Er du værdigt trængende – eller velfærdstrængende?

Af Anne Sophia Hermansen 39

Jeg kender mange, der modtager børnepenge, men ikke særlig mange, der har brug for dem. Inde på borger.dk burde man kunne vinge af i en boks med teksten: “Ønsker du at modtage børnepenge – ja eller nej?”

Men nej, det kan vi ikke. Vi kan ansøge om SU og folkepension, men børnepenge bliver automatisk udbetalt – uanset behov. Og rigtig mange i middelklassen har ikke en pind behov for de penge, men de ville på den anden side heller ikke sige nej til dem, fordi de opfatter dem som en form for returskat. Fik de ikke børnepenge og andet tilskuds-godt fra velfærdsjunglen ville det være endnu sværere at forsone sig med den løbende skatte-udplyndring.

Derfor burde vi betragte børnepenge som det, de er: Bestikkelse af middelklassen. Et middel til at få os til at acceptere et af verdens højeste skattetryk og formentlig også verdens største omfordelingscirkus.

Det er helt gak, at en advokat på Østerbro kan modtage børnepenge og tilskud som enlig forsørger, mens en rengøringsdame i Albertslund får udbetalt samme beløb. I det ene tilfælde går pengene til Teslaen, i det andet til vinterstøvler og flyverdragter. Det kan enhver vist se er skævt, og derfor har børnepengene også været til debat i mange år. Skal de indkomstreguleres, eller måske helt bortfalde for den store procentdel af befolkningen, der ganske udmærket er i stand til at forsørge deres egne børn?

Vi kender godt svaret, for vi har hørt på det i mange år: Det vil være besværligt og bureaukratisk at indkomstregulere – så er det nemmere at fyre børnechecks afsted til højre og venstre.

Vi kender også det “moralske” svar: Det er vigtigt, at der bliver født børn – børnepenge er en form for belønning.

Nej, vi får først og fremmest børn for vores egen skyld og ikke for statens. Hvis statslige tilskud er afgørende for, om man får børn eller ej, er det en tanke værd, om man planlægger at få dem af de rigtige grunde. Endelig hører det ikke til naturens orden, men til velfærdsstatens orden at blive belønnet hvert kvartal for at få børn. Hvis ikke man kan se det, skal man på velfærdsafvænning.

Og det er netop, hvad middelklassen trænger til. Til at afstå fra bestikkelse og frigøre sig fra tilskud, der bør tilfalde værdigt trængende og ikke velfærdstrængende. For der ER familier, der har brug for tilskud og sociale ydelser for at få økonomien til at hænge sammen – det er bare ikke flertallet af danske familier.

Sålænge det ikke er muligt for vores politikere at finde en meningsfuld model for børnechecken, burde det være muligt for borgerne selv at træffe en simpel og myndig beslutning og frabede sig velfærdsstatens opvartning, f.eks. i form af en boks på borger.dk, hvor man kan vinge af i et ja eller nej til børnepenge.

Det er ikke borgerligt at blive fodret med egen hale, ligesom det ikke er velfærd at stå med hænderne begravet i hinandens lommer. Det er udtryk for, at vi har brug for en velfærds-detox.

39 kommentarer RSS

 1. Af Claus Poulsen

  -

  Kære ASH
  Du har ret i at vi bliver fodret med vores egen hale. Men da skatteudplyndringen er så voldsom, har selv børnefamilier i den gode ende af middelklassen brug for pengene.
  En afskaffelse/omlægning af børnechecken (som jeg støtter varmt) må derfor modsvares af en skattelettelse, evt som et fradrag per barn.
  Børnechecken til vores 3 børn går bestemt ikke til en Tesla, men snarere til at børnene har en lidt dyrere fritidsaktivitet og til at vi kommer på en lidt mere spændende sommerferie, end blot sommerhus i DK hvert år.
  Men lad middelklassen beholde flere af sine egne penge og målret denne ordning imod dem der trænger.

 2. Af Birgitte Nymann

  -

  Flot klar besked. Vi manglede bare skattedebatten inden regeringen kørte fast i forhandlingerne med DF. Når journalister gentagne gange slipper afsted med at modstille skat med velfærd og forsimple spørgsmålet om den helt urimeligt høje skattebetaling, så kommer man politisk ingen vegne.

 3. Af Arne Hornborg

  -

  Velfærdsstøtte til os alle, betalt af os alle.
  Vi manglende en skattereform
  Atter tales der, diskuteres i det undelige om skatereformer.
  Der sker intet som helst reelt på dét område.
  Lappeløsninger, på lappeløsninger, uden et brugbart resultat.
  Danmark trænger virkelig til en REEL brugbar skattereform.
  Vi betaler tårnhøje skatter for at bevilge hinanden tilskud og fradrag til alt for mange ting.
  En gennemgribende skattereform, skatteomlægning kunne være at alle fradrag bortfaldt.
  Et stort bundfradrag til alle på for eksempel 150.000, 175.000 måske 200.000 kr. pr. person.
  En folkepension i samme størrelsesorden.
  Efter bundfradraget betales samme procent i skat af den derefter først som sidst tjente krone.
  Lysten til og fortjensten ved overarbejde er mere end tydelig.
  Ingen fradrag giver ingen skattetænkning.
  De største indkomster betaler således flere penge til samfundets kasser.
  Væk med ejendomsskatterne. I stedet betales skat af en pristalsreguleret fortjeneste på salg af fast ejendom.
  Der må være mange besparelser på de alt for store økonomiske, skattemæssige administrationer.
  Væk med børnechecks. Børn er folks eget ansvar.
  Der skal naturligvis betales løbende for vand- og kloakbidrag.
  En bedre fordeling med brugerbetaling. Tandlægeregninger kan være kostbare, mens et lægebesøg er uden ekstra betaling. Lidt egenbetaling for at benytte bibliotekerne. Lidt udjævning på flere områder vil nok være muligt. Herved undgås misbrug.
  Erhvervslivet bør naturligvis tilgodeses. Afskrivningerne må hellere være for gode end det modsatte.
  Det skal kunne betale sig at etablere arbejdspladser ligesom det skal kunne betale sig at arbejde.
  Staten skal ikke betale ulandshjælp. Det skal ske ved frivillige bidrag, frivillige indsamlinger.
  Udlændinge skal ikke gå i årevis på passiv forsørgelse. De skal være selv forsørgende.
  Ydelserne til flygtninge bør kun ske i naturalier.
  De alt for store omkostninger med afviste, uønskede personer. Her skal strammes op.
  Afvisning og udvisning skal tages alvorligt, uanset hvor mange forsøg der gøres for at få fast ophold i Danmark.
  Her skal være den fornødne handlekraft.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 4. Af Henrik S

  -

  Må ASH aldrig få større problemer end børnechecken.
  Et emne der nok hører til det mest fortærskede i socialiststaten Danmark med verdens største omfordelingscirkus og højeste skattetryk !
  Et lille sukkerknald der også uddeles til de mest brandbeskattede så de føler at de dog får lidt tilbage fra staten.
  Kun en ægte kollektivist kan skrive et sådan indlæg.

 5. Af Janus McManus

  -

  Naturligvis burde børnechecken være indtægtsbestemt som andre offentlige ydelser – men skat og velfærd er i den grad blevet til to modsatrettede poler i debatten – og med DF ´s forstokkethed på skatteområdet, har det lange udsigter m.h.t. bare at tale om skatteomlægninger/-lettelser.
  Det danske samfund er et bevis på, at udsagnet: Penge kan kun bruges en gang” er løgnagtigt!
  I modsætning til børnechecken er de fleste offentlige ydelser skattepligtige. Først betales der skat, så pengene retur som kompensation for dit og dat – skat heraf o.s.v., o.sv..

 6. Af Jerry Andersen

  -

  Børnepengene er da indtægtsreguleret.

  Fra borger.dk; “Børne- og ungeydelsens størrelse kommer også an på din indkomst. Hvis dit og/eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 765.800 kr. (2018), vil beløbet blive sat forholdsmæssigt ned.”

 7. Af Janus Mcmanus

  -

  Ih ja, det er næsten ligesom folkepension m.v. – bortset fra at grænseværdierne her er sat i nærheden af størrelsesordenen for hvad, man i statistikken kalder “fattigdomsgrænsen” – og den er IKKE knapt 800.000 DKK årligt!

 8. Af Thomas Nielsen

  -

  Hvorfor fokusere alene på børnechecken? Masser af danskere kunne med samme argumentation snildt have råd til at betale f.eks. 500 kr. hver gang de går til læge. Eller selv betale hele deres tandlægeregning. Og al deres medicin, også ud over de tilskudsgrænser der er sat i dag. Og hvad med børnenes skolegang? Også her er der jo “gratis” ydelser til alle uanset indkomst.
  Det er med andre noget vrøvl at pille et enkelt element ud og gøre det til det store tegn på et behov for velfærds-detox for middelklassen. Fakta er at ALLE danskere modtager offentlige ydelser i massevis hvert år. Forskellen er at nogle af os selv har betalt hele dynen, plus naboens, over skatten, mens det for andre er en ren overskudsforretning. Og nogle af os i førstnævnte kategori mener at balancen efterhånden er skredet: At der simpelthen er for lidt incitament til at man klarer sig selv, fordi den store moderstat jo altid står klar med nye varme ydelser fordi det er så synd for stadigt flere. HER er der brug for velfærds-detox, men det kommer nok aldrig til at ske. For staten har sikret at flertallet nyder mere end de yder, og dermed er den gamle socialdemokratiske drøm i dag en karikatur: Danmmark er et klientsamfund finansieret af et hårdtarbejdende mindretal, som tilmed lægges for had.

 9. Af Søren Andersen

  -

  Afskaf børnepengene og indfør gratis vuggestue og børnehave – Det giver mening…

 10. Af elisabeth Lindhardt

  -

  Kender ingen, der som ASH er leveringsdygtig i overfladiske og småimbecile kommentarer. Utroligt at hun kan blive brugt som såkaldt meningsdanner.
  Oprindeligt blev børnepenge givet som et skattefradrag. Man fandt så ud af, at resultatet var lidt for ulige fordelt og man indførte derfor udbetaling af et fast beløb til alle. Netop for at hjælpe børnefamilier med det basale, så man ikke længere skulle have den fattigdom hos netop børnefamilier, man havde efter krigen og op igennem 1950’erne. Den er heldigvis meget reduceret 2018. Nu mener ASH så, at middelklassen kan undvære de penge. Nogle kan måske, men det er jo en kendt sag, at skatteplyndringen er værst hos netop middelklassen, så hvorfor stille forslaget? Hvis ASH havde brugt sin blog til en dybere gennemgang af skattesystemet og hvor og hvordan det kan reformeres til alles fordel, kunne børnepenge være indgået som et aspekt af en sådan reform. Som det er nu, kunne det bare mangle at børnefamilier ikke skulle have de penge.

 11. Af elisabeth Lindhardt

  -

  Kender ingen, der som ASH er leveringsdygtig i overfladiske og småimbecile kommentarer. Utroligt at hun kan blive brugt som såkaldt meningsdanner.
  Oprindeligt blev børnepenge givet som et skattefradrag. Man fandt så ud af, at resultatet var lidt for ulige fordelt og man indførte derfor udbetaling af et fast beløb til alle. Netop for at hjælpe børnefamilier med det basale, så man ikke længere skulle have den fattigdom hos netop børnefamilier, man havde efter krigen og op igennem 1950’erne. Den er heldigvis meget reduceret 2018. Nu mener ASH så, at middelklassen kan undvære de penge. Nogle kan måske, men det er jo en kendt sag, at skatteplyndringen er værst hos netop middelklassen, så hvorfor stille forslaget? Hvis ASH havde brugt sin blog til en dybere gennemgang af skattesystemet og hvor og hvordan det kan reformeres til alles fordel, kunne børnepenge være indgået som et aspekt af en sådan reform. Som det er nu, kunne det bare mangle at børnefamilier med 2-3 børn ikke skulle have de penge. Får man flere end 3 børn, må den enkelte familie så undvære børnetilskud til de følgende børn og det er helt rimeligt.

 12. Af Hans Sørensen

  -

  Er man træt af verdens suverænt højeste skatter, så er der kun en ting der virker:

  Lad være med at stemme på DF.

  DF elsker gigantiske skatter, herunder den gigantiske omdistribuering fra land til by. Og de mere nidkære med at sikre LA’s vælgere ikke får en krone i skattelettelser end Socialdemokratiet er. Syntes du udlændingepolitiken er vigtigere end at skatterne bliver sat ned, så stem på Nye Borgerlige.

  Syntes du skattelettelser har topprioritet og er tilfreds med regeringens udlændingepolitik, så stem på LA, K og V.

 13. Af Arvid Holm

  -

  I Danmark sker omfordeling af penge/levestandard hovedsagelig ved hjælp af den progressive beskatning.
  Hvis man synes, at velhavende borgere ikke behøver børnepenge, kan man enten undlade at udbetale dem eller med samme resultat skrue på den progressive beskatning.
  Faktisk er de velhavendes børnepenge allerede inddraget af beskatningen.
  For det er utvivlsomt billigere at administrere een måde at omfordele på end at administrere to måder.

 14. Af bent jensen

  -

  t mange danskere har brug for mere velfærd, og gerne af den ægte slags. Men flertallet af vores partier og politikere er så kyniske, arrogante, kolde eller inkompetente/uduelige, at de er ikke intereserer sig ret meget for at bevare folkestyret eller for at hjælpe nødstedte danskere. De syge, de gamle, de arbejdsløse, de hjemløse, de voldsramte og de faderløse/moderløse mv. Man vil hellere redde hele verden. Man vil hellere boltre sig i lønforhøjelser, luksus og skattelettelser til sig selv. Man vil hellere dyrke ideologiske og utopiske fantasterier. Man vil hellere støtte EU, FN, DR, godheds- og indvandringsindustrien og kortsynede projekter i Afrika/Mellemøsten/Asien. Det er vel derfor vi danskere er ved at blive 3. rangs borgere i vores eget land. Det er vel derfor at vi er på vej mod “svenske” tilstande. Se den korte a vis, “Sverige er fortabt” og “Begår Frankrig selvmord?”.

 15. Af bent jensen

  -

  Mange danskere har brug for mere velfærd, og gerne af den ægte slags. Men flertallet af vores partier og politikere er så kyniske, arrogante, kolde eller inkompetente/uduelige, at de er ikke interesserer sig ret meget for at bevare folkestyret eller for at hjælpe nødstedte danskere. De syge, de gamle, de arbejdsløse, de hjemløse, de voldsramte og de faderløse/moderløse mv. Man vil hellere redde hele verden. Man vil hellere boltre sig i lønforhøjelser, luksus og skattelettelser til sig selv. Man vil hellere dyrke ideologiske og utopiske fantasterier. Man vil hellere støtte EU, FN, DR, godheds- og indvandringsindustrien og kortsynede projekter i Afrika/Mellemøsten/Asien. Det er vel derfor vi danskere er ved at blive 3. rangs borgere i vores eget land. Det er vel derfor at vi er på vej mod “svenske” tilstande. Se den korte a vis, “Sverige er fortabt” og “Begår Frankrig selvmord?”.

 16. Af Janus Mcmanus

  -

  Nye Borgerlige – har det parti formuleret nogen politik på andre områder end vedr. udlændinge? Og DF, har det parti efterhånden kun vilje til at bringe det selvsamme emne på bane i en uendelighed?

  Landet har faktisk ikke brug for partier, der er så lidt fleksible, at de helt ser bort fra helhedsløsninger – hvorunder en skattereform nok er noget af det allermest påtrængende.
  I et samfund så kompliceret som det danske bør evnen og viljen til bare at forsøge at tænke i helhedsperspektiver ikke overskygges af dumstædig fastholden af enkelte partipolitiske særstandpunkter i en uendelighed!

  Alle de småpetitesser burde vige for noget visuelt. Hvorfor i.h.h. skal det diskuteres, hvorvidt det er gratis at gå til læge – og hvorfor så ikke også til tandlæge – eller omvendt, når der skal betales ved tandlægebesøg, hvorfor så ikke hos lægen. Alt i samme dur, men det rokker ikke ved, at børne- og ungdomsydelsen burde være indtægtsbestemt.

  De fleste går vel ikke til læge, fordi det er gratis men p.g.a. sygdom – og hvis man er af den opfattelse, at børn er en sygdom, som kræver skattefri kompensation, ja så findes der metoder til at undgå det – nåh ja, nogle er gratis og andre kræver egenbetaling. Uha igen stort dilemma!!!

 17. Af b jensen

  -

  De tre radikale partier, R, LA og alternativet samt V og K er kun interesseret i at skaffe skattelettelser til de rigeste 5%. Et eksempel på at valgloven er forældet, så at folketinget er blevet fyldt med pampere og nulliteter. Vi burde tage ved lære af Schweitz, hvor de har ægte folkestyre og nul fjernstyring fra EU. Se iøvrigt national geographic på tv om hvordan totalitært/udemokratisk styre tyranniserede/torturerede/myrdede millioner af mennesker. Eller læs anthony beevors bøger om na z i tyskland.

 18. Af Janus Mcmanus

  -

  Vedr. bloggens emne, bl.a. skat og opkrævning heraf.
  Ja, fuldstændig i lighed med andre totalitære idelogier – såsom Islam og Kommunisme – havde Nazisterne også deres specielle måde at inddrive skatter på – af med hovedet og konfiskation af alt afdødes og familiens habengut! Og ingen kompensation – hverken skattepligtig eller skattefri!

 19. Af Mads Petersen

  -

  Man kan diskutere, om dem som bor i København skal have mere i folkepension og førtidspension, børnepenge .. end dem som bor billligt i udkantsdanmark- Der er flere frynsegoder som billige huslejer, billigere forsikringer, gårdsalg, krambod og byttetjenester.
  Lønninger, huslejer er lavere i udkantsdanmark / lavtlønsområder … så bør offentlige ydelser også være tilpasset…

 20. Af Mads Timo

  -

  Det må antages at ASH aldrig har sat sig ind i hvad UNIVERSIELLE velfærdsydelse er. Men hvis man går ind for det`s undergang så er det selvfølgelig også nemmeste at afmontere det, uden at vide hvad det er man roder med. Dine læsere er ikke idioter ASH…præcis ligesom dine bloggere ikke er repræsentative for det samfund vi alle sammen bor i…

 21. Af Ib Kyv

  -

  Velfærdsydelser er en ret. og ikke en almisse – hvis man da har ret til dem.

  Det er ikke en almisse, som kun gives til “værdigt trængende”; det er en ydelse, der også gives til fordrukne fjolser, og andre af livets fumlegængere.

  Det andet er en hattedame-tankegang fra før ruder konges tid.

  Det er iøvrigt kvinderne, der modtager langt de fleste velfærdsydelser, og som bidrager mindst til dem over skatten.

 22. Af Tom J.

  -

  Der er ikke tale om almisser.

  Det er ikke en almisse, som kun gives til “værdigt trængende”; det er en ydelse, der også gives til fordrukne fjolser, og andre af livets fumlegængere.

  Det andet er en hattedame-tankegang fra før ruder konges tid.

  Det er iøvrigt kvinderne, der modtager langt de fleste velfærdsydelser, og som bidrager mindst til dem over skatten.

 23. Af Kim Hagsten Sørensen

  -

  ASH har fat i noget essentielt i dette indlæg. Nu bruger hun børnechecken som eksempel, men budskabet er klart. De mennesker som har økonomi til der bør rettelig klare sig selv.
  Forestiller man sig at vi kun fik offentlig hjælp/støtte/medfinansiering når vi virkelig er værdigt trængende, så kunne statskassen spare milliarder.
  Penge som kunne bruges på at sænke skatten, til glæde for alle.

 24. Af Jan Petersen

  -

  >>Jeg kender mange, der modtager børnepenge, men ikke særlig mange, der har brug for dem. Inde på borger.dk burde man kunne vinge af i en boks med teksten: “Ønsker du at modtage børnepenge – ja eller nej?”<<

  Jeg gjorde mig den ulejlighed at gå på borger.dk og søge på "børnepenge". Der findes intet om børnepenge. Derimod findes der noget om – børne- og ungeydelse, familieydelse, børnetilskud, og børnebidrag.

  Så, hvad er det ASH ønsker at debattere? 🙁 Lidt tjek på fakta er vel altid OK 🙂

 25. Af Mogens Rasmussen

  -

  I Danmark går debatten kun på skattelettelser mod tab af velfærd. En vis form for brugerbetaling for at kunne administrere sine egne penge er slet ikke til debat. Men når man har verdens højeste skatter og afgifter kan man vel godt kalde det en særdeles kraftig brugerbetaling.

 26. Af krister meyersahm

  -

  Før sidste halvdel af tresserne, kunne ingen folkevalgt overtales til, at tildele ikke behøvende borgere tilskud eller fradrag for – noget som helst. Man fulgte Grundlovens bestemmelse om, at kun de der ikke kunne ernære sig og sine, var berettiget til offentlig hjælp.

  Man kan roligt konstatere at de folkevalgte siden da, har delt ud med rund hånd (købt vælgerne) efter det såkaldte universelle princip – skal én have skal alle. Det er en syg og samfundsmæssigt fordærvende orden som vi ikke har råd til, hvilket tydeligt aflæses i nationens regnskab, hvor det fremgår at hver borger er bagud med skatten med små 80.000 kroner – børn og andre indtægtsløse medregnet. Med andre ord, vi bruger flere penge end vi betaler i skatter og det har vi gjort siden halvfjerdserne.

 27. Af Finn Bjerrehave

  -

  Året 1987 fik de Radikale under Poul Schlytter vedtaget børnepengene, og alle børnefamilier var glade, men nu mener ASH det er forkert, og jeg takker for tilskuddet der før var et fradrag i selvangivelsen.
  Alle kan have ondt i røven, men børnene skal ikke snydes.
  Nak & Æd. Finn Vig

 28. Af Maria Christensen

  -

  “Jeg kender mange, der modtager børnepenge, men ikke særlig mange, der har brug for dem. ”

  Chokket er stort at ASH ikke kender fattige mennesker..Hun beskylder ellers altid sig selv for at være en menneskekender og kender af livet? Men ja, vi må give hende ret..Der mangler en del der…

  “Men nej, det kan vi ikke. Vi kan ansøge om SU og folkepension, men børnepenge bliver automatisk udbetalt – uanset behov”

  Ingen stopper da ASH fra at gå ned på kommunekontoret og returnere pengene? Så vidt jeg ved skal de tage imod donationer? Hvis er doven, kan hun gøre det en gang om året? En anden mulighed af at hun år for år gav pengene til en fattig enlig mor, med 3 børn mv. ? Tanken har naturligvis ikke strejfet her. Kun liberalisttanken, om at fjerne børnechecken, og kun give den til de absolut fattigste børn der lever på gaden..Absolut normalt liberalist tankegang.

 29. Af Maria Christensen

  -

  Langt mere væsentlig end at fjerne børnepenge for landets rigeste, ville være at fjerne folkepension, SU til deres børn, og indføre selvbetaling på landets sygehuse, skole og uddannelse til deres børn, udover det 18 år hvis økonomien er yderst sund. Og satse de sparet penge på de børn der ikke fik en uddannelse mv. , via uddannelsesgarantier mv. for hver eneste borger. Såvel som stoppe alle nasserei systemet , såsom islæninge og andre nordiske, EU borgere. der studere gratis her, modtager SU, og fratager en lokal borger en uddannelse derved. Og ofte stjæler studiejobbet derudover.

  Der er der virkelig noget at komme efter.

 30. Af Ivar Sørensen

  -

  Det er paradoksalt og faktisk perfidt at formuende børnefamilier også kræver en børnecheck. Kan det virkeligt være rigtigt at alle skal have adgang til hjælp, selvom de kan klare sig selv. En gang har jeg arbejdet som postbud, med lige dele villaer og sociale boliger, på ruten. Alle skal have checken per definition. Jeg syntes det er beskæmmende og opfatter det som socialt bedrageri, når de rige også rager til sig. Socialstaten har udviklet sig monstrøst fra den tarvelige fattiggård, til noget for alle.

 31. Af Nanna søøørensen

  -

  Stop liberalister riges adgang til statspensioner, Hospitaler gratis skole ,SU, Uddannelse for deres børn..Selvbetaling. Løkkens ghettonedrivninger drejer sig om blåoverførelsesindkomst..Langt væsentlige en diskussion.

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt den vanlige fake name deltager – Nanna søøørensen – der vel egentlig blot klæder Berlingske af til skindet, og viser hvor uendelig ringe, Berlingske IT systemer helt åbenlyst er – end ikke i stand til at skelne ren abracadabra fra virkeligheden 🙁

 33. Af Tania larsen

  -

  Alle liberalistpensioner, gratis lægehjælp, skole, universitet, SU til deres børn skal naturligvis fjernes. Langt mere væsentlig en diskussion, end jans og Ashens om børnepenge, som er billige propaganda blot uden indflydelse.

 34. Af Anders Larsen

  -

  At uddele ydelser på baggrund af indtægt, er bare en kompliceret måde at indkræve marginalskat på, det er ligeledes med til at gøre det mindre overskueligt, at finde ud af, hvad man betaler i skat. ASH, du skriver mange fornuftige ting, men denne gang rammer du ved siden af.

 35. Af Ole H

  -

  Du er velkommen til at give pengene til værdigt trængende.
  Men det sket nok ikke, du er jo en velfærdsnarkoman.

 36. Af Peter Vilsøe

  -

  Børnechecken er skam indtægtsreguleret.

 37. Af j b

  -

  Gammel traver ASH.
  Det ka’ du sku’ gøre bedre.
  Hvis vi ser lidt globalt på det, er måske bedre at hjælpe de fattige i Indien end i Afrika, hvis vi vil mindske den globale fattigdom.
  Men åh nej, det er jo nok racistisk …,

 38. Af keld skedehaug metoo jensen pulekarl fissesen

  -

  Mennesket er født med empati, dog ikke liberalister….tag et kursus i menneskelig og kom ned fra din selvgestaltede trone – dit højrøvede pattebarn….og NU ska vi se Vild med dans! Jubiiiiiiiiii!

 39. Af Fru Simonsen

  -

  Var det en ide, at lade ydelsen overgå til gratis børnepasning af de 0-6 årige. Dette ville medføre, at ingen børn behøver at ramme Folkeskolen, uden kendskab til dansk sprog og kultur. Pengene bliver, hvor de er tjent – i Danmark – hvilken vel må have været den oprindelige tanke.
  Alternativt kan ydelsen anvendes på sund og nærende skolemad, hvilket ville afhjælpe dødtrætte unge mennesker og ikke mindst overvægt.
  Måske der også kunne blive råd til en gang ekstra rengøring af de meget meget triste toiletter.

  Fru Simonsen

Kommentarer er lukket.