Hvad er det egentlig eliten har gjort?

Af Anne Sophia Hermansen 84

Det er dansk folkesport at foragte eliten. Medmindre man er sportsstjerne eller stjernekok, er det sjofelt at være en del af eliten. Eller rettere: En del af en af eliterne, for Danmark har ikke bare en enkelt, men flere eliter.

Vi har – udover en sportselite og gastronomisk elite – en økonomisk elite, kulturelite og magtelite. Og mens vi elsker vores sportsstjerner, så elsker vi at hade vores intellektuelle, politikere, direktører og for så vidt også kunstnere, medmindre de bliver anerkendt i udlandet. Så bliver vi stolte og elsker dem lige pludselig.

Ja, så bondske er vi her i Danmark.

Men hvad er det egentlig, eliten har gjort?

Da André Rogaczewski, der har stiftet Netcompany, for nylig blev interviewet til Zetland, blev han efterfølgende overhældt med skidtsnak i kommentarkloaksporet. ”Endnu en klam satan”, ”sociopat”, skrev folk iblandet beskyldninger om skatteunddragelse, fascisme og mangel på humanisme. Hans forbrydelse? At han har skabt 1.000 arbejdspladser og tilladt sig at have en holdning til velfærdssamfundet, som han i øvrigt bakker op om.

Joachim B. Olsen er det tilsvarende helt legitimt at svine til, og hver eneste gang han åbner munden i en debat, skal han smides i Detektor og faktatjekkes. Men sjovt nok sker det samme ikke for Uffe Elbæk. Det sidste kunne ellers være påtrængt. Joachim B. Olsens forbrydelse? At han er budbringer af rigtige, men sørgelige sandheder om velfærdsstaten.

Og derudover er det tilladt at slå løs på alle de dumme djøf’ere, de selvgode humanister, vores middelmådige kunstnere og de irriterende intellektuelle, hvis forbrydelse består i, at de har læst bøger.

Når danskerne har det så svært med eliten, så skyldes det, at vi bestræber os på at have et tæt fællesskab, hvor ingen stikker ud, og ingen stikker op. Vi tror ikke på, at folk, der er anderledes, kan være solidariske, eller at det er muligt at have et fællesskab, medmindre vi er ens. Det ekstraordinære tolkes som en trussel, og det gennemsnitlige vurderes som idealet, og der synges for han er en af vor egne og flyv ikke højere end vingerne bær’.

Ved jorden at blive, det tjener os bedst. Ja, ”os”.

Den mest effektive måde at få det spektakulære gjort middelmådigt er ved at nivellere det. Selvfølgelig må en stor kunstner være en dårlig forælder, og en rig direktør være et dumt svin. En professor har sikkert også et dårligt sexliv og en minister en skidt karakter. Jamen, naturligvis! Den slags mennesker kan vi ikke regne med, og eliten bør derfor ikke tælle med i opgørelser over det danske folk.

Men hvis vi nu pakker vores mindreværdskomplekser sammen et øjeblik, vil vi kunne se, at det er eliten, der bringer samfundet fremad. Det er dem, der opfinder nyt, skaber arbejdspladser, udkæmper de største kampe og kaster glans over vores land. Det har aldrig været Maren i Facebook-kæret. Vær bare misundelig over det. Eliten er elite, fordi den er dygtigere, rigere, mere indsigtsfuld, kreativ og i øvrigt sjovere at drikke sig fuld med.

Og Danmark vil være et langt fattigere land uden, så lær at elske den.

84 kommentarer RSS

 1. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Ja – hvad er det nu “eliten” har gjort …??

  – det 20 århundredets største statsmand (måske til alle tider) – Winston Churchill udtrykte det således.:

  “En nation uden samvittighed er en nation uden sjæl – en nation uden sjæl er dømt til undergang”!

  citat/slut

  …..og “eliten” har solgt det danske folks sjæl og fædrelandet til djævlen selv…!!

 2. Af P Christensen

  -

  Hvorfor nævner du dog Joakim B Olsen i relation til “eliten”
  Manden er erhvervsordfører uden den mindste erhvervserfaring.

  “Eliten bringer os fremad.”
  På nogle punkter, ja.
  På mange andre punkter bringer den kun sig selv fremad og os andre langt tilbage.
  Lad os nævne:
  Bureaukratisering og af-effektivisering af Danmark. Regnearkssamfundet.
  Masseimport af uintegrerbare sociale klienter til parallelsamfund i Danmark.
  Reformer der snarere er de-former. Skandalen i Skat, hvor man har smidt 3 Storebæltsbroer ud.
  Social dumping. Ned med lønnen.
  Op med boligpriserne. Boligbobler = pyramidespil.

 3. Af Christian Clausen

  -

  ASH spørger retorisk: Hvad er det egentlig eliten har gjort?

  For så vidt angår den politisk-økonomiske elite er svaret:
  Det er alt det den har undladt at gøre, der udgør landets problemer.

 4. Af Kim Kaos

  -

  30 års forfejlet indvandringspolitik der nu koster os mindst 33 mia. årligt – et nedbrudt socialvæsen – grov bandekriminalitet – store ghettoer samt store kulturelt-religiøse problemer burde få alle til at indse det går vist ikke helt så godt som det kunne – men alligevel sidder der folk og råber racister efter alle der peger på de problemer vi har.

  Når man ikke selv har problemerne inde på livet – når man bruger sin nemme adgang til medier og sin “kendthed” til at svine folk der er hårdt ramt af de sidste 30 års politik så bliver folk sgu lidt trætte i masken

 5. Af Jacob Schønberg

  -

  Man kan ikke forvente at alle skal kunne forstå travle lederes liv og præcis hvad de gør for os! Jacob Christian Jacobsen byggede en virksomhed (Carlsberg) og på det grundlag skabte han en fond som danskerne nyder stor gavn af. En utrolig entreprenør som skabte viden om kemi, byggede Glyptoteket, restaurerede Fredensborg. Vi har vældig mange som har gjort noget lignende.
  Det kan vel give anledning til lidt misundelse hos mange der ikke synes at de selv har for meget.
  Af den ene eller anden grund skal mange ledere og politikere finde sig i en vis forfølgelse og det siger egentlig mest om dem der kommer med de hadske kommentarer – dem kan man have ondt af

 6. Af Brian Jensen

  -

  Kunne det have noget at gøre med at den elite du omtaler ofte har travlt med at sparke nedad på “bønderne”. At den magtudøvende elite har travlt med at rage til sig, mens de skærer ned for de almindelige danskere. Og at de glemmer hvem der har løftet dem op på den piedestal de står på. Respekt kommer af respekt. Og jbo er langt fra respektfuld når han omtaler “bønderne”.

 7. Af Ole Skovgaard

  -

  Hvad har eliten gjort ? Spørger ASH retorisk. Ja jeg vil da gerne give nogle eksempler på; De har via overdreven lovgivning + regulering gjort Danmark til et Land, hvor en stor del af befolkningen lever af at formidle og adminstrere bureaukrati. (Og tjener mere end de almindelige lønslaver med manuelt arbejde, det er der de unge ser en fremtid) Derudover har de altid en holdning til alle mulige andre landes ledere, Trump er idiot, Putin en klovn og Erdogan et fjols. Klare holdninger til hvordan man alle andre steder i verden skal indrette sig, for at leve op til forbilledet landet hvor det bare på alle tænkelige måder går ufatteligt godt. Danmark ?

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære ASH, måske er det selve ordet “elite”, der er problemet. Det dækker jo egentlig kun over dem, der er dygtige til det, de gør. Tag nu akademikerhadet. Akademíkere er “elite”! Jo, men er de altid det. En cand.mag. i engelsk er “elite”. når vedkommende beskæftiger sig med engelsk, men vel ikke, hvis det er tysk. En dr. et-eller-andet, er vel rigtig dygtig til det, som vedkommende er blevet doktor i, men vel ikke til så meget andet.

  Michael Laudrup tilhører selvfølgelig “eliten”, når det drejer sig om fodbold; men hvor god er han til matematik. Der er jo få, der dækker det hele, som Niels Bohr, der stod på mål for fodboldlandsholdet i 1900.

  Dvs. ordet “elite” er i sig selv meningsløs. Man kan tilhøre eliten inden for et bestemt område, men det giver ikke en særlige beføjelser uden for dette område. Der er derfor ikke så lidt i din udmærkede blog, der taler for, at man erstatter “elite” i den gængse betydning med “den herskende klasse”, for det er vel det, der er tale om.

  Og så lige min kæphest: Journalister benytter i et væk begrebet “elitesoldat” om enhver uniformeret person under kommando, der kan vende geværet i den rigtige retning. Danske elitesoldater kan imidlertid tælles på et par hænder og fødder: det er frømændene og jægersoldaterne, og det er det. Andrekan være “specialister”. Men her kan du netop se, hvordan ordet “elite” misbruges på grund af sproglig fattigdom hos misbrugerne. I den såkaldte “elite” er der rigtig mange, der egentlig bare er “specialister”.

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  JACOB SCHØNBERG, du kunne i samme åndedrag have nævnt Mærsk. Havde der stået en opera på Holmen, hvis ikke han havde foræret byen den? Jacobsen bestemt og Mærsk, og der er flere mæcener mellem dem. Ja, de blev ikke populære for det, der gjorde; men de gjorde det alligevel.

  Men det er nok ikke den “elite”, ASH skriver om.

 10. Af Henrik Thor Christensen

  -

  Tja, du bringer det selv frem – det at der er flere typer elite. De kan opdeles i to hovedtyper: dem hvor folk har kæmpet for at blive gode til det de gør – og dem der har kæmpet for at blive dårlige til det de gør!!

  Sportsfolk og lignede hører til den første type – de gør ingen skade – og så er der alle de lyserøde humanismetåber på og omkring Christiansborg og de der Københavnske lokalpolitikere der gør en allehelvedes masse skade!!!

 11. Af Karl Nielsen

  -

  Der har på intet tidspunkt gennem de seneste 50 år været et folkeligt flertal for den massiv tilstrømning af ikke-vestlige indvandrere og flygtninge til Danmark – men eliten ville have kultur berigelsen mod befolkningens udtalte ønske:

  Sven Auken:

  “Selvom kun 1 procent af befolkningen måtte støtte vores humanistiske politik, skal vi fastholde den.”

  Nu kryber elite-Mette til korset og indrømmer:

  “Vi tog fejl”

  -Men mener stadig, at hun og resten af den humanistiske elite er de rette til at lede landet – derfor!

 12. Af Claus Christensen

  -

  Problemet ved eliten er, at dens analyser og mange ord er en kæde af slutninger, der fjerner sig mere og mere fra virkeligheden, fordi de intellektuelt udtænkte antagelser ikke holder. Derfor virker elitens tiltag ofte ikke i praksis. Tænk på noget så simpelt som at udbetale for meget indbetalt udbytteskat, opdrive skyldige beløb eller det enorme bureaukrati, der virker som et system, der vokser ukontrollabelt. Eller på de enorme udgifter til medicin, der ikke synes at forbedre folkesundheden. Økonomernes tåbelige fokus på BNP-vækst, som ikke giver reel velstand, og manglende evne til at forudsige finanskrisen er et andre eksempler. Forsikringsselskabernes og bankernes unødige komplicering af deres ydelser for at undgå konkurrence og for at få så mange midler ud af kunderne som muligt er også et udtryk for en elite, der ikke bidrager positivt til den virkelighed, borgerne lever i.

  Når sportsfolk og – normalt – iværksættere med succes beundres, er det fordi deres tiltag og adfærd faktisk virker i praksis.

 13. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Her er stærkt brug for en begrebsafklaring.

  Kuglestøderen tilhører på ingen måde eliten; han er en lakaj, der tjener elitens interesser, fordi det er i hans egen interesse.

  Han er ikke en Gordon Gekko; han er en af Jordan Belfort…

  Han svigter almindelige mennesker, fordi han tror, at det er i hans helt private interesse, at være sælge ud af deres basale interesser, for at forbedre vilkårene for den egentlige elite.

  Det er fattigfine parvenuer, som ham, der har glemt, hvor de kommer fra, der er skyld i, at levevilkårene for almindelige amerikanere er blevet stærkt forringet gennem de sidste tredive år, fordi de har troet på løfterne om, at skattelettelser til rigeste ville komme alle til gavn; men det gjorde de ikke.

  Men han prøver stadig at sælge trickle-down-teorien til almindelige lønmodtagere, selvom det er tydeligt for alle, at teorien på igen måde virker, som det bliver påstået, og at den politik kun vil medføre, at de bliver fattigere, samtidigt med, at de rige bliver ekstremt meget rigere.

  Jeg håner ikke André Rogaczewski, men kuglestøderen er blot en lakaj for eliten.

 14. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Rettelse:

  Men han prøver stadig at sælge trickle-down-teorien til almindelige lønmodtagere, selvom det er tydeligt for alle, at teorien på ingen måde virker, som det bliver påstået, og at den politik kun vil medføre, at almindelige lønmodtagere bliver fattigere – og dermed bliver tvunget til, at arbejde meget mere, end de gør nu – samtidigt med, at de rige bliver ekstremt meget rigere.

 15. Af Claus Christensen

  -

  Problemet ved eliten er, at dens analyser og mange ord er en kæde af slutninger, der fjerner sig mere og mere fra virkeligheden, fordi de intellektuelt udtænkte antagelser ikke holder.

  Derfor virker elitens tiltag ofte ikke i praksis.

  Tænk på noget så simpelt som at udbetale for meget indbetalt udbytteskat, opdrive skyldige beløb eller det enorme bureaukrati, der virker som et system, der vokser ukontrollabelt.

  Eller på de enorme udgifter til medicin, som følge af et korrupt system, der tjener medicinalindustiens interesser og ikke synes at forbedre folkesundheden. Et system hvor mange fra eliten – myndigheder, medicinalindustrien og lægerne – skovler penge ind på bekostning af borgerne.

  Økonomernes tåbelige fokus på BNP-vækst, som ikke giver reel velstand, og manglende evne til at forudsige finanskrisen er et andre eksempler på en elite, der bare ikke er noget værd.

  Forsikringsselskabernes og bankernes unødige komplicering af deres ydelser, hvilket reducerer konkurrencen og gør ydelserne unødigt dyre, er også et udtryk for en elite, der ikke bidrager positivt til den virkelighed, borgerne lever i.

  Når sportsfolk, stjernekokke og – normalt – iværksættere med succes beundres, er det fordi deres tiltag og adfærd faktisk virker i praksis.

 16. Af Jeppe G. Nielsen

  -

  Hej ASH.

  Betragter du dig selv, som en del af eliten?

 17. Af Caroline Kofahl

  -

  Spøjst, du nævner Joachim B. Olsen, for er der nogen, der ikke er elite, er det ham.

  Hvem husker ikke hans påstand om, at en enlig mor med 4 børn får kr. 24.000 om måneden i kontanthjælp. Som bekendt får hun kr. 12.000 i kontanthjælp + de kr. 12.000, som enhver enlig forælder med 4 børn får – om de er på kontanthjælp eller scorer kassen på arbejdsmarkedet.

  Det fremgik også af den dokumentation, der blev fremlagt. Og når man ikke kan læse indenad, hvordan kan man så anses som intellektuel elite?

 18. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Tilhørte George W. Bush eliten?

  Han er åbenlyst ret uintelligent, og han drak og sniffede sin ungdom væk.

  Men han er også sin fars dreng, og derfor blev han en del af eliten, selvom han dårligt nok kan beskrives som middelmådig selv.

  George W. Bush omtalte den øverste elite i USA’s erhvervsliv som “my people”, selvom han selv var en elendig erhvervsmand, der ikke kunne få sit oliefirma, Arbusto Oil, som iøvrigt blev finansieret af en af Osama Bin Ladens brødre, til at give overskud.

  Man bliver aldrig en del af eliten, hvis man i bund og grund er middelmådig selv, uanset hvor meget man gnubber sig op ad den, eller fedter for den.

 19. Af Eva Karlsen

  -

  Kuglestøderen tilhører omtrent samme selvfede segment, som Stein Bagger, diverse rockerhøvdinge, samt vestjyske krejlere med varme varer på hylden, tilhører.

  De tror også, at de tilhører en elite, fordi de har røven fuld af penge – og ingen tør modsige idioterne, for så vanker der!

 20. Af Niels Larsen

  -

  Eliten har gang på gang løjet og bedraget folket. Bare tænk på de løgne, som fremførtes om og i forbindelse med euroafstemningen og Europolafstemningen.

  For ikke at tale om udlændinge”stramningerne”, som ikke har gjort hverken fra eller til – det vælter stadig ind med uduelige døgenigte og andre nassere, som aldrig bliver andet end klodser om benene på danskerne

  Eliten briger os ikke fremad. Vi kommer primært fremad PÅ TRODS AF eliten, som i det store og hele ødelægger samfundet med dens mærkværdige tanker om, at “alt og alle er lige godt og gode” – det er alt og alle IKKE – og dens trang til at smide danskernes surt tjente penge ud på bl. a. at holde liv i stærkt overbefolkningsproducerende individer sydpå til skade for hele kloden.

  Bl. a. har den stærkt ødelæggende folkevandring (forårsaget af overskudsbefolkninger) medført, at tillidssamfundet er blevet til et kontrol- og overvågningssamfund med stedse grovere kriminalitet og øget utryghed til følge.

  Og denne folkevandring, som kunne standses omgående, hvis politikerne ellers turde sætte flåderne ind i Middelhavet, har medført, medfører og vil fremover til stadighed medføre den ene forringelse af vort samfund på alle områder efter den anden.

  Og så vil ASH have os til at elske eliten…

  Jeeeeezuz….!

  Lemche har ret. De elitære er det muligvis på deres spidskompetenceområde. Mange i eliten – tag som eksempel David Trads (eller kuglestøderen for den sags skyld) – er totalt uvidende om mange af de ting, de udtaler sig om. Alligevel lyttes der til dem, selvom de er dummere end en indtørret snotklat på fortovet.

 21. Af jkæ jkjk

  -

  Mange af kommentarerne viser, at ASH har ramt plet. Jeg vil gå så vidt som til at påstå at danskere generelt føler sig truet af mennesker, der gør sig umage. Der er andre lande hvor man ser på dygtige mennesker som en inspiration. De mennesker og virksomhed, der formår at hæve sig over dyndet ender vi så med at spejle os i i udlandet; “ja, ja, det er os med Lego, Novo, Carlsberg, Vestas, B&O, Mads Mikkelsen, Caroline Wozniacki (selvom der er lidt fremmedarbejder over hende)” osv. Men så snart dem, der har klaret sig godt viser det mindste tegn på svaghed bliver også de smidt på bålet.

 22. Af Ole Jensen

  -

  Mange af kommentarerne viser, at ASH har ramt plet. Jeg vil gå så vidt som til at påstå at danskere generelt føler sig truet af mennesker, der gør sig umage. Der er andre lande hvor man ser på dygtige mennesker som en inspiration. De mennesker og virksomhed, der formår at hæve sig over dyndet ender vi så med at spejle os i i udlandet; “ja, ja, det er os med Lego, Novo, Carlsberg, Vestas, B&O, Mads Mikkelsen, Caroline Wozniacki (selvom der er lidt fremmedarbejder over hende)” osv. Men så snart dem, der har klaret sig godt viser det mindste tegn på svaghed bliver også de smidt på bålet.

 23. Af Morten Madsen

  -

  Problemet med “eliten” det er, at den ofte sidder i rundkreds med sig selv, diskutere og beslutter hvad der er godt for os andre, vel vidende om, at det aldrig vil ramme dem selv!

 24. Af Claus Christensen

  -

  Alt for ofte virker elitens forslag og tiltag ikke i praksis. I modsætning til succesfulde sportsfolk.

 25. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Godt indlæg af ASH, bare ærgerligt at hun blander J.B.Olsen ind i det. Han er jo et førsteklasses skadderhoved og kan bestemt ikke siges at tilhøre eliten. DJØF’ere har heller ikke noget at gøre i en diskussion om eliten. De er hovedsageligt statskundskabskandidater med job i den offentlige admnistration og har gjort uhyre skade på alle offentlige sektorer med et systemvælde, der langsomt har ædt de faglige kompetencer op på hospitaler, og plejehjem, i skoler, og børnehaver og i de forskellige ministerier.. Ikke meget elite over det. Men ellers er jeg meget enig i ASH’ opfordring til at prøve at komme over den bondsk bøvede angst for eliten og tværtimod se den som inspirationskilde.

 26. Af Ole Jensen

  -

  Mht. til Joachim B. Olsen så er han et eksempel på hvordan den danske befolkning hylder udueligheden og talentløsheden på samme måde som når den vælger X-Factor vindere.

 27. Af Svend Jensen

  -

  Den politiske Elite har, med Venstres top som de mest skyldige, været ansvarlig for en total nedsmeltning af det danske skattevæsen igennem de seneste 10 år. Læs bare Krasniks krasse kritik i medierne. Dette har løst ansat kostet samfundet omkring 100 milliarder kroner.
  Føj dertil 35 års total håbløs import, kraftigt sanktioneret af den herskende politisk-moralske-økonomiske Elite, af analfabetiske sociale tabere fra de mest fortabte u-lande. Dette har løst ansat koste samfundet omkring 30 milliarder kroner OM ÅRET.
  Er der nogen overhovedet, som kan finde andre undskyldninger end dumhed og inkompetence for ovennævnte debile excesser med skatteydernes penge? Hvis der gør, må de være i lommen på selvsamme ekstreme sammenslutning af danskerhadere, også kaldet Eliten.

 28. Af Erik Jensen

  -

  “Kære” ASH
  Citat: Eliten er elite, fordi den er dygtigere, rigere, mere indsigtsfuld kreativ og i øvrigt sjovere at drikke sig fuld med.
  Du har selvfølgelig fuldstændig ret. Eliten er hamrende kreative, når der skal flytte penge ud af landet, så de slipper for at betale deres andel. De er også fabelagtig dygtige til at nedgøre almindelige borgere, mens deres egen moral kan ligge et meget lille sted, underforstået, hvis bare I betaler jeres skat, så er det i orden, at vi andre slipper og at kriminelle fra udlandet stikker snablen ind i SKAT og suger til sig, VI i eliten ved godt, hvad der foregår, men eftersom vi tilhører eliten, skal ingen af OS stå til ansvar, det skal I derimod altid. Og eliten er ligeledes dygtige til at bringe samfundet fremad med det ene milliard projekt efter det andet, der viser sig ikke at kunne gennemføres, fordi deres egen dumhed har taget over – på samfundets regning selvfølgelig.
  Spørgsmålet er i virkeligheden ASH, om ikke du bare lefler for eliten, fordi du så gerne vil være en del af den?

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tilfældet “Joachim B. Olsen” burde generere lidt mere forståelse for spørgsmålet om elite. Han har da en temmelig flot karriere bag sig som sportsmand. Dvs., han tilhører/te givetvis sportens “elite”. Men betyder det, at han gør det uden for sin sport? Så har han studeret historie ved Idaho Universityt i tre år; men var det historiestudier eller sportsaktiviteter, der holdt ham der? Stedet har nogle interessante alumner, bl.a. Sarah Palin, så måske var det her, han fandt sit politiske ståsted.

  Men bedøm ham som sportsmand, og det er ganske fornemt, og derefter som politiker, men blandt ikke de to ting sammen. Som politiker skal han måle sig med andre politikere, og så må man se, om han hører til “eliten”?

 30. Af Susanne Mikkelsen

  -

  Nævn ordet Joachim B. Olsen – og alle går amok!

  ASH – har du adgang til et link, der gav anledning til hele miseren? Jeg så indlægget med “Fattig-Carina” direkte – og hold da op, hvilken fantastisk empati JBO udviste ift. Øzlem Cecki (sikkert ikke stavet rigtigt).

  JBO advarede Carina, men gjorde også klart, at hvis hun gennemførte, ville han gå efter bolden.

  Vi må så konstatere, at rød stue gør det modsatte – går efter manden istedet for bolden.

 31. Af Niels Larsen

  -

  SVEND JENSEN

  På grund af en totalt inkompetent politisk-akademisk klasse gennem mere end 35 år er det danske samfund mindst 1.000 milliarder kroner fattigere end det ellers ville have været. Og hvad værre er, vil det i al evighed fremover tabe mindst 40 milliarder – med stigende tendens – årligt på grund af en totalt tåbelig pladderhumanistisk holdning til vore fjender fra de muslimske lande.

  Der skulle aldrig have været bare én person fra de lande fast bosat i Europa.

 32. Af Birger Nielsen

  -

  ASH skriver:
  “Det er dansk folkesport at foragte eliten.”
  Det er vel noget af en påstand. Jeg synes da snarere, at mange i høj grad beundrer og dyrker eliten, når man vel at mærke tænker på folk, der er dygtige inden for deres eget felt.
  Personligt kan jeg da godt anerkende folks dygtighed, selv om jeg ikke er enig med dem politisk eller holdningsmæssigt.
  Man kan da synes, at fx. Ronaldo er en fantastisk boldspiller, selv om han ikke virker særlig sympatisk eller klog. Og hvad med JBO ?
  Jeg læser dagligt, de mange indlæg af gode troende bedsteborgere og præster i den daglige Berlinger ( i dag tre indlæg), på trods af at det provokerer mit antielitære jeg, at de skriver så meget om en Gud, der vel kun findes inde i deres egne hoveder. Men derfor kan jeg da godt beundre en type som Sørine G., der som præst naturligvis skal mene, det hun skriver og har en formidabel formuleringevne.

  Hvad med eliten blandt håndværkere eller blandt sygeplejersker ? Kan de ikke også være sjove at drikke sig fulde med, ASH.
  Nu har jeg via mit job, mine fritidsinteresser og min og min hustrus omgangskreds været sammen med mange forskellige mennesker, det være sig håndværkere, lærere, sygplejesker,
  læger, købmænd, revisorer og akademikere af mange afarter.
  Jeg kender flere akademikere, som givetvis er dygtige i deres job, men som er totalt uvidende inden for emner som litteratur, historie, geografi, narurvidenskab etc.

  Elite eller ej? Det er spørgsmålet

 33. Af Kim Sørensen

  -

  Den såkaldte “elite” forspilder ikke en chance for at sparke nedad. I Anne Sophia Hermansens optik er det f.eks. udtryk for intellektuel og generelt menneskelig underfrankering, at se Matador og benytte sig af vores “gratis” sundhedssystem. Mens den øvrige “elite” har skældt “pøblen” huden fuld, fordi den har tilladt sig at bruge sin demokratiske ret til at sikre sine egne interesser, f.eks. ved at stemme nej 3. dec.

  Og så kan “eliten” ikke forstå hvorfor “pøblen” bliver sure? Forklaringen er selvfølgelig, at man fanger flere fluer med honning end med eddike. Hvis “eliten” udviste bare den mindste smule respekt og vilje til forståelse, ville “pøblen” nok også være mere lydhør.

 34. Af L. Paitersøn

  -

  @ Hermansen. (offline besked endnu engang).
  Jeg har et indlæg, som forholder sig snore lige til (DIT) emne, men forhindres atter engang.

  Som jeg sagde i din forrige blog session, så kan jeg ved gud ikke fordrage hverken dig, det
  medie du arbejder på, såvel hovedparten af dine bloggere, hvilket sagtens kunne være en
  acceptabel årsag til afvisningen.. men kunne du ikke spille med mere åbne kort, og fortælle
  mig, (og andre), om de helt nye regelsæt, da jeg, (såvel andre), tvinges til at betale mediet 🙂

  PS. Jeg har fri i dag, hvilket vil sige, jeg kan lave rigtig rigtig mange indlæg.. (spøg til side),
  men kom nu frem, og fortæl mig hvorfor jeg hindres, (er altid åben for konstruktiv kritik).

 35. Af r. vangkilde

  -

  ELITEN MED HØJESTE FÆLLESNÆVNER, – modsat demokrati med laveste fællesnævner, hvor
  det handler om, at tilgodese de/den svage igennem omfordeling. ELLER har flertallet ret JA,
  men ikke nødvendigvis, når vi rammer den ydre grænse for galskaben med 50/50 skat/løn,
  og vi er i global konkurrence med lande uden skat på arbejde, SÅ kommer der en ny statsleder
  på banen Putin, Trump, Macron eller forretningsmanden, når staten er en dårlig forretning.

 36. Af L. Paitersøn

  -

  @ Ole Jense_n

  “De som gør sig umage som fx. Lego, Novo, Carlsberg, Vestas, B&O, M. Mikkelsen, Wozniacki”

  * Novo´s køre typisk på skatte-aftalt tvang, af op til 33X højere avance end normativ marked.
  * Vestas.. same story. (1) Køre på kunstig tvangs-support. (2) Skatteorienteret salg som Novo.
  * B&O, køre på Philips komponenter, og køre generelt helt ad helvedes til, (de dør snart).
  * Wozniacki, er ½ Dansk, hun og faml. bor ej i DK, kun hendes bror, pga. 100% betalt udd. i DK.
  * Mads Mikkelsen, er i int. målestok, kun at betragte som B, eller C skuespiller. (sorry, but true)

  Elite handler om man grundet sin position, og sit virke, reelt leverer en “FRIVILLIG” efterspurgt
  varer, kunnen mv., (som fx. Lego, Carlsberg, Lars Larsen, Net Company, og utallige andre), men
  Novo, Vestas, Joakim B. Olsen, Hermansen, og andre, skiller sig jo netop ud ved, at indkomst,
  og position, (uanset niveau i øvrigt), er etableret, og fastholdt via tvangens korrumperet kraft.

  Sagt på en anden måde.. idet en udøvende fra sports-eliten tages i doping, udskammes disse.
  Novo, Vestas, Folketings, og EU gager, Journalistisk virksomhed, og mange flere, beror ligeså
  på fatalt ødelæggende: “system-doping”, da indkomsten, og/eller positionen, beror på tvang.

  Når fx. denne Joakim, efterfølgende bruger albuerne, (skønt folk ved vi har med en amatør at
  gøre, som netop aldrig har haft en indkomst, via den frie viljes kraft), så er det vi har balladen.

  Når selv samme Joakim, tilmed roses af endnu en system-dopet person, (læs: Hermansen),
  og det viser sig, at Joakim og venner, gudhjælpemig stjæler til selv samme Hermansen fra
  befolk. lommer, jaaarmen jarmen.. så er korruptionens bundniveau absolut nået, i fuld total.

 37. Af L. Paitersøn

  -

  @ O_le Jense_n

  “Dem som gør sig umage som: Lego, Novo, Carlsberg, Vestas, B&O, M. Mikkelsen, Wozniacki”

  * Novo´s køre typisk på skatte-aftalt tvang, af op til 33X højere avance end normativ marked.
  * Vestas.. same story. (1) Køre på kunstig tvangs-support. (2) Skatteorienteret salg som Novo.
  * B&O, køre på Philips komponenter, og køre generelt helt ad helvedes til, (de dør snart).
  * Wozniacki, er ½ Dansk, hun og faml. bor ej i DK, kun hendes bror, pga. 100% betalt udd. i DK.
  * Mads Mikkelsen, er i int. målestok, kun at betragte som B, eller C skuespiller. (sorry, but true)

  Elite handler om man grundet sin position, og sit virke, reelt leverer en FRIVILLIG efterspurgt
  varer, kunnen mv., (som fx. Lego, Carlsberg, Lars Larsen, Net Company, og utallige andre), men
  Novo, Vestas, Joakim B. Olsen, Hermansen, og andre, skiller sig jo netop ud ved, at indkomst,
  og position, (uanset niveau i øvrigt), er etableret, og fastholdt via tvangens korrumperet kraft.

  Når selv samme Joakim, tilmed roses af endnu en system-dopet person, (læs: Hermansen),
  og det viser sig, at Joakim og venner, gudhjælpemig stjæler til selv samme Hermansen fra
  befolk. lommer, jaaarmen jarmen.. så er korruptionens bundniveau absolut nået, i fuld total.

 38. Af Axel Eriksen

  -

  Niels Peter Lemche udtrykker det klart og præcist: Elite er man indenfor de(t) område(r), hvor man er helt og aldeles suveræn – og ikke generelt på alle andre områder!

  En pendant til elite er stjerne. Jeg ved sgu ikke hvor mange der i pressen bliver benævnt som stjerner – men det er mange!
  Hollywood-stjerner mig her og der, X-factor stjerner og Vild med dans stjerner. Kunne man i stedet for at falde på r….. af lutter benovelse over, at nogle middelmådigheder har ført sig frem ikke bruge et mere passende ordvalg for de fleste af disse?

  I øvrigt mener jeg at erindre, at den på denne blog så udskældte Joakim B. Olsen vist nok har vundet “Vild med dans”. Så hvis han ikke tilhører eliten, så har han da i det mindste stjernestatus!

 39. Af Niels Peter Lemche

  -

  AXEL ERIKSEN, den køber jeg! (om Olsen)

 40. Af Erick Thürmer

  -

  Flot og rammende artikel, tak fordi du tog dig tid og mod til at skrive den ?

 41. Af L. Paitersøn

  -

  “De som gør sig umage som fx. Lego, Novo, Carlsberg, Vestas, B&O, M. Mikkelsen, Wozniacki”

  * Novo´s køre typisk på skatte-aftalt tvang, af op til 33X højere avance end normativ marked.
  * Vestas.. same story. (1) Køre på kunstig tvangs-support. (2) Skatteorienteret salg som Novo.
  * B&O, køre på Philips komponenter, og køre generelt helt ad helvedes til, (de dør snart).
  * Wozniacki, er ½ Dansk, hun og faml. bor ej i DK, kun hendes bror, pga. 100% betalt udd. i DK.
  * Mads Mikkelsen, er i int. målestok, kun at betragte som B, eller C skuespiller. (sorry, but true)

  Elite handler om man grundet sin position, og sit virke, reelt leverer en FRIVILLIG + efterspurgt
  varer, kunnen mv., (som fx. Lego, Carlsberg, Lars Larsen, Net Company, og utallige andre), men
  Novo, Vestas, Joakim B. Olsen, Hermansen, og andre, skiller sig jo netop ud ved, at indkomst,
  og position, (uanset niveau i øvrigt), er etableret, og fastholdt via tvangens korrumperet kraft.

  Sagt på en anden måde.. idet en udøvende fra sports-eliten tages i doping, udskammes disse.
  Novo, Vestas, Folketings, og EU gager, Journalistisk virksomhed, og mange flere, beror ligeså
  på fake ødelæggende “system-doping”, idet fri individuel markeds-accept, ses afløst af tvang.

  Når selv samme Joakim, tilmed roses af endnu en system-dopet person, (læs: Hermansen),
  og det viser sig, at Joakim og venner, gudhjælpemig stjæler til selv samme Hermansen fra
  befolk. lommer, så er korruptionens bundniveau, i vitterlig fuldendt forstand, 100% fuldbragt.

 42. Af poul boie pedersen

  -

  “Men hvis vi nu pakker vores mindreværdskomplekser sammen et øjeblik, vil vi kunne se, at det er eliten, der bringer samfundet fremad”
  Der er mange, også i denne tråd , der har gjort opmærksom på, at eliten er et skyggebegreb, der nærmest ikke indeholder nogen karakteriserende information.
  Den konkluderende sætning i ASH’s indlæg er derfor desværre også symptomatisk for den omfattende misforståelse og fordrejning, som ASH bevidst eller ubevidst kommer til at fremme.
  F.eks. den økonomiske elite er jo ikke alle iværksættere. De fleste store danske virksomheder (hvilket gælder også andre lande) er således ikke ejet af iværksættere, men arvinger. Faktisk udgør den øverst elite et meget lukket kredsløb, hvor der er meget mindre udveksling med samfundet “nedenunder” end i andre grupper. Man kan derfor med rette spørge, er det virkelig de så enormt samfundsgavnligt og de rigtige personer, der sidder her og styrer ikke bare broderparten af de private investeringer, men også i et vist omfang det politiske liv. Man kan med fuldt rimelighed være betænkelig ved, om talentmængden aftager med en stigende hastighed, når vi når ud i 3, 4 og 5. generationsarvinger.
  Den netop nedsatte arveafgift understøtter lige præcis denne cementering af en stadigt ringere talentmasse i det øverste lag. Den sociale mobilitet er i de seneste år aftaget kraftigt, et forhold, der i disse år undergraver “den amerikanske drøm” med kapitalkoncentrationer på færre og færre hænder i et stadigt mere lukket kredsløb.
  Vi kender modellen fra fortiden. Her sad en meget lille gruppe, adelen, på det samlede kapitalapparat, der styrede samfundet ud fra personligt egoistiske og kortsigtede motiver, og de kørte det så at sige landet ned i en tilstand, hvor aktiviteten var meget lille, og hvor udviklingen og den sociale mobilitet var indstøbt i beton.
  Netop dette syn på udviklingen af den nye kapitaladel er beskrevet grundigt i Thomas Pikettys “Kapitalen i det 21. århundrede”.
  Piketty skelner klart mellem arbejdsindkomst og kapitalindkomst. Hans unikke og omfattende studie viser, at når man ser udviklingen over flere hundrede år, lider det kapitalistiske system af den sygdom, at der optræder uhensigtsmæssige divergenser.
  Det viser sig nemlig, at ejer man en vis mængde kapital i forvejen, vil forrentningen af denne kapital uden arbejdsindsats overhale væksten i økonomien. Altså, medens man drikker te med moster Hanne erhverver man kapitalindkomst i et omfang, så formuen relativt bliver større.
  Her har vi altså ikke bare et eksempel, men en helt generel beskrivelse, der viser, at centrale dele af formueopbygningen alene er baseret på de privilegier, det indebærer i forvejen at besidde formue. Man skal jo huske, at formueopbygning i sin essens er overtagelse af andres produktive indsats. Man er ikke bare rig; den tilstand opnås altid ved en foregående omfordeling fra de mange hænder, der skaber værdierne.
  Hvordan er det lige, at dette forhold bringer samfundet fremad?
  Når der i debatten altid tales om fornærmet misundelse og smålighed, handler det jo i virkeligheden og den sang der synges ikke mindst af de priviligerede selv og deres medløbere, for at bevare denne tilstand.
  Derfor skal det naturligvis nævnes, at der heldigvis findes masser af begavede elitepersoner, der faktisk gør en fremragende indsats. De gør det aldrig alene, men i et fællesskab, hvor deres evner som f.eks. iværksættere, kunstnere, videnskabsfolk mv. i høj grad fremmer værdiskabelsen, og at de har udkomme af en sådan proces med gode indtægter er i min optik ganske OK.
  Men det er værd at huske på, at denne værdiskabelse sker i samfundet i samarbejde med andre. Elitedyrkelsen, hvor den geniale direktør, en fremragende videnskabsmand eller en unikke kunstner helt selv skaber værdierne, er derfor en glansbilledagtig fremstilling. Vi står alle på andres skuldre som grundsten til vores egen succes.
  Derfor bør især de priviligerede grupper måske tænke på, at ingen laver formuer på en øde ø, hvor al kontakt er afbrudt til omverdenen og der ikke findes et samfund omkring dem.

 43. Af Helle Hansen

  -

  Det modsatte af mindreværdskomplekser er det storhedsvanvid ?
  Skål i champagne , den har skat betalt eller også er den fratrukket fra repræsentationskontoen i virksomheden. Du har nok ret i, at visse mennesker som tilhører eliten er særlige kreative.
  Og ja , det er nok sjovere at drikke sig fuld når man ikke har økonomiske spekulationer. Medmindre at det martrer at selskabsskatten er på 25 %. Men det er der jo råd for , det er bare at kontakte en fra ” the tribe ” , så der kan leveres et dygtigt indsigtsfuldt ” fif “.
  Dem der i virkeligheden kaster glans over Danmark , læser vi ikke meget om i spalterne. Måske fordi det er alt for kedeligt for den selvbestaltede elite ? Eller fordi det er for svært at blive SÅ indsigtsfuld ?

 44. Af J. Anders

  -

  Problemet med eliten er at den har udnævnt sig selv til elite uden noget at have det i. De tror at de er meget klogere end alle andre og de skal nok bestemme for de “dumme” almindelige vælgere, prøv og se hvad der er forsøgt med afgifter, forbud og hvad ved jeg, i øjeblikket er de ved at ødelægge København som storby, erhvervslivet flytter ud af byen og beboerne ligeså på grund af de såkaldte forbedringer hvad angår trafikken, det eneste jeg kan se det har medført er, at der er mange cykler på fortovene og cykelstier, der er tomme 20 timer i døgnet ,at biler så holder i kø og forurener er lige meget, man kunne nedbringe forureningen meget hvis man sørgede for p-pladser hvor der er behov og så er det ligegyldigt at dem der har råd flytter ud af byen og de fattige bliver boende.
  Næ, lad endelig eliten bestemme, bliver man klogere af at blive valgt til tinge eller byråd ?

 45. Af Leif Mortensen

  -

  Det er interessant at læse ASH´s indlæg om eliten. Jeg synes, ASH forsøger at gøre nogle af sine udsagn til FAKTA. At det er en folkesport “at foragte eliten” – Joachim B. Olsen er “budbringer af rigtige, men sørgelige sandheder om velfærdsstaten” – “når danskerne har det så svært med eliten” o.s.v. Det er jo ene påstande, der på ingen måde siger noget om os danskere, og at vi skulle være optaget af en folkesport, der handler om at lægge en eller anden elite for had.
  Når alt kommer til at, så er eliten – som begreb – vel bare opfundet “til lejligheden” af en gruppe skribenter/journalister, der ikke har haft spalteplads nok udtale sig konkret. Jeg er overbevist om, at danskerne elsker mennesker, der tilhører eliten – de virkelig dygtige – inden for en given disciplin.
  ASH hylder eliten for at skabe arbejdspladser, bringe vort samfund fremad og kaste glans over vort land. Det tror jeg, at et stort flertal af danskerne gør. Men igen; når vi er kritiske – endog meget kritiske – over for en elitegruppe, så tror jeg, denne gruppe i det store og hele kan reduceres til “den politiske elite”/”magteliten”. Der er en kæmpeskuffelse over landets politiske ledelse. Det er bare en misforståelse at kalde dem for “den politiske elite”, da deres præstationer er lysår fra at høre til eliten. Og hvad angår Joachim B. Olsen og hans udbredelse af “rigtige, men sørgelige sandheder om velfærdssamfundet”; tilhørte en periode eliten inden for atletik. Resten er ikke spalteplads værd!

 46. Af H Nielsen

  -

  Kære Elite
  Hvis det er så slemt at være her, så flyt. Jeg kommer såmænd ikke til at savne jer. I mine øjne er i stærkt overvurderede.
  Men hva,? Det er jo bare min mening.

 47. Af poul boie pedersen

  -

  “Men hvis vi nu pakker vores mindreværdskomplekser sammen et øjeblik, vil vi kunne se, at det er eliten, der bringer samfundet fremad”
  Der er mange, også i denne tråd , der har gjort opmærksom på, at eliten er et skyggebegreb, der nærmest ikke indeholder nogen karakteriserende information.
  Den konkluderende sætning i ASH’s indlæg er derfor desværre også symptomatisk for den omfattende misforståelse og fordrejning, som ASH bevidst eller ubevidst kommer til at fremme.
  F.eks. den økonomiske elite er jo ikke alle iværksættere. De fleste store danske virksomheder (hvilket gælder også andre lande) er således ikke ejet af iværksættere, men arvinger. Faktisk udgør den øverst elite et meget lukket kredsløb, hvor der er meget mindre udveksling med samfundet “nedenunder” end i andre grupper. Man kan derfor med rette spørge, er det virkelig de så enormt samfundsgavnligt og de rigtige personer, der sidder her og styrer ikke bare broderparten af de private investeringer, men også i et vist omfang det politiske liv. Man kan med fuldt rimelighed være betænkelig ved, om talentmængden aftager med en stigende hastighed, når vi når ud i 3, 4 og 5. generationsarvinger.
  Den netop nedsatte arveafgift understøtter lige præcis denne cementering af en stadigt ringere talentmasse i det øverste lag. Den sociale mobilitet er i de seneste år aftaget kraftigt, et forhold, der i disse år undergraver “den amerikanske drøm” med kapitalkoncentrationer på færre og færre hænder i et stadigt mere lukket kredsløb.
  Vi kender modellen fra fortiden. Her sad en meget lille gruppe, adelen, på det samlede kapitalapparat, der styrede samfundet ud fra personligt egoistiske og kortsigtede motiver, og de kørte det så at sige landet ned i en tilstand, hvor aktiviteten var meget lille, og hvor udviklingen og den sociale mobilitet var indstøbt i beton.
  Netop dette syn på udviklingen af den nye kapitaladel er beskrevet grundigt i Thomas Pikettys “Kapitalen i det 21. århundrede”.
  Piketty skelner klart mellem arbejdsindkomst og kapitalindkomst. Hans unikke og omfattende studie viser, at når man ser udviklingen over flere hundrede år, lider det kapitalistiske system af den sygdom, at der optræder uhensigtsmæssige divergenser.
  Det viser sig nemlig, at ejer man en vis mængde kapital i forvejen, vil forrentningen af denne kapital uden arbejdsindsats overhale væksten i økonomien. Altså, medens man drikker te med moster Hanne erhverver man kapitalindkomst i et omfang, så formuen relativt bliver større.
  Her har vi altså ikke bare et eksempel, men en helt generel beskrivelse, der viser, at centrale dele af formueopbygningen alene er baseret på de privilegier, det indebærer i forvejen at besidde formue. Man skal jo huske, at formueopbygning i sin essens er overtagelse af andres produktive indsats. Man er ikke bare rig; den tilstand opnås altid ved en foregående omfordeling fra de mange hænder, der skaber værdierne.
  Hvordan er det lige, at dette forhold bringer samfundet fremad?
  Når der i debatten altid tales om fornærmet misundelse og smålighed, handler det jo i virkeligheden og den sang der synges ikke mindst af de priviligerede selv og deres medløbere, for at bevare denne tilstand.
  Derfor skal det naturligvis nævnes, at der heldigvis findes masser af begavede elitepersoner, der faktisk gør en fremragende indsats. De gør det aldrig alene, men i et fællesskab, hvor deres evner som f.eks. iværksættere, kunstnere, videnskabsfolk mv. i høj grad fremmer værdiskabelsen, og at de har udkomme af en sådan proces med gode indtægter er i min optik ganske OK.
  Derfor bør især de priviligerede grupper måske tænke på, at ingen laver formuer på en øde ø, hvor al kontakt er afbrudt til omverdenen og der ikke findes et samfund omkring dem.

 48. Af O. Hans en

  -

  AF JEPPE G. NIELSEN – 30. APRIL 2017 10:41
  “Hej ASH.
  Betragter du dig selv, som en del af eliten?”

  Ja.
  ASH betragter sig selv som en del af eliten.
  Hun har intet moralsk kompas.

 49. Af L. Paitersøn

  -

  Omkring arveafgiften, er det nu ikke helt korrekt, da den manglende afgift, (i følge dig), derved
  konverteres til fx. Novo, Vestas, Presseansatte, etc,. ect. hvilket vil sige, at skattemidlerne blot
  flyttes fra en lukket kreds, til en anden, way uden for samfundshelhedens egentlige betalere.

  Endelig, nu du taler om genereret formue, (som noget uetisk), glemmer du den ellers simple
  omstændighed, at i det her er tale om indkomst, som er generet via den frie viljes kraft til at
  købe, og/eller afslå, vil øget arveafgift, (af en indtægt som her allerede er betalt skat af 1X),
  kun belemre pris og købekraft, (da skatten ikke kan styres i korrekte hænder efterfølgende),
  såvel vareudbudet ligeså vil falde´, og dermed hele civilisations-kraften, og der går USSR i den.

  NEJ.. Du skulle nok snare fokusere på “Dynamisk Skat”, sådan at individet kan tilpasse prisen,
  efter behov, moral, og forretning, i stedet for at agitere for fælles-tvangens komiske manifest,
  idet tvangens afkrævning, fuldstændig entydigt, kanaliseres over i netop de forkerte hænder.

  Til: POUL BOIE PEDERSEN.

 50. Af Rikke Nielsen

  -

  ASH

  Meget enig i dit skriv.

  Ordet “elite” kan kastes i hovedet på alle, man er uenig med; så slipper man til gengæld for selv at have en holdning og selv at tage ansvar for eget liv.

  Ordet “elite” er blevet til undskyldningernes losseplads.

Kommentarer er lukket.