Nej, vi skal ikke sige undskyld

Af Anne Sophia Hermansen 263

Lars Løkke Rasmussen sagde ikke undskyld, men at det var ”skamfuldt”. At slaveriet var ”et grusomt kapitel i vores historie”, og han valgte at sige det fra sit kontor i Statsministeriet og ikke fra embedsboligen Marienborg, hvis finansiering delvis stammer fra slavehandlens store profitter.

Men ifølge Pernille Skipper fra Enhedslisten skal der siges undskyld, og det kan passende ske i år, hvor det er 100 år siden, at vi solgte De Vestindiske Øer.

Men hvorfor er det egentlig, at vi skal sige undskyld? Og hvorfor er det, at Skipper og dele af venstrefløjen pludselig er blevet så optaget af den nationale historie? Den plejer de ellers at være ret ligeglade med.

Det kunne også være rart at vide, om vi ”kun” skal sige undskyld for vores slavefortid, eller om vi f.eks. også skal undskylde for det stockholmske blodbad i 1520 og for vikingernes hæmningsløse hærgen i lande som England, Frankrig og Irland? Følger man lidt med i tv-serien ”Vikings”, er der nok at skamme sig over, og man vil blive mindet om et væld af voldtægter, overfald, røverier og myrderier. Følger man Skippers logik, burde der være nok at sige undskyld for.

Det kan virke som en gratis omgang at sige undskyld, men under skylden lurer risikoen for økonomisk konsekvens. Det er også den risiko, der formentlig har afholdt skiftende regeringer fra at sige undskyld til Godhavnsdrengene, hvilket ellers må siges at være mere oplagt. Flere af dem fik deres barndom stjålet af de mennesker, det var betroet at passe på dem, og de er nu voksne mænd med klar erindring om at være udsat for vold, medicinske forsøg, ydmygelser, misbrug, overgreb og vanrøgt, mens de var i statens varetægt. Alligevel har de ikke fået en undskyldning, men en lang næse.

Socialdemokratiet har det ene øjeblik ikke villet undskylde (da partiet var i regering) for dernæst at ville (da partiet ikke var i regering), og Marianne Jelved har forklaret, at det er meget svært at bedømme fortidens gerninger på nutidens præmisser.

Det kan de dog godt finde ud af i Sverige og Norge, hvor man har man sagt undskyld til de børn, som staten vanrøgtede. I Danmark foregik vanrøgten af Godhavnsdrengene fra 1950-1975, og flere af dem er stadig i live, men det betragtes interessant nok som et fortidigt anliggende.

Modsat Danmarks fortid som slavenation. Den er åbenbart ikke et fortidigt anliggende, selv om det må være vanskeligt at finde en eneste, der har været direkte berørt af slaveriet.

Skippers udmelding er svær at tolke som andet end ren og skær identitetspolitik og forsøg på at offergøre et folk, der er kommet videre. En absurd jagt på krænkelser og nogen, det kan være synd for, og som man så kan redde fra intolerante racister, der skal gøres ansvarlige for handlinger begået af forfædre, de næppe kender.

Men kære Pernille Skipper, sig du bare undskyld. Og glem ikke at gøre det for kommunismens fortrædeligheder også.

263 kommentarer RSS

 1. Af j an

  -

  Det er tydeligt at de uvidende, forstyrrede og svagest begavede fylder mest i disse debatter. De vidende og bedre begavede er for en stor dels vedkommende holdt op med at deltage. Masser af aktuelle, vigtige og oplysende indlæg skrives aldrig fordi der er så megen syltning, mobning og blokering af seriøse indlæg. Vi skal åbenbart helst vide så lidt som muligt om hvad der er ved at ske med Danmark og danskerne.

 2. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jesper Lund!

  Johannes Rau var født i begyndelsen af året 1931. Så ergo havde han igennem hele sin barndom fået indpodet og oplevet jødehadet i Tyskland!
  Og der er f.g.m. forskel på at give en undskyldning for noget selvoplevet end for at give en for århundredegamle hændelse!!!!

 3. Af Jesper Lund

  -

  J. Nielsen

  Undskyld, hvis jeg misforstod din kommentar. Jeg opfattede at du mente at “ingen” kunne repræsenterer Danmarks fortid.

  Jeg mener at du der ingen tidsmæssig grænse for hvad en nation må at stå til ansvar for af nationens fortidige forbrydelser.

  Behovet for at give undskyldning for en fortidig forbrydelse, opstår fordi der er nogen, som kræver en undskyldning, eller fordi der en befolkningsgruppe, som en nation selv mener at have udsat for en forbrydelse. Dette giver naturligt en tidsmæssig grænse. Hvis der ikke nogen, der kræver en undskyldning, er der jo ikke behov for at give en undskyldning.

 4. Af Jesper Lund

  -

  Jeg mener at du der ingen tidsmæssig grænse for… -rettes til- Jeg mener at der ingen tidsmæssig grænse er for…

 5. Af Jesper Lund

  -

  Axel Eriksen
  Jeg er overbevist om at Johannes Rau gav undskyldningen for Holocaust i 2000 på vegne af den tyske stat, ikke for sin egen medvirken til Holocaust som barn.

 6. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jesper Lund!
  Jeg skriver ikke, at han havde medvirket til holocaust – men havde selv oplevet jødehadet!
  Og så gav han nok undskyldningen både på egne og Tysklands vegne.

 7. Af Jesper Lund

  -

  Axel Eriksen
  Hvad har han personligt at undskylde for, hvis han personligt ikke har medvirket til Holocaust?

 8. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jesper Lund!

  Nej, logisk tænkt – kunne dine tankebaner så også komme til resultatet:
  HVORFOR skal andre – der af gode grunde ikke har haft noget som helst at gøre med slavehandelen for 200,300, 400 år siden så undskylde?????
  Det er faktisk bloggens emne!

 9. Af J. Hanse n

  -

  Den Europæiske slavehandel og slaveriet må ligesom nazismen henregnes til kapitalismens forbrydelser.
  Man må formode at USA, Nazityskland, England, Frankrig, Belgien og andre kapitalistiske samfund har mindst 250 millioner menneskeliv på samvittigheden.
  USA alene har over 100 millioner menneskeliv på samvittigheden i Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten.
  Det formodes at Belgien har 10-15 millioner menneskeliv på samvittigheden i Congo.

 10. Af Jesper Lund

  -

  Axel Eriksen
  Lars Løkke skal give en undskyldning for Danmarks slavefortid på vegne af Danmark, ikke på egne vegne, da han i hvert fald ikke selv har et ansvar for slavefortiden. Der er Johannes Rau jo et godt eksempel på denne form for undskyldning, hvor en statsleder undskylder på en nations vegne, ikke på egne vegne.

 11. Af Niels Lemche

  -

  J. HANSE N, fejl igen. Slavehandelen var faktisk før-kapitalistisk i sin oprindelse. Så med mindre du anser enhver form for trang efter at blive rigere som kapitalisme, så fortolker du fænomenet forkert. Det er også betegnende, at den gryende industrialisering skabte forudsætninger for forbuddet mod slaveriet. Det var ganske enkelt ikke lønsomt længere i den industrialiserede verden.

 12. Af Axel Eriksen

  -

  Nazi (forkortelse for Nationalsocialister). Er socialister = kapitalister ?
  Er kommunister = socialister?
  Sidstnævnte diktaturer må “man formode” er skyld i det dobbelte (½ milliard = 500 millioner = 500.000.000) antal af destruerede og ødelagte menneskeliv!

 13. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jesper Lund!

  Du skriver kl. 8.25, at der er ingen tidsmæssig grænse for at give undskyldninger!

  Javel, forhåbentlig er det ikke matematik, som du underviser i. Logik mangler fuldstændigt!

  Skal f.eks. Italien (særskilt byen Rom) give en undskyldning for Romerrigets erobringskrige og millionvis af krigsfanger, der blev gjort til slaver?

  Der er kun to svar og intet eller: Ja / Nej.

 14. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jesper Lund!

  Og et andet eksempel: Rusland.

  Tror du Putin som nationsleder vil eller ville give en undskyldning for noget som helst?
  Ville han undskylde noget overfor de, der var slaver under Zar-regimet og som fortsatte som slaver under Lenin og Stalins kommunistiske diktatur? Nej!

  Og hvorfor skulle Lars Løkke så give en undskyldning til mennesker, der aldrig har været slaver under dansk herredømme? Vrøvl – gedigent vrøvl og ævl!

 15. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Man anslår, at den europæiske slavehandel (vesten) stod på over ca. 300 år
  med et omfang på cirka én million om året – altså et samlet
  omfang på cirka tre millioner- ” Allan

  3 gange 300 er?
  🙂 Tvivler at der var 900 millioner 🙂 verdensbefolkningen mv. da taget ind i betragtningen, men snakkes der tit omkring de 15-20 millioner fra Afrika alene til “americas”. Derudover var og er der flest slaver i Asien, som slet ikke er med i dette regnstykke, som ej Russiske. Der regnes der stadigvæk for værende 3 millioner moderne slaver blot i dag. 700 i Danmark.

  Derudover finder jeg dit forsvar for jødisk magt i verden usmageligt, såvel som dit had mod mennesker af mørkere hudfarve end din egen. Du er en racist.

 16. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Man anslår, at den europæiske slavehandel (vesten) stod på over ca. 300 år
  med et omfang på cirka én million om året – altså et samlet
  omfang på cirka tre millioner- ” Allan

  3 gange 300 er?
  🙂 Tvivler at der var 900 millioner 🙂 verdensbefolkningen mv. da taget ind i betragtningen, men snakkes der tit omkring de 15-20 millioner fra Afrika alene til “americas”. Derudover var og er der flest slaver i Asien, som slet ikke er med i dette regnestykke, som ej Russiske. Der regnes der stadigvæk for værende 3 millioner moderne slaver blot i dag. 700 i Danmark.

  Derudover finder jeg dit forsvar for j ødisk magt i verden usmageligt, såvel som dit had mod mennesker af mørkere hudfarve end din egen. Du er en racist og højreradikal, som vi må håbe PET holder et tæt blik på!

 17. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “HVORFOR skal andre – der af gode grunde ikke har haft noget som helst at gøre med slavehandelen for 200,300, 400 år siden så undskylde?????
  Det er faktisk bloggens emne!”

  Er naturligvis også kun borgerlige som v-revisoren der skal undskylde. Kun de skyldige altså, mht. deres forfædre….Løkke er derfor optimal som official undskylder, hvori han naturligvis skal påpege at han især undskylder for Borgerlige, adelen, de kongelige Danskere..De skyldige dengang altså..

  PS også et indlæg til racisten Allan Hansen i filteret?

 18. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “USA alene har over 100 millioner menneskeliv på samvittigheden i Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten.
  Det formodes at Belgien har 10-15 millioner menneskeliv på samvittigheden i Congo.”

  Det officielle slavetal om 15-2o millioner af vesten er naturligvis ligegyldig..Der skal medregnes alle de voldtagne kvinder af borgerlige messr, som blev fødemaskiner for nye slaver..Og naturligvis som JH påpeger her, også de slaver vi holdte i Afrika og ikke blot udførte til videre salg i udlandet.

 19. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Og hvorfor skulle Lars Løkke så give en undskyldning til mennesker, der aldrig har været slaver under dansk herredømme? Vrøvl – gedigent vrøvl og ævl!” v-revisoren

  Rent vrøvl. Naturligvis skal han da undskylde for borgerlige fortidige misbrug til deres efterkommere..Er jo eneste at undskylde til, og de vil gerne have en undskyldning. AT borgerlige har så svært ved at sige undskyld for deres misbrug, er et stort samfundsmæssigt problem, også i Danmark i dag.

  Ps og 3 andre indlæg i filteret.

 20. Af Jesper Lund

  -

  Axel Eriksen

  Er der nogen, som har krævet en undskyldning for Romerrigets, forbrydelser eller for de forbrydelser begået af Ruslands tidligere regimer?

 21. Af - Niller

  -

  Jens Hansen har ret i af Belgien har en grum fortid i Afrika ikke kun i Congo men også i Rwanda som de fik overdraget fra Tyskland efter det tyske kollaps i første verdenskrig.

  Kolonitiden er en skamplet i verdenshistorien hvor også Danmark deltog i jagten på rigdommene.
  Det var under Chr lV at ostindisk kompagni blev grundlagt og man satte Trankebar under dansk administration.
  Når man tænker på at kolonitiden strækker sig over en periode på 400 år må en erkendelse af at det er en skamplet på historien vel være dækkende.

 22. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jesper Lund!

  Temmelig sikkert – mon ikke Solsjenitsyn eksempelvis gerne havde set en undskyldning og hvad med familien Rachlin o.s.v., o.s.v…?
  Og kernepunktet i det her er jo: Kan man KRÆVE en undskyldning – hvis vedkommende, som den afkræves, ikke vil give den – hvad så? Folkeafstemninger om undskyldninger i øst og vest for at give en statsleder et mandat til at give den?

  @ Lisbeth Sørensen alias Søren Sørensen!

  Du ævler videre på din infantile facon om “borgerlig” skyld – se at blive voksen !

  Og så tror jeg, at jeg vil trække mig ud af denne debat – I to dumrianer vil nok fortsætte til næste nytår!

 23. Af Niels Larsen

  -

  @ Jesper Lund – 9. januar 2017 15:50

  Hvad har det med sagen at gøre?

  Enten skal der undskyldes hele vejen rundt og hele vejen tilbage gennem historisk tid.

  Eller også skal man opføre sig fornuftigt og sige “sket er sket – og det var så det!”.

 24. Af Flemming Lau

  -

  Undskyld, Undskyld og Undskyld! For hvad?

  Mennesket befinder sig i Helvedes eller Himlens forgård, afhængigt af….Nåh nej de begreber operere det sekulære samfund ikke med mere! Ej heller det at være menneske, for vi er jo bare Dyr og et blodtørstigt et af slagsen! Men vi er vores eget gudedyr, og undskyldninger er tegn på svaghed! Vi skriver jo 2017 og så er der ikke plads til den slags sentimentale pjat. Se blot på Japan og deres ugerninger for snart 80 år siden. De har i deres benhårde stolthed, aldrig undskyldt noget som helst. Efter 9/11 var der i bedste fald en larmende tavshed fra den islamiske verden, og ingen vedtagende Fatwa imod terrorisme, derimod var der flere jubel scener i den muslimske verden.

  Vesten beskyldes for 250 mio døde plus 120 mio fosterdrab på egne= 370 mio
  Kinas kulturrevolution 60 mio døde plus 200 mio fosterdrab……………= 260 mio
  Rusland,….,………………………40 mio 60 mio fosterdrab,……………= 100 mio
  Slag på tasken i alt. 730 mio
  Indien, Indonesien og Afrika God knows!

  Det 21 århundrede er startet “fint” op og om 100 år, har vi sikkert slået alle blodige rekorder, og er der noget der kan motivere menneskedyret, så er det at slå rekorder!

 25. Af georg christensen

  -

  Dengang da, dengang Danmark solgte de Vestindiske øer, var danskeren stadig underlagt enevældens styreformer, på samme betingelser, som dengang da Russerne solgte Alaska til Amerika.

  Både Russerne som Danskerne har accepteret det men i bund og grund også fortrudt det.

  NB: Når et samfund sælger for at vinde, mister samfundet en del af sig selv, medens “handels tingesten” fylder sig selv, lider samfundet i sig selv, bare for at følge med.
  Er “tiden” ikke inde: Til at sige “NEJ”, et sådant samfund ,ønsker ingen.

 26. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, jep, og så skal alle Kains efterkommere — og det er vist os allesammen — undskylde for Abels død, men hvem skal de så undskylde til?

  Det hele er ret absurd.

 27. Af - Niller

  -

  Korrekt at det hele er ret absurd- skal der så også undskyldes for den rolle som Ostindisk Kompagni har haft med handel fra Trankebar i Indien -handelsstationen der var under dansk administration.
  Vi taler trods alt om hændelser der stammer fra tiden med Chr lV på tronen.
  Hele kolonitiden er en stor skamplet set med nutidens øjne-men datidens syn på dette har sikkert været en hel anden.

 28. Af Jesper Lund

  -

  Niller

  Når andre nationer kan give en undskyldning for fortidens forbrydelser, hvorfor skulle Danmark ikke kunne gøre det samme?

 29. Af Jesper Lund

  -

  @Axel Eriksen

  Fra DR.dk:
  “…Solsjenitsyn boede herefter en årrække i den amerikanske stat Vermont. Han vendte i 1994 tilbage til Rusland tre år efter Sovjetunionen sammenbrud – og denne gang som en helt.”

  Fra Information.dk:
  “30. oktober er den officielle mindedag for millioner af ofre for den kommunistiske undertrykkelse i Sovjetunionen, …”

 30. Af Jesper Lund

  -

  Matematikeren Alan Turing bryd Nazi-tyskland hemmelige kryptering, Enigmakoden, for de allierede under 2. verdenskrig. Han var imidlertid homoseksuel. Han blev dømt for at have et forhold til en ung mand. Straffen fik ham til at begå selvmord.

  I 2009 fik han imidlertid post mortem en officiel undskyldning af den britiske premiereminister, og 2012 er udnævnt til officielt Turing år i Storbritannien for at rehabilitere ham.

  Døde kan åbenbart også få en officiel undskyldning.

 31. Af Flemmimg Lau

  -

  JL.
  Alan Turing var en sikkerhedsrisiko under krigen. Han burde have holdt sig i skindet. Jeg tror faktisk, at det var at det var en håndsrækning fra statens side, at han blev dømt. Men samtidig må kan også erkende at der var meget dobbelt moral på den tid, ikke mindst når man betænker hvad der ofte skete på kostskolerne, og den kultur knejtene tog med sig i livet. Under den kolde krig var man også en sikkerheds risiko, hvis man havde et umådeholdent liv. Det er der en del fængslede amerikanske officerer der kan bekræfte. Spionage betaler sig aldrig!

 32. Af J Nielsen

  -

  “Hvis der ikke nogen, der kræver en undskyldning, er der jo ikke behov for at give en undskyldning.”

  Omvendt er en undskyldning, man kun giver fordi man er blevet afkrævet den, ikke meget værd.

 33. Af Jesper Lund

  -

  J. Nielsen

  Jeg burde have formuleret det på denne måde. Mange bruger som begrundelse for ikke at give en undskyldning for Danmarks slavefortid, at hvis man giver en undskyldning for dette, så vil der være så meget andet, Danmark skulle give en undskyldning for, f.eks. det stockholmske blodbad. For at begrænse det antal af hændelser, som er kandidater for en undskyldning, mener jeg godt, man kan tillade sig at nøjes med at vurdere de hændelser, hvor der er rejst et krav om en undskyldning. Det vil jo eliminere alle de absurde eksempler, som bliver brugt i argumentationer for ikke give undskyld for slavefortiden, f.eks. eksemplet det stockholmske blodbad.

  Der er selvfølgelig hændelser som en nations ledelse har indset kræver en undskyldning uden at der nødvendigvis har været i krav om en undskyldning, f.eks. Holocaust.

 34. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Der er selvfølgelig hændelser som en nations ledelse har indset kræver en undskyldning uden at der nødvendigvis har været i krav om en undskyldning, f.eks. Holocaust.”

  Helt enig! Dog få lande der frivilligt har givet en undskyldning for noget som helst. Og man skal ikke forvente det under blå ledelse, som ønsker at påpeger deres fortidige storhed her, og feje alt skyld under måtten. Præcis hvad debatredaktøren da også forsøger at gøre her.

  Ps. også to indlæg i filteret.

 35. Af - Niller

  -

  Jesper Lund 0901 kl 21.02

  Fordi jeg er af den mening at en undskyldning skal gives til dem der bliver berørt her og nu i dette tilfælde slaverne- og det er selvsagt ikke muligt da det ligger århundrede år tibage i tiden.
  Hvis jeg som eks træder dig over tæerne eller andet siger jeg selvfølgelig undskyld til dig personligt.
  Ligesom det ville være på sin plads hvis AFR undskyldte for de forhold der fik Danmark med i interventionen af Irak.
  En sådan undskyldning er ikke meget værd hvis den først kommer om hundrede år -for mig personligt.
  Derfor er jeg af den mening at en undskyldning er en nutidig handling som ikke er noget værd hvis den gives tilbagevirkende for hændelser der historisk hører fortiden til.

 36. Af Jesper Lund

  -

  Flemming Lau
  Jeg nævnte Alan Turing kun for at give et eksempel på en person, som havde post mortem fået en officiel undskyldning af en nations leder. Ikke for at diskutere personen Alan Turing.

  Danmark kunne post mortem give en officiel undskyldning til de danske slaver eventuelt også rejse et mindesmærke. Efterkommere af slaverne arbejder jo for at få en officiel undskyldning for deres kulturarv, slavefortiden.

 37. Af Jesper Lund

  -

  Niller
  Jeg er enige med dig i, at AFR burde undskylde den danske befolkning for at vildlede den om begrundelserne for at Danmark skulle med i interventionen af Irak. En sådan undskyldning vil ikke mindst være henvendt til pårørende til faldne danske soldater og post mortem til soldaterne.

  Hvad er så “værdien” af en sådan undskyldning? Den er vist mere symbolsk. Pårørende til faldne danske soldater kan måske kræve en form for erstatning.

  Hvis spritbilist invaliderer pga. promillen en cyklist, så cyklisten skal tilbringe resten af sit liv i rullestol, hvad værdi har det, at spritbilisten undskylder cyklisten for sin kørsel?

 38. Af J. Hanse n

  -

  AF JESPER LUND – 10. JANUAR 2017 10:33
  “Niller
  Jeg er enige med dig i, at AFR burde undskylde den danske befolkning for at vildlede den om begrundelserne for at Danmark skulle med i interventionen af Irak.”

  Ikke enig.
  Man burde arresteres på gaden, lægges i jern, smides ind i en lukket kassevogn, og køres i et stræk til krigsforbryderdomstolen i Haag.
  Sammen med Per Stig Møller.

 39. Af Lexa Neskire

  -

  Denne blog er åbenbart besat af en Jesper Lund, der mener at undskyldninger til alt og alle, der mener dem selv eller deres for længst afdøde forfædre /- mødre “trådt over tæerne” i nutiden eller en fjern fortid. Undskyldingerne skal bare uddeles!
  Så lad FN lave en “resolution”, hvor alle medlemslandene giver en enstemmig tilkendegivelse af, at de undskylder ALT! Kan det være nemmere – eller måske sværere?

 40. Af Lexa Neskire

  -

  På “katolsk” hedder det aflad – alle synder forladt!

 41. Af - Niller

  -

  Lund @
  En undskyldning fra AFR har en værdi for min personlige retsopfattelse.
  De andre tilfælde du nævner hører under det man vidst kan kalde et retsligt efterspil- og der tror jeg trods alt ikke at vi havner når det gælder Danmarks fortid med slavehandel.

 42. Af Jesper Lund

  -

  Axel Eriksen
  Jeg troede du havde trukket dig ud af debatten.

  Du nævnte Rusland. 30. oktober er den officielle mindedag for millioner af ofre for den kommunistiske undertrykkelse i Sovjetunionen. Og Solsjenitsyn vendte i 1994 tilbage til Rusland tre år efter Sovjetunionen sammenbrud – og denne gang som en helt

 43. Af Jesper Lund

  -

  Axel Eriksen
  Jeg troede du havde trukket dig ud af debatten.

 44. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  ” Sig hellere undskyld til det danske folk ! –For, at have påført os så mange lidelser –på grund af “levebrøds-politikernes ” naive beslutning om, at indføre den massive islamiske –til Danmark ! –Det eneste vi nu ønsker os ER AT: –der bliver udskrevet valg ! –Kræmmer-partiet incl. X—radikale—har vi afsløret forlængst ! –Thyra Frank er tilsyneladende pssst forsvundet ! –Hvad skal det sige ??

 45. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Også to indlæg fra igår i filteret, bla. til v revisoren?

  Og alle v revisor typer derude, husk at undskylde for jeres forfædres slaveri i fortiden.

 46. Af Allan Hansen

  -

  Den katolske slavehandel!

  Før vi lukker slavehandelens blodige bog, skal
  man ikke glemme de spanske brutale og blodige
  forbrydelser i Sydamerika, der stod på i flere århundrede.
  Man tvang konverterede de Sydamerikanske indianer til
  kristendommen. Man tog deres land og udplyndrede, deres
  guld og sølv etc. for til sidst, at henrette dem eller sælge dem, som
  slaver. Et grimt kapitel i den spanske historiebog!

 47. Af Lexa Neskire

  -

  Jeg hører vist til kategorien “V-revisorer” – så naturligvis vil jeg gerne inderligt på mine forfædres vegne undskylde for, at de alle til hobe på både fædrene- og mødrene side var fæstebønder, “vornede” og senere stavnsbundne til deres hjemegn på slavehandelens tid – så de kunne af samme grund ikke deltage i slavehandelen!

  Min allerdybeste undskyldning for deres fravær dengang!

 48. Af Jesper Lund

  -

  Axel Eriksen
  Har du en lang videregående uddannelse med overbygning?

 49. Af Helge Nørager

  -

  Hvad med alle de gældsslaver der findes i Danmark pt. ?

 50. Af Axel Eriksen

  -

  JA!

Kommentarer er lukket.