Drop “Vi voksne kan også være bange”

Af Anne Sophia Hermansen 36

Der var også engang, hvor jeg sad på Dag H på Østerbro og var mere optaget af at diskutere forbrug end den forandring, Danmark var ved at undergå. Hvor jeg var oprigtigt i tvivl om Muhammedtegningernes berettigelse og om det var ok, at en muslimsk censor kun ville give hånd til mandlige studerende. Det er jeg ikke længere. Og jeg kan huske nøjagtigt den dag, det ændrede sig. Det var den 17. februar 2015. Et par dage efter de to terrorangreb i København.

Jeg boede dengang på Nørrebro og sad og læste den ene bizarro Facebook-opdatering efter den anden om terroristen Omar El-Husseins feje handlinger. Opdateringer, der handlede om, at manden var et “offer”, og at vi skulle udvise forståelse og empati og tage en del af ansvaret for hans handlinger på os. For var det måske ikke os, der var dårlige til integration? Som havde en hård tone i debatten og provokeret med vores tegninger?

Det havde jeg svært ved at se. Det, jeg kunne se, var et samfund, der havde givet hans forældre beskyttelse, bolig, velfærdsydelser og ham en uddannelse, muligheder og rettigheder. Jeg kunne se et liberalt demokrati, der havde debatteret ytringsfrihed og jeg kunne se jøder, der havde festet, og jeg kunne se en helt åbenlys fjende af det åbne samfund, nemlig terroristen, der ville forhindre begge dele. Mine Facebook-venners insisterende omfavnelse af intolerance forekom mig pervers.

Jeg kiggede ud af vinduet på en bydel med muslimske friskoler, burkaer, bander og unge, der er underrepræsenteret på ungdomsuddannelserne og overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. En bydel med hættetrøjer, paraboler og udslukte blikke, og hvor vi måtte ledsage vores børn på legepladsen, fordi der var børnebander. Og jeg tænkte, at vi lever i den bedste af alle verdener – det skal ingen tro, at de kan tage fra os.

Når jeg i dag læser Alternativets formand Uffe Elbæk og den radikale Ida Aukens reaktioner på den seneste terror i Manchester, undrer jeg mig over, hvilken planet de er fra. Giv dem ikke din vrede, skriver de, svar igen med fællesskabets styrke. Ja tak, og så lidt ballondans og “Imagine”.

Nej, terrorister fortjener så sandelig vores vrede.

I ugens løb har hændervridende forældre diskuteret, om de skulle fortælle deres børn om koncerten med Ariana Grande, for tænk hvis de blev bange. Det mener jeg godt, man kan. Det gør ikke vores børn trygge, at vi går rundt og nynner med på “Vi voksne kan også være bange” og skærmer dem for den sandhed, at der desværre findes mennesker, som hverken bryder sig om vores samfund eller har forstået betingelserne for vores demokrati, herunder at deres religion er underordnet vores grundlov, og at de ikke kan indføre deres egne love og idømme mennesker dødsstraf, de tilfældigvis ikke bryder sig om.

Men hvad gør vi ved det? Flere ting. Selvfølgelig skal vi først og fremmest have skærpet kontrollen med, hvem det er, vi lukker ind i Europa. Inspiration kan hentes fra Canada, der sender embedsmænd til flygtningelejre i Mellemøsten og håndplukker de familier, der er mest integrationsvillige. Dernæst er det ikke det offentlige, der skal være drivkraft bag integrationen, men de mennesker der kommer hertil. I Canada opererer man med en float or sink-model, hvor man modtager en lav basisydelse og ellers må forsørge sig selv. Vi kan begynde der.

36 kommentarer RSS

 1. Af Arne Hornborg

  -

  Jeg er helt enig med Anne Sophia Hermansen.
  Mange har været (måske på grund af dovenskab) aldrig taget Danmarks situation alvorlig.
  Det forekommer mig at der inden for de sidste par år er blevet mere åbenhed om hele den, for danskernes vedkommende, forfejlede flygtningesituation.
  Det har ellers ikke skortet på advarsler.
  Allerede Glistrup gjorde danskerne opmærksomme på den katastrofale, forfejlede flygtningepolitik. gjorde opmærksom på dén fremtid der i dag, desvære, er den skinbarlige sandhed.
  Muslimerne, islamisterne forsøger at islamisere den vestlige verden, ikke mindst her i Danmark.
  Det gør de under den religionsfrihed som det er deres formål afskaffe.
  Det samme med demokratiet.
  Islam, muslimerne fornægter og ønsker at afskaffe demokratiet, det gør de under beskyttelse af netop det demokrati, de demokratiske rettigheder som de ønsker afskaffet.
  Islam, muhammeddanismen skal bekæmpes med alle til rådighed stående midler.
  Selv Socialdemokraterne er ved at komme til erkendelse.
  Mon der snart er andre end ,,de radikale” der stadig forsvarer fupasylanterne og de bevidst anbragte 5.kolonne folk.
  ER der stadig et lille håb for Danmark, Skandinavien?
  Arne Hornborg

 2. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Sverige kan ikke sende en syrisk tilhænger af Islamisk Stat hjem, fordi han risikerer tortur, eller henrettelse i sit hjemland – selvom han hylder terrorister og terror mod “vantro”.

  Måske skulle vi oprette et dansk Guantanamo til de radikale islamister, som hylder terror, og som vi ikke kan sende hjem, fordi de risikerer tortur, eller henrettelse i deres hjemland.

  De bør ihvertfald uskadeliggøres, og de har intet at gøre på fri fod i Danmark.

 3. Af Jørgen F.

  -

  …ja ledelsen i flere af de amerikanske aviser har uden held forsøgt at penetrere den gruppe af jounalister, der holder gryden i kog. Det er et ømtåligt emne – tydeligvis også her.
  Et forslag – prøv at lave en clickstream-analyse på Trump historierne og se forskellen på alle andre artikler på sitet. Jeg tror I bliver overraskede.

 4. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Den “danske” Guantánamo-fange, Slimane Hadj Abderrahmane, som venstrefløjen opfattede som en martyr, og fik løsladt fra Guantanamo, takkede for hjælpen, ved at begå groft bedrageri, og tog derefter til Syrien for, at kæmpe for den islamistiske terrororganisation, Islamisk Stat.

  Uddrag fra “Dansk Guantánamo-fange meldt dræbt i Syrien” af
  Niels Ivar Larsen, Information 18. februar 2013:

  “Slimane Hadj Abderrahmane blev pågrebet i december 2001 og overført til Guantánamo-lejren i Cuba som mulig terrorist. I 2004 blev han efter en betydelig diplomatisk indsats udleveret til Danmark, hvor han blev løsladt.

  I 2007 blev han dømt for tyveriet af to pas og tre danskort samt bedrageri med de stjålne dankort for over 100.000 kroner. Tyveriet blev udført mens han ansat ved Post Danmark som postbud i Greve. Han blev idømt 10 måneders fængsel.”

  Bedragerierne finansierede hans rejse til Syrien, hvor han kæmpede og døde for terrororganisationen, Islamisk Stat.

  Nogle af læsekommentarerne viser, at en del af Informations tydeligvis mindre intelligente læsere troede, at den islamistiske terrorist kæmpede for, at indføre demokrati i Syrien…

 5. Af Kim Kaos

  -

  Det store spørgsmål er; Hvorfor har du været så længe om at komme til den erkendelse?

  Alle med 2 øjne i hovedet har da ved selvsyn kunne se det går ad helvede til med integrationen og udgifterne er eksploderet sammen med kriminaliteten.

  De sidste 30 år er det gået den forkerte vej – men alle der har forsøgt at pege på de problemer vi står med at blevet beskyldt for at være racister.

  Hvis skyld er det, at det er gået så galt?

  Er det dem der igen og igen der har påpeget at vi har et voksende problem?

  Eller er det dem der har råbt racist efter dem der har peget på problemet?

  Vi har en grupper som der igennem de sidste 30 år er brugt mia. på og som forsat bruges mia. på. Men de har intet ønske om at påtage sig ansvar for deres eget liv og som forventer at samfundet forsat vil forsørge dem og deres resten af deres liv.

  De er fuldstændig ligeglade med vores samfund og med Danmark – de begår kriminalitet og gør i det hele taget hvad det passer dem og siger vi fra, så får vi at vide, vi er nogle grisefrikadellefede racister der bare skal holde vores kæft og passe vores arbejde.
  Det er på tide der trækkes en streg i sandet – vi kan ikke stiltiende se på mens vores velfærdsstat ødelægges.

  De unge mennesker, der skulle være velfærdsstatens fremtidige arbejdskraft, har intet ønske om at bidrage og derfor er det nødvendigt at handle – får deres familie bistand må og skal den stoppes – vi kan ikke forsætte med at hælde penge i et sort hul.

  Socialhjælp har aldrig været tiltænkt som en livsvarig indkomst og med mindre sygdom eller lign. taler for det så bør den tidsbegrænses – det er så op til godkendte kommunale læger at vurdere om folk er arbejdsdygtige – er de det og nægter de at arbejde – så ryger bistanden inkl. deres husleje – så må de selv ligge og rode med at finde et sted hvor de kan bo.

  Plussiden er at der med et bliver mange ledige boliger landet over som vi kan tilbyde dem fra provinsen der skal arbejde eller studerer i storbyerne.

  33 mia. årlige og voksende er en uacceptabelt høj udgift og når det så viser sig at dem der bruger vores penge er komplet ligeglade med vores samfund og mener vi er forpligtet til at forsørge dem og deres børn resten af deres liv – så stopper festen.

  Vi har pumpet mia. i uddannelse og specielklasser er gået fra et skældsord til normen – fætter/kusine traditionen har åbenbart fordummet nydanskerne så meget at de hverken evner eller ønsker at tage ansvar for vores land og vores velfærd – så nu er det på tide at vi siger at vi ikke længere gider at tage ansvar for dem.

  Dem af dem der ikke er danske statsborgere – må forlade landet hvis de ikke kan forsøge sig selv – De store indvandrings nationer som USA – Canada og Australien tilbyder ikke livsvarig bistand og sjovt nok – her bevare migraneterne deres arbejdsevne og deres børn formå at lærer sproget og finde sig et arbejde.

  Den danske Nanny-stat fungere kun hvis man er opdraget til at vide man også skal bidrage til fællesskabet – er man ikke det, så bliver den en blyklods der trækker hele samfundet ned.
  Nytilflytterne har aldrig lært eller forstået hvordan tingene hænger samme og nu er vi ved at bukke under – og nu er det på tide vi siger stop – det bliver brutalt men enten så drukner vi med dem eller så sikre vi vores samfundsmodel og den en chance for at overleve.

  Det er godt du er vågnet op – men det har taget sin tid – alt for lang tid.

 6. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Det er simpelthen grotesk, for ikke at sige ufatteligt tåbeligt, at en del venstreorienterede opfatter en islamistisk terrorist, som Slimane Hadj Abderrahmane, der kæmper for at oprette et religiøst diktatur, hvor det er lovligt at gøre andre mennesker til slaver – herunder mindreårige sexsslaver – som en demokratisk sindet frihedskæmper…

 7. Af Billy O'Shea

  -

  Det er sjovt, fordi jeg har også haft en åbenbaring på café Dag H. Der sad jeg med mine venner en dag over en latte, og pludselig gik det op for mig, at verdenen behøver slet ikke at være så satans kompliceret. Der er de gode mennesker (mig og mine venner, der hænger ud på Dag H), og så er der de onde (dem, som ikke gør). Og fra denne dag frem har mit liv været meget nemmere.

 8. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  @Billy O’Shea

  Du bilder dig vel ind, at dit indlæg er en relevant, satirisk kommentar, til andres angivelige snæversyn overfor islamister, men hvis dét var formålet med dit indlæg, så viser du blot, at du ikke fatter en brik.

  En radikal islamist, som f.eks. Slimane Hadj Abderrahmane, kæmper for at oprette et religiøst diktatur, hvor sharia står over alle andre love – også menneskerettighederne.

  Du fatter tydeligvis ikke, hvad det indebærer af grusomheder og systematiske overgreb, for så ville du (forhåbentligt) ikke gøre grin med emnet på den på én gang højrøvede og komplet tåbelige måde!

 9. Af Niels Larsen

  -

  Det eneste, som virkelig vil virke, er Nye Borgerliges politik:

  1. Absolut ingen asylbehandling i Danmark. Møder du op på grænsen, afvises du. Kommer du med fly, må du forlade landet igen på samme fly. Kommer du med skib, sendes du videre med samme skib. KUN asylbehandling i nærområderne – og ingen flygtninge overhovedet kommer til Danmark.

  2. Herværende udlændinge, som begår kriminalitet, deporteres uden vaklen i geledderne.

  3. Herboende udlændinge får 2 år til at blive selvforsørgende eller alternativt forberede videre rejse ud af landet.

 10. Af Jacob Schønberg

  -

  VI SKAL SE BAGOM PROBLEMERNE FOR AT LØSE DEM BEDRE !
  Ulandsbistanden har fejlet. Kolossalt store bløb vi har sendt videre til Ulandene der har finansieret våben, millitær, despoter, tyranner og diktatorer!
  MEN det har også fodret en kollossal befolkningstilvækst som stadig fortsætter !
  Afrika står for knap halvdelen af befolkningstilvæksten og vil fordople sin befolkning til 2,4 milliarder i løbet af de næste 34 år-
  Det er IKKE er spørgsmål om hvorvidt vi vil tage disse “flygtninge”.
  VI KAN SIMPELTHEN IKKE BYDE VERDENS BEFOLKNINGSOVERSKUD VELKOMNE HER – der er alt alt for mange.
  LØSNINGERNE ER :
  Al hjælp til 3. verdens lande skal betinges af en effektiv indsats om familieplanlægning, modtagelse af deres udviste og afviste borgere. Etablering af lejre ect
  DESVÆRRE KAN DANMARK IKKE VÆRE MED pga RETSFOIRBEHOLDET ! Vi skal have det retsforbehold væk
  EU kan nemt betale lejre i Afrika hvortil alle flygtninge kan søge om asyl. Det vil stoppe bådflygtningene i løbet af få uger

 11. Af Lou Cifer

  -

  Vi har at gøre med Stockholm Syndromet.

 12. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Kystbanesocialisterne har altid haft et stærkt strøg af antisemitisme, de fleste af dem idealiserer terrorister, og en del af dem mente jo, at Pædofilforeningen var udtryk for frisind.

  Så måske skyldes deres sympati for islamisterne simpelthen et bundråddent åndsfællesskab.

  For islamisterne er jo også jødehadere, og opfatter terror som jihad, og de kæmper for at oprette et religiøst diktatur, hvor det er lovligt at voldtage børn…

 13. Af Bloody Mary

  -

  -Husk cykelhjelmen hvis du møder islamister i trafikken.
  Køb ingen aviser der støtter islamister.
  Giv aldrig penge til islamister.
  Bekæmp islamister allevegne.
  Lyt ikke til landsforræddere og islamister.
  Landsforræddere kan man ikke stole på.
  Lyt ikke til fakere, lyt ikke til propaganda, tænk selv.
  Altid aktiv modstand mod løgn og islamisme.
  Hvordan kender man en islamist? O rang Utanskæg, pyjamas og kamelsandaler, gravide gulvtæpper på slæb- du betale, de stjæler.

 14. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  “…måske skyldes deres sympati for islamisterne simpelthen et bundråddent åndsfællesskab.”

  Hvordan skal man ellers forklare, at venstrefløjspartierne i Københavns Kommune gennem en årerække kæmpede for, at opkalde en central plads i København efter to mænd, der begge var medlem af Pædofilforeningen, da de var i live?

  Den en af mændene, som venstrefløjspartierne kæmpede for, at opkalde en plads efter, var endda blevet dømt for et seksuelt overgreb mod en fjortenårig dreng – og han meldte sig frivilligt som nazistisk soldat under Anden Verdenskrig.

  Den yderste venstrefløj døde en uskøn død, uden at opdage det selv, og nu er den begyndt at stinke…

 15. Af Svend Jensen

  -

  Det største problem er ikke islams fanatiske intolerance og erobringslyst, de to egenskaber har altid været der latent i dette religiøst/politiske system.
  Problemet er Elitens blindhed og svaghed overfor islams ‘førerprincip’ – Dér er kun én fører og “fører befal og vi følger” er den vigtigste leveregel.
  Førerprincippet har europæerne selv set og oplevet på egen kroppe. Det blev forsøgt i både Italien, Tyskland og senest i Spanien. Den eneste forskel er den, at førerfigurerne i de tre lande var af kød og blod og kun anvendte religion som middel, ikke som mål.
  Der er intet erfaringsmæssigt belæg for, at islam går ind for fuld multikulti, andre religioner og samfundsopfattelser tillades kun, hvis underordnet islam – – jøder og kristne forfølges og dræbes i stigende grad i de islamiske lande.
  Jo mere frygt vi viser for islam, desto mere aggressiv bliver islam. Det kan vi lære af Israels kamp.

 16. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Danske medier har tilsyneladende ikke opdaget, at Zbigniew Brzezinski døde igår.

  Han var indiskutabelt en meget stor mand, helt på linie med de største mænd fra forrige århundrede, og han der var langt mere visionær, end de fleste er; han var, om nogen strategen bag Sovjetunionens fald.

  Men han var også manden, der bevidst skabte den islamistiske trussel, som nu har afløst verdenskommunismen, som den vigtigste trussel mod udviklingen af en fredelig, demokratisk orienteret verden, hvor alle lande respekterer menneskettighederne.

 17. Af Niels Larsen

  -

  Fuldstændig enig med JACOB SCHØNBERG.

  Ulandsbistanden er decideret skadelig, da den hjælper mennesker til at overleve i dag, så de kan ØGE overbefolkningen om 15-16 år yderligere.

  Stop den “hjælp” aldeles omgående og lad naturen råde i de overbefolkede lande!

 18. Af M Jørgensen

  -

  Enver Hoxha og Nicolai Ceausescu henholdsvis Albanien og Rumænien kan vel også placeres i samme bås , som de Fører og Diktatorskikkelser Europa har haft med at gøre i nyere historie .
  Dette er værd at tænke på – og især hvor vigtigt det er at vi ikke giver afkøb på vores demokratiske måde at leve på
  Skik følge eller Land fly -disse kloge ord er stadig aktuelle i en tid hvor fremmed kulturer og levemåder søger at få indpas i vores samfund.

 19. Af Bo Nielsen

  -

  tak Anne Sophia, du er en klog pige. tak

 20. Af hans andersen

  -

  Muhammed meldte for 1400 år siden muslimer ud af menneskeheden da han opdelte denne i i to grupper bandemedlemmer og så dem man skulle udplyndre og ihjelslå.
  Nej man bliver ikke vred på bestialske mordere, man uskadeliggør dem og alle deres støtter og medløbere.

 21. Af Bloody Mary

  -

  CIA_mener der er 20.543 samfundsfjender i Danmark. (CIA_factbook)
  De må indfanges, der kan være 1200 i Vridsløse. Hvad m resten?
  Ja det er ikke vores problem hvor kriminelle udlændinge tager hen. Det er deres eget problem.
  Nulpenge og internering virker i Australien, sikkert også her.
  Paven er så flink, måske for flink. Måske en ny korstogspave fra Ungarn ville hjælpe, der er nok af kristne at hjælpe fx kopterne pt.

 22. Af Pia de Neergaard

  -

  Først tusind tak ASH, for at du siger det, som mange har fået på hattepullen for at sige. Især kan disse så kaldte venligboere få mit p.. i kog, når de messende svare : ” det er fordi vi (os der opponere)er bange for det fremmede”. Bange ? Jeg er raaasende.

  Det der også irritere mig, grænseløst, er den carte blance , regeringen har givet til parallel forretnings førsel.
  Gå op på Kbh. hovedbanegård og se hvor mange etniske taxi chauffører der er. Næsten ingen. Og hvordan kan det lade sig gøre ? Det tager kun en indvandre at få erhvervs kørekort og dermed mulighed for at blive vognmand. Han ansætter nemlig ikke etniske danskere. Og invandrere der ønsker at køre erhverv har alle muligheder for dette, da de ikke behøver at komme op med selv optjent cool cash, eller bankens goodwill, det sørger vennerne for, samt vognmanden.
  Dette fænomen ses i alle brancher, sågar på socialcentre, hvor indvandrere får en snor der er så lang, at man ikke kan se enden på den, hvor etniske, hvis ikke økonomisk sanktion, havde fået en advarsel, og med store bogstaver.
  De har deres egne advokater. Hvem undrede sig ikke over, at Bilka – drengen havde råd til at køre en sag mod Bilka ? Omvendt kunne man jo se, at en etnisk dansk dreng, ikke kørte sag mod Aldi, for det havde været så godt som umuligt.
  Danskere bliver hængt ud for ikke at ansætte indvandrere, men ingen, ingen har nogensinde, mig bekendt omtalt det faktum, at indvandrere ikke ansætter etniske. Derudover kan man også konstatere at, forbuddet mod nepotisme kun gælder etniske.
  Jeg er dybt rystet over den åbenlyse blindhed der er og at man blankt lukker øjnene for hvad der er sket, bare i London (Londonstan). Gad godt høre venligboeres svar til deres børn om 30 år, når de pigerne spørger hvorfor de ikke må gå i svømmehallen sammen med deres kæreste, når de har lyst. Eller drengene spørger hvorfor de ikke kan gå i svømmehallen når de har lyst, for de har lært i skolen at det måtte man engang, “da du var ung, mor”.

 23. Af Klaus Lyngsø

  -

  Uden at have en færdig løsning parat, vil jeg påstå, at det er en god idé at kigge igen, istedet for at fare til tasterne for at dele sin fordømmelse, hvis man kun kan se en side af en sag.

 24. Af Hr. J H

  -

  Jo Ash.
  Det er vist gået op for de fleste at du bor på Østerbro.
  Og at du engang var nødsaget til at bo på Nørrebro.
  Har du ellers noget på hjertet?

 25. Af adriano viterbo

  -

  ASH, du siger at den danske samfund gav OE-H uddannelse, muligheder og rettigheder, men du glemmer at (dele AF)den samme samfund fratog ham håb.
  For at bestemmer sig til at gå i døden og tage flere med (og jeg er ikke i tvivl om at OE-H ikke ville blive fanget levende) man SKAL være vred, ulykkelig og håbløs.
  Og uden tvivl har han følt at på trods af uddannelse, rettigheder og (i hans tilfælde)uudnyttede og teoretiske muligheder, havde han ikke en chance til at forbedre hans liv.
  Hvis vi vil undgå at andre mennesker FØDTE og OPVOKSET i Danmark vil begå terrorisme vi må regne ud hvordan dekan hjælpes til at føle som folk med et fremtid i dette land.
  I mange tilfælde er det eneste land de kender

 26. Af Jan Johansen

  -

  Tak for et meget sympatisk oplæg, Anna Sophia Hermansen. Selvfølgelig har udefra kommende et medansvar for deres integration i værtslandet, og kan og vil de ikke acceptere det, så skal det sand for dyden da gå galt. Din henvisning til Canada lyder meget lovende. Hvorfor har vi ikke for længst taget ved lære af dem. Vi skal have styr på, hvem der kommer ind i vores land, og de skal bestemt selv påtage sig et ansvar for deres fortsatte liv her. Har vi ikke set nok af eksempler på misforstået næstekærlighed i flere europæiske lande, herunder her i Danmark? Det kan ikke gå for stærkt med at sadle om til et mere bæredygtigt samfund overalt, hvor integrationen har slået fejl!

 27. Af Hul igennem?

  -

  -jeg synes nu at Fr. ASH har meget på hjerte jeg også tænker.
  Hun fortjener ikke hånlige kommentarer for at skrive noget. Skriv selv.
  mvh

 28. Af P Christensen

  -

  Apropos u-landsbistand:
  Husk at der er mindst 2 varianter:
  – Den egentlige der direkte sendes ud af landet og til modtagerlande.
  – Desuden er der udlændinge på langvarige overførselsindkomster i Danmark.
  – Som en tredje variant kan anføres disses evt. uretmæssigt modtagne indkomster,
  sort arbejde osv.

  Især de 2 sidste har bidraget markant til at gøre DK til
  verdens dyreste discountland.
  Vi har et skatteniveau der burde give os topklasse kvalitet
  på infrastruktur, sundhed, uddannelse mv.
  I stedet slæber vi os år for år igennem underlødige og nedslidte kvaliteter.

 29. Af Hans Hansen

  -

  Det kan sammen fattes ganske kort som tusinder af års erfaring og viser tydeligt med islam, det er IKKE en religion med et verdens omfattede diktatur, forklædt som religion.

  Islam er verdens kræft, mørk og ond i hele dens essens…Og sært nok ser vi ikke hvordan den langsomt men sikkert omslutter verdens frie befolkning mere og mere ( os der har fjernet kræft knuderne igen århundreds blod sved og tårer i vores frie og sunde del af verden) vi er bund naive og naivitet er er god ting, men lukkede øjne er ikke.

  Verdens befolkning er IKKE ens, så var vi sikkert født samme sted og lignede hinanden,.målet med at være på jorden er at integrere og lære, blive bedre kærlige mennesker osv.

  Er det godt må der nødvendigvis også være ondt, er der dag må der også være en nat osv.

  Islam er det sidste tilbage på vores jord ( udover enkelte undtagelser selvfølgelig) der er decideret ondt og kun mørke, som vi også alle har set og forstået ved at bo side om side med dem længe nu, der varer århundreder eller mere inden det bliver bedre, men indtil der er vi nødt til at passe rigtig godt på alt der vores forfædre, har lidt og slidt for at bygge op til os.

  Forbyd den ulækre altødelæggende Islam og bekæmp den med hård hånd, til en skønne dag , de selv forstår at det er en stor løgn de lever i og med.

  Vejene til gud er utallige og så mangfoldige som vi er mennesker, men islam er ikke en af dem.

  Alt det er positivt er, alt negativt ikke.

  Islam er verdens kræft og må og skal bekæmpes med alle midler.

  Vi skal have nogle seriøse forandringer i det her land og lige ny er alle elite politikerne totalt ligeglade, for de har jo deres på det rene ( undtaget samvittigheden) så nye borgerlige er det mest lysende håb for dk for øjeblikket.

 30. Af Daniel Thompson

  -

  Det er ret sjovt at se blege privilegerede danskere som ASH slå knuder på sig selv for at overbevise sig selv om hvor URETFÆRDIGT det er at 20 vesterlændinge myrdes i et terrorangreb i England, og at det helt klart er bevis på at ALLE muslimske indvandrere skal rakkes ned (for det var de jo ikke blevet nok i forvejen), grænserne skal lukkes osv.

  Ikke et ord om at Danmark, og så sandelig også Storbritannien har været i krig i Mellemøsten i over et årti. Ikke et ord om alle de mennesker vi har slået ihjel.

  Ikke et ord om hvordan hele vores privilegerede livsstil er baseret på at ludfattige mennesker i den tredje verden knokler sig selv til døde for at producere de produkter vi bruger og smider væk.

  Beklager ASH. Du kan ikke overbevise mig om at det er synd for dig. Du kan ikke overbevise mig om at det er synd for os. Du kan prøve at spille hellig, men det preller fuldkommen af på mig.

  Vi er ikke bedre mennesker. Alting kom bare lidt tættere på. Pludselig var det hvide folk, der døde. Pludselig var det vores civile. Det gjorde ondt.

  Din løsning er så at sparke lidt mere til dem der allerede ligger ned.

  Slow clap. Slow fucking clap.

 31. Af M.S. Carstens

  -

  Hvis ikke vi voksne skal være bange, på vore børns vegne, og reagere højlydt derpå, over for vore regerende politikere, hvem skal så?
  Og hvis ikke regerende politikere vil høre på os, hvem så?

  Svaret bliver:
  Folket selv, uden for politisk styring!!!

  Ja, vi er faktisk en hel del uden for den politiske venstrefløj (fra venstrefløjen til den “højre”politiske medløbertrup), der fortsat ønsker et frit, selvstændigt og demokratisk samfund for vore efterkommer, om siddende, ego-økonomisk-centrerede, politikere vil det eller ej!

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et ASH blogoplæg der er OK, og et kommentarspor der ikke er helt forrykt – modsat visse andre Berlingske blogs. Lidt personlig kontrol med kommentarer fra blogejer er måske ikke det værste 🙂

 33. Af Sven Andersen

  -

  9 ud af 10 af dine indlæg fanger mig. Ofte smiler jeg, ofte er jeg meget enig. Denne søndag, d. 28. maj ramte du mine ord gennem de sidste mange år. Spot On…. Mange tak

 34. Af G Sørensen

  -

  Daniel Thompson: Anklager du Danmark for at deltage i at nedkæmpe Islamisk stat. Mener du også det er forkert at kæmpe mod Taleban. Er du også tilhænger af al Qaeda?????? Mener du terrororganisationer skal have lov at brede sig og undertvinge flere og flere mennesker? Går du ind for slaveri, kvindeundertrykkelse, stening, sharia osv.

 35. Af Ivan Zakarinesen

  -

  “I Canada opererer man med en float or sink-model, hvor man modtager en lav basisydelse og ellers må forsørge sig selv. Vi kan begynde der.”

  Og i USA med cornflakes kun og ingen lægehjælp. Præcis her hvor Anne ønsker os hen som spinndoktor for liberal alliance.

  Hvorfor ikke på fuld skrue og som i Manilla? Hvor de fattige må røde rundt på lossepladsen for at spise borgerskabets bræk?

 36. Af Ivan Zakarinesen

  -

  “I Canada opererer man med en float or sink-model, hvor man modtager en lav basisydelse og ellers må forsørge sig selv. Vi kan begynde der.”

  Og i USA med cornflakes kun og ingen lægehjælp. Præcis her hvor Anne ønsker os hen som spinndoktor for liberal alliance.!

  Hvorfor ikke på fuld skrue og som i Manilla? Hvor de fattige må røde rundt på lossepladsen for at spise borgerskabets bræk?

Kommentarer er lukket.