Jeg under min søn tre år med fester, lanciers og nøgenbadning på studieture

Af Anne Sophia Hermansen 36

Sidste år blev Langkær Gymnasium landskendt, da det forsøgte at klasseinddele elever efter etnicitet. Baggrunden var, at andelen af etnisk danske elever var raslet ned de seneste år, og det ønskede gymnasiets rektor Yago Bundgaard at gøre noget ved. Han dannede derfor fire klasser udelukkende bestående af elever med anden etnisk baggrund end dansk, mens halvdelen af eleverne i de resterende tre var etnisk danske.

Det faldt ikke i ubetinget god jord. Rektoren blev anklaget for racisme og apartheid, og da forargelsesorkanen var klinget af, var problemet tilbage – Langkær var stadig ved at blive et brunt gymnasium.

I dag har 62 % af eleverne på gymnasiet ikke-vestlige rødder, mens det for kun få år siden var 34 %. Og det samme billede aftegner sig på en række andre gymnasier omkring Aarhus og København, hvilket nu har fået forskellige rektorer til at forsøge at råbe politikerne op. Til at minde os om, at Danmark er et lille land, og hvis det fortsat skal hænge sammen, må der ikke bare debatteres og tages afstand fra ghettoskoler – der skal også gøres noget.

Og hvad er så løsningen?

Kvoter. Også selv om vi elsker tanken om frit skolevalg. Også selv om vi ikke vil ”busse” børn og unge fra et område til et andet, og også selv om Institut for Menneskerettigheder sikkert vil hyle op om, at det er diskrimination og sikkert også apartheid. Vi må slet og ret indføre, at gymnasier kun optager max. 25 % elever med ikke-vestlig baggrund.

Det betyder, at der er unge, som får en lidt længere skolevej, men til gengæld får vi forhåbentlig fremmet integrationen.

Og det var også det Yago Bundgaard forsøgte sidste sommer. Han udtalte i flere interviews, at det er i de blandede klasser, at den kulturelle udveksling foregår, og at de etnisk danske elever forsvinder, hvis de kommer i mindretal. Derfor blev klasser efter etnicitet oprettet.

Og hånden på hjertet, så ville jeg heller ikke selv anbefale min søn at søge ind på et brunt gymnasium. Jeg under ham tre år med fester, lanciers og nøgenbadning på studieture. At kunne føre frisindede debatter om religion, Muhammed-tegninger og være en del af dansk ungdomskultur med alt, hvad det indebærer af kæresteri, koncerter, pot, frivolitet, korte kjoler og drukture. Hvad ellers? Gymnasieårene er formative år, hvor unge ikke kun bliver uddannet, men også dannet kulturelt og socialt.

Vi skal selvfølgelig huske at glæde os over, at et stigende antal unge med ikke-vestlig baggrund søger mod gymnasierne. Tal fra Uddannelsesministeriet viser, at andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i de almene STX-gymnasier for syv år siden lå på 7,4 %, mens det sidste år var 9,0 %.

Men bagsiden af medaljen er, at stadig flere foretrækker at gå på de samme gymnasier, og at vi, hvis udviklingen fortsætter, får skabt et uddannelsesmæssigt parallelsamfund.

Det vil kvoter kunne afhjælpe.

36 kommentarer RSS

 1. Af Mikkel M

  -

  “også selv om Institut for Menneskerettigheder sikkert vil hyle op om, at det er diskrimination og sikkert også apartheid. ”

  Det er så netop det modsatte af apartheid at fordele elever jævnt efter etnicitet.
  Det er næppe heller kun Institut for Menneskerettigheder, der vil “hyle op”, som du kalder det. Man kan sagtens ud fra et liberalt synspunkt (LA måske) protestere imod det.

  Tit har det ikke noget med afstand at gøre, men præferencer. Langkær ligger f.eks. længere væk fra f.eks. Gellerupparken end Århus Statsgymnasium gør.
  Buskørsel vil med andre ord ikke løse problemet. Det er 15-19 årige personer nok også en anelse for gamle til.

 2. Af Kristian Larsen

  -

  Det er en fordom at mange “brune” går ud over fester, lanciers, nøgenbadning for ikke at tale om at føre frisindede debatter om religion og Muhammed-tegninger. Sådan er virkeligheden ikke derude, tværtimod – unge er pr. definition nysgerrige og grænsesøgende. Og hvem siger, at alle de “brune” er rettroende muslimer? Stop nu og kom ned på jorden! Som almindelig dansker er jeg i øvrigt dybt uenig i at gymnasiet skal være ensbetydende med pot og drukture. Nej, hash og alkohol er mildest ikke godt for unge og ødelægger deres læring. Mon ikke de har behov for nogle sundere værdier i stedet?

 3. Af Ole christensen

  -

  vi må vælge.
  Den luksus bliver formentlig ikke tilgængelig for vores børnebørn om 30-40 år
  vi valgte nemlig selv den indvandring som nu bider lidt i lysten til druk og nøgenbadning.

  dette ender ikke godt.

 4. Af Kim P Olsen

  -

  Institut for Menneskerettigheder er ikke et uvildigt organ.

  For nogen tid siden efterlyste instituttet nytilkomne asylansørere da man “ønskede at dokumentere de umenneskelige asylstramninger”.

  Man ønskede altså ikke at undersøge effekten af stramningerne, men at påvise, at de var umenneskelige.

 5. Af Finn Baggesen

  -

  Man kunne også gøre noget helt andet.Man kunne stille nogle skrappere krav til elever, der vil i gymnasiet, så man kun får de bedste ind. De dovne drenge ville så blive nødt til enten at bestille noget i skolen eller få sig en faglig uddannelse. Det sidste har vi stærk brug for som samfund.Skulle gymnasierne ende som pigeskoler, så fred være med det.Vi kan ikke blive ved med at bilde os ind, at halvdelen af danskerne kan tage en studentereksamen, der er noget som helst værd, men som giver adgang til de højeste embeder.

 6. Af Stig Bøckel

  -

  Er der nogen modstandere af denne idé som er kommet med et alternativt løsningsforslag?

 7. Af hans andersen

  -

  Problemet er vel egentligt at fredelige mennesker ikke ønsker at være sammen med medlemmer af hovedafskærebanden. men det er kun skimlede kældermennesker der tør sige dette.

 8. Af C S

  -

  Er det noget under at de unge og forældre segmentere skolevalg – nej! og slet ikke i et indvandre tungt område hvor danske forældre – allerede i de nederste klassetrin – bliver tvunget til at flytte deres børn til “privaten” for at deres børn kan få lov at opnå blot et minimum af indlæring.
  Den racisme og religiøse indtolerance som præger folkeskolen i dag i de indvandre tunge områder – fks Høje Taastrup – gør at min “gammeldanske” datter ikke kunne blive i folkeskolen. Uroen, berøringsangsten for religiøs intolerancen og den sociale mobning gør at danske elever er jaget vildt i både timen, i gården i frikvarteret og i SFO’en. Og nu undrer man sig over at det forplanter sig videre i uddannelses systemet – undskyld – men så er man F**** for dum, blind eller for begravet i egen politiske ligusterhæk

 9. Af Fri Hed

  -

  Så vælger man simpelthen og tvangs integrere de stakkels danske børn der ikke gider det sindsyge multikulturelle selvmords project, med kvoter af brune børn der skal fordeles ud på skolerne,klamt,….
  Der bliver snart ingen steder for danskere der ikke er blindt nyforelskede i multikulturhelvedet,.

 10. Af Svend Jensen

  -

  Problemerne drejer sig ikke om etnicitet, nationalitet eller hudfarve. I bund og grund handler konflikterne om religioners grad af indflydelse i det sociale rum.
  Af angst for berøring med de virkelige stridsspørgsmål, har de fleste ‘godtænkende’ vænnet sig til at projicere den religiøse dimension over i alt mulig andet. Simpelthen er en debil afværgemanøvre for at undgå stillingtagen til den igangværende religionskrig.
  Danskerne er blevet påduttet en konfrontation med en total fremmed religion, som ved eftersyn viser sig essentielt at udgøre et komplet socialt kontrolsystem.
  Den slags system var også en del af den danske kultur indtil for omkring 100 år siden. Vi ved derfor hvad sagen drejer sig om. Efter at have delegeret religion over i privatsfæren igennem de seneste 100 år, bliver danskerne nu igen præsenteret for en indtrængende religion, som fra historiens losseplads med vold og magt skal genbruges i dansk regi.
  Alle tilkommende personer, hvide, brune, sorte eller gule, bør som punkt 1 lære, at i Danmark er religion og hvad deraf følger henvist til privatsfæren.
  Danske gymnasiaster har stemt med fødderne, ligesom de fleste andre danskere gør. Kan danskerne ikke lide lugten i bageriet, går de bare – de vil ikke manipuleres, tvangsforflyttes eller bestikkes til at holde af vildt fremmede, hvis religiøse sædvaner danske gymnasiaster er total ligegyldige overfor, eller opfattes skadelige for krop og sjæl.

 11. Af Niels Juul Hansen

  -

  @ASH

  Når du taler om ikkevestlige indvandrere, mener du så muslimer? Der er ikkevestlige indvandrere, der er ikke er muslimer og vestlige indvandrere, som er muslimer.

  Og hvor mange generationer vil du gå tilbage?

  Hvornår er en indvandrer dansk nok til at komme i din søns skole?

 12. Af H Nielsen

  -

  Brunt gymnasium, ja ja, så har man hørt det med. Endnu et tegn på, at vort gamle fædreland er blevet til et muslimsk land. Ja, det skrev jeg faktisk. Tænk en gang, at det skulle få lov til, at gå så galt. Men hvad kunne man forvente andet, når vi de sidste 40-50 år er blevet ledet af vanvittigt inkompetente politikere.
  Nu har undertegnede den uhørte frækhed at være troende kristen. Det næste spørgsmål må jo så være, hvor lang tid der går, før man får skåret hovedet af. For den dag skal såmænd nok komme.

 13. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det har denne rektor faktisk været nødsaget til, især hvis de ikke-etnisk danske elever har været fremmedgørende på en el flere leder, at de normal-danske elever ikke har kunnet føle sig hjemme i samværet og dermed tilpas i forhold til deres normer og udvikling i al almindelighed – men nærmest måttet føle sig som en minoritet i eget samfund og land.

  Om kvoter er sagen, ved jeg egtl ikke helt. Så skulle vi også forbyde friskoler med kun ikke-etnisk danske elever i forh til spørgsmålet om integration. Men måske den eneste løsning.

  Problemet her er også, at der vil komme flere ikke-vestlige indvandrere til landet, så ..svært, svært og derfor må vi stoppe op mest muligt i forh til at skulle modtage flere. Ellers hjælper kvoter på sigt heller ikke meget.

  Det ser ud til, at det alt for ofte er for svært at integrere folk fra helt fremmede kulturer – og for nu at sætte sagen på spidsen, så vil sagen sikkert heller ikke være flere indvandrerpiger og -kvinder badende i lange gevandter og slør på de danske strande. Moralen kommer indefra og ikke via en klædedragt!

 14. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Men – jeg tror, at netop Berlingskes debatredaktør skal afholde sig fra at kalde noget brunt her!

  Tidligere forbandt vi brunt / de brune med nazisterne og deres skrårem og seler. Muligvis antydede man her samtidig noget analt.

  Der henvises ofte i forbindelse med ytringsfrihed mm, hvilket indebærer frihed i tanke og handling tillige – også til at have en anden religion. Men jeg er sikker på, at man ikke har regnet med, at det ville være i et stort omfang og slet ikke via en nu større indvandring, hvor alt kan kræves i vores demokratis og friheds navn, hvor en del samtidig forlanger, at vi skal være himmel henrykte, når vores demokrati og frihed i deres forståelse skal indskrænkes, hvor de ikke kan bidrage eller følge med og acceptere.

  Det er ganske enkelt misbrug, og det er Grundloven ikke beregnet til eller for!

  Den samme Grundlov har i århundreder været vores, hvorfor det er os, der udlægger teksten og altid har gjort det, såvel som vi fortsat vil gøre det – og ikke i misforstået godhed skal give efter for en indskrænkende forståelse, der ikke hører vores vestlige udvikling og opfattelse til, og hvor vi ikke er yndere af folks indskrænkethed i det hele taget.

  Vi har vitterligt noget at tilbyde og samtidig at værne gevaldigt om!

 15. Af Niels Larsen

  -

  Der er brug for rent etnisk danske gymnasier.

  Nogen skal lære lige så meget som i ældre tid.

  Det gør de ikke, hvis der er berøringsfølsomme emner, som ikke kan diskuteres uden at det fyger med trusler.

 16. Af Gert Hansen

  -

  Selvfølgelig optræder islamiske parallelsamfund også i uddannelsessfæren. Egentlig er islamiske parallelsamfund en totalitet, så det giver sig selv.

  Hvis man ikke ønsker det, skal der kvoter og ‘incitament’ til. Det har man eksempelvis gjort i multi-kulti samfundet Singapore, men der er også en del ‘incitamenter’ der ville stride mod såkaldte ‘danske værdier’. Så det bliver nok ikke til noget her.

  ASH citat: ‘Vi skal selvfølgelig huske at glæde os over, at et stigende antal unge med ikke-vestlig baggrund søger mod gymnasierne. ‘

  Det forholder sig jo således, at det ikke drejer sig om hvor mange (danske eller ikke-vestlige) der ’søger mod gymnasierne’. Det drejer sig derimod om hvor mange der fuldfører med succes og går videre på arbejdsmarkedet. Det andet kan man ikke bruge til noget.

 17. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Kan i huske Victor, der blev I.S.-kriger, og som blev dræbt i Syrien?

  Han var en fredelig dreng, indtil elever fra andre skoler blev busset til hans skole.

  Uddrag fra “Lones søn døde for Islamisk Stat: »Det kunne være gået så meget anderledes«” af Carolina Kamil, Berlingske 16. 03. 16:

  “For Victor begyndte rejsen væk fra normaliteten tidligere endnu.

  I 6. klasse fik den unge dreng pludselig skolevægring. Han stak af fra skolen og spillede World of Warcraft i timevis hele døgnet. Det var dengang, Aarhus som et led i en strategi med at sprede byens tosprogede børn, kørte rødder fra Gellerupparken i busser ud til byens andre skoler – herunder den, Victor gik på.

  De arabiske drenge var langt mere udviklede og så voldelige, at mange af de mere stille elever blev decideret bange for at være i nærheden af dem.

  For Victor blev angsten så ekstrem, at han nægtede at forlade hjemmet. ”

  “…da forældrene, som var i vildrede og magtesløse, søgte hjælp hos de sociale myndigheder fik de at vide, at der var halvandet års ventetid hos en psykiater. Da de endelig fik kontakt til en, stillede han diagnosen ADD ud fra fem spørgsmål og ordinerede en medicin, som Lone Kristensen tvivler på gjorde noget godt. ”

  “Det var midt i en af sine depressioner, at han begyndte at bede.

  I begyndelsen var Lone Kristensen glad. Hun opfattede bønnen som en slags mindfullnes, der under alle omstændigheder var langt bedre, end de blodige computerspil. Da han pludselig kun ville spise halalkød, tog hun støttende og nysgerrig med ud i Bazar West og købte arabisk mad.

  Men som ugerne gik, anede Lone Kristensen pludselig mindre og mindre om, hvad der foregik i Victors hoved og pludselig meddelte han, at han ville flytte ud til en af sine venner, som boede i Gellerupparken. Få måneder senere, at han ville på koranskole i Egypten.”

  “…han meddelte sine forældre, at han havde truffet sin beslutning om at tjene islam og »drage af sted«.

  Til Syrien skulle det vise sig for at tilslutte sig Islamisk Stat.”

  “Det kunne være gået så meget anderledes med Victor, hvis han havde mødt de rigtige folk.”

  Men han mødte i stedet nogle radikale salafister, der blev “busset” til hans skole…

 18. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Hvad får en helt almindelig, venlig og lidt sky, dansk dreng, som Victor, til at drage til Syrien, for at kæmpe for en terrororganisation, der vil oprette et religiøst diktatur, hvor slavehandel og systematisk voldtægt af mindreårige sexslaver er tilladt, og hvor kvinder og religiøse minoriteter bliver undertrykt ekstremt groft og systematisk?

  Svar: Mødet med nogle voldelige, unge salafister, der blev “busset” til hans indtil da fredelige skole, i den hellige multikulturalismes navn.

 19. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos overskriften – “Jeg under min søn tre år med fester, lanciers og nøgenbadning på studieture”.

  Selv FN går ind for nye globale fagre tider, i dette tilfældet målrettet kvinder. Hvor frigjorte og “lyse” de tider så bliver, må vel fremtiden vise. En artikel på JP.dk:

  Saudi-Arabien har fået plads i FN’s kvindekommission: »Som at gøre en pyroman til brandchef«
  http://jyllands-posten.dk/international/ECE9529352/saudiarabien-har-faaet-plads-i-fns-kvindekommission-som-at-goere-en-pyroman-til-brandchef/

 20. Af Ole Jensen

  -

  Ja som sagt fra mig selv. Godt skrevet.
  Og god vind med studenten.

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt findes fiktionen – integration . . . . på tværs af etnisk oprindelse, kultur, sprog og religion – mig bekendt . . . stort set ikke praktiseret noget sted i verden. Jeg har rejst meget tidligere som backpacker rundt i verden, men stort set aldrig stødt på andet end – ghettoer og parallelsamfund . . . baseret på netop etnisk oprindelse, kultur, sprog og religion. Et eller andet in between er et ekstremt unikt eksempel – fra normen!

 22. Af Finn Bjerrehave

  -

  Måske drengen selv ved hvor han vil i gymnasiet, og tak for det. Problemet hedder salami og Koranen, hvor vi som demokrater konstant tillader Muslimerne at æde vores lykkelige samfund, og i godhedens samt venstrefløjens had til vores demokrati, tillades denne Muslimske Salami, hvor vores skoler læreanstalter opdeles i os og Muslimer, nemlig integration er ikke målet, Islam er vejen, og demokratiets manglende respekt for nationalstaten er det bedste værktøj.
  Danmark Finn Vig

 23. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Larsen – 25.4. – 19:19

  Det er der en vis sandhed i, og der vil ofte være mentalitetsforskelle mellem hjem og skole i forvejen, så det vil der også være iblandt eleverne. Det er uheldigt, også for de med indvandrerbaggrund.

  Der vi hele tiden kunne være et pres, en afstand, en problematik – det er ganske usundt, hvis der ikke sættes ind mentalt i forhold til vores værdier og tænkemåde, selv om vi da selv har plads til forbedringer .. men det hæmmes helt sikkert, og ufriheden breder sig.

  Der sker ingen udvikling – kun elev mod elev, fordi elevernes baggrunde er el kan være for forskellige, så det giver en vis utilpashed og evt. ufrivillig tavshed, hvis integration – at bevæge sig – ikke forekommer eller kan det for den enkelte indvandrer-elev, hvor det er tilbagestående værdier, vi har gjort op med i løbet af flere århundreder.

 24. Af Nicolai Jørgensen

  -

  Jeg har aldrig stemt for multikutur eller partier det går ind for det. Derfor skal mine børn ikke være kanonføde i mutikulturalisternes kamp mod danskerne. Der var en rektor, på tv, der foreslog at man skulle tvinge,eleverne, med de bedste karaktere i grundskolenså,de kunne være med til at løfte mindre dygtige på de “brune” gymnasier. (se: https://www.b.dk/kommentarer/vi-maa-forhindre-de-mange-faetter-kusine-aegteskaber) Har de glemt venstrefløjens mantra om social arv, hvis barnet får gode karaterer, er det nok fordi forældrene er veluddanede, så mon ikke de har råd til et privat gumnasium, i stedet for Langkær gumnasium.
  Hvis der nogen der skal tvinges, må det vel være børn af dem som har bragt os i den situation vi er i, dem som er medlemmer af de partier som bære skylden. Men som Helle Thornings og Mette Fredriksens børn, går deres børn sikkert allerede på privatskole.

 25. Af Per Frederiksen

  -

  “…og være en del af dansk ungdomskultur med alt, hvad det indebærer af kæresteri, koncerter, pot, frivolitet, korte kjoler og drukture. Hvad ellers? Gymnasieårene er formative år, hvor unge ikke kun bliver uddannet, men også dannet kulturelt og socialt.”

  Så dannelse handler om at fyre den af og drikke sig i hegnet i en skævert til en fest…? Det var der mange, der gjorde på mit gymnasium i 80’erne. Jeg ser dem stadig med en bajer i hånden nede på bænken med beskidt cowboyjakke, beskidt hund og grim hud… Skide godt Egon (for nu at blive i dansk kulturjargon).

  Der er også unge, der tænker ungdomskultur som rejser til nye steder og møde med anderledes mennesker, at blive hammer god til sport eller musik, at blive sindssygt dygtig til et fag, at udfordre sig selv og fællesskabet ved at gentænke værdier og opnå flotte resultater sammen – og så holde en fest, når opgaverne er løst, og der er noget at fejre.
  Det er jo desværre nok dem, der kommer til at forsørge eleverne fra det gymnasium, som ASH drømmer om….

 26. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “Det er jo desværre nok dem, der kommer til at forsørge eleverne fra det gymnasium, som ASH drømmer om….” – siger dine fordomme dig, men der er desværre intet, der tyder på at dine fordomme er sande!

  For dine unge jetsettere kommer i langt højere grad til, at forsørge danske muslimer, for de muslimske indvandrere er som bekendt dén befolkningsgruppe i Danmark, som oftest lever af overførselsindkomster – stærkt fulgt af deres efterkommere….

  Mange af de fanatiske muslimer, der tog til Syrien for at kæmpe for at oprette et stærkt racistisk, religiøst diktatur, modtog faktisk overførselsindkomst, mens de var i Syrien for, at skære halsen over på “vantro” stakler, og voldtage mindreårige sexslaver.

  I forhold til deres andel af befolkningen, så lever de muslimske indvandrere langt oftere af overførselsindkomster, så det er i praksis ASH’s lettere fordrukne gymnasieelever, der kommer til at forsørge de muslimske indvandrere.

 27. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  @Per Frederiksen

  Sympatiserer du virkeligt mere med fanatiske islamister, som f.eks. dem, der hjernevaskede den stakkels Victor, så han endte med at dø som islamistisk terrorist i kampen for at oprette et religiøst diktatur, hvor det er tilladt, at holde slaver og at voldtage mindreårige sexslaver, end du sympatiserer med fordrukne tabere i livets spil?

  Med andre ord; gør dit had til opgivende “tabere” dig blind for dét, der er langt, langt værre?

 28. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  @Per Frederiksen

  Misforstå mig ikke; jeg drikker ikke alkohol selv, og jeg synes absolut, at gymnasieelever bør fokusere på, at lære noget.

  Gymnasiet bør ikke være en klub for festaber, hvor alt for mange ligger grunden til et liv som alkoholiserede tabere – der dog oftest har et arbejde, og som er med til at forsørge de mange arbejdsløse muslimer!

  Men, hvis man bliver SÅ vred på de alkoholiserede tabere, at man foretrækker radikale islamister, der bekæmper menneskerettigheder og demokrati med terror, og som er morderiske racister i forhold til alle, som de anser for at være “vantro”, blot fordi de også er radikale modstandere af alkohol, så har man fuldstændigt mistet proportionssansen.

  Dét har du tilsyneladende.

 29. Af Finn Bjerrehave

  -

  Jeg under din blok flere linier i pænt sprog, og hvor blev den af?
  Undrer. Finn Vig

 30. Af Per Frederiksen

  -

  @AF JAKOB SCHMIDT RASMUSSEN – 26. APRIL 2017 12:20
  Hej Jakob. Hvor, i mit indlæg, finder du belæg for, at jeg sympatiserer med islamister?
  Det, jeg kommenterer, er ASH’s syn på, hvad der åbenbart er god, dansk ungdomskultur. Det kan jeg godt være uenig i, uden at tillægges at sympatisere med religiøse fanatikere.

  Vedrørende, hvem der kommer til at forsørge hvem, så er jeg sikker på, at det bliver en veluddannet klasse af begge køn og mange racer, som kommer til at slæbe de ‘festlige’ med sig, hvis vi ikke stiller større krav. Når Dennis og Sofie vågner af deres rus efter tre år i gymnasiet og står der med deres gennemsnit på 4.5, så kan det godt ske, at deres drømmejob er gået til en fra Indien eller Pakistan (eller bare Polen), som gider at bestille noget.
  Jeg er selv lærer, og jeg oplever en større udskilning lige nu med mange unge, der sjusker sig igennem et gymnasium, de aldrig skulle have været inde i, over for unge, som arbejder hårdt på at få en høj uddannelse (blandt dem adskillige med indvandrerbaggrund, men stadigvæk ikke nok).
  ‘Os’ og ‘dem’ bliver i fremtiden de godt uddannede mod dem, der aldrig rigtigt kom i gang. Der er meget få job i dag, der ikke kræver en solid uddannelse, og det tror jeg ikke, at man får i beruset tilstand til en fest.
  Når det er sagt, så tror jeg ikke, at vi kan være tjent med etnisk opdeling af uddannelsessteder, uanset om kulturen er båret af druk eller religion. Og jeg tror, at det vanskeliggør integration og forståelsen for dansk kultur en hel del – altså den del af vores kultur, der ikke handler om druk, porno og pot. For er det det, vi byder ind med?

 31. Af Per Frederiksen

  -

  @AF JAKOB SCHMIDT RASMUSSEN – 26. APRIL 2017 12:20 m.m.

  Hej Jacob. Du bruger netop fanatismens præmisser, når du tillægger, at uenighed med A er lig med sympati for B. Man kan sagtens være uenig med begge dele.
  At mene, at druk, pot og patter ikke er vejen frem, og ikke repræsenterer gode, danske værdier bliver til, at jeg så er tilhænger af radikal Islamisme….. Det kaldes en ‘Stråmand’. Og hvor fik du den fra?

 32. Af Per Frederiksen

  -

  @AF FINN BJERREHAVE – 26. APRIL 2017 12:49
  “Jeg under din blok flere linier i pænt sprog, og hvor blev den af?
  Undrer. Finn Vig”

  To af mine indlæg er også forsvundet. Det sker ofte. Nu dropper jeg b.dk. Censur og sjusk er nok ikke vejen frem i en moderne medieverden… Slet ikke, hvis man vil friste brugerne til at betale for ‘lortet’.

  Pøj, pøj derude…

 33. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg
  med interesse lige nu en artikel på b.dk af den unge Jens Philip Yazdani, der selv går i gymnasiet – og han skriver bl.a., at det bør være en fælles indsats for at løse problemet, da han mener, at det ikke er muslimer, der er problemet, og at de ogs danser, bader, drikker – men sodavan – o pigerne bærer tørklæde.

  Det sidste er som en sort klud i ansigtet på os, fordi det er en semi-frihed, hvor pigerne godt må sminke sig til det ydersted – men ikke vise håret.

  Problemet med blandinger af etniciteter er ens for alle fordi ‘man’ helst vil se ens datter eller søn gift indenfor ens egen kultur, den man kender. Det andet giver for store problemer – også i forh til børnene. Det er det samme, som nr vi skal indrette samfund, så går det galt, fordi vi ikke er el kan være fælles nok.

  Det problem forsvinder ikke mellem grupperne.

  Og – han skriver så, at det bør hedde – og responderer på artiklen på denne blog, at der kun må være 25% indvandrere på et gymnasium – men så skal det samtidig hedde, at der kun må være 75% etnisk danske på et gymnasium.

  Den ‘ligestilling’ kan naturligvis ikke bruges fordi der er mange gymnasier, hvor der er mere end 75% etniske danskere, der går der, og vi kan hverken smide nogle ud eller forhindre etniske danskere i at gå på et gymnasium, hvor tilgangen er mere end 75 % etnisk dansk,, for hvor skal de så gå hen ???

  Og – ligedan, hvis gymnasiet har alle pladser, hvorfor skulle nogle så stå åbne.

  En fejlslutning!

  Problemet er, at indvandringen af en bestemt gruppe med anden kultur er blevet for stor. Og – der vil komme flere. Det duer ikke, fordi det sprænger samfundet, såvel som jeg vil tro at de ikke etnisk-danske piger må have det svært i forh til det modsatte køn – og vel også drengene på et tidspunkt, medmindre de er mere end både 1. og 2. generation af indvandring. Så vil det nok være mest markant i en vis størrelsesorden.

  NB! Jeg skriver her, fordi der ikke endnu i hvert fald er mulighed åben under Jens Philips artikel.

 34. Af Helle Hansen

  -

  Hånden på hjertet. Jeg vil ikke anbefale elever med anden etnisk baggrund at læse din blog.
  At de skal læse, at du ikke ønsker at din søn skal gå på et ” brunt gymnasium ” !
  Det sprogbrug , fremmer jo på ingen måde den integration som alle efterlyser.
  Er det hykleri af værste skuffe , når visse offentlige debattører, politikere og medier italesætter ønsket om bedre integration ?
  I virkeligheden fastholdes forskellene på ” dem ” og ” os” i de daglige utilstedelige og stigmatiserende sætninger , der dagligt er at læse i diverse medier.
  En elev med anden etnisk baggrund havde læst i avisen, at man efterlyste 5 indvandrerdrenge. Han spørger om de godt må skrive det ? Det er en dreng som er født og opvokset i Danmark og som har forældre med anden etnisk baggrund.
  Det er denne dreng , samfundet gerne vil have skal integrere sig ” bedre” i Danmark ?
  Det kan han aldrig lykkedes med , for han er ” brun “. !!!
  Og medierne vil altid omtale ham som indvandrerdreng , så selvom han vil følge landets spilleregler , vil han altid vide at segregation kommer før integration. Den integration er
  en ” leg med ord “. En dum leg , da betingelserne for at vinde , er udelukket på forhånd.
  Og det er uanset hvor mange lanciers han kan danse , nøgenbade han deltager i eller fester han er med til.
  Integrationen begynder i al fald ikke med ham , men med en ” hvid” debattør som i ord og handling kunne demonstrere hvad der menes med integration ? Og hvorledes samme debattør viser sin søn det ?

 35. Af Axel Eriksen

  -

  @ Helle Hansen!

  Integration er vist meget vanskeligere end nogen havde forestillet sig, for der skal to parter til det!
  På den ene side naturligvis modtagerlandet men i lige så høj grad indvandrernes accept af, at de er kommet til et andet land med en anden kultur. Håber du så TV2 i går kl. 20!
  Naturligvis kan det lykkes, men alligevel en lille joke, der måske illustrerer problemet med accept af det fra indvandrerside:

  “I en københavnsk kommuneskole spørger læreren: Er der nogen her, der ikke er københavner?
  Ja, det er jeg ikke, siger Per.
  Hvorfor er du ikke københavner – du er jo født her og du og dine forældre bor her?
  Min far er jyde, og det er min mor også – så jeg er jyde!
  Jamen, siger læreren: Hvis din far var idiot, og din mor var idiot – var du så selv idiot?
  Nej, så var jeg københavner!”

  Som skrevet ovenfor, der skal to parter til integration. Overfør det selv til indvandrerdebatten.

 36. Af Axel Eriksen

  -

  Gymnasiet er ikke længere den “sorte skole”- og det er mange år siden, at det var det!

  Naturligvis skal unge have lov til at være unge – det behøver så absolut ikke at betyde, man skal drikke sig “i hegnet” hver dag i en måned!
  Så er man vist ikke så meget oplagt til undervisning!

  Lige som unge, der frekventerer gymnasiet og faster en hel måned fra solopgang til solnedgang, kan være særlig meget motiverede!

Kommentarer er lukket.