Hvad er det egentlig eliten har gjort?

Af Anne Sophia Hermansen 84

Det er dansk folkesport at foragte eliten. Medmindre man er sportsstjerne eller stjernekok, er det sjofelt at være en del af eliten. Eller rettere: En del af en af eliterne, for Danmark har ikke bare en enkelt, men flere eliter.

Vi har – udover en sportselite og gastronomisk elite – en økonomisk elite, kulturelite og magtelite. Og mens vi elsker vores sportsstjerner, så elsker vi at hade vores intellektuelle, politikere, direktører og for så vidt også kunstnere, medmindre de bliver anerkendt i udlandet. Så bliver vi stolte og elsker dem lige pludselig.

Ja, så bondske er vi her i Danmark.

Men hvad er det egentlig, eliten har gjort?

Da André Rogaczewski, der har stiftet Netcompany, for nylig blev interviewet til Zetland, blev han efterfølgende overhældt med skidtsnak i kommentarkloaksporet. ”Endnu en klam satan”, ”sociopat”, skrev folk iblandet beskyldninger om skatteunddragelse, fascisme og mangel på humanisme. Hans forbrydelse? At han har skabt 1.000 arbejdspladser og tilladt sig at have en holdning til velfærdssamfundet, som han i øvrigt bakker op om.

Joachim B. Olsen er det tilsvarende helt legitimt at svine til, og hver eneste gang han åbner munden i en debat, skal han smides i Detektor og faktatjekkes. Men sjovt nok sker det samme ikke for Uffe Elbæk. Det sidste kunne ellers være påtrængt. Joachim B. Olsens forbrydelse? At han er budbringer af rigtige, men sørgelige sandheder om velfærdsstaten.

Og derudover er det tilladt at slå løs på alle de dumme djøf’ere, de selvgode humanister, vores middelmådige kunstnere og de irriterende intellektuelle, hvis forbrydelse består i, at de har læst bøger.

Når danskerne har det så svært med eliten, så skyldes det, at vi bestræber os på at have et tæt fællesskab, hvor ingen stikker ud, og ingen stikker op. Vi tror ikke på, at folk, der er anderledes, kan være solidariske, eller at det er muligt at have et fællesskab, medmindre vi er ens. Det ekstraordinære tolkes som en trussel, og det gennemsnitlige vurderes som idealet, og der synges for han er en af vor egne og flyv ikke højere end vingerne bær’.

Ved jorden at blive, det tjener os bedst. Ja, ”os”.

Den mest effektive måde at få det spektakulære gjort middelmådigt er ved at nivellere det. Selvfølgelig må en stor kunstner være en dårlig forælder, og en rig direktør være et dumt svin. En professor har sikkert også et dårligt sexliv og en minister en skidt karakter. Jamen, naturligvis! Den slags mennesker kan vi ikke regne med, og eliten bør derfor ikke tælle med i opgørelser over det danske folk.

Men hvis vi nu pakker vores mindreværdskomplekser sammen et øjeblik, vil vi kunne se, at det er eliten, der bringer samfundet fremad. Det er dem, der opfinder nyt, skaber arbejdspladser, udkæmper de største kampe og kaster glans over vores land. Det har aldrig været Maren i Facebook-kæret. Vær bare misundelig over det. Eliten er elite, fordi den er dygtigere, rigere, mere indsigtsfuld, kreativ og i øvrigt sjovere at drikke sig fuld med.

Og Danmark vil være et langt fattigere land uden, så lær at elske den.

84 kommentarer RSS

 1. Af Rikke Nielsen

  -

  CAROLINE KOFAHL

  12.000 fra den ene offentlige kasse + 12.000 fra den anden offentlige kasse giver stadig 24.000 kr om måneden.

 2. Af Kim P Olsen

  -

  Man kan sagtens karakterisere JBO som værende en del af eliten.

  Hvis nogen tror, at man kommer sovende til en plads i verdenstoppen blandt atleter, kan de godt tro om igen.

  Kun middelmådige individer kan ikke anerkende den præstation. Oftest individer, som aldrig har udrettet noget af betydning selv, og som derfor sidder bitre på den tilrøgede bodega og klynker over, at verden aldrig fik øjnene op for deres åbentlyse talenter.

  For øvrigt. JBO bliver udskammet fordi han (i lighed med 90% af folketingsmedlemmerne) ikke har erhvervserfaring. Thyra Frank bliver udskammet fordi hun (i modsætning til 90% af folketingsmedlemmerne) har erhvervserfaring og ikke er akademiker….

 3. Af Hans Nielsen

  -

  ” Og Danmark vil være et langt fattigere land uden, så lær at elske den. ”

  “Grådige gris. Du lugter af pis”
  http://annesophia.blogs.berlingske.dk/2015/10/11/gradige-gris-du-lugter-af-pis/

  Dansk kunst er blevet en gang Ølstykke i november
  http://annesophia.blogs.berlingske.dk/2017/03/26/dansk-kunst-er-blevet-en-gang-oelstykke-i-november/

 4. Af - Niller

  -

  Det er eliten der bringer samfundet fremad ! Forkert- dem som er kittet der holder det hele sammen er de mange anonyme der dagligt passer deres job uden at man bemærker det.
  Meget af det vi tager som en selvfølge i vores hverdag udføres af disse anonyme særdeles vigtige personer.
  Så uden dem sammenbrud og kaos- og med kaos ingen fremdrift.

 5. Af poul boie pedersen

  -

  Af L. Paitersøn – 30. april 2017 18:22
  Dit indlæg bærer præg af flere lag af misforståelser.
  1. Når en virksomhed sættes i arv, overgår ejendomsretten fra én juridisk person til en anden, og er følgelig en transaktion, hvor formuen danner indkomst. Der er derfor ikke betalt nogen skat i forvejen. Det svarer helt til, at arvingen til ejeren ikke kan arbejde i selskabet og modtage løn fra ejeren, uden at betale indkomstskat, medens forældrene er i live.
  Arveafgiften er i forvejen meget mildere end indkomstskatten, og tager derfor i forvejen hensyn til de fordele, der måtte kunne argumenteres for ved et fortsat familieejerskab.
  Arveafgiften er ikke en udgift, der pålægges firmaet, men ejeren. Mangler der således midler til denne arveafgift, kunne arvingen sætte 15% af aktierne til salg, hvilket ville bringe frisk blod ind i ledelsen, uden at det overhovedet vil berører firmaets evne til fortsat drift.
  2. Samfundets egentlige betalere, er de, der udfører produktionen. Det er nemlig dem der danner basis for formueallokering og kapitalindkomst hos f.eks. kapitalejerkredsen.
  3. Min kritik går ikke på det forhold, at nogen tjener penge på deres indsats, men at der er meget stor forskel på de metoder, hvor man kan skabe formue.
  Hvis du lige igen læser, min beskrivelse af Pikettys konklusioner vil du se, at det ikke bare er en sidebemærkning, men et gennemgående træk i formuedannelsen, (set i et studie over 300 år), at man med en eksisterende formue er i stand til at forrente denne med en højere hastighed, end væksten i samfundet. Dette forhold betyder, at man ved passivitet kan blive stadig rigere som betaling for hvad? og at der er en indbygget systemfejl, fordi der, med mindre en stat justerer problemet, samtidigt skabes større og større formue- og indkomstulighed uden modydelser. Jeg taler derfor ikke om en generel uetisk situation omkring formuedannelse (det du kalder genereret formue). Men at der er store systematiske problemer med etikken for en temmelig stor de af formuedannelsen. Formuer er en helt nødvendig drivkraft i et kapitalistisk system for at drive de private investeringer, men ikke al formuedannelse er etisk, uanset, om de er markedsbestemte eller ej. Det vil du kunne læse af f.eks. straffeloven om økonomisk kriminalitet.
  Du har måske hørt om de helt barokke tilstande, hvor man nærmest legalt kan undslå sig skat ved at sende sin indkomst i skattely, og derved tiltuske sig ubillige konkurrence fordele frem for de virksomheder, der lever en mere etisk baseret tilværelse.
  Min hovedpointe er således ikke, at man skal afskaffe den markedsbaserede økonomi, men at den skal justeres ind, så dens indbyggede ulemper håndteres forsvarligt, helt i tråd med den samfundsmodel. vi havde indtil fornylig.

 6. Af Kim Larsen

  -

  Min mormor var eliten. Altid røde pølser med brød når man var ked. Op i røven med dit mundlort ASH !

 7. Af Henrik Bramsborg

  -

  Nu er det ikke helt klart, hvem “man” eller “vi” er i blog-indlægget, så jeg antager, at det er alle andre end “Eliten”.

  Jeg har intet mod eliten. Jeg har den dybeste respekt for de fleste af Mærsk familien og det samme gælder dyne-larsen, der, efter min bedste overbevisning skulle tjene adskillige flere milliarder, end han gør.

  Faktisk vil jeg, som de fleste andre danskere håber jeg, lovprise ENHVER der tjener penge på fornuftigt og rimeligt købmandskab, skaber arbejdspladser og betaler både erhvervsskat og personlig indkomstskat herhjemme. Hårdt arbejde kan være mange ting.

  Men at bringe et eksempel som Joachim B. Olsen ind i den debat må være en vittighed! – Han er så langt fra eliten, som man kan komme. Han var engang elite-kuglestøder. Han er en middelmådig retoriker, begrænset diplomat og overeksponeret generalist.

  Desuden vil jeg mene, at der opstår en skepsis overfor “eliten” af flere årsager – og janteloven kan meget vel være en af dem. Men det er grådig skatteunddragelse også. “Eliten” glemmer, når de beklager sig over deres skattetryk og smutter til Schweiz eller Dubai, at det er skattesystemet, der har betalt deres dyre uddannelse og/eller deres moms-karussel.

  Jeg foragter ikke “Eliten” så længe solidaritet består. Faktisk gør jeg hvad jeg kan, for at understøtte den. Men de øvrige “nu-har-jeg-tjent-millioner-og-gider-ikke-betale-skat” er mindre værd end en Syrisk flygtning i mine øjne!

 8. Af Erik Jensen

  -

  “Kære” ASH
  Det værste ved det hele er sådan set ikke, det du har skrevet – det er, hvad det er – men nok snarere det, at du formentlig ikke er i stand til at forstå – endsige acceptere – hvorfor dit indlæg har høstet så mange negative kommentarer.
  Så mit gæt er, at du allerede nu er gået i tænkeboksen for i nærmeste fremtid at komme frem med et nyt indlæg, der selvfølgelig skal vise, hvorfor lige præcis din holdning og mening om eliten er den korrekte og at det bare er alle os andre, der har misforstået det hele – af den ene eller anden hjernedøde årsag..

 9. Af Jan Petersen

  -

  “Hvad er det egentlig eliten har gjort?”

  Eliten som sådan er OK, ingen tvivl derom. Men visse dele af eliten er a pain in the ass – ingen tvivl derom. Her tænker jeg på den politiske elite, og navnlig mainstream media journalist eliten. Tidligere undersøgelser viser, at ca 80% af journalister og andre skrivearbejdere er politisk venstreorienterede. Hvilket selvsagt skævvrider samfundsdebatten totalt. Ofte kan jeg ikke selv genkende min dagligdag – set i forhold til det manipulerede junk – jeg præsenteres for af mainstream media. Tror desværre mange føler, som jeg gør. Så er der altså noget ravruskende galt på færde 🙁

 10. Af Arvid Holm

  -

  Filosoffen Immanuel Kant’s “Kategoriske Imperativ” siger ifølge Wikepedia på nutidssprog: “Opfør dig sådan, at grundlaget for dine beslutninger også kan danne grundlag for en almengyldig lovgivning.”
  Kant inkluderede formodentlig konsekvenserne af handlingen i grundlaget for beslutningen?
  Han var vel en klog mand, når han regnes som filosof, selvom det ikke er en beskyttet titel??
  Efter sigende har Kant stor betydning også i dag.
  Men desværre er imperativet i vidt omfang degenereret til det mere overfladiske: Hvis hensigten er god, er beslutningen tilstrækkeligt begrundet?
  Konsekvenserne af en handling er jo ofte så vanskelige at bestemme på forhånd, at højst en meget lille elite vil være kvalificerede beslutningstagere, der endda tit må prøve sig frem.
  Det er uacceptabelt for de mange utålmodige mennesker, der vil træffe store beslutninger her og nu.
  Og langt flere kan bryste sig som elite, hvis hensigten og dermed handlingen hurtigt kan værdi-bestemmes som god eller ond ved sammenligning med en facitliste som f.eks menneskerettighederne, der ikke skeler småligt til konsekvenserne.
  Så “Hvad er det egentlig, eliten har gjort?”
  Eliten er bukket under for de herskersyges pres og har alligevel fastholdt en beslutningsmyndighed, der forudsætter kvalifikationer, som den udvandede elite ikke længere har.

 11. Af Jan Petersen

  -

  Her er i øvrigt udtryk for politisk elite, så det vil noget – Løkke vil nedsætte et nyt – disruptionsråd !

  Ah, hva’ for noget? Gå lige ud på gaden og spørg enhver om, hvad et – disruptionsråd – er for en størrelse. Med statsgaranti – 99% forkerte svar. Den politiske elite lever i deres fantasi boble – resten lever i det virkelig liv 🙂

 12. Af O. Hans en

  -

  Hvis ASH seriøst mener, at kuglestøderen tilhører eliten.
  Så mener hun måske endda, at hun selv tilhører eliten.
  Men hvilken dog?
  Den kulturrelle,

 13. Af Bjørn Sørensen

  -

  Når 60% af befolkningen er offentligt forsørget, er det indlysende at Danmark er en tabernation.
  1. maj er blevet til klienternes kampdag.
  Retten til at være doven er blevet en folkesport.
  Den meningsdannende elite er så doven at den ikke gider at sætte sig ind realiteterne.
  Så når de deltager i debatter så sætter de straks etiketter, “jødestjerner”, på folk som de finder politisk ukorrekte. Racist, har længe været den mest populære “jødestjerne” som de sætter på folk for at lukke munden på kritikken af deres Kejserens Nye Klæder pantomime.

  Når et folk forfalder til tilbedelse af den laveste fællesnævner, som danskerne længe har gjort, så er landet dømt til forfald.

 14. Af Svend Jensen

  -

  @BJØRN SØRENSEN – 1. MAJ 2017 11:04
  “Når 60% af befolkningen er offentligt forsørget, er det indlysende at Danmark er en tabernation. 1. maj er blevet til klienternes kampdag.”
  Lynkursus i samfundsanalyse-:
  Danmark består efterhånden af 2 mod hinanden kæmpende nationer – EliteDanmark og TaberDanmark. EliteDanmark er den gruppe danskere, som sidder på de største formuer, og dermed politisk-økonomisk magt. TaberDanmark er resten, som sidder på deres flade og dermed ringe politisk-økonomisk magt. EliteDanmark har ressourcerne til at holde TaberDanmark i skak og i fortsat afhængighed af EliteDanmarks nåde og barmhjertighed. EliteDanmark kontrollerer og manipulerer TaberDanmak ved eksempelvis at flytte fabrikker til udlandet eller importere udenlandske sociale tabere som konkurrence til stillinger i de af EliteDanmarks ejede virksomheder. TaberDanmarks medlemmer er dumme; de finder sig stille og roligt i alting – ligesom kvæg. Dig forstå?

 15. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Svend Jensen

  Du giver et groft billede af dagens Danmark.

  Men du glemmer en vigtig ting og det er at venstrefløjen er meddelagtige i den udvikling.

  For venstrefløjen er ikke længere arbejderklassens beskyttere, hvorfor arbejderne stemmer på andre partier.
  Når Hillary Clinton kalder arbejderklassen deplorables, så får vi et billede af venstrefløjens foragt for arbejderklassen.

  Men vesten er i opbrud fordi vores hidtidige politik ikke længere kan løse de udfordringer vi står overfor.

 16. Af poul boie pedersen

  -

  “Når 60% af befolkningen er offentligt forsørget, er det indlysende at Danmark er en tabernation.”
  Det er da vist kun Asger Åmund, der kan finde på sådant noget vås.
  Ca.. halvdelen af danskerne (2,7 mill. personer) inkl. revl og krat, børn og pensionister mv., er i lønnet beskæftigelse og beskæftigelsesfrekvensen i Danmark hører til Europas højeste.
  Danskerne er et flittigt folkefærd og økonomien er i en fremragende tilstand.
  Dertil er ledigheden nede på de ca. 4 bruttoregisterprocent, der iflg. tidligere nationalbankdirektør Bernstein (i 2009) er det længste man kommer ned, hvis ikke systemet skal bryde sammen i overophedning, flaskehalse, og manglende omstillingsevne.
  Skal man postulere højere procenter, skal man påstå, at natsygeplejersken på rigshospitalet og lægen med udgør en mindre værdifuld produktion end f.eks. privat ansatte skatteadvokater, der assisterer visse typer i Åmunds økonomiske vægtklasse med et sende indkomsten i skattely.
  Ideen om, at offentlig produktion er underlødig i forhold til privat, er en fadæseagtig skrøne frembragt på det liberalteologiske overdrev, der tror at produktion i privat regi er guld, uanset hvad man laver, medens offentlig produktion er spild.
  Til dette skal nævnes, at produktiviteten er ca. fordoblet over de seneste 40 år. Det vil sige, at hvad halvdelen af befolkningen (hele arbejdsstyrken) kunne frembringe i 1975, kan halvdelen af arbejdsstyrken frembringe Idag. Hvis ikke hele denne forøgelse af produktionen skal soldes op i stadigt øget materielt forbrug, jamen så er der plads til langt flere servicejobs både i den private og offentlige sektor.

  Når mange er på overførselsindkomst er det ikke t udtryk for en tabernation, men at man i Danmark tager sig af personer, der i andre lande bare lades i stikken.

 17. Af M Jørgensen

  -

  Hillary Clinton er ikke en venstrefløjspolitiker set med danske og europæiske øjne- skal man endelig putte hende i en politisk bås- er det vel nærmere et parti som venstre hun ville passe ind i .

 18. Af Bjørn Sørensen

  -

  De 60% som er offentligt forsørget inkluderer naturligtvis de offentligt ansatte.

  I følge DKs Statistik er produktiviteten i offentlig service fra 1948-2008 uforandret, hvor imod den private servicesektor er 3 doblet. Industri og landbrug er meget højere, op til 7 gange.
  Arbejdsindsatsen i offentligt regi er under 30 timer om ugen, så det er ikke her at der er sket fremskridt.
  Når over 800.000 i den arbejdsduelige alder er ledige, så har vi en ledighedsprocent på 23%.

  Så dine påstande svæver stærkt i overdrevet.

  Få check på dine tal, for dine udtalelser afspejler partipropaganda, som ligner virkelighedsflugt.

  Så når DK rasler ned af rangstigen blandt verdens rigeste lande, så er det en konsekvens af den førte politik.

 19. Af Axel Eriksen

  -

  @ M Jørgensen!

  Passer meget godt med, at Venstres “søsterparti /venskabsparti” i USA er demokraterne.

 20. Af M Jørgensen

  -

  Indregnet i tallet om de 800000 i den arbejdsduelige alder på offentlig forsørgelse er der en stor gruppe som dækker over personer på barsel- sygedagpenge-dagpenge- efterløn- førtidspensionister-personer i skåne og fleksjob og andet ,så der er ikke tale om en homogen arbejdsreserve man lige kan kaste ud på arbejdsmarkedet.

  Så hvis man virkelig ønsker at færre skal være forsørget af det offentlige kræver det indgreb på så mange områder at det er svært eller nærmest umuligt at finde flertal for dette.
  Så derfor ærgrer det mig når tallet 800000 bliver brugt i det politiske spil uden at man kommer ind på hvordan tallet kan reduceres.

 21. Af Bjørn Sørensen

  -

  Problemet er at vi bruger 140.000 millioner kroner om året i ledighedsunderstøttelse, hvilket gør at der er må foretages store besparelser i væsentlige offentlige institutioner.
  Det bunder i venstrefløjens drøm om retten til at være doven, folkeløn og andre forfejlede politiker, så som vores velfærdsmodel, som har gjort befolkningen ansvarsløs og berettiget til at blive forsørget af det offentlige.
  Vores velfærdsmodel inviterer til misbrug, Derfor er så mange offentligt forsørget.
  De 800.000 er ikke alle velfærdsvrag, men der er eksperter der mener at 4-500.000 ville kunne beskæftiges hvis man ikke havde nedlagt de mindre effektive arbejdspladser.
  De “kloge” hoveder mente at de bare skulle omskoles. At det aldrig er lykkedes er en sørgelig kendsgerning.
  En person som har været på kontanthjælp i 15-20 år er ikke nem at finde beskæftigelse til. Kan de overhovedet tilpasses til moderne arbejdspladser?

 22. Af O Hans en

  -

  Er “overarmen” en del af eliten ASH?
  Ligesom du åbenbart er.

 23. Af Poul Boie Pedersen

  -

  Bjørn Sørensen
  Mine tal stammer fra Danmarks Statistik. Jeg er opmærksom på, at det i disse tider er blevet moderne at operere med alternative sandheder.
  Så jeg vil citere fra et indlæg ovenfor:
  “Få check på dine tal, for dine udtalelser afspejler partipropaganda, som ligner virkelighedsflugt”

 24. Af P Christensen

  -

  Grundlæggende har vi globalt set ikke bevæget os meget fra negerslaveriet.
  Man bliver ikke velhavende på eget arbejde, men på andres arbejde.
  De rigtigt velhavende har investeret sig rige, dvs i andres kapitaliserede arbejde (aktiver)
  og ikke ved egen arbejdskraft.

 25. Af Harry-Bjørn Petersen

  -

  Jeg har gerne et motto. Det du ikke kan gøre noget ved/ændre lad være med at spekulere på det. Din krop og “dig selv” får det bedre.

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  HARRY-BJØRN PETERSEN, hvad bestemmer, hvad du ikke kan gøre noget ved? Din egen dovenskab eller opgavens omfang? Eller begge dele?

  Om 100 millioner år eller så skulle jorden blive ubeboelig pga. solens udvikling. Kan vi gøre noget ved det? I dag er det hverken relevant eller muligt; men om 1000 år? eller om 10.000 år, eller om 100.000 år? Jeg er da temmelig sikker på, at hvis der er intelligensvæsner på planet til den tid, så flytter de blot jorden længere ud og væk fra solen. Hvis man derimod begynder med, at det kan vi ikke og vil aldrig kunne, hvis det var holdningen, så var vi aldrig kommet ud af hulen.

 27. Af Niels Peter Lemche

  -

  HARRY-BJØRN PETERSEN, hvad bestemmer, hvad du ikke kan gøre noget ved? Din egen dovenskab eller opgavens omfang? Eller begge dele?

  Om 100 millioner år eller så skulle jorden blive ubeboelig pga. solens udvikling. Kan vi gøre noget ved det? I dag er det hverken relevant eller muligt; men om 1000 år? eller om 10.000 år, eller om 100.000 år? Jeg er da temmelig sikker på, at hvis der er intelligensvæsner på planet til den tid, så flytter de blot jorden længere ud og væk fra solen. Hvis man derimod begynder med, at det kan vi ikke og vil aldrig kunne, hvis det var holdningen, så var vi aldrig kommet ud af hulen.

 28. Af Niels Peter Lemche

  -

  HARRY-BJØRN PETERSEN, hvad bestemmer, hvad du ikke kan gøre noget ved? Din egen dovenskab eller opgavens omfang? Eller begge dele?

  Om 100 millioner år eller så skulle jorden blive ubeboelig pga. solens udvikling. Kan vi gøre noget ved det? I dag er det hverken relevant eller muligt; men om 1000 år? eller om 10.000 år, eller om 100.000 år? Jeg er da temmelig sikker på, at hvis der er intelligensvæsner på planet til den tid, så flytter de blot jorden længere ud og væk fra solen. Hvis man derimod begynder med, at det kan vi ikke og vil aldrig kunne, hvis det var holdningen, så var vi aldrig kommet ud af hulen.

 29. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Poul Boie Pedersen

  Når 23% af dem i den arbejdsduelige alder, som ikke er i arbejde kaldes 4% arbejdsløshed, så er det fordi man har manipuleret med tallene og formodentlig har villet pynte på realiteterne. Så derfor kaldes de 19% noget andet.
  Realiteterne er at ledighedsunderstøttelse koster 140.000 millioner kroner om året, hvilket er en udgift vi ikke har råd til og som vi bliver nød til at reducere.
  I mange år smed vi regningen ind i børneværelset, hvilket må karakteriseres som ryggesløshed.

  Jeg skrev et indlæg som ikke er kommet igennem filteret. Det jeg har jeg erfaret er at så snart man kritiserer den danske velfærdsmodel, som naive sjæle tror er verdens bedste, ja så bliver man censureret. For mig en årelang erfaring.

  Offentlig underskud, er ikke et specielt dansk fænomen, det deler vi med de fleste vestlige lande. Og vi skal da være glade for Anders Fog Rasmussen og Bjarne Corydon har brugt olieindtægterne til at reducere den offentlige gæld, den private er derimod skyhøj.

  På grund af den enorme private gæld, og at 60% er offentligt forsørget er der ingen vilje i befolkningen til at løse vores problemer.
  Den høje beskatning er en hindring for fremtiden, fordi der bliver ikke skabt nye store virksomheder, selv om talentmassen og kulturen indbyder til det.
  Det er ikke virksomhedernes ansvar at betale for velfærdssamfundet, det er borgernes ansvar.

 30. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Poul Boie Pedersen

  Beklager, men to indlæg er blevet censureret, så vores diskussion er blevet blokeret af det politisk korrekte ømhedsfilter.

 31. Af P Christensen

  -

  Igen i aften viste TV2 hvorledes “Venstre-eliten” (ironi anvendt) har
  skyllet offentlige tilgodehavender modsvarende 3 Storebæltsbroer
  and counting…. direkte ud i lokummet.

  Det aktuelle indslag viste hvorledes skatteyderne måtte spæde
  til igen-igen og betale børnebidrag for skyldnere der spekulerede
  i at offentlig gældsopkrævning er kollapset.

  Venstre er enten inkompetent, samfundsnedbrydende eller en
  blanding heraf.

 32. Af Axel Eriksen

  -

  @ P Christensen!

  EFI – inddrivelses systemet blev indført i den periode, hvor S-SF-R var i regering – nemlig i 2013.
  Holger K. Nielsen var på igangsætnings tidpunktet skatteminister!

  Mon ikke du skulle rette din kritik mod rette vedkommende – eller er det for meget forlangt?

 33. Af P Christensen

  -

  Axel Eriksen
  Det er ikke korrekt.
  “Reformen” fra 2006 der sænkede antallet af medarbejdere i Skat med 40
  % over de da næste 6 år og sendte opgaven med indkrævning af gæld fra kommunerne til staten blev taget af den daværende VK-regering.
  Kristian Jensen var officielt skatteminister fra 2004-2010.

  Venstre ved vi, hvor vi har – de står ovre ved håndvasken.

 34. Af Axel Eriksen

  -

  @ P Christensen!

  Jeg er udmærket klar over at VK-regeringen skar på medarbejderantallet i SKAT – og var det så ikke torskedumt af S-SF-R-regeringen at pålægge en organisation, der ifølge eget udsagn var underbemandet en kæmpestor ekstraopgave – og så med “djævlens vold og magt” give organisationen et ikke-gennemprøvet/-gennemtestet IT-inddrivelsessystem?

  S-SF-R-regeringen havde jo det fornødne flertal i folketinget til at omgøre beslutningen!
  Men dens forskellige skatteministre havde noget meget mere væsentligt at tage sig for:
  Nemlig hvilken “læk”, der havde medført, at de(n) mærkelige afgørelser i Helle Thornings og mandens skatteunddragelsessager kom til offentlighedens kendskab!

  Naturligvis var det også her Venstre, der sad og trak i trådene, så de forskellige SF-skatteministre fungerede som sprællemænd for at beskytte statsministerens høje egotrip!

  SKAT og inddrivelses systemet havde sandelig ikke hoved prioritet – derfor blev det trods advarsler tvunget igennem!

Kommentarer er lukket.