Politik er blevet for uattraktivt, Bertel Haarder

Af Anne Sophia Hermansen 132

På Folkemødet sidste år var jeg i debat med Bertel Haarder. Undervejs bebrejdede han mig, at jeg ikke var gået ind i politik, og det er den samme bebrejdelse, han nu retter mod Asger Aamund, Stine Bosse, Sørine Gotfredsen, Kathrine Lilleør m.fl. Han savner, at meningsdannere tager deres demokratiske ansvar på sig og stiller sig til rådighed for folkestyret i stedet for at sidde og kloge sig i avisspalterne. Egentlig forståeligt nok. Det er da lidt af en gratis omgang at ville indflydelsen, men ikke forpligtelsen.

Bertel Haarder vil have ændret det kultur, men for at ændre den, bliver man nok nødt til at forstå, hvorfor den er opstået. Og her kan den uværdige hetz, som Astrid Krag pt. udsætter ældreminister Thyra Frank for, tjene som eksempel.

På kort tid har Astrid Krag stillet den relativt nyudnævnte minister en byge af tidskrævende, nævenyttige spørgsmål og anklaget hende for dokumentfalsk, fordi ældreministeren engang har sagt, at hun ikke sad og udfyldte alle mulige åndsbollede rapporter, da hun var forstander på Plejehjemmet Lotte. I stedet koncentrede hun sig om at være noget for andre. Resultatet var lavt sygefravær blandt medarbejderne og høj trivsel blandt plejehjemmets beboere.

Det bliver nu lagt hende til last, og sådan er logikken i den verden uden bedrifter, som Astrid Krag er rundet af. En verden, hvor oppositionens solnedgangspolitikere er mere optaget af at få en minister til at mislykkes end i at skabe bedre forhold for landets ældre.

Hvem gider finde sig i det? Hvorfor i alverden skal dygtige folk som Asger Aamund, Stine Bosse, Sørine Gotfredsen og Kathrine Lilleør sætte deres renommé på spil for at gå ind i politik og blive forsøgt slagtet af fortidsløse mennesker? Der er heller ikke mange, der har lyst til at blive kastet for mediehyænerne, særligt ikke folk, der har skabt sig et udmærket liv og lever fint uden at få gransket deres skraldespande, selvangivelse og sexliv.

Sagen er, at politik er blevet for uattraktivt. Og sagen er også, at realitykulturens nådesløse udstillingstrang og intrigante spilfægteri i for høj grad er rykket ind på Christiansborg og får kundskabens træ til at rådne oppefra.

Hvad kan ændre det? Her er en række bud:

For det første skal der være færre erfaringsløse karrierepolitikere, og man skal først kunne stille op til et folketingsvalg, når man er fyldt 35 år. Dernæst skal pressen ud af Christiansborg, og politikere kan indkalde til pressemøde, hvis de har noget på hjerte.

Alle nyudnævnte ministre får 100 dage til at danne sig et overblik og behøver i den periode ikke koncentrere sig om tilfældige enkeltsager, som pressen graver frem. Og endelig, så kan et parti kun finde vej til Folketinget, hvis det siger ja til at komme under magtens åg.

For som jeg svarede Bertel Haarder i sommer, så er det største problem ikke meningsdannerne, der udtaler sig politisk. Det er de politikere, der opfører sig som meningsdannere. Som ikke går i regering, når muligheden byder sig, fordi der – som Christian Thulesen Dahl engang har udtalt – er mere indflydelse i at stå udenfor. Enhedslisten har således specialiseret sig i at være et permanent elevrådsparti, DF er kun til åbne forhold, og Alternativet burde være en tænketank.

Først og fremmest er det den politiske kultur, der skal ændres.

132 kommentarer RSS

 1. Af lisbeth Sørensen

  -

  Indlæg om bertil og jødernes forbrydelser i DK og mellemøsten, i filteret?

 2. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg tror at ASH har ret – der må gerne se ændringer, så hvad med en gennemgribende hovedrengøring, hvor der muges ud og ses på, hvad der duer og ikke/slet ikke duer mere.

  Alle ting, vi omgiver os med, kan trænge til endog en årlig hovedrengøring for ikke at gemme og glemme, hvad der er vigtigt, og at ikke enhver politiker først skal indhylles i spin og læren sig undsigelser.

  Thyra Frank er blevet behandlet uhyre dårligt, fra – var det 2den-dagen i politik som nu minister. Det er kun de skolede, oratorisk begavede med el uden uddannelse der magter en mere form for syg magt, hvor de ikke ses at være autentiske og stræbsomme i en ærlighed – men smyger sig som ålen for at undslippe og beholde magten, uanset hvad.

  Mandfolk – hvor er de egentlig, selv om mange politikere arbejder hårdt; men de har glemt det væsentlige, det menneskelige islæt. Det er der ligesom ikke rigtig ‘råd’ til – måske kan vi håbe at der vil komme råd for det, at nogen tænker sig om og har magt og agt til at blive hørt, så ændringer til det bedre bliver naturligt. Naturligt forekommende.

  Alt stuves væk og af vejen, når det er ubelejligt – også familiernes børn og deres vilkår. DET SKAL ÆNDRES – ellers kuldsejler vi med en næste generation, der aldrig har haft den rette varme og omsorg i de mål, det kræves af et barn, og så får vi andre det heller ikke.

  Vi kan, hvis der ikke rettes op pådet NU – dvs LIGE NU – imødese et koldere og mere rigidt samfund end vi nogensinde før har kendt det i Danmark. Mindre robust, mindre empatisk, mere endnu af MIG MIG MIG – ganske forståeligt, hvis børn har måttet undvære den opmærksomhed fra deres forældre, som vi har taget fra dem, og som de naturligt har krav på.

  Men – en del kan nås at blive genoprettet eller ligefrem indført, hvis forældre får hver deres tid med barnet – efter hinanden, hvis vi betale i første instans, fremfor i dyre domme og i mængder uden ende siden.

  Vi skal have en tilværelse for vores børn, så de kan blive så sunde som muligt – og så må samfundet og familiepolitikken, det juridisk-økonomiske i familierne, ordnes så det passer og tilgodeser både far, mor og barnet ikke mindst, der ikke kan sige fra.

  Og – væsentligst: Ingen hører det daglige fravalg, som vi pådutter dem en masse!!

  Nogen – alle skal tage sig sammen og lytte, høre efter og ændre denne nye opvoksende generation af tablet-brugere, børnene – som erstatter, hvad TV-et gjorde førhen og nok stadig også bruges til — en billig erstatning for samvær.

  Teknikken kan være ok – men ikke hele tiden og ude kritisk sans fra de voksne, ofte fordi de ikke har overskudet og vælger den lettere løsning.

  Det SKAL ændres, så vi får en menneskelig tilværelse, både voksne og børn. De sidste glemmes altid i enhver sammenhæng, jeg har deltaget i – fordi der går ikke 10 min. førend det er de voksnes behov, der tales m. MEN det er skam ikke om børnene, det drejer sig – næh, det er en blind fokus på arbejdslivet!!

  Den gamle sandhed må repeteres her:

  FØRST tog vi med industrialiseringen faren fra børnene, SIDEN tog vi også mændrene.

  Og – vi erstatter så det lille barns behov med diverse og fra dag til dag forskellige pædagog-‘mødre’ og en del ’søskende’, der slet ikke er i de helt små børns interesse, og så kører vi videre med at tro, at de er så glade, fordi Sofus og Rikke er henne i vuggestue/børnehave -fremfor at de kom hos hinanden også privat så kan børnehaven være et udmærket tilbud for nogle timer; men ikke 8-10 timer dagligt nogen af stederne!!!

  Dernæst har vi fået indført endnu mere tid af ungernes, når de når skolealderen, hvor de alle bliver frarøvet, hvad de selvstændigt har gang i efter en al skoledag, så ‘omsorgen’ – den falske, den videreføres; men det vil politikerne og erhvervslivet gerne, også tablets mig her og der samt andet, før børnene nærmest kan tale. De skal også kunne stave langt tidligere – og det diverse voksnes angst for udviklingen og igen tiltro til barnet og dets udvikling, hvis vi ikke styrer og kontrollerer deres udvikling, hvor både deres krop og sind glemmes i udviklingen.

  Vi skal have robotter en masse, siges det – dem har vil allerede i støbeskeen, nutidens slaver, vores børn. For ikke at sige de voksne, der nu opdrager næste generation! Alle bliver de i et vist omfang fortsat opdraget til ‘Hold kæft og vær smuk – og er du ikke det, så ‘Hold du bare helt, helt din kæft eller hold kæft og arbejd’.

  Vi har bestemt, at der ikke skal være andre behov og slet ikke plads til følelser – et følelsesliv. Vi er selv opdraget sådant, så sådan skal det være, og det har vi kunnet holde til, så sådan skal det være – ellers skulle vi jo selv se på vores egne liv og barndom.

  Fy for den lede da!

  Ingen tiltror, at børn søger en masse under deres udvikling, netop er spontane og indgår i mange initiativer, de også selv tager, hvor vi stiller diverse materialer også til deres rådighed og tager dem med ud og viser dem verden alt efter deres alder.

  Og – nu ASH nævner Bertel Haarder, så har han netop stjålet en stor gave til mennesker i og udenfor min kommune, hvor generationer deltog sammen i de mange tiltag, der skete på det nu af ham for kort tid siden forlangt flyttede “Jagt- og Skovbrugsmuseet” i Hørsholm, hvor det af mange andre og ligedan historiske grunde hører til – ikke på Djursland.

  Fy for de lede et magtstræb.

  De kan sagtens selv på Djursland oprette noget lignende, da samlingen her er unik og speciel; men sådanne redskaber i sig selv er ikke svære at få fat i, har jeg ladet mig fortælle, så .. Venstres sædvanlige pengepugning i egen bagdel. Og – altid kun til egen fordel. Der er i hv f noget Bertel Haarder ikke har evnet at fatte.

  Så er det sagt.

  Ligedan måtte en velfungerende og vel besøgt restaurant på stedet stoppe – eller ejeren valgte det. Og – man vil her i kommunen gerne have flere børnefamilier – og området i sig selv er meget smukt ved Aboreret og Slotskirken, hvor det gamle Hirschholm Slot lå, såvel som disse gamle bygninger, tidligere kavalerboliger for rytterne på de tider.

  Vi kan ifølge Bertel Haarder bare tage til Jylland. Undkyld mig – men stedet er indbegrebet af Sjælland med de tidl kongelige jagter og skove mm. Hvor dum i ordets egentlige betydning kan man have lov til at være og få udført sådant!

  Og – jeg gentager: Fy for den lede.

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Og – til mit indlæg ovenfor, så koster det 72 mill. kr at flytte et sådant museum altså inventaret – og ligedan var udgangspunktet at flytte arbejdspladser til Udkants-Danmark, såvel som Djurs kommune siges at være en af de fattigste, så rent Robin Hood da, såvel som at vist kun 1-2 af 13 medarbejder flytter med, og hvor det for en stor del ødelægges for den meget dygtige leder Jette Baagø, der har lagt et meget stort arbejde i også det historiske omkring skovene i Nordsjælland, og naturligvis hendes ligeså dygtige medarbejdere.

  Det hører naturligt hjemme, hvor det ligger nu – ellers var der jo ingen mening i stedet heller! Punktum!!!

 4. Af Niels Larsen

  -

  Birgit Hviid Lajer

  Der sker intet af betydning før vi tager samtlige 179 i hoved og r*v og smider dem ud af Tinget.

  Og derpå vælger nogle voksne (i alle betydninger) i stedet for de børnehavebørn, der sidder der i dag.

 5. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Thyra Frank er blevet behandlet uhyre dårligt, fra – var det 2den-dagen i politik som nu minister. Det er kun de skolede, oratorisk begavede med el uden uddannelse der magter en mere form for syg magt, hvor de ikke ses at være autentiske og stræbsomme i en ærlighed – men smyger sig som ålen for at undslippe og beholde magten, uanset hvad.”

  Hvorledes Fru B. Layer?

  Hun har skam snydt med papirerne, og det lyder så afgjort til at der er foregået noget borgerligt pengesvindleri som normalt? Især når man erindre at hun er en liberalist?

  Borgerlige kvinder er næsten lige så forfærdelige og omkostningstunge som borgerlige mænd..Men heldigvis bliver der færre og færre af dem der kan klare det borgerlige kvinde misbrug..
  PS og indlæg i filteret fra i går?

 6. Af Erik Larsen

  -

  ASH, ikke enig med dig i at “Stine Bosse er dygtig” – til hvad? Men enig i at de andre du nævner , da ikke ønsker at gå ind og kæmpe mod “kolbøtterne” i folketinget i dag.!
  Når man ser Ulykken hilse på LeWanski eller hvad han hedder…..
  En person der skulle være UDE af lille Danmark for længst – så tager man sig til hovedet – at hr Løkke kan have bare procent opbakning som Papen på ca. 2-3%
  Det er de mennesker der leder vores land i dag………
  Og danskere går mere op i om den underlige Trump forhåbentlig nu viser vejen til at stoppe “asylere” der jo ikke er flygtninge overhovedet.
  Vi har lige nu feminister, kvindebevægelser der kun fokuserer på mandslingen Trump – men aldrig, aldrig har stået foran en ambassade der kommer fra de vel ca. 20 lande der nedgører kvinder , ja endda stener dem hvis …. og ikke føler dem på niveau med mænd. HVORDAN kan det være at vi har kvinder, politikere m.fl. der
  ikke kan se det??? Prøver igen

 7. Af Erik Larsen

  -

  Er ytringsfriheden lukket? Jeg prøver min kones mail nu.

 8. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt synes Berlingske også at være præget af rene kolbøtter. Et meget godt eksempel er bloggen “hovedet koldt”, som retteligen vel burde være “hovedet tomt”! Jeg forstår ikke rigtig Marstrand-logikken i at bringe to blogs – ikke tilladt at kommentere . . . . hvorfor skriver Marstrand ikke bare selv videre på kun den ene blog? Så er al hendes demokratiske debat envejskommunikation samlet ét sted 🙂

 9. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Lisbeth Sørensen – el skal vi sige alias Søren Sørensen (også) her. Så forstår jeg bedre din tidl forkvaklede indlæg om feminisme!

  Jeg talte om ganske få dage efter hendes ministerpost – så var Fanden løs, fordi man ikke ville have hende. Det var ikke fair.

  Hvis hun virkelig har snydt med papirer, så vil der blive taget hånd om sådant, naturligvis. Foreløbig er det en påstand.

 10. Af Birger Nielsen

  -

  Enig med Jan Petersen
  Hvorfor har Marstrand lukket for debat?
  Er hun bange for perfide indslag, så kan hun vel bare slette eller udelukke klaphattene.

 11. Af Erik Larsen

  -

  P.Christensen, du har SÅ ret! Der findes jo intet mere “nationalistisk”, mere såkaldt “racistisk”, mere kvindefjendsk end lige præcis koranen og de syge muslim/islamistiske krav om at kvinder skal have tørklæder, at kvinder skal være i et andet rum, at kvinder ikke skal tage arbejde, og hvis, Hvis, de skulle være utro – så skal de stenes eller det der er værre. Fortæl mig hvorfor at kvinder går i demonstrationer mod en “Trump”? Skulle man ikke i stedet søge at få de 20-30 lande der nedgører jer kvinder til at stoppe dette??? Demonstration foran deres ambassader??? Jeg tror (og ved) at i USA bliver INGEN kvinder nedgjort. (Jeg har meget familie derovre og hvad Trump siger har intet med kvinders liv i USA at gøre.
  Jeg er ked af at sige, at jeg mener at det er uhyggeligt at der findes kvinder der ikke protesterer mod Koran-reglerne.

 12. Af Erik Larsen

  -

  P.Christensen, du har SÅ ret! Der findes jo intet mere “nationalistisk”, mere såkaldt “racistisk”, mere kvindefjendsk end lige præcis koranen og de syge muslim/islamistiske krav om at kvinder skal have tørklæder, at kvinder skal være i et andet rum, at kvinder ikke skal tage arbejde, og hvis, Hvis, de skulle være utro – så skal de stenes eller det der er værre. Fortæl mig hvorfor at kvinder går i demonstrationer mod en “Trump”? Skulle man ikke i stedet søge at få de 20-30 lande der nedgører jer kvinder til at stoppe dette??? Demonstration foran deres ambassader??? Jeg tror (og ved) at i USA bliver INGEN kvinder nedgjort. (Jeg har meget familie derovre og hvad Trump siger har intet med kvinders liv i USA at gøre.
  Jeg er ked af at sige, at jeg mener at det er uhyggeligt at der findes kvinder der ikke protesterer mod Koran-reglerne. Skal jeg prøve igen?

 13. Af Jan Petersen

  -

  Det er vel bare kvinders natur at optræde underdanig og blive holdt nede. I samme øjeblik de får lidt luft, aner de ikke, hvad de skal bruge den friske luft til. Et glimrende eksempel er Marstrand, der så kryber i flyverskjul og optræder som en præmenstruel teenager-tøs. Total grinagtig og ret patetisk !

  Koranen og strikte regler er formentlig mange kvinders inderste drøm – desværre 🙁

 14. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Vi har lige nu feminister, kvindebevægelser der kun fokuserer på mandslingen Trump – men aldrig, aldrig har stået foran en ambassade der kommer fra de vel ca. 20 lande der nedgører kvinder , ja endda stener dem hvis”

  Trumps kvindehad er velkendt af alle “læsende”…Problemet her at mange blå populister ikke evner at læse “realnews”, og at selv kristendommen og jødedommen nedgøre kvinder på lige fod med Islam..

  Men hvis du mener at vi skal hjælpe kvinderne fortrinsvis foran de muslimske mænd i flygtninge accepteringer, er jeg absolut enig..Så længe at dette følges op med et af-muslimisering/af-kristiniserings program som en anden narko afhængig..Så muligvis er jeg til 50% enig med et indlæg fra Erik for første gang…

 15. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Er hun bange for perfide indslag, så kan hun vel bare slette eller udelukke klaphattene.”

  JP har fri ytringsfrihed i alle blogge, uanset at han aldrig relatere til emnet, men som mange andre får det til at omhandle hans eget kvindehad eller islamhad kun, i alle hans kommentarer….Useriøst…..Men eller enig..

 16. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Er hun bange for per fide indslag, så kan hun vel bare slette eller udelukke klaphattene.”

  JP har fri ytringsfrihed i alle blogge, uanset at han aldrig relatere til emnet, men som mange andre får det til at omhandle hans eget kvindehad eller islamhad kun, i alle hans kommentarer….Useriøst…..Men eller enig..

  Derudover er dette 5o indlæg og en ny sektion ødelæggende for alt debat…Og eneste grund til at en liberalist debatchef støtter op om modellen, er naturligvis at dette giver mindre saglig kritik…

 17. Af Birger Nielsen

  -

  Er Lisbeth S. blot et synonym for Marstrand ?
  Eller hvem er den flittige Lisbeth egentlig ?

 18. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Alias Lisbeth Sørensen ! Har tilsyneladende et stort problem med “folk, der tjener deres penge selv ” –De kaldes selvfølgelige “borgerlige” ! –De –som enten er –eller har været off. ansatte –OG altså blot har hævet pengene i off. kasse 1 ! –Får det faktisk rigtig svært i de næste år ! –Hvor vi har fået nok af sociallisme ! –Well ! –de var alle Sf-Social-demokrater –enheds-listens –eller endnu mere røde ! (Vi siger ikke AT : de off. slet-ikke har bestilt noget ! Nogen har selvfølgelig ) —De har fået tryghed i lange baner –og ingen investering ! –De kunne have foretaget sig noget fornuftigt ! –Som f.eks AT Sørge for at de gamle danskere –i det mindste fik ordentlig mad ! –Hvad skal samfundet med off. køkkener ?? (kun for, at bruge folkepensionisternes folke-pension ! –Til, at holde en hær af off. ansatte gående ) –Brug dog de fremragende selvstændige virksomheder ! Der laver enestående mad ! –F.eks Mey´ers /coop –eller Skagenfood . dk !–Det er skammeligt, at det offentlige –der leverer elendig kost –Bare for, at holde deres “hær” ! gående –Fyr dem dog –og brug de fantastiske selvst. firmaér ! –OG lad så de gamle beholde deres folkepension –istedet-for AT fodre off. ansatte med deres penge ! –Det er flovt –og skammeligt ! –Men det er selvfølgelig Danmark !!

 19. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Bertel Haarder modtager også livs-varig pension fra EU ! –Fra den korte tid –han var dér !—Når han enten “går selv –eller bliver smidt ud af Folketinget ” –Så er det ikke med ære, men med vanære !—-Regnedrengene må kunne regne ud ! –Hvor-mange millioner danske skatteborger-kroner –han har hævet i årenes løb ! –Det har givet ham en livs-stil –på den grønne gren !—hele livet ! –OG uden nogen-som-helst risiko –i lighed med selvstændige erhvervs-drivende !

 20. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Birger Nielsen ” ! –Næææhe ! Lisbeth Sørensen er R. Harald Kristiansen !—Hvorfor al den hemmeligheds-kræmmeri ! –Folk ´s måde, at skrive på ER faktisk næsten det samme som “et fingeraftryk ! –Selvom de fleste af os har haft nogenlunde fornuftige skolefrøkner/MK ! –Så smitter livs.stil–års-erfaring !—OG det land ´s skikke jo alligevel af på måden, at skrive på !—Altså ville Ulla Terkelsen med den omfattende verdens-erfaring hun også har ! –Smitte af på hendes måde, at skrive på !

 21. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Der må da være et par indlæg fra mig i filteret ?

 22. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Uattraktivt kontra attraktivt ! –Hvad er der med det Århus ! –og deres borgere ? -Er de i virkeligheden mere interessante –end vi vil indrømme ? –Ulla Terkelsen –Jørgen Leth –og sågar Ole Stephensen –stammer derfra ! –MEN –alligevel har de bosat sig i København ! –Hvorfor ?—-Skulle de ikke hellere vende “Snuden hjem til Århus ” –OG faktisk gebærde sig dér med alle deres talenter ! –?? –Der er rigeligt med plads dér i Jylland –OG med tiden er de kommet til, at tale nogenlunde rent –så vi-andre også kan forstå dem ! –OG så var der jo alle de jyske kvinder –der er missionske –fordømmende –og rethaveriske –og langt-fra charmerende !–Desv. er de skolefrøkner/mk –de fleste af dem !–Så her er der noget, at arbejde med i kultur-året !—Mændene er ikke meget bedre ! –Men, der er dog gode håndværkere imellem de alt-for-mange S.U.-studérende i “forældre-købs-lejlighederne ” –Med licens til, at terrorisére de øvrige beboérere i etage-ejendommene !–Så kultur-Århus –byg nogle studieboliger –langt væk fra de stakkels sages-løse –flittige arbejds-biér ! –Dem hører de alt-formange S.U. gratister ikke til –De er som rov-mider –der æder skatteborgerne med hud- og hår !

 23. Af lisbeth Sørensen

  -

  Frk. Lonny

  Jeg er af den overbeviste tankegang at borgerlige liberalister der har snydt med skat, skal under hårdt straffearbejde, og at de værste skal have dødsstraf for at virke afskrækkende på andre borgerlige.. Derudover skal ungpiger som dig, ikke have ret til velfærdsgoder fra Danmark i Frankrig mv. Ej ret til plejehjem her, hospitaler mv. uden at betale for det hele..Sådan redder vi velfærdsstaten og den Danske model..

  “Selvom de fleste af os har haft nogenlunde fornuftige skolefrøkner/MK ! –Så smitter livs.stil–års-erfaring !—OG det land ´s skikke jo alligevel af på måden, at skrive på !”

  Frk. Lonny´s må have været en talentløs borgerlig skolelærer?

  ” –Ulla Terkelsen –Jørgen Leth –og sågar Ole Stephensen –stammer derfra ! –MEN –alligevel har de bosat sig i København ! –Hvorfor ?—-Skulle de ikke hellere vende “Snuden hjem til Århus ” –OG faktisk gebærde sig dér med alle deres talenter ! –?? ”

  Tre forfærdelige borgerlige..Jo sæt dem alle på en kreaturvogn sammen med de andre borgerlige til Jylland. Og omdan jydens land til blå la la land…Så bliver der fred og fordragelighed både på sjælens land og jydens land. Lillebælt bliver en fast grænse, og visa indføres for borgerlige jyders adgang til sjælens ø.

 24. Af lisbeth Sørensen

  -

  Frk. Lon.ny

  Jeg er af den overbeviste tankegang at borgerlige liberalister der har snydt med skat, skal under hårdt straffearbejde, og at de værste skal have dødsstraf for at virke afskrækkende på andre borgerlige.. Derudover skal ungpiger som dig, ikke have ret til velfærdsgoder fra Danmark i Frankrig mv. Ej ret til plejehjem her, hospitaler mv. uden at betale for det hele..Sådan redder vi velfærdsstaten og den Danske model..

  “Selvom de fleste af os har haft nogenlunde fornuftige skolefrøkner/MK ! –Så smitter livs.stil–års-erfaring !—OG det land ´s skikke jo alligevel af på måden, at skrive på !”

  Frk. Lon.ny´s må have haft en talentløs borgerlig skolelærer?

  ” –Ulla Terkelsen –Jørgen Leth –og sågar Ole Stephensen –stammer derfra ! –MEN –alligevel har de bosat sig i København ! –Hvorfor ?—-Skulle de ikke hellere vende “Snuden hjem til Århus ” –OG faktisk gebærde sig dér med alle deres talenter ! –?? ”

  Tre forfærdelige borgerlige..Jo sæt dem alle på en kreaturvogn sammen med de andre borgerlige til Jylland. Og omdan jydens land til blå la la land…Så bliver der fred og fordragelighed både på sjælens land og jydens land. Lillebælt bliver en fast grænse, og visa indføres for borgerlige jyders adgang til sjælens ø.

 25. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “TV 2 ´nye humoristiske stil ” –Bertel Haarder faldt fuldstændig igennem ! –Han er en vittighed i sig-selv ! –Asger Aamund ! –Havde rævesmilet på i TV 2 News ! –1800 –udsendelse ! –Det manglede bare AT: Samtlige inkompetente kolbøtter ! Skal have mulighed –for, at fortsætte i Danmark ´s største vittighed ! –Nemlig Folketinget ! –Samtlige 179 er færdige –helt færdige !

 26. Af lisbeth Sørensen

  -

  Indlæg fra i går til lonny i filteret?

  Aamund er en ren liberalist forbryder Teddy lonny..

 27. Af lisbeth Sørensen

  -

  Indlæg fra i går til lo nny i filteret?

  A amund er en ren liberalist forbryder Teddy lo nny..

 28. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Ikke forstået !

 29. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –På vores avis –Kan vi faktisk sidde –og se, hvem –og hvor –debat-svarene kommer fra !–Vi efterlyser voksne folk (gerne pensionister) –Der vil give “noksagterne (dem, der sidder på de off. anstalter –og tror, at de gør deres generation –en tjeneste ! –Til, at blive væk ! –Danmarks problemer er rigeligt store i øjeblikket –UDEN curlingernes meninger ” !

 30. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  ” Fra Clement-debatten i torsdags 2 ! –Skal åbenbart stupide kvinder være i Folketinget ? –Svaret er NEJ ! “—-Er der overhovedet ingen grænser for “inkompetente kolbøtter i folketinget ” ?? –Det kan vi selv svare på ! –Nemlig NEJ !

 31. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Politik ! –NU sker der noget ! –Men “en Trump skulle der til ” –Vi vil ikke have dem her “muslimerne” ! –Men det kunne levebrøds-politikerne ikke finde ud af ! –Så UD med dem allesammen –de inkompetente kolbøtter !

 32. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Kære ASH ! –Kom nu på arbejde igen ! –Så vi-andre også kan komme ud i Alperne ! –OG mærke “vinden –susen for ørene –og den store frihed ” –Der skulle være “en menneskeret ” !

Kommentarer er lukket.