Hvad ville der ske, hvis en Grimhøj-imam afbrændte Biblen?

Af Anne Sophia Hermansen 86

Der er dem, der mener, at guder er så svagelig en instans, at de har brug for særlig beskyttelse. Derfor har vi her i Danmark den såkaldte blasfemiparagraf, hvis formål er at passe på deres sarte følelser eller rettere: på de troendes sarte følelser.

Paragraffen, der har været en del af straffeloven siden 1866, lyder sådan her: “Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.”

Blot to gange har blasfemiparagraffen ført til domme, i 1938 og i 1946, og ellers er vi stødt på den, når nogen har taget anstød af f.eks. Trille, der sang om ”Øjet i det høje”, en eksperimenterende film eller af badesandaler fra Kvickly. Vorherre selv har givetvis været ligeglad.

Paragraffen hviler på den præmis, at troendes følelser er mere sarte end alle andres. Mere vigtige, bedre og selvfølgelig også finere end ikke-troende menneskers følelser. Den nægter at vise forståelse for den ellers demokratiske præmis, at vi i et frit samfund må tåle, at andre siger latterlige ting og endda latterliggør det, vi elsker.

Derfor troede jeg længe, at jeg var for en afskaffelse af blasfemiparagraffen, men jeg er nu kommet i tvivl. Måske er det meget godt med en bundprop i den offentlige debat og rimelighed i, at der er grænser for, hvor meget man kan krænke andres helligdomme.

Ligesom det er strafbart at skænde grave, skal det selvfølgelig også være strafbart at brænde eller urinere på hellige skrifter. Men skamløse jokes og satiretegninger må man tåle, også selv om det er respektløse tegninger af guder og profeter.

Ofte benævnes paragraffen som en ”islamparagraf” i den antagelse, at det kun er muslimer, der kan blive krænket. Men prøv engang at forestille dig, hvad der ville ske, hvis en Grimhøj-imam afbrændte Det Nye Testamente. Eller hvis en flok indvandrerdrenge smurte 32 udgaver af Biblen ind i lort og anrettede dem som et hjerte i Kongens Have. Det ville nok heller ikke vække lykke.

Fjerner vi paragraffen, kan der opstå et vakuum i forhold til racismeparagraffen – et tomrum i forhold til krænkelser af ting som f.eks. hellige skrifter. For racismeparagraffen beskytter folks personlige fred og ære, men ikke ting. En salomonisk løsning kunne derfor være at ledsage en afskaffelse af blasfemiparagraffen med en udvidelse af racismeparagraffen, så krænkelser af hellige skrifter medtages.

Og ja, man kan grine meget af, at religiøse mennesker kan være så fintfølende, at de ikke tåler synet af en fræk film eller et par badesandaler. Vi lever jo i et sekulært samfund, og ligesom vi kan gøre grin med vores magthavere, kan vi sandelig også gøre det med guder og profeter.

Men at paragraffen ikke oftere har været i anvendelse peger på, at den ikke afværger religiøs kritik, satire og retorisk forhånelse, men tjener som en form for beskyttelse.

Ikke mindst en form for beskyttelse mod, at det vil være helt legitimt at lave et Sankt Hans-bål af hellige skrifter foran Christiansborg. Med en himmelnisse på toppen.

For det vil givetvis hverken gavne den offentlige orden eller offentlige debat.

86 kommentarer RSS

 1. Af J.O. Hanse n

  -

  ASH.
  Typer som dig og andre på den yderste højrefløj har fået muslimer og blasfemiparagraffen på hjernen.
  Jeres svinerier er yderliggående nok, selvom vi har denne paragraf.
  Hvad er det som I ikke kan få sagt på grund af racismeparagraffen og blasfemiparagrafffen?
  Vi andre klarer os fint.
  Har det noget med sociale kompetancer at gøre?

 2. Af Peter K Larsen

  -

  Ingenting

 3. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Man mener mærkeligt nok, at det er ulovligt, når en iman opfordrer til mord på jøderne med Koranens ord og anser det samtidigt for ulovligt at brænde Koranen. Der er jo ingen sammenhæng i dette!

  Forstå dog, at Koranen direkte pålægger muhamedanerne at føre krig mod jøderne. Hvis man virkelig mener, at det er ulovligt at opfordre til mord på jøderne, så må man følgelig også brænde Koranen.

  Men det hele viser jo bare, at et civiliseret land ikke bør have minoriteter som jøder og muhamedanere, da disse minoriteter bestandigt skaber uro og kaos omkring sig.

 4. Af Thomas Jensen

  -

  Jeg har ofte tænkt, at det er ren symbolpolitik at diskutere en lov, der er taget i anvendelse to gange over de seneste 150 år og ikke en eneste gang i de sidste 70 år.

  Jeg ved ikke om blasfemiparagraffen er med til at sætte en bundprop for form i vores debat – hvis den er ligger den bundprop i hvert fald MEGET langt nede. Jeg synes det er utroligt, hvad der hele tiden bliver luftet af ekstreme udsagn i debatten.

  Se blot på den første kommentar her ovenfor (der absolut ikke hører til de værste man ser her på bloggen). Her skrives der om højrefløjens “svinerier” og der spørges ind til om de politiske holdninger har noget med manglende kompetencer at gøre. Tilsvarende vil der ganske givet snart ligge kommentarer på dette spor fra folk på højrefløjen, der ikke viger tilbage for at tilsvine deres politiske modstandere på det groveste. hvem har for eksempel ikke læst de evindelige kommentarer om, at Muhammed var pædofil? Intet af dette bliver fanget af blasfemiparagraffen.

  Jeg tror på at en debat, hvor man argumenterer for sine holdninger i behørig respekt for andres, kan flytte noget. Jeg tro også, at langt de fleste ønsker sig en sådan debat. De ekstreme synspunkter hører ikke hjemme i Danmark. Vi ser det ved hvert valg, hvor de pragmatiske partier hver gang får langt størstedelen af stemmerne, også selvom de gang på gang må tage ansvaret for de tunge beslutninger, mens de ekstreme røster bare står på sidelinien og brokker sig.

  Alligevel har de ekstreme synspunkter “vundet” debatten. De bliver fremført igen og igen og igen indtil meget få gider bruge deres tid på en debat. Derfor ser vi igen og igen ethvert debatspor her på B blive afsporet til udelukkende at handle om at svine EU og muslimer til. Hos Politiken er det sikkert højrefløjen der er mål for svineriet.

  Jeg tvivler faktisk meget på, at blasfemiparagraffen overhovedet har noget som helst at skulle have sagt i denne forbindelse.

  Men jeg har ikke mange bud på, hvordan vi kan “vinde” debatten tilbage til en seriøs debat, der flytter noget i forhold til de udfordringer Danmark står overfor.

 5. Af Thomas Laursen Vig

  -

  Endnu en søegelig kommentar fra en af mørkemændene der over en kam dømmer en hel gruppe af mennesker hvoriblandt der kun er ganske få brådne kar, ganske som hos resten af landets befolkning. Det sørgelige er bare at mørkemænd og andre brådne kar er så meget mere højrøstede end de der vil være en del af samfundet til gavn for alle.

 6. Af P Christensen

  -

  Religion er syge menneskers påskud for at kunne hugge hovederne af folk.

  Det er derfor vi ofte ser politiske ekstremister på fx. venstrefløjen forenes
  med islamister i fælles forsvar for retten til at udøve deres syge tendenser.

  Hvordan mon nutidens korrektheds-parnas ville reagere
  hvis Hitler havde kaldt nazismen for en religion ?
  Ville de så have accepteret gasning af jøder under henvisning til “religions-udøvelse” ?

  Religion skal være en privatsag, hvilket det ikke er idag.
  Man kan frit maltraktere sig selv nok så meget, men ikke andre – og slet ikke
  under påskud af gammel overtro. Forbyd det skidt.

 7. Af Niels Larsen

  -

  J.O. HANSE N

  En afskyelig og nederdrægtig ideologi som islam kan ikke hånes og nedgøres nok.

  Den fortjener kun sprogets værste gloser.

 8. Af Kim Kaos

  -

  En bibel og en koran er blot bøger – der er da komplet ligegyldigt hvis nogen sætte ild til dem.

  Muslimer brænder jo selv deres udtjente koraner og bibler ryger dagligt til genbrug – så hvad er problemet?

  Og under alle omstændigheder så har det intet med blasfemiparagraffen at gøre.

  Blasfemiparagraffen er blevet et fornærmelseskort, som umuliggør saglig debat om religion

  For det første bruger vi den ikke i praksis. Der har ikke været rejst tiltale i rigtig mange år. For det andet er den ikke til at forstå. Der er ikke nogen, der ved, hvad den kriminaliserer og ikke kriminaliserer. Og man kan spørge, om den ikke er for vidtgående og strider imod menneskerettighedskonventionens bestemmelser af ytringsfriheden.

  Den burde have været afskaffet for længe siden, for den er jo i praksis afskaffet for længe siden. Det er i orden at lave satire om religion, og der er ingen grænse for, hvor groft det må være

  Den skal ophæves, og det kan ikke gå hurtigt nok. Når et trossamfund anvender denne paragraf mod religionskritik, så standser den åbne dialog

 9. Af Henrik Thor Christensen

  -

  Jens Jørgen Thorsen var en provokatør som meget præcist sigtede på religiøs selvgodhed og han ville, hvis han havde være i live i dag, have taget den muslimske selvgodhed under behandling – ellers var han et yderst fornuftigt og berigende menneske når man var på tomandshånd med ham.

 10. Af Lotte H

  -

  Hvad ville der ske hvis en Grimhøj-imam brændte Bibelen?
  Sandsynligvis det samme som når en imam i Faruq-moskeen prædiker om drab på jøder, og når der begås terror i islams navn: Ingenting. Nogle medier vil blive overraskede. Vi vil blive mindet om, at imamen blot er forrykt, og at det intet har med islam at gøre. Vi vil blive formanet om ikke at generalisere. Vi vil blive husket på, at gerningen blot skyldes den skadelige islamdebat.

  Men måske – hvis vi er heldige – vil nogle muslimer stille sig frem og sige, at de ikke mener, det er i orden at brænde de kristnes hellige bog, og vi vil få samtale og debat om dette. Og det vil da ikke være så slemt. Det er jo netop sådan, at den slags ting bør ordnes, hvis alle skal blive klogere – med debat, argumenter og afstandtagen. Ikke med retssag eller trusler.

  Vi har ikke brug for en blasfemiparagraf. Vi har brug for at få ting frem i lyset gennem debat og samtale, som i øvrigt er et langt bedre middel til forståelse integration!

 11. Af Ole Kofod

  -

  Jeg har generelt svært ved at se, hvad blasfemiparagraffen kan, som øvrig gældende lovgivning ikke kan. I eksemplet med bibelafbrændingen i Kongens Have vil jeg mene, at det er “forstyrrelse af den offentlige ro og orden” uden at jeg dog kender strafferammen desangående.

 12. Af Rikke Nielsen

  -

  ASH, hvis en imam brændte biblen af og uploadede videoen til nettet, er jeg ret sikker på, at hele DF-segmentet ville gå amok.

  Jeg foretrækker en lov, der kan afprøves i en retssal, fremfor alternativet med offentlige tumulter, hvor konflikten skal afprøves med knytnæver eller det, der er værre.

  Vi må nok erkende, at tiden ikke er til at fjerne loven, som fortsat bør bidrage til at opretholde offentlige orden.

  Det interessante med lovgivning som denne er, at jo højere der råbes for at fjerne den, des vigtigere er det at beholde den.

 13. Af Erik Graversen

  -

  Hold nu ferie en børnehave at høre på! Point one: Man kan da under ingen omstændigheder sammenligne det, at opfordre til drab og det at brænde en bog af! Det er jo latterligt.
  Og endelig er det totalt absurd som man her sidder og retfærdigøre sine udgydelser på bagrund af, hvad man FORESTILLER sig den ene eller den anden vil gøre! 😀
  Bliv dog lidt voksen!

 14. Af J Nielsen

  -

  “Hvad ville der ske, hvis en Grimhøj-imam afbrændte biblen?”

  Ingen ville opdage det.

 15. Af Benny Skov

  -

  Nu bliver jeg krænket.

  Som ateist vil jeg ikke skulle tage hensyn til hvilken nisse jeg eventuelt kom til at fornærme.

  Det er helt vendt på hovedet. Skal jeg passe på med hvad jeg siger om en TRO!

  Hvad hvis jeg opfandt en ny Gud, vi kan jo kalde hende for “essin” og blev fornærmet hvis hun blev gjort til grin.

 16. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  Religion er en borgerlig-konservativ ideoologi. Derfor er alle terrorist borgerlig.

  Røde begår ikke terror. Kun jer blå med eller uden Lyden af trompeter.

 17. Af Rikke Nielsen

  -

  Benny Skov, en ateist som du, er jo så intelligent, at du godt kan se, at religion er et magt- og undertrykkelsesmiddel. Og med den klogskab ved du selvfølgelig også
  udmærket godt, når du med vilje provokerer andre mennesker, der ikke har den samme indsigt. Du trækker en stråmand.

 18. Af J Nielsen

  -

  “Man kan da under ingen omstændigheder sammenligne det, at opfordre til drab og det at brænde en bog af!”

  Jo, det er lige præcis det man kan.

  Man kan hælde alle de bøger man vil i pejsen derhjemme. Hvis man har sådan én. Men i det øjeblik man vælger at gøre det til en offentlig begivenhed ligger der en besked nedenunder: “Det her er hvad vi kunne tænke os at gøre ved jer.”

  Derfor har det heller ikke noget med “religiøses sarte følelser” at gøre. Det har at gøre med den offentlige ro og orden. Det har at gøre med slet skjulte trusler, hvor man forsøger at omgå den øvrige del af lovkomplekset, for “det er jo bare en bog”. Snedigt og perfidt, men så længe vi har blasfemiparagraffen går den ikke.

  Det er ikke bare en bog. Det er et surrogat for mennesker.

  Hvis man endelig er så glad for ild at man ikke kan nære sig, så kan man holde det privat.

 19. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  En kristen guvernør i Indonesien er lige blevet idømt to års fængsel for blasfemi, fordi han har citeret et skriftsted fra koranen, der siger, at muslimer ikke må være venner med kristne.

  Eks-guvernøren tillod sig også kritisere, at intolerante islamister fortolker dette skriftsted på en måde, der betyder, at muslimer ikke må stemme kristne politikere til magten – og det var nok til, at han blve fjernet fra sin politiske post, og smidt i fængsel.

  Du har åbenbart ikke forstået, at blasfemiparagraffen er en gummiparagraf, der bliver misbrugt på det groveste til, at forfølge og undertrykke “vantro” religiøse minoriteter i muslimske lande.

  Der er ingen ende på, hvad islamistiske fundamentalister kan finde på, at blive “krænkede” over; de såkaldte “krænkelser”, som de vil straffe, er ofte fuldstændigt uskyldige handlinger – set fra en rationel synsvinkel.

  De såkaldte “krænkere” har ofte ikke haft noget ønske om, at krænke muslimer, men har blot udtrykt deres mening om f.eks. guds eksistens, eller kritiseret islasmisternes religiøst begrundede krænkelser af kvinders basale menneskerettigheder.

 20. Af Lotte H

  -

  Vedr. Rikke Nielsens kommentar om “offentlige tumulter”:

  Det er et scenarie, som nogle ynder at bruge som argument for at blasfemiparagraffen er nødvendig for at tøjle, at “had” får frit løb, og at der opstår vold og uroligheder. Men hånden på hjertet: Hvornår har vi set DF’s vælgere være voldelige? Det er andre grupper, vi ser bruge vold. Det er muligt, at mange ville blive vrede og protestere – men i så fald vil de gøre det i debatten. Hvilket er helt fair. Det har enhver ret til, og det er ikke farligt. Tværtimod.

  Det, der er farligt, er når man begynder at blande spot af religion sammen med had mod mennesker. Det er der desværre alt for mange, der gør i øjeblikket. Men ideer og mennesker er 2 forskellige ting. Skelnen mellem ide og menneske er netop forudsætningen for, at vi kan strides om ideer uden vold og had.

  Vi skal passe på ikke at gøre debatten “farlig” – når det farlige i virkeligheden er, at folk ikke kan skelne. Blasfemiparagraffen understøtter den manglende skelnen.

 21. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “…der er grænser for, hvor meget man kan krænke andres helligdomme.”

  Når de såkaldte fundamentalister selv krænker deres egne, basale helligdomme, så burde det være ret svært for alle andre, at tage deres aggressive, hellige hykleri alvorligt:

  De wahabistiske fundamentalister har destrueret de fleste landets hellidomme, af kommwercielle grunde, dvs. for at bygge luksusbygninger – herunder;

  – “Grave of the father of Muhammad, in Medina.

  – The house of Mawlid where Muhammad is believed to have been born in 570.

  – The house of Khadija, Muhammad’s first wife. Muslims believe he received some of the first revelations there. It was also where his children Fatimah and Qasim were born.

  – House of Muhammed in Medina, where he lived after the migration from Mecca.”

  (Uddrag fra “Destruction of early Islamic heritage sites in Saudi Arabia”, Wikipedia)

 22. Af Finn Bjerrehave

  -

  Intet, og længere bliver den ikke.
  Muslimerne bestemmer. Finn Vig

 23. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  @ J Nielsen

  Det er lidt foruroligende, at du ikke kan se forskel på, at brænde en bog, og at brænde et menneske.

  For hvis man ligestiller afbrænding af bøger med afbrændning af mennesker, så er det jo bare “lige for lige”, når aggressive, religiøse fundamentalister brænder “blasfemikere”, der har brændt en “hellig” bog…

 24. Af Lotte H

  -

  Indlæg i filteret med ´kommentar til Rikke Nielsens scenarie om “offentlige tumulter”.

 25. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  @Bjerrehave

  Muslimerne bestemmer måske over dig, men jeg opgiver ikke forsvaret for menneskerettighederne!

  Ytringsfriheden er den vigtigste mennneskerettighed, for den er forudsætningen for, at man kan afsløre krælnkelser af alle de andre menneskerettigheder; det er derfor, at islamisterne angriber ytringsfriheden først.

  For islamisterne mener, at alle menneskerettigheder skal underordnes det muslimske lovsystem, sharia, der tillader muslimer, at begå grove menneskerettighedskrænkelser overfor muslimske piger og kvinder, samt overfor “vantro”, kættere og blasfemikere.

 26. Af Jakob Rasmussen

  -

  Ytringsfriheden er den vigtigste mennneskerettighed, for den er forudsætningen for, at man kan afsløre krænkelser af alle de andre menneskerettigheder; det er netop derfor, at islamisterne angriber ytringsfriheden først.

  For islamisterne mener, at alle menneskerettigheder skal underordnes det muslimske lovsystem, sharia, der tillader muslimer, at begå grove menneskerettighedskrænkelser overfor muslimske piger og kvinder, samt overfor “vantro”, kættere – og blasfemikere…

 27. Af J Nielsen

  -

  “Det er lidt foruroligende, at du ikke kan se forskel på, at brænde en bog, og at brænde et menneske.”

  Det er ligeså foruroligende, at du ikke kan se forskel på “ligestille” og sammenligne”.

  Og det er langt mere foruroligende, at du ikke vil se forskel på en trussel og dens udførelse.

  Det er nok bare den sædvanlige hang til eskalering. Overdrivelse fremmer forråelsen.

 28. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Finn Bjerrehave

  Muslimerne bestemmer måske over dig; men jeg opgiver ikke forsvaret for menneskerettighederne.

  Ytringsfriheden er den vigtigste mennneskerettighed, for den er forudsætningen for, at man kan afsløre krænkelser af alle de andre menneskerettigheder – og det er derfor, at islamisterne angriber ytringsfriheden først!

  For islamisterne mener, at alle menneskerettigheder skal underordnes det muslimske lovsystem, sharia, der tillader muslimer, at begå grove menneskerettighedskrænkelser overfor muslimske piger og kvinder, samt overfor “vantro”, kættere – og blasfemikere.

 29. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  De eneste, der har truet med, at slå nogen ihjel, er de fanatiske islamister, der vil myrde blasfemikere – og som du forsvarer.

 30. Af Niels Larsen

  -

  LIS–BETH SØREN–SEN: “Røde begår ikke terror.”

  Rote Armee Fraktion…

  Brigada Rosso…

  Che Guevaras gangstere…

  Just for starters.

 31. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  “Overdrivelse fremmer forråelsen.”

  Det er sandt.

  Derfor vil jeg anbefale dig, at droppe dine grove overdrivelser, der dæmoniserer dem, du er uenige med – som f.eks. påstanden om, at alle, der brænder bøger i protest mod balsfemiparagraffen er dæmoniske forbrydere, der i virkeligheden vil brænde mennesker.

  Dine ekstremt grove overdrivelser, om dine debatmodstandere, får dig til at ligne en komplet utroværdig propagandist, der ikke engang selv tror på¨sine egne, ondskabsfulde påstande…

 32. Af H Nielsen

  -

  Hej ASH

  Rigtig godt emne
  Nu er jeg selv stærkt troende kristen. Og nu inden det ateistiske Danmark, i galskab hamre tastaturet gennem bord pladen, over at jeg tillader mig at skrive dette. Så spar jer besværet, for jeg er fuldstændig ligeglad, det preller af som vand på en gås.
  Personligt mener jeg, at blasfemi og racismeparafrafferne bør afskaffes lige pr omgående. En tro, som skal beskyttes af love og paragraffer som 179 statsfinansierede bøllehatte har opfundet, er i forvejen ingenting værd. Personligt er jeg ligeglad med, hvad folk render rundt og stikker ild til, bibler eller koraner, jeg er fløjtende ligeglad, det er deres eget problem. Det rokker under ingen omstændigheder ved min tro på Gud. En fri sjæl i et frit legeme må gøre hvad det vil, så længe man Ikke yder fysisk vold på et andet individ.
  Så den her såkaldte krænkelseskultur kan jeg ikke tilslutte mig. Den er jo også stukket helt af. Når en forhenværende præst og politiker, tillader sig at bruge ordet “bøssedreng” om en nyvalgt fransk præsident, får hele Danmark aftenskaffen galt i halsen. Det er til at brække sig over, kom dog videre, i det muslimske Tjetjenien spærre man folk inde i lejre, hvis de er homoseksuelle. Et land hvis religion, man har travlt med at importerer her til Danmark, FLOT. Hykleri kan man også kalde det.
  Nej, hvad folk vælger at tro på, er deres egen sag, ikke politikernes.
  Og til sidst, her på mit matrikel, hvor jeg selv betaler huslejen, må man ikke brænde Bibelen af. Det er en af de 5 regler, der hersker her, hvor jeg bor. Man må til gengæld gerne stikke ild til en koran, om man skulle få lyst. Hvad man gør, og ikke gør udenfor mit matrikel, er jeg ligeglad med.

 33. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Det vil aldrig ske. Og hvis det sker, så er det ihvertfald ikke en rigtig imam og ej en rigtig muslim.

  I religionen Islam skal man respektere de andre religioner, hvis man forventer den samme respekt. Og her er der tale om monoteistiske religioner. Hos muslimerne er profeterne Josef, David, Salomon, Moses og Jesus (fred være med dem alle) og deres hellige skrifter yderst højtrespekterede og ærede.

  Så, hvis det sker, så er det bare en galning, der blot kalder sig en muslim. Og derfor kan man ikke beskylde og sætte alle muslimer i samme bås, hvis det er det I går efter og drømmer om.

 34. Af jan ulrik friis

  -

  Islamisterne drømmen om at i Danmark at etablere endnu et islamsk samfund, på bekostning af det danske folk naturligvis, et Danmark som islamisterne vil skal styres af en religiøs islamistisk leder, et mandesamfund af vold og død som vi har set det så mange gange før i både Afrika og Mellemøsten.

  I det midste må og skal og er vi pligtige at forlange at kræve regeringen overholder sit valgløfte til det danske folk, ellers forvandler Danmark sig som vi nu ser ser det i et eldorado af vold og det totale anarki!

  Løkke gik til valg løftet om en 0 migration, dette løfte er nu blevet til et historiskt løftebrud, vi blev forsikret om en 0 migration, Løkke derfor skyldig at overholde, ellers taler vi om landsforræderri, situationen vi danske nu står i, hvor kvoteflygtninge er den trojanske hest, fra start planeret af Merkels/EU deres dødbringende plan en døråbner for endnu mere islamistisk migration, endnu flere kvoter, det totale kollaps og udslettelse af nationalstaten Danmark, vi bevidner den etniske udrensning det danske folk, vores folkevalgte har i løftebrud helt glemt de selv går med ned med flaget!

 35. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  @Mehmet Sami Gür

  “I religionen Islam skal man respektere de andre religioner…”

  Det er et faktum, at kristne bliver forfulgt og undertrykt groft og systematisk med religiøse “argumenter” i flere og flere muslimske lande, samt at undertrykkelsen og forfølgelsen af de kristne bliver grovere og grovere – og derfor flygter de kristne (og jøderne) i stor stil fra de muslimske lande til vesten.

  Du må jo tro, at vi andre er lige så blinde overfor, hvad der rent faktisk sker lige nu i de muslimske lande, som du åbenbart selv er.

 36. Af jan ulrik friis

  -

  ….i filter….. ..cirka 13: 57….

 37. Af Lotte H

  -

  Det er foruroligende, at så mange mennesker i dagens Danmark ikke kan skelne mellem spot af religion og had mod mennesker. Mennesker og ideer er to forskellige ting. At kunne skelne mellem de to er forudsætningen for, at mennesker kan strides om ideer på en ikke-voldelig måde. Når spot af religion eller ideologi eller sættes lig “angreb” eller “forfølgelse” eller “had” – forlader man denne mulighed og gør det til en strid mellem grupper frem for en strid om ideer,

  Noget af det bekymrende ved blasfemiparagraffen er, at den støtter op om den manglende skelnen og er med til at definere spot som “had” – netop i en tid, hvor der er brug for det modsatte. Der er brug for et modsvar til dem, der sætter mennesker lig med religion og dermed (belejligt) forskyder striden væk fra ideerne og over til at handle om had. Det er desværre dem, der eskalerer, frem for at forsvare deres ide med argumenter.

  Ideer skal forsvares med argumenter. Mennesker skal beskyttes af loven. Man beskytter ikke mennesker ved at kalde ideernes modstandere for hadere eller fjender. Tværtimod.

 38. Af J Nielsen

  -

  “Derfor vil jeg anbefale dig, at droppe dine grove overdrivelser, der dæmoniserer dem, du er uenige med – som f.eks. påstanden om, at alle, der brænder bøger i protest mod balsfemiparagraffen er dæmoniske forbrydere, der i virkeligheden vil brænde mennesker.”

  Igen denne insisteren på at sætte lighedstegn mellem trussel og udførelse.

  Man vil ikke brænde mennesker. Man vil true med det.

  Ellers kunne man vælge en mindre dramatisk handling. Hvorfor netop ild? Hvad er der galt i at overstrege med sort tusch?

  Man kan forestille sig balladen, hvis Nyrup havde sat en tændstik til Foghs bog om minimalstaten, i stedet for blot at rive sider ud. Allerede det var kontroversielt nok, men prøv at overveje hvilket post mortem en enkelt side i brand ville have medført.

  Fra at være et angreb på mandens meninger, bliver det til et angreb på manden selv.

  Tilfældigvis er det, i denne paragrafsag, en bog der bliver valgt som symbol. Det kunne være noget andet. Nogle steder bruger man dukker. Eller flag.

  Jeg se der er nogen der sidder og får ideer, så jeg stopper her.

 39. Af Flemming Lau

  -

  Hvad ville der ske hvis en muslim brændte Biblen offentligt ? – – Ingenting..!
  Hvad skete der DR journalister fik Søren Mosegaard til at brænde Bibler ? – – Ingenting.!
  Hvad sker når danskeren opdager at Koranens Sura 9:30 krænker Kristus? – Ingenting..!
  Hvad sker når Koranen i samme Sura forbander alle kristne og ønsker ondt? Ingenting!
  Hvad skete der, da Thorsen malede Kristus med stiv gyg….? – – Ingenting!
  Hvad skete der, da Thorsen lavede Jesus filmen..? – – Ingenting!

  Hvad skete der da Thorsen malede Muhammad..? Så var helvede løs og han blev angrebet af en knivbevæbnet muslim, lige her i frisindets centrum.
  Hvad skete der da JP bragte Muhammad tegningerne som test på muslimernes tolerance..? Herboende muslimer tog til Islamiske lande og oppiskede en had stemning, der førte til en stor udenrigspolitisk krise..!

  Hvad sker når John Cleese laver en film om Muhammad, som han gjorde med Jesus..?
  Det kommer ikke til at ske, for han er endnu ikke for træt af at leve. Længere rækker modet hos vestens kunstnere altså ikke..!

 40. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  ” Man vil true med det.”

  Det er en fuldstændigt udokumenteret, og ekstremt grov påstand, der dæmoniserer dem, der er uenige med dig.

  Når du ikke kan få ret, ved hjælp af argumenter, så forsøger du, at få dine debatmodstandere til, at ligne dæmoner, som alle anstædnige mennesker må tage afstand fra, ved hjælp af grove, udokmenterede forsmædelser.

  Dermed bliver du en uanstændig propagandist.

  Hvis man brænder en bog, for at protestere mod blasfemipragraffen, så er formålet selvfølgel, at kritisere blasfemiparagraffen; ikke at true med at brænde mennesker.

  Det er kun i din fantasi, at man truer med at afbrænde mennesker, hvis man brænder en bog i protest mod blasfermiparagraffen.

 41. Af Anders Jensen

  -

  “Hellige skrifter” hehe

  Hvordan kan forskellige fortællinger og myter pludselig blive “hellige”. De kan da højst være “hellige” for dem som tror på netop de fortællinger.

  For os andre er det bare ord på papir – måske endda genbrugspapir 🙂 og altså ikke mere “hellige” end HC Andersen eller Karnov.

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gür har faktisk ret. Muslimerne anerkender hele den kristne og hele den jødiske åbenbaring som delåbenbaringer. Derfor er Det Gamle og Det Nye Testamente hellige skrifter for dem. Men naturligvis — for dem — har de den endelige åbenbaring.

  Kristne og jøder anerkender ikke den muslimske åbenbaring, derfor er Koranen ikke en hellig bog for dem. I den forstand anerkender jøderne jo heller ikke den kristne åbenbaring, og Det Nye Testamente er ikke et hellig skrift for dem.

  Det var der vist mange, der ikke vidste.

  Men ellers er det et alvorligt tegn på en følelse af religiøs utilstrækkelighed, at man forarves over det meste af det, der kan gælde som blasfemi. Men nogle husker nok balladen om Life of Brian i sin tid. Filmen blev forbudt flere steder, vist bl.a. i Norge, og så er det den perfekte satire over religiøst vanvid og snæversyn. David Allens vidunderlige sketch hører hjemme i samme gruppe, lige som Dario Fos, men ærlig talt synes katolikker bedre rustet til at le med end bigotte protestanter.

 43. Af Anders Jensen

  -

  Godt skrevet Flemming Lau.

  Du illustrerer ganske godt at muslimer er gangske intolerante, og at blasfemiparagraffen kun støtter op om DERES intolerance. Det ligger ganske dybt blandt os kristne at vi trækker på skulderen og vender den anden kind til.

  Muslimerne har derimod en æreskultur og voldskultur. Sådan er det jo.

 44. Af P Christensen

  -

  For mig er Billed Bladet og Se&Hør hellige.
  Hvis nogen kommer dem i brændeovnen efter brug,
  skal jeg ondenhylemig komme efter dem
  og give dem en gang røg.

 45. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Gür har aldeles ikke ret, for det er et banalt faktum, at de angiveligt tolerante muslimer forfølger kristne – og andre, religiøse minoriteter – på det groveste i flere og flere muslimske lande.

  Ytringsfriheden er den vigtigste menneskerettighed, efter retten til liv, for uden ytringsfrihed kan man jo ikke afslører krænkelser af de andre menneskerettigheder; derfor går islamisterne først efter at få ram på ytringsfriheden.

  Blasfemiparagraffen bruges i muslimske lande til, at lukke munden på alle, der kritiserer de religiøst begrundede krænkelser af f.eks. de kristnes basale menneskerettigheder, som det muslimske lovsystem, sharia, tillader.

 46. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Peter Lemche

  “Muslimerne anerkender hele den kristne (…) åbenbaring som delåbenbaringer.

  Det er ikke korrekt. For muslimerne er Jesus blot en blandt mange profeter. For os kristne er han Guds søn. Heller ikke Jesu død på korset anerkender muslimerne.

  Det er rædselfuldt, hvorledes Muhammed gennem sine belejlige åbenbaringer fik tilladelse til at forfølge jøder og kristne og gøre den til brandbeskattede andenrangsborgere i sit teokrati.

 47. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Mange muslimer tror, at kristendommens Treenigheds-begreb viser, at kristendommen er en polyteistisk religion, der bør forfølges, og ikke respekteres.

  Men ifølge kristendommen er der kun én gud.

  Jesus er ét aspekt af gud; det inkarnerede Logos; ordet, der blev kød.

  Helligånden er et andet aspekt af gud; den aktiv, åndlige kraft, der ikke behøver legemlig tilstedeværelse, for at virke.

  Og så er der “Gud i sig selv”, der (ifølge Spinoza) har langt flere egenskaber og aspekter, end han viser mennesker, og som ikke kun har sin opmærksomhed rettet mod vores meget lille del af universet.

 48. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret 2x! Ramsaltet men sandt!

 49. Af Flemling Lau

  -

  Koks i filteret 3x. Tagiyyah muslimer og Islamofile har åbenbart fortrinsret! Slut!

 50. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  Lottie H

  Du vrøvler for anden gang. Muslimer der opmuntrer til brændning af biblen , flag mv. Trædes der straks ned på. Ingenting gøres mht. Kristenfundamentalistiske tosser. Se Lemche fx.? En regel for muslimer og en anden for kristne. Og i blå aviser er især de ekstreme kristenfundamentalister og højreradikale aktive.

  Blasfemiparagraffen skal væk, for alle religioner skal hånes til døden. Fornuften indføres via humour. Og lov mht. Indvandring. Slut med muslimer, jødisk og kristen indvandrer til statsborgerskabet. Kun ateister..

Kommentarer er lukket.