ungerne bor i Danmark.

  I Danmark taler man dansk. Ikke tyrkisk, ikke urdu, ikke arabisk, men DANSK.

  Og når forældrene er for dovne, ligeglade og/eller uden evner til at lære ungerne dansk, så må samfundet sørge for det.

 34. Af Flemming Lau

  -

  J.L.
  Nej det kunne man ikke forestille sig!
  En sådan højtuddannet mor, som sætter husmoder gerningen meget højt, og som er gift med en højt betalt håndværker, helliger selvfølgelig familiens herunder børnenes tarv og velfærd meget højt. Familien har en bolig med have som er indrettet med alverdens pædagogiske udfordringer, lidt dyrehold, urte, grøntsags og blomster bed med frugttræer og buske. Matriklen er selvfølgelig et enormt trækplaster for områdets dagpleje mødre og deres børn.

  Det omvendte, er det som ASH beskriver og derfor skal der skrides ind imod modkulturens omsorgssvigt af deres indavlede børn, længere er den ikke!

 35. Af Steen Ehlers

  -

  Man kunne slå to fluer med et smæk ved at fjerne børnepenge og alle børnebetingede tilskud og bruge de samme penge på at nedbringe/fjerne betaling for vuggestuer og børnehaver. En del af pengene måtte også bruges på institutionerne, fordi belægningen vil blive større.
  Men en sådan omlægning ville fjerne mange indvandrerfamiliers motivation til at snyde systemet for at gå hjemme og passe børn. Et sådant system ville heller ikke indebære tvang.
  Måske kunne andre ydelser også omlægges fra udbetaling af penge over til naturalieydelser.
  Et sådant system ville også fjerne muligheden for at sende børnepenge til udlandet, da der så slet ikke blev udbetalt børnepenge til nogen overhovedet.
  Jeg vil understrege, at jeg ikke forestiller dette som en spareøvelse, men som noget, der skal være provenuneutralt for det offentlige.

 36. Af Rosa Haralds Kristiansen..

  -

  En lille historie fra det rigtige liv. Jeg har en mandlig kollega, som gik hjemme med sine tre drenge i et år. Drengene hold fri fra børnehaven. Moren er læge og havde meget travlt. Hun var i gang med sit speciale. Min kollega glædede sig meget til at gå hjemme sammen sine drenge. Det startede meget fint, fordi drengene kunne lege sammen, men der var faktisk ingen børn i nærheden. Alle var på arbejde og børnene i børnehave. Så småt begyndte drengene at savne deres kammerater og venner. Året gik godt og han kom nok tættere på sine drenge, end han nogensinde var kommet ellers, men børnene var ellevilde med at komme i børnehave igen.

  Hvis vi taler om indvandrerbørn, så er der mange børn, der går hjemme hos mor, fordi det er mor, der går hjemme. Ofte er der mange børn i familien, således lægger forældrene ingen, eller meget lille vægt på, at deres børn lærer dansk. Ofte taler forældrene dårligt, eller slet ikke noget dansk. Børnene får ikke danske venner. Disse børn starter først med at tale dansk i 0. klasse. Nogle gange går begge forældrene hjemme. Hos flere indvandrergrupper går 66-89% af begge forældre hjemme og taler knapt nok dansk. De børn, der først starter med at tale dansk i 0. klasse klarer sig betydeligt værre, end indvanderbørn, der har gået i børnhave. For det handler ikke kun om at forstå dansk, men også om at forstå sprogets under og overtoner, samt en basal kulturforståelse. Jeg har en veninde fra Afrika. Hun kom til Danmark som 6 årig og taler stadigvæk rigtig dårligt dansk. Det har forhindret hende i at tage en studentereksamen, selv om hun er en godt begavet kvinde. Hun kunne tænke sig at blive sygeplejerske. Nu skal hun til at lære at tale dansk, fordi moren ikke sørgede for, at hun lærte dansk, da hun var lille. Til gengæld taler hun godt fransk. Det er vigtig at lære sproget og det er vigtig, at forældrene giver deres børn lov til at lære dansk, for det udelukker ikke, at de kan tale forældrenes sprog. Sørg for at indvandrerbørn kommer i børnehave, især hvis forældrene ikke taler dansk. Landet har ikke råd til flere funktionelle analfabeter. En anden ting, der sker, er at hjemlandssproget bliver forringet for hver generation. Disse børn vil ikke kunne klare sig rent sprogligt i det gamle fædreland, selv om de taler danskarabisk, dansktyrkisk mm., for alfabetet også er et andet. Jeg kender det selv. Jeg har lagt vægt på, at mine børn talte dansk og gik i børnehave. Vi har også talt mit sprog. Vi har begge taget forældreorlov. Det var godt for os alle. Begge vores børn gik til modersmålsundervisning i mit sprog fra 1-9 klasse, om lørdagen 4.5 time.

 37. Af Jesper Lund

  -

  Rosa Harald Kristiansen
  Hvilken instans skal vurdere om et barn ikke har tilstrækkelige færdigheder som forventet af barnets alder, så barnet vil have gavn af at komme i vuggestue?

 38. Af Jesper Lund

  -

  Børn starter i vuggestue, når de er 7-12 måneder gamle, så det grundlag hvorpå man vælger at tvinge et barn i vuggestue kan ikke være barnets færdigheder. Det må være nogle andre faktorer, f.eks. forældrenes danskkunskaber. Det må betyde at i nogle familier er nyfødte per automatik tvunget i vuggestue, når de er 7-12 måneder gamle.

 39. Af Flemming Lau

  -

  J.L.
  Sundhedsplejersken kommer rundt og ser lidt af hvert. Dennes erfaring er rigeligt til at vurdere om barnet er understimuleret.

 40. Af Jesper Lund

  -

  Flemming Lau
  Så det bliver en af sundhedsplejerskens opgaver at indstille et vuggebarn til tvangsinstitutionalisering?

 41. Af Flemming Lau

  -

  J.L.
  Sundhedsplejersken har underretningspligt til kommunens socialforvaltning, såvel som andre af det socialfaglige personale , har det. Oftest vil man finde løsninger med forældrene incl skærpet tilsyn. Er man fra forældremyndigheden side, vrangvillig kan det blive nødvendigt at tvinge barnet i dagtilbud. Hvis det ikke det frivilligt efterkommes fra forældrenes side, kan den fastlåste situation ende med en tvangsfjernelse. Det er lige for danske som for indvandrere, hvis barnets tarv eller velfærd er truet, skal myndighederne handle ud serviceloven. Den er jo ikke lavet for sjov!

 42. Af hans larsen, arbejdsmand

  -

  Hvornår stopper dette vanvid..hvordan helvede stopper den jødeforfølgelse her?! Ups ja jeg mener Muslimforfølgelse…jeg ville ønske at bloggere havde ligeså travlt med at holde øje med vores politikere, som de har det med at vedligeholde deres racisme. Fuck you !! Det er mennesker du taler om her !!

 43. Af Kurt Jensen, Rustbanker

  -

  Enig, Larsen. Det er frygteligt med disse antisemitiske islamister, der begår terror mod synagoger og skoler for jødiske børn.

 44. Af Hans Sørensen

  -

  Direkte tvang er både umuligt og urimeligt i praksis.

  Men jeg mener det er den helt rigtige vej at gå, hvis man presser børnene i børnehave eller på anden måde sikrer børnene er ligeså skolemodne som danske børn – FØR de starter i skole.

  Politikerne må lave et pisk og gullerodssystem. Fx at ved at lade statsborgerskab, kontanthjælp, bolistøtte mv afhænge af om forældrene opfylder og deltager i nogle simple målbare aktiviter, for at forberede sit barns forudsætninger for skolen og at leve i Danmark.

  At fortsætte som nu er jo katastrofalt for alle parter.

 45. Af Rosa Haralds Kristiansens.

  -

  Jesper Lund
  Mit svar er.
  Min erfaring er fra en børnehave, SFO og en skole med børn fra mange forskellige lande og forældre af mange nationaliteter. Jeg tror navnlig, at børns venskaber på tværs af kulturer gavner integrationen. Derfor skal indvandrerbørn i børnehaver. Især hvis forældrene ikke taler dansk. Hvis indvandrerforældre fra ikke vestlige lande finder danske børn så syndige, at deres børn ikke må lege med danske børn, så mener jeg at der er noget galt
  . Børn og unge bygger broer imellem kulturer. Jeg går ikke ind for tvangsassimilering. Man kan ikke tvinge mennesker fra andre lande til at blive som en selv. Man kan forlange, at både mænd og kvinder tager sig et arbejde, og følger landets lov og regler og er loyale og solidariske, men man kan ikke rode med deres hoved, eller bede dem om at spise svinekød, hvis de ikke vil. Jeg har selv meget udadvendte børn. De er selv halv danske og de har venner, der er halve danskere halve indere og halve og hele alt muligt. De har venner fra alle mulige lande.

 46. Af FINN KNUDSEN

  -

  kurt, kan du ikek selv se det?!nu roder du islamister ind i denne debat her?! mener du at de små børn bliver farlige ekstremister?! Læs dog selv hvad du skriver for helvede da..det er jo SYGT! Hvad blir det næste!? Skal de gasses Kurt? Skal de alle gasses fordi de er muligt farlige ekstremister?

 47. Af Niels Juul Hansen

  -

  @ASH

  Jeg hørte dig engang som mikrofonholder for Pia Kjærsgaard i et radioprogram, der til forveksling mindede om er Fox News interview med Donald Trump.

  I det lys giver dit indlæg mening.

 48. Af Flemmimg Lau

  -

  Var Adolf og hans kumpaner også mennesker….?

 49. Af lis sørensen

  -

  “Hvis vi taler om indvandrerbørn, så er der mange børn, der går hjemme hos mor, fordi det er mor, der går hjemme.”

  Fru. H.arald er indvandrer. Og har indvandrerbørn her. Men snakker i tredje person om disse? Hykl.eriet i sin racist.iske helhed.

  For mange indvandrer. De må hjem nu. Danmark har taget for mange af jer. Ikke plads til flere nu.

 50. Af Rosa Haralds Kristiansens

  -

  G u r
  Du taler for din syge moster. Børn kan sagtens håndtere to sprog, med mindre de er udviklingshæmmede. Jeg er selv fra et andet land og har tosprogede børn, som har gået til modersmålsundervisning hver lørdag i 4.5 time fra 1-9 klasse. Vi som forældre skal give vores børn optimale muligheder for at klare sig i det samfund de bor i. De gør vi ikke med at pådutte dem kultur, som de ikke lever i. Vi kan give dem glæden af at have rødder i to kulturer og snuse til moder/faderkulturen. Hvis vi opdrager vores børn til at blive tyrkere, eller hvor forældrene nu kommer fra, skaber vi individer, der ikke kan finde ro i det samfund de bor i. Vi dømmer dem så til at finde vej i et ingenmandsland imellem to kulturer, hvor de ikke kan finde deres identitet. Når indvandrere lægger større vægt på den kultur de kommer fra frem for at understøtte den kultur de er komme til, så er det ren egoisme fra forædrenes side. De vil beholde børnene i den kultur de selv kommet fra, fordi så føler de ikke, at de har mistet så meget. De skaber et autonomt land i lejligheden. Man mister altid noget ved at flytte fra sit hjemland. G u r du lyder faktisk som et resultat af det jeg beskriver. Du kender ikke din egentlige identitet.

  L S jeg har hele mit arbejdsliv arbejdet fra aldrig mindre end 45/50-70 om ugen (enkelte gange mere) og ofte haft mine børn med hvor de legede hos os. Jeg betragter mig som både dansk, islansk og finsk.

Kommentarer er lukket.