En ubekvem sandhed om Trump

Af Anne Sophia Hermansen 290

Forfatteren Kaspar Colling Nielsen kom i ugens løb til at formulere en ubekvem sandhed på Facebook. ”Jo flere updates man læser om, hvor dum, grim og smagløs Trump er, jo lettere bliver det at forstå den vrede, hans vælgere føler,” skrev han, og det fik mange til at fare i flæsket på forfatteren.

For tænk, en kunstner, der ikke deltager i den kollektive bashing af den amerikanske præsident, men prøver at forstå de mennesker, der valgte ham. Forståelse for valget blev imidlertid forvekslet med sympati for Trump, og da Colling Nielsen senere blev træt af at forsvare og forklare sig, slettede han opdateringen.

Synd, for det var noget af det mest rigtige, der blev skrevet om Trump i kølvandet på hans indsættelse. Ellers har den snakkende klasses opdateringer overvejende bestået af tilsvininger, personangreb og analyser af præsidentens sind, som mange synes at have et imponerende indblik i. Den ene latterliggørende kommentar har afløst den anden om hans hår, hud, sprog, rigdom, kone og ikke engang hans 10-årige søn Barron er gået fri for nedladende bemærkninger. Det plejer ellers at være god skik at friholde børn af politikere for kritik, men ikke her, hvor bundniveauet synes uden bund. Man stikker simpelthen begge hænder ned i skålen med ad hominem-argumenter og gør dét legitimt, som ellers er forbudt: At vurdere ham på andet end hans handlinger.

På rekordtid har anti-trumpismen udviklet sig til at være en gang identitetspolitik. En markør for godhed, dvs. for, hvor god man selv mener at være. Dertil kommer dets slagside – en grotesk undervurdering af mennesker, der tænker anderledes end en selv, og en pudsig insisteren på, at ethvert forsøg på at forstå det amerikanske valg er det samme som at sympatisere med Trump. Men ligesom man ikke bliver til en grøn marsboer af at studere universet, bliver man heller ikke Trump-fan af at forsøge at forstå valget.

Til gengæld er man i overhængende fare for at blive dummere, hvis ikke man gør.

For naturligvis skal valget af ham analyseres, så vi bliver klogere på vores samtid og på folk, der tænker anderledes end os selv. I 1859 mindede John Stuart Mill os om, at ”den, der kun kender den ene side af sagen, kender den kun meget dårligt”. Han opfordrede derfor folk til at indgå i debatter med mennesker, der tænker, føler og vælger anderledes end en selv. Ikke nøjes med at læse om dem i bøger, men til at opsøge dem og indgå i vedholdende diskussioner. Naturligvis baseret på fakta og handlinger.

Det gjorde en stribe journalister efter valget i juni 2015, hvor et stort antal danskere havde sat kryds ved DF. Det blev i medieboblen opfattet som dybt overraskende og måtte være udtryk for, at Danmark ”havde tisset i bukserne”. Journalister drog ud i landet for at betragte den mærkværdige race ”folket”, og det fortalte om lukkede posthuse, arbejdsløshed, dårlig integration og negative konsekvenser af globaliseringen. Enkelte nævnte også ordet fædrelandskærlighed, og det ord havde mange af journalisterne vist ikke hørt i årevis.

Men i virkeligheden var det ikke en pind mærkværdigt og udstillede bare, at et af de største problemer i den vestlige verden ikke er den økonomiske ulighed, men den kulturelle. Og ikke nok med det – vores glæde ved os selv og afsmag for ”de andre”.

290 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Jeg er helt enig, Gert Hansen.

  Det er for tidligt at fælde dom over Trump. Foreløbig gør han noget, som enhver politiker burde sætte en ære i, men sjældent gør: han holder, hvad han har lovet.

  Og man kan kun glæde sig over, at han smider tåbelig politisk korrekthed overbord, for den er ved at ødelægge vore samfund.

  Vi er IKKE sat i verden for at forsørge det halve Mellemøsten og Afrika – de må lære at klare sig selv eller bukke under!

 2. Af Allan Hansen

  -

  Hitler fik sin nazistat og Mufti fik sit Holocaust!
  Hitlers Nazi stat Gaza!

  Frem til afslutningen af Første Verdenskrig
  var “Palæstina en fjerntliggende osmannisk
  provins.
  Omkring århunderedeskiftet var landet
  hverken overbefolket elle intensivt udnyttet, men
  tyndt befolket; man vurderer, at der var omkring
  400.000 indbyggere.
  Da det Osmansinke forbryder regime brød sammen
  i 1918 var århunderes islamisk besættelse og belejring
  af jødernes fædreland reelt bragt til ophør.
  Nu kunne jøderne og de kristne igen leve i fred
  – troede man!

  DET STORE BEDRAG.

  Abraham Lincoln:
  ” Man kan narre nogle mennesker hele tiden – og
  alle mennesker noget af tiden – men man kan ikke
  narre alle mennesker hele tiden,,.

  Navnet Palæstina nævnes ikke i nogen arabisk
  tekst – inklusiv Koranen.
  Men Jerusalem blev grundlagt næsten 2000
  år før islam, så hvordan kunne det gå for sig?
  Muslimerne forsøger at omgå dette spørgsmål
  ved at hævde, at profeten Abraham i virkeligheden
  var en slags porto-muslim.
  Alle Israels konger og profeter var i realiteten
  muslimske konger og profeter og tilbad Allah!
  Og Jesus, han familie og alle apostlene var muslimer.
  Denne islamisering af bibelen frarøver faktisk både jøder
  og de kristne hele deres historie

  ” Allahs Apostel sagde ” Jeg er blevet sejrrig
  med terror(kastet ind i mine fjenders hjerter).
  Alle verdens skatte er blevet bragt til mig
  og lagt i min hånd, mens jeg sov,,. ( Bukhari)

  I slutningen af 1919 angreb beduiner de jødiske
  bosættere i Galilæa. I 1920 omkom otte jøder
  ved et overfald på Tel Chai.
  Den 16 august 1929, blev muslimerne under
  fredags-bønnen opildnet til at angribe jøderne.
  Dagen efter fandt en regulær massakre sted.
  67 jøder blev myrdet, heriblandt 12 kvinder
  og tre børn under fem år. Samtidig forsatte
  optøjerne i Jerusalem og spredtes derefter
  til hele landet. Seks kibbutzer blev fuldstændig
  ødelagt; araberne forsøgte sågar at indtage
  Tel Aviv, og 20 jøder blev myrdet i Safed.
  At beskrive antijødiske massakrer af denne
  karakter som “uroligheder, der rettede
  sig mod den “zionistiske, magtpolitik i
  Palæstina, vender kendsgerningerne
  fuldstændig på hovedet.
  Da volden ifølge det britiske politi en uge
  senere ebbede ud, var 133 jøder blevet myrdet
  og 116 araber omkommet, og 339 jøder og
  232 araber sårede. Alle jøderne var ofre for
  arabisk aggression, mens de fleste araber
  blev dræbt eller sårede som følge af
  britisk indgriben. På trods af alle de hidtidige
  volds episoder blev begivenhederne i
  august 1929 et vendepunkt.
  De markerede en en afgørende ændring af
  forholdet mellem araberne og jøderne i
  Palæstina, der skulle række langt ind
  i 1930erne og 1940erne.
  Forstillingen om en fredlig sameksistens mellem
  jøder og Muhammadanerne, fremstod nu som
  en illusion.

  Men nu opstod der en ikke overraskende
  og uadskillelig symbiose mellem Hitler og
  hans Nazi ven stor muftien i Jerusalem
  Amin el-Husseini, der med deres
  voldsomme jødehad nu var blevet “åndelige, brødre
  i deres fælles symbiose – jødeudryddelse.
  Hitler blev opfattet som den store frelser, og
  af nogle endog som den 12. imam og side stillet med
  “Profeten,,. Araberne forventede, at tyskerne ville
  befri de arabiske lande for britiske indflydelse
  og samtidig én gang for for alle løse “jødespørgsmålet,,
  i ” Palæstina. Man opfattede Mein Kampf, som en tro
  kopi af Koranen. Det betyder, at Ali var den første imam
  og Hitler den sidste. Min fjendes fjende er min ven!
  Allerede den 31. marts 1933 bankede muftien på
  døren hos generalkonsul Heinrich Wolff i Jerusalem.
  Hermed var Nazi-islam, blevet en realitet, som ikke
  kan gendrives!
  I Januar 1935 læste Amin el-Husseini en Fatwa op
  i al-Aqsa moskeen (Jerusalem), der efterfølgende blev fordelt
  i trykt form i hele landet. Heri erklærede han, at
  hele Palæstina skulle være en Nazi stat ligesom
  tyskland – med kampråb som Palæstina er vores
  og jøderne er vores hunde, dræb alle jøder overalt
  i verden, hvor I end finder dem!
  Nu begyndte Gestapo i alt hemmelighed, at smugle
  tonsvis af våben til opbygning af den nye Nazi stat.
  Den britiske repræsentant i Amman måtte
  i februar 1941 erkende: ” der har været en del
  pro-nazi-snak. I Saudi-Arabien erklærede
  Ibn Saud i 1939, at muftien var “hans personlige ven,,
  han stillede gerne sit land til rådelighed som
  mellemstation for de tyske våbenleverancer
  til Palæstina og tilstod åbent sine brune
  tilbøjeligheder.
  ” Alle araber og Muhammedaner i de mest
  forskellige egne af verden har stor agtelse
  for Tyskland, en agtelse, der kun er blevet
  endnu større på grund af den kamp, som
  Tyskland fører imod jøderne, arabernes ærkefjende.
  Anisemitismen viste sig også at være det
  stærkeste bindeled mellem Det Tredje Rige
  og Nær- og Mellemøsten.
  Den Bosniske muslimske nazi-hær ( Waffem–SS 13),
  der bestod af 60.000 ( nogle forsker taler om 100.000)
  de stod for udryddelsen af ca. 90% af de bosniske jøder.
  Handzar Divisionen på ca. 28.000 mænd dræbte alene ca.
  250.000 serber, sigøjnere og jøder.
  Disse krisforbryder blev aldrig retsforfulgt
  eller dømt – og hvor blev de af?
  I dag står Nazi-Gaza, som en skamplet
  imod den Demokratiske Verdensorden,og
  som en af de grusommeste forbrydelser
  imod menneskeheden.

  Kilde: Halvmåne & Hagekors.
  (Halbmond und Hakenkreuz)
  Nu på dansk 2015.

  P.S: “There is no such thing as Palestine in history, absolutely not.”
  – Professor Philip Hitti, Arab historian to Anglo-American Committee of Inquiry, 1946

  “It is common knowledge that Palestine is nothing but southern Syria.”
  – delegate of Saudi Arabia United Nations Security Council, 1956

  “It was the Emperor Hadrian who first called the country Palestine in 135 evt.
  In this Palestine, Arabic was not the common lagugage, the Bible and not the Qur´an was taught, and the population was mainly Jewish.
  Palestine was colonized five centuries later by Arab armies of islamic Jihad.
  Many Jews were massacred at that time, others deported to Arabia as slaves, the whole population expropriated and reduced to the condition of dhimmis, as were all indigenous Jews and Christians in the southern Mediterranean countries
  conquered by jihad, and later those in many European contries as well,,.
  Citat: Bat Ye´or.

  P.S:
  Masse massakre og folkemord.

  Da Muhammadanerne besatte Jerusalem
  i år 639, blev i tusindvis af jøder og kristne
  slagtet .Jøderne blev fordrevet, mens de kristne
  fik lov til at overleve hvis de betalte den berygtede
  slave skat, som ofte beløb sig til halvdelen af
  din årlige indtægt. Hvis man ikke kunne betale, blev
  man tvunget til at udlevere sin børn, som derefter
  blev omskåret og solgt på det arabiske slave market.
  Således blev de kristne langsomt svækket, og
  i dag er der stort set ikke flere kristne tilbage
  i Nazi statten Gaza.

  Patriarken Sofronius af Jerusalem (634-48) anså de muslimske invasionstyrker, som gudløse barbarer, der brændte kirker, ødelagde klostre, vanhelligede korset og som på det grusomste bespottede Kristus og kirken. I 639 døde tusinder som følge af den hungersnød og pest, der fulgte efter ødelæggelserne og plyndringerne. Efter Muhammeds død organiserede kalif Abu Bakr invasion i Syrien. Under felttoget i 634 blev hele området mellem Gaza og Cæsarea lagt øde; fire tusind bønder, kristne, jøder og samaritanere, der simpelthen forsvarede deres jord, blev massakreret. Under felttogene i Mesopotamien mellem 635 og 642 blev klostre plyndret, munkene blev myrdet, monofysittiske araber blev henrettet eller tvunget til at konvertere; i Elam blev befolkningen hugget ned og i Susa led folket den samme skæbne. Under sin fremmarch i Ægypten erobrede Amr ibn al-As byen Behnasa nær Fayum og udryddede indbyggerne og enhver, der ikke underkastede sig islam, blev massakreret, de skånede hverken de gamle, kvinder eller børn. Fayum og Aboit led samme skæbne. I Nikiu blev hele befolkningen hugget ned. Muslimerne tog alle Kilikiens indbygger til fange. I Armenien blev befolkningen I Euchaita udryddet. Armenske kronikører fra det 7. århundrede fortæller, hvordan muslimerne decimerede befolkningen i Assyrien og tvang en stor del af indbyggerne til at underkaste sig islam. I 642 var det byen Dvins tur til at lide. Mikael Syreren beretter, hvordan kalif Muawiya plyndrede Cypern og dernæst grundlage sit herredømme ved en stor massakre. Det var det samme forfærdelige skue i Nordafrika – Tripoli blev plyndret i 643; Kartago blev nedbrændt til grunden og de fleste af dens indbygger blev dræbt. Det er ironisk, at mange af islams tidligste helte ikke var synderlig optaget af religion. Khalid, den succesrige general under kampene mod byzantinerne, beskrives som en, der ikke interesserede sig for andet end krig, og nægtede at lære noget andet. Fra 1915 til 1917 indledte det osmanniske militæregrime (tyrkerne) et af de grusomste og bloddryppende folkedrab i nyere tid, med en massiv udrensning af armeniere ledsaget af omfattende massakrer på ca. to millioner mennesker.

 3. Af Niels Lemche

  -

  GERT HANSEN, oh jo, den er god nok. Kommaerne kan diskuteres (engelske). Det er fra Tom Lehrer, The National Brotherhood Week. Hvis du ikke kender den, skulle du lytte til den

 4. Af michael pedersen

  -

  Jo mere man lytter til Trumps tilsvining af handicappede, kvinder og mange andre, jo lettere bliver det at forstå den vrede der rettes imod ham. Til tider også de fuldstændige irelevante bemærkninger om hans kone, frisure og meget andet. Det er vel i høj grad en frustration over en mand der lyver, tilsviner og ikke lytter til andre mennesker, men kun interesserer sig for sig selv. Men godt er det da ikke, at debatniveauet er kommet ned på det plan.

 5. Af happybrexit heimlich

  -

  Nu rejser den sløvsindede, men yderst snu Merkel rundt til EUs ledere og lægger pres på. Good luck to you Merkel (det kan du behøve), til efteråret får Sverige en regering bestående af Moderater og Sverigedemokrater, Frankring får Marie Le Pen som præsident og i Danmark får SD mere end 30% ved næste valg. EU er nu begyndt at jagte andre repræsentanter for anti-EU bevægelser, som har folkevalgte ved EU hovedkvarteret. På samme måde som de jagtede Messerschmidt, jagter de nu Marie le Pens folk. Hvornår skal de begynde at jagte EU venlige delegerede? hvor meget har Merkel og Juncker svindlet for? Med de sindssyge EU regler kan alle mistænkes for svindel. Er det meningen at folk som Messerschmidt selv skal afholde alle omkostninger ved sin nærvær ved EU?

 6. Af happybrexit heimlich

  -

  Allan Hansen: der findes fortsat i det danske sprog en frase som hedder: det ser ud som Jerusalems ødelæggelse. Hvem var det som ødelagde Jerusalem? det var som du korrekt beskriver muslimerne. Jeg synes at muslimerne bør ordne deres samfund på egen hånd. Saudi-Arabien, som er overmåde rigt har ikke hjulpet en eneste flygtning, tværtimod. Merkel er fuldstændigt faldet til patten og går rundt som i en hashtåge og lover stort og småt til alle sider. Tossede kvindemenneske er et mildt udtryk.

 7. Af Svend Jensen

  -

  Fra hjemmesiden “the muslim isssue”.
  Muslim historian Firishta [full name Muhammad Qasim Hindu Shah, born in 1560 and died in 1620], the author of the Tarikh-i Firishta and the Gulshan-i Ibrahim, was the first to give an idea to the medieval bloodbath that was India during Muslim rule, when he declared that over 400 million Hindus got slaughtered during Muslim invasion and occupation of India. Survivors got enslaved and castrated. India’s population is said to have been around 600 million at the time of Muslim invasion. By the mid 1500’s the Hindu population was 200 million.
  For korrektheden må historikere udtale sig; i tidligere tider overdrev man undertiden talstørrelser. Firishta kan findes på nettet.

 8. Af Allan Hansen

  -

  @Svend Jensen.

  The Legacy of Jihad: Islamic Holy War and the Fate of Non Muslims.

  Author: M. A. Khan
  Publisher: iUniverse Inc., New York, Bloomington
  Pages 380 | Paperback: US$ 24.95 | Kindle Edition: US$ 7.95 | E.Book: US$ 6.00

  Findes ikke på dansk.

 9. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  ” En ubekvem sandhed om Minister Ellen Trane Nørby ! –Hvorfor skulle hun være “sundheds-minister ” ! –Når hun intet aner om området ! –Hun har aldrig haft arbejde –men er evigheds-stud. i kunsthistorie ! –Vi leder efter Thyra Frank ! –Hun skal være leder af den nye Pensionist–højskole i Spanien ! –Mere ubekvem sandhed ! Nemlig det koster kun det halve ! –AT Sende seniorer til det solvarme Spanien i vinter-månederne ! –Hvorfor –bliver man ved med at bruge komplet uduelige folk i folketinget ! –Der ikke har fattet AT: De gamle udtjente danskere vil ned i varmen om vinteren –OG UDEN dansk personale ! –De spanske er meget dygtigere og især meget – meget flinkere ! ??

 10. Af Niels Lemche

  -

  HANSEN, en gang zionistisk sludder. If. Baidekker fra 1896 boede der 695.000 mennesker i Palæstina. Tyrkerne havde faktisk god kontrol med det, og oplysninger kan givetvis finde I Porten’. Det er landets naturlige bæredygtighed i førmoderne tid. Landet kunne ikke brødføde flere.

  Fjern afsides, jo på samme måde som Skåne i Danmark efter Store Nordiske Krig ansås som fjernt og afsides. Der var imidlertid allerede inden 1. Verdenskrig en betragtelig interesse for landet med masser af europæiske besøgende. Da jeg boede i Jerusalem i efteråret 1974, opholdt jeg mig på den Svenske Institut i Rehov Neviim. Det var bygget af Conrad Schick, en tysk arkitekt i 1883. På det tidspunkt udvidedes Jerusalem mod vest i betragtelig grad. Og det skyldtes ikke på det tidspunkt kun jødiske tilflyttere.

  Og du fortsætter, bl.a. med affæren Tel Hai, om hvilken du skulle læse afsnittet hos Recovering Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1995). Zionismen gjorde en stor historie ud af det; men det var en mindre episode forårsaget af de lokale arabernes frustration over de allieredes forræderi mod dem efter de 1. Verdenskrig. August 1929 var en alvorlig sag, idet den 12 August 133 jøder blev dræbt i konflikten om grædemuren. Stormuftien havde bestemt et alvorligt ansvar herfor.

  Men det korte af det lange var den palæstinensiske frustration over, hvorledes deres land hen over hovedet dem afgaves til jødiske indvandrere fra Europa. Med din frygt for og had til muslimske indvandrere skulle du kunne forstå det. Det fortsatte med intifadaen fra 1936, og genoptoges efter krigen med et utal af etniske udrensninger af den arabiske befolkning, vel behandlet i Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine (Oneworld, 2007). Pappe er i øvrigt israeler. Berømt er naturligvis Deir Yassin-masskren ved Jerusalem 9. april 1948, hvor jødiske banditter dræbte over hundrede landsbybeboere.

  Men det er klart, at den zionistiske propaganda bl.a. har til opgave at dække over det afsindige, at FN simpelthen besluttede at dele et land og give halvdelen af det til nyindvandrede. Spændene om du vil acceptere det samme i Danmark: Danskerne kan beholde Jylland: Resten foræres til muslimerne.

  Og i dit historiske overview glemte du lige korsfarerne, der i 1099, da de erobrede Jerusalem, myrdede hele befolkningen uden personsanseelse.

  Kort sagt, din historiske argumentation er det rene crap.

 11. Af Allan Hansen

  -

  @ FLADFISK.

  Nu er det jo mig der har skrevet de bøger jeg
  henviser til Idiot

  Kom igen når du (måske) en gang får lært, at læse!

 12. Af Niels Lemche

  -

  Ak ja, Hansen, et svar, der virkelig er dig værdig!

  Hvilke bøger har du skrevet? Du er jo bare fuld af løgn.

 13. Af happybrexit heimlich

  -

  Trump: Merkel bruger EUROen til at flå de andre EU lande. Helt rigtigt observeret. Merkel bruger EUROen til at holde de tyske bilfabrikker i gang. Kålhoveder som Løkke og Løfven er for intelligensbefriede til at indse dette. Trump derimod er en dygtig finansmand, som ikke var blevet så rig hvis han havde flummet rundt ligesom Venstre politikerne -uden mål og med og med hovedet i sandet. FØJ. Nu håber jeg inderligt at Merkel får sine finker varmet, -skøre, griske kone!
  Hvor kom piloterne fra, som styrede de fly, som blev kapret ved nine eleven? ganske rigtigt! fra Tyskland. Do not forget that! hvem planlagde massakrene i Paris? en svensker -do not forget that either!

 14. Af Allan Hansen

  -

  “Og i dit historiske overview glemte du lige korsfarerne, der i 1099, da de erobrede Jerusalem, myrdede hele befolkningen uden personsanseelse,,.
  Det er jo en lodret løgn – hvor har du dog denne fladfiske snak fra?

  For Nyligt har en ny bog om korsridderne aflivet den slags myter
  og fladfiske snak

 15. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  ” Vi tager sagen i egen hånd ” –OG sørger for AT De gamle i Danmark –kommer på et vinterophold –hvert år i solrige Spanien ! –Det eneste dansk personale –der skal med vil blive Thyra Frank ! –(Peter Brixtofte kunne finde ud af det ! –Men Lars kan ikke finde ud af noget-somhelst ! –Han engageret ministre –Der intet aner om området ! F.eks Ellen Trane Nørby ! –Det eneste hun véd om –sygdom ! Er hendes egen “sankt.feut-dans –og store fiskeøjne ” –Det kan ingen bruge til noget ! –En skam, at Peter Brixtofte ikke lever mere ! –Han ville være skræddersyet til jobbet !

 16. Af Gert Hansen

  -

  Niels Lemche:

  ‘Det er landets naturlige bæredygtighed i førmoderne tid. Landet kunne ikke brødføde flere.’

  Jeg ved ikke, hvad du regner til ‘førmoderne tid’, men du nævner det efter 1896. Derefter fik jøderne i alt fald vendt om på bæredygtigheden, således at der idag lever over 9 mio. i Israel, med stigende tendens. Hvilket nok forklarer israelernes nutidige ‘landgrab’ på Vestbredden.

  Dette er ikke stedet for en lang diskussion om rodet i Israel/Palæstina, og de tusinde års historie der går forud. Faktum er jo at de stammer i området har krigedes i 4000 år, og vil fortsætte med at gøre det, formentlig indtil den ene part er endelig udryddet. Problemet er religiøse fanatikere på begge sider, der spænder ben for ethvert forsøg på at stifte fred, hvorfor almindelig sund fornuft ikke har en chance.

 17. Af Niels Lemche

  -

  Interessant, Hansen, hvad hedder den bog? Er det en, du har skrevet?

 18. Af Niels Lemche

  -

  Jeg spurgte lige, hvilken bog, og er du forfatter, Hansen?

 19. Af Niels Lemche

  -

  intet svar til Hansen igennem.

 20. Af Niels Lemche

  -

  ASH, må jeg ikke svare Hr. Hansen, når han forfalsker historien?

 21. Af P Christensen

  -

  Blogkommentarerne omhandler ofte hvad der skete i attenhundrede og hvidkål.
  Meget kan man sige om Trumpeten, men han agerer da ud fra nutiden,
  og hænger i sin adfærd ikke fast i forfædrenes religiøse vildfarelser.

 22. Af Niels Lemche

  -

  ASH, bandlyst igen…

 23. Af bjørn olesen hansen

  -

  “Lisbeth” og le m che påstår nærmest hvadsomhelst i deres kommentarer. Efter at have tjekket mange af deres “oplysninger” vil jeg sige: man skal ikke tro dem over en dørtærskel. De er talerør for enhedslisten, for islamisering og for korrupt og landsskadelig hul-i-hovedet politik. De er kun med for at afspore debatterne.

 24. Af Niels Lemche

  -

  BJØRN OLESEN HANSEN, så er det da godt, at jeg er lukket ude for resten af dagen, ikke?

 25. Af Niels Larsen

  -

  Lemche

  Hvorfor spytter de uduelige “palæstinensere” ikke i næverne og gør som israelerne?

  Er de for dovne eller er de for dumme?

 26. Af Jorn D.

  -

  Lær at forstå Trump og de hvide amerikanere på 10 sekunder
  ja
  for den hvide amerikaner var det sidste udkald og Trump løsningen
  Dr. David Duke skrev i bogen “Jødisk rasisme”:
  “for mig er etnisk overlevelse den mest grundlæggende af alle menneskerettigheder”
  for
  “Den tanke, at en nations regering skal repræsentere dens eget folk og ikke nogen fremmed magt,
  er grundprincippet for den amerikanske uafhængighedserklæring og Amerikas eksistens som nation:
  et folks ret til at have sin egen regering for sine egne interesser.
  Præamblen til De forenede Staters forfatning siger det nøjagtigt,
  na?r den taler om et styre “for os selv og vore efterkommere”

  ironi.mus

 27. Af Niels Lemche

  -

  Niels Larsen, jeg tror at mit svar til dig endte i filtret som sædvanligt.

 28. Af lisbeth Sørensen

  -

  Indlæg i filteret? d. 31 jan…Ved godt at jeg har skrevet en ligeledes kommentar før ja, 🙂

 29. Af J Nielsen

  -

  “Hvorfor spytter de uduelige “palæstinensere” ikke i næverne og gør som israelerne?”

  Ja de må se at få bygget nogle atombomber og nogle mure.

 30. Af Allan Hansen

  -

  @ Svar til Larsen.

  Sidste nyt fra hamas ” vi har sgu ikke tid til, at gå på
  arbejde – vi skal bare have nakket nogle jøder
  – det er dét vi lever af! I Gaza går man ikke på arbejde
  for pengene strømmer ind – fra EU, USA og den arabiske liga!
  Sådan gør man det! – ned på bedetæppet hele dagen EU betaler.
  Den gale mands verden!!!!

 31. Af lisbeth Sørensen

  -

  Endnu et indlæg i filteret, 31.jan, kl.22.55…(filteret acceptere ikke gentagne kommentarer nu!) 🙂

 32. Af lisbeth Sørensen

  -

  Jøderne er nok det ondeste folkfærd der eksistere i dag..Under sidste Gaza krig dræbte og såret de 14.ooo civile kvinder og børn..Under loo hamas kriger fik de..Israel mistede kun 77 terrorister i IDF, og 4 civile i sammenligning..De bombede systematisk skoler, infrastruktur og hospitaler hvor de fik max civile antal af døde..

 33. Af lisbeth Sørensen

  -

  Jøde rne er nok det ondeste folkfærd der eksistere i dag..Under sidste Gaza krig dræbte og såret de 14.ooo civile kvinder og børn..Under loo hamas kriger fik de..Israel mistede kun 77 terrorister i IDF, og 4 civile i sammenligning..De bombede systematisk skoler, infrastruktur og hospitaler hvor de fik max civile antal af døde..

 34. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  JA ! –Niels Larsen ! –Du har virkelig ret !—Donald Trump ! –Er forhåbentlig ikke den eneste –der kan finde ud af AT: Slå i bordet –og sige, at det er vores folk –der kommer først ! —Desv. er der endnu ikke udsigt til, at vi har den type politikere i øjeblikket i DK ! –Men det kan jo komme !—-Jeg tror det ! –Erhvervs-livet har fået nok af “røde —Ritt ´–efterkommere “–Især 60 ´er generationen ! –Vil ikke længere finde sig i AT: Lars Løkke & Co. incl socialdemokraterne ! –Har foræret vores land til de udefra-kommende masse-ungemænd ! –Der ikke skal regne med AT de danske piger vil parre sig med dem ! –Inger Støjberg er heller ikke så barsk alligevel ! –Hun siger : Nu er presset ikke længere så hårdt på Danmarks grænser ! –Så kan vi slappe af ! –NIX-NEJ absolut ikke ! –Sæt gang i hjemsendelserne –og sørg for, der ikke under nogen omstændigheder –sker fam. sammenføringer !–Ufatteligt at de derinde i regeringen ikke lytter til deres landsmænd/MK !

 35. Af lisbeth Sørensen

  -

  PS også stadig to indlæg i filteret?

  “Sidste nyt fra hamas ” vi har sgu ikke tid til, at gå på
  arbejde – vi skal bare have nakket nogle jøder”

  UKIP , jer højreradikales lysende højborgs leder, plejer at elske sangen “gas them all” da han gik i skole bla…http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/nigel-farage-fascist-nazi-song-gas-them-all-ukip-brexit-schoolfriend-dulwich-college-a7185236.html

  Sandheden er Hansen at i dag er det jøder der nakker palæstinensere overalt..Antallet af dræbte palæstinensere af jøder , over for det modsatte er mikroskopisk..Absolut mikroskopisk..

 36. Af lisbeth Sørensen

  -

  “AF NIELS LARSEN – 31. JANUAR 2017 13:20
  De af dig nævnte er i modsætning til de snyltende sydfra som hovedregel i beskæftigelse.
  Dem sydfra er som hovedregel på overførselsindkomst livet igennem.”

  EU borgere ankommer, bliver nogle år generelt og tager hjem med profitten tjent..Indvandrer fra fattige lande bliver ihvertfald med profitten , hvis de ihvertfald fik chancen. Selv Muslimer 🙂

  At analysere en Tysk arbejdere i DK der fratager en Dansk arbejder et job, og tager alt profitten hjem efter endt arbejde, eller Italiensk på metroen, Polsk-overalt, er langt mere omkostningsfuldt i længden for samfundsmodellen..Især da selvsamme fratager disse nye statsborgere som blev med profitten et job..Logik for perlehøns my dear watson..

 37. Af lisbeth Sørensen

  -

  “AF NL- 31. JANUAR 2017 13:20
  De af dig nævnte er i modsætning til de snyltende sydfra som hovedregel i beskæftigelse.
  Dem sydfra er som hovedregel på overførselsindkomst livet igennem.”

  EU borgere ankommer, bliver nogle år generelt og tager hjem med profitten tjent..Indvandrer fra fattige lande bliver ihvertfald med profitten , hvis de ihvertfald fik chancen. Selv Muslimer 🙂

  At analysere en Tysk arbejdere i DK der fratager en Dansk arbejder et job, og tager alt profitten hjem efter endt arbejde, eller Italiensk på metroen, Polsk-overalt, er langt mere omkostningsfuldt i længden for samfundsmodellen..Især da selvsamme fratager disse nye statsborgere som blev med profitten et job..Logik for perlehøns my dear watson..

  Hver eneste indlæg man skriver, kommer igennem som ikke acceptabelt for øjeblikket, eller andet nonsense, og tager minutter for at registrere dette….Normalt kommer de på, men ikke altid..Måske på tide at B får opgraderet deres software? Fru Debat Chef?

 38. Af Niels Lemche

  -

  Er jeg i karentæne

 39. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Ubekvem sandhed ! –Bagsiden af “hygge-medaljen” –ER : Selvtilstrækkelighed – konfliktskyhed –tavshed –voldtægt af børn —selvmord –skilsmisser –eller det modsatte (at blive sammen – for enhver pris –blive ved sin læst –Og ikke lukke andre ind i bekendt-skabs-kredsen –komme, hver gang “fremmede invitérer ” –MEN aldrig, at gen-inviterer !—Kort sagt ! –En kultur –som udlændinge ikke fatter en gnist af !

Kommentarer er lukket.