Er mænd blevet overflødige?

Af Anne Sophia Hermansen 81

Hver 5. mand er barnløs, og stadig flere kvinder vælger at få et barn med sig selv. Snart er det 10 år siden, at det blev lovligt for enlige og lesbiske kvinder at blive insemineret, og siden har mange benyttet sig af muligheden. Så mange, at der sidste år blev født 580 børn af singlekvinder, og det var 100 flere end året forinden.

Er det et ligestillingsproblem og måske endda et overset ligestillingsproblem? Det mener de barnløse mænd, der optræder i DR2-programmet ”Vil du føde mit barn?” Mændene savner politisk bevågenhed og undrer sig over, at vi bruger så meget tid på at debattere et begrænset antal ministerier til henholdsvis kvinder og mænd også bestyrelseskvoter til en promille af befolkningen, når en femtedel af alle danske mænd slet ikke er repræsenteret i debatten.

For 25 år siden var det omtrent 14 % af de danske mænd, der aldrig blev far. I dag er det tal steget til næsten 21 %.

Hvad er årsagen? Fravælger kvinderne mændene? Er mænd blevet overflødige? Er kernefamilien blevet ligegyldig og bare en blandt mange lige gode familiekonstruktioner?

Well, mens kvinder er verdensmestre i at gøre det private politisk, vil mange mænd hellere drikke af natpotten end engagere sig i ligestillingsdebatten. En debat, der af sociolog og politiker Henrik Dahl er blevet karakteriseret som en fortryllet skov. Du går ind i den som dig selv, men ud af den med øjnene i nakken, tre arme og en underkrop som en fjerbesat spækhugger. Ingen samtale er så dysfunktionel som ligestillingssamtalen, og mænd, der blander sig i debatten, karakteriseres hurtigt som tabermænd, og de anbefales tudekiks og at stikke piben ind med henvisning til århundreders civilisatoriske undertrykkelse af kvinder.

Fra politisk hold kan man selvfølgelig ikke lovgive om, at mænd skal have en livmoder stillet til rådighed af staten. Men man kan åbent spørge, hvorfor det ikke er muligt for enlige at adoptere? Hvorfor er far og mor bedst, når det kommer til adoption, når kvinder sagtens kan blive insemineret alene? Kunne det skyldes, at vi betragter børn som en ret for kvinder, men ikke for mænd?

Hvis den nuværende udvikling fortsætter, kan mænd måske godt forberede sig på en endestation i en af Nationalmuseets glasmontrer. Sammen med gamle lerkrukker, våben og plakater for Arbejderbevægelsen vil de stå udstillet sammen med møbler fra Klunketiden og en professorterning. Så kan skoleklasser blive vist rundt af kustoder, der vil forklare dem om dengang kvinder brugte mænd til at skabe familier sammen med. Men en dag begyndte de at skabe familierne selv.

Så galt går det naturligvis ikke, eftersom kvinder altid vil have brug for mænd (om ikke andet så til at parallelparkere, sex og lave mad). Men man kan godt undre sig over, hvorfor mange mænd overlader det til kvinder at udkæmpe deres ligestillingskampe. Lige nu mister mænd deres børn, deres barsel og deres frihed til at vælge, om de vil være far eller ej, og de mister muligheden for at være andet end skaffedyr og sæddonor. I høj grad fordi mandesag er tabersag, og fordi ligestillingssamtalen klassificeres som kvindagtig og uvæsentlig.

Hvis ikke mændene vil tage kampen for sig selv, synes jeg, de skal overveje at tage den for deres sønner – eller for de børn, de ikke fik.

81 kommentarer RSS

 1. Af jens jensen

  -

  De kvindelige sex robotter er her snarest, og vil overflødiggøre hunkønnet. Vil udover ypperligheden i sengen, også støvsuge, købe ind, gøre rent og pudse vinduer..Derfor ikke længere brug for kvinder…

 2. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Chr. Jensen ! -svar —-Du må indrømme AT: Det virkede jo ! –Vi er stort set sluppet af med –“de uduélige (yngre mænd) –Der sad og skrev grimme ting –her på Berlingske ! –Enten har “det offentlige ! –Fået sat dem igang med “at feje gaderne –eller vaske de off. toiletter ” –Så nu er der kun de fornuftige –pensionister –med alenlang livs-erfaring tilbage ! –De er ikke overflødige ! –De er guld værd for os-allesammen !

 3. Af Finn Bjerrehave

  -

  Yes manden skal udfases, og sæden købes på Månen, og verden er fri for krige og lykken tilsmiler det feminine liv, og jeg kan komme på museum.
  Husk at få fjernet de hurtige sædceller (manden ) og det feminine køn er fremtiden, og hvem skal så lappe cyklen.
  Fremtiden er feminin. Finn Vig

 4. Af jørgen vestergaard

  -

  E rik lang beskriver kl. 13.10 i korte men præcise sætninger hvordan kommunistisk familiepolitik pisser på hundredtusinder af danske familier. Man har smadret løs på familieværdierne, uden at opnå nogetsomhelst andet end en mere effektiv statslig udplyndring af familierne. Som staten frastjæler forældrene både tid, penge, børn og livsglæde. Aldrig før har der været så mange splittede familier og så mange stressede, frustrerede, deprimerede, ensomme og retsløse danskere som idag, hvor de røde “reformer” er gennemført.

  Dk er nok et af verdens mest mands- og familiefjendske lande. Ligesom svenskerne lever vi under et rødfascistisk regime. Det er ikke mærkeligt at utallige familier og borgere vantrives.

 5. Af Torben Nielsen

  -

  Når kvindefrigørelsen og ligestillingen har ført til, at det ene køn, mener at det kan undvære det andet, så er den menneskelige ligeværdighed, som kønnene har krav på, kørt helt af sporet. Var det det, vi gerne ville opnå med kvindefrigørelsen og ligestillingen – en kønskamp?, hvor det handler om at bekæmpe hinanden, med det resultat, at både det feminine og det maskuline reduceres til en ulidelig middelmådighed? Hvorfor har vi ikke forstået at skabe et samfund, hvor de 2 køn dyrker og udvikler hinandens helt særlige og vidt forskellige kompetencer og forudsætninger? Et samfund hvor det feminine er blevet devalueret – ikke af manden, men af kvinderne selv og hvor det maskuline gang på gang kastreres i kvindernes bestræbelser på at overtage magten, som de alligevel ikke kan klare alene. Et af mange problemer er måske, at vi mænd har overladt det til kvinderne alene at skabe deres nye rolle, mens vi har siddet med korslagte arme og kigget på, fremfor at indgå i et samarbejde om, hvordan de nye roller kunne defineres med udgangspunkt i de styrker, som begge køn besidder? I stedet har vi opnået en tiltagende mistillid de 2 køn imellem, som betyder en vigende evne til at skabe – ikke bare relationer, men at skabe “varighed” i relationerne. Med det moderne forbrugssamfund, er der blevet skabt “forbrugsforhold”, hvor vi forbruger hinanden indenfor en kortere årrække med en kassation til følge. Og børnene er blevet reduceret til et materielt gode, som vi forholder os til på lige fod med en fladskærm og andre materielle værdier, når boet skal gøres op. Som fagperson på dette område finder jeg det ikke bare foruroligende, men katastrofalt. Alle mulige og umulige familie konstruktioner, er blot et desperat tegn på, at mange forsøger, at retfærdiggøre deres manglende formåen til at skabe relationer i den reproduktive konstruktion, der har været en forudsætning og eksisteret i 100-vis af år.
  Denne debat savner i den grad at sætte barnet i centrum! Stort set ingen af de såkaldte fagfolk i denne udsendelse, som i mange af de andre udsendelser om dette emne, formår på et fagligt og sagligt niveau, at belyse barnets vigtige udviklingsbehov. At hævde at det er tilstrækkeligt, at give en barn kærlighed og omsorg igennem opvæksten er tæt på rystende. Kærlighed og omsorg er en helt basal forudsætning, som alle, der sætter børn i verden, skal besidde. Men hele den identitetsmæssige opbygning af det maskuline og feminine gennem spejling i det biologiske/genetiske feminine og det biologiske/genetiske maskuline er fuldstændig overset. At sætte et barn i verden, hvor man på forhånd frarøver barnet 50% af dets biologiske/genetiske identitet, er en krænkelse af barnets rettighed som menneske! Hele barnets familiemæssige ophav på faderens side er amputeret, og forbliver derved en gåde og uvished for barnet resten af livet. Og det er ikke tilstrækkeligt med en anden mand eller pseudofar. Der vil vokse et spørgsmål om identitet i dette barn igennem hele livet, som det aldrig kan få besvaret, med de psykiske mén, som der ganske givet vil følge! Vi ser det allerede med mange af donorbørnene, der forgæves har forsøgt at finde deres biologiske far gennem den kode, som han figurere med i systemet. Flere af dem har fundet halvsøskende med samme kode gennem de sociale medier og derigennem opnået en identitet. Jeg kunne give en lang række argumenter for, hvorfor et barn født ind i denne verden ikke alene burde have krav på, men i den grad også behov for, at kende sit biologiske udgangspunkt på begge sider. Hverken mænd eller kvinder er tilstrækkelige på egen hånd til at opfostre et barn. Barnet har brug for en ligeværdig tilgang til begge biologiske forældre uanset hvordan de ellers måtte ønske at leve. Med det udgangspunkt bør lovgivningen ændres derhen, at et barn altid skal kende og have samvær med begge biologiske forældre. Alt andet er en alvorlig diskrimination overfor barnet og barnets far. Dette vilkår vil sikkert begrænse lysten til at sætte børn i verden alene, da faderen skal være kendt og barnet skal have samvær. Samtidigt vil det sikkert også begrænse antallet af donorer, når de skal tage et ansvar for de liv de medvirker til at sætte i verden. Det er på høje tid, at vi starter en kamp for børns ret til deres fædre og fædres ret til deres børn.

 6. Af jørgen vestergaard

  -

  E rik lang beskriver kl. 13.10 i korte men præcise sætninger hvordan kommunistisk familiepolitik pisser på hundredtusinder af danske familier. Man har smadret løs på familieværdierne, uden at opnå nogetsomhelst andet end en mere effektiv statslig udplyndring af familierne. Staten frastjæler nu forældrene både tid, penge, børn og livsglæde. Aldrig før har der været så mange splittede familier og så mange stressede, frustrerede, deprimerede, ensomme og retsløse danskere som idag, hvor de røde “reformer” er gennemført.

  Dk er nok et af verdens mest mands- og familiefjendske lande. Ligesom svenskerne lever vi under et rødfascistisk regime. Det er ikke mærkeligt at utallige familier og borgere vantrives.

 7. Af j v

  -

  Rettelse: Staten og systemet FRARØVER og FRASTJÆLER forældrene både tid, penge, børn og livsglæde. Hjemmets fred samt familiens menneskerettigheder og sammenhold krænkes og undermineres på talløse måder.

 8. Af j v

  -

  PS: Hvis man har kendskab til og gennemtænker hvad der er foregået på familiepolitikkens område og på diverse andre områder, vil man nok være enig i at vi danskere nu i fire årtier har levet under en slags rædselsregime, som konstant camouflerer sine overgreb og ugerninger som “velfærd, humanisme, familiens ret og barnets tarv” osv. Med massivt hykleri camoufleres undertrykkelsen af mændene, familierne og børnene.

 9. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Venner ! –Se nu lidt humoristisk på det hele ! –Det er ikke verdens undergang ! –Ikke, at få børn ! –ISÆR ikke når vi får garanti for AT: De børn kun er “pysse-nyssede ” –Så længe de er små ! –Vent til de kommer i teenage-alderen ! –Surhed de næste 5 – 7 år !–Og før den –var der “trods-alderen ” –Når de “børn” –Endelig bliver forholdsvis fornuftige mennesker ! –Jamen så vælger de venner –der er lige modsat forældrene ! –Eller i værste fald gifter sig med de forkerte ! –Så kan I tænke tilbage på dengang I ønskede AT: Bare man kunne få et barn ! —Glæd jer over AT: Der stadig er velmenende folk, der fortæller kends-gerningerne lige ud –uden, at få noget for det ! –Eller tænk på “venninderne, der driller den ene–der ikke har fået børn endnu ” –Og bare tænker inderst inde ! —Bare det var mig –der endnu havde den fulde frihed endnu –BAR skadefryd ! –Ikke sandt !—-Sådan er der så meget ! –MEN man skal ikke ærgre sig over –ikke at have fået børn ! –Men være lykkelig for, AT: det er de andre –der har fået alle problemerne !

 10. Af Per olsen

  -

  tsk tsk tsk. Penis misundelse for fuld skrue. Kære brødre, pikken i hånden! Stolte og ranke marcherer ind i kusserne og leverer vores glade vædsker!! HURAAAHHH FOR PIKKEN!!!! PIKKEN LÆNGE LEVE!!

 11. Af ole jørgensen

  -

  Per olsens kommentar er under lavmålet, stupid og fladpandet som den er. Den er også i strid med debat-reglerne. Den bør fjernes. Og bloggeren bør blokeres. Teddy-bjørnen er vist også hjerneskadet/fordrukken eller senil. Hvorfor lader man disse usympatiske typer ødelægge debatterne?

 12. Af jan ulrik friis

  -

  Det var ikke længe siden sidst jeg selv var på en badeferie, billigt er ikke altid bedst, jeg havde nemligt fået et billigt tilbud jeg ikke kunne modstå, stranden var da også mennesketom, og jeg var omgivet af langskæggede extremister, men de slog mig ikke ihjel for det, at jeg er selv langskægget, det er forskellen, en sådan rigtig mand ligesom dem vi ser på film.
  Men sagen den at alle disse extremister var alle iført pludderbukser, i det tilfælde at de skulle føde profeten, også når de gik i vandet, stod de kun i vandkanten og sky strintede lidt vand i nakken, men altid iført deres pludderbukser, godt at vide hvad vi har inviteret til Danmark, lige for den mening at Anne Sophia har patent på fødselsveer, for det har hun åbenbart ikke, ifølge disse langskæggede mænd der nu nedluser vores land, kan de alle føde når og hvor som helst!

 13. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Ole Jørgensen ” ! –Ingen af delene ! –Men du udstiller dig-selv ! –Jubiii ! –Og du har fortjent det !

 14. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  P.s. OG Ole Jørgensen ! –Så kan du forøvrigt –Godt smutte !–Vores avis skal heller-ikke huse “din slags ” –Så er det sagt !

 15. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “overflødige ” ! –Det er alle de muslimske drenge-børn –der formelig bliver –smuttede ud af “burkaérne” ! –Som mandler !—De bliver –! –OG har altid været –Et kæmpe problem i Europa !–Så start med at udvis dem til Mellem-østen Kære Nye borgerlige ! –Når det så er sagt ! –Så kan de danske “yngre –overflødige mænd –jo også være med ! –De har heller ikke just haft gavn af AT: Være opfostrede af enlige mødres–usigelige dumheder ! –Hvem skal nu betale ?? –Det skal de kloge skatteborgere –der fravalgte børn ! –Men som bliver straffet –i henhold til den danske måde, at reagére på ! Nemlig : At belønne de forkastelige –og straffe —de brave folk, der selv forsørger deres afkom –OG minsanten også opdrager dem til gode borgere –i vores samfund ! –De kan ikke undværes ! –Men det synes politikerne –Så de flytter ud af landet –(de gode drenge ) –Lige-så-snart –det kan – lade sig gøre ! –Så her møder vi dem i Frankrig –USA –Og andre lande –der sætter pris på de “formidable –især -unge mænd ! ” –f.eks Utzon – Claus Meier –Arkitekterne ! “BIG” –Og alle dem, der fik nok af janteloven –og rejste væk ! –OG fik succes i udlandet ! Jubii ! –Dem elsker vi –allesammen !

 16. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Alle de muslimske “drengebørn ” –Har vist sig, at være voksne mænd (over 18–til 28 år ) –Hvad sagde vi !!!

 17. Af jan ulrik friis

  -

  Ted dy – B jørn…..I Sverige blev det arrangeret sådant at skoleklasser skulle omgås med disse langskæggede flygtningebørn, at alle børn kunne omgås og lege sammen, disse vokse muslimske mænd kunne integreres, kan det blive mere pædofilt, det blev det da også, Statssekretæren Mikael Sandström kom med første indrømmelser forleden, efter i hundredevis af mord på svenskere begået af indvandrere, utallige kvivstikkerier, 65.000 voldtægter om året!

  65.000 voldtægter om året i Sverige…….mørketallet endnu højere!

  65.000 !!!!!

  kilde: snap hanen

  At svenskerne ikke kan tage sig sammen, og hjemsende samtlige disse muslimer er mig en gåde, Sverige er opskriften hvor galt det kan gå når noget går sådant rigtigt galt, Danmark holder samme selvdestruktive zombie kurs!

 18. Af jan ulrik friis

  -

  T eddy – B jørn…..du havde ret!
  Den dag hvor danskerne nedslagtes, og vi kun en håndfuld under 1 % tilbage, kommer vi igen med “hvad sagde vi” men egentligt hader det at nu som perler på snor, at nu i undergangen at få ret, intet sjovt tilbage den dag vi står og folket udslettet, Danmark en rygende ruin, at “hvad sagde vi” for dagen kommer, fordi vores folkevalgte venter i rådløshed til alt alt for sent!
  Vores folkevalgte kan redde Danmark, ved en 180 grader kursændring, og ikke flere løgne, men regeringens passivitet er skræmmende, landet misrøgtet og uden fremtid, folket underkuet venter på at dø, undergangen forudsigelig!

 19. Af jan ulrik friis

  -

  …..svar nr 2 til T eddy – B jørn a 12:04 gik i filter…….

 20. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  JA ! –Hvad sagde vi ! –Kan det blive mere ækelt AT: Grandvoksne muslimske mænd ! –Blev anbragt på “børne-asylcentre” ! –Hvor de åbenbart blev “voldtaget af slemme danske kvinder “–! Som blev bortvist ! –Appropos bortvist ! –Så start med “udlændingestyrelsens chefer ” –! Man skal høre meget før ørene falder af fra –alle de offentlige instanser ! –Der udelukkende excellérer i AT: Hæve evigheds-lønninger i kasse 1 –Hvor bliver “de nye borgerlige ministres meninger af i denne sammenhæng ? ” –OG, hvor bliver Inger Støjbergs fromme løfter af ! Angående hjemsendelse af alle de høj-fertile –udspekulérede –islamiske driverter af ?—Den er rivende gal –OG Vi forventer AT: Erhvervslivets “bosser” –NU tager over –og får bestilt hjemsendelse af samtlige migrant “børn” ! –Fam. sammenføring kan der ikke være tale om !–No way !–Så, hvad bliver det til Inger ! –Eller sidder Lars Løkke –og blokérer for –AT: Du starter –hjemsendelse af samtlige –muslimer –der ikke forsørger dem-selv ??

 21. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  p.s. Eva Singer ! –Kan passende –tage sit gode tøj –og gå ! –Inden hun bliver smidt ud af –os-skatteborgere !

 22. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Der er masser af penge AT: Spare ! –På “de ny-opdagede gran-voksne muslimske mænds ! –F.eks obligatoriske –“sove-bamser” –So er uddelt generøst af udlændinge-styrelsen ! –Med samt ! –Bogen : Lille sorte Sambo ! –Doneret af “væmlig-boérene ! ” –Udflugter med flinke blå-øjede danske damer ! –Der gerne stiller sig til rådighed –med hensyn til : undervisning i “hvordan mor ” ! –Vi Griiiiner hele vejen ned til “satire-redaktionen ” ! –Det bliver fede tider –frem-over !—-Og ikke-mindst AT: Få “udlændingestyrelsens folk ! –Til, at stå skoleret ” –For de skatte-plagede danske borgere !—-Sten Hegeler ´s ! –sikker sex-for voksne –vil også være noget –der i fremtiden (inden de bliver sendt tilbage til Mellem-østen ) vil være tvangs-læsnung for de sex-hungrende “Islamiske “børn” –Med overgroét skæg-vækst ! –Vi hyler af grin her på redaktionen !! –Det bliver en god dag –som “Ninkaninus siger” til Peter plys !

 23. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  ASH ! –De obligatoriske sovebamser ! –Generøst uddelt af “udlændinge-styrelsen til “de små ” –islamigrant-drenge –på 18 –28 år ! (regner de os for, at være komplet idioter –når de “flygtninge-børn” Ikke aner, hvor gamle de er ? ” –Selvfølgelig véd de det ! –De er blevet informéret hjemmefra –eller i køén på motorvejene ! AT: de bare skulle sige, at de var under 18 år (det opdager de naive danskere sikkert ikke ) –Den gik jo også i flere år ! –Ikke sandt ? ” –Sagen er klar !—-Vi har fået nok ! –UD med dem allesammen –og så kan de tage hele “udlændinge-styrelsens bemanding med sig til Islamistan ! “

 24. Af jan ulrik friis

  -

  ….…..svaret nr 2 til Teddy Bjørn af 12:04 ligger i filter……….

 25. Af Klaus Jensen

  -

  Jeg giver min fulde tilslutning til indlægget fra Thomas Jensen. Hørt.

  Egentlig vil jeg se spørgsmålet fra ASH som mere retorisk, end et rigtigt spørgsmål. Med de efterfølgende forsøg, der har været på her at forsvare mandens plads i verden, kan jeg kun komme med et svar. Et klart – JA. Mænd er blevet overflødige.

  Det kan være, at kvinder opdager at der mangler noget i deres tilværelse, efter de har lært at mestre en hammer og en sav, på et af de mange kurser som byggemarkeder tilbyder. Siden et af de største behov hos kvinder kan dækkes fra en klinik og snart endda uden, at manden behøver at levere råmaterialet. Ja, så er der kun en ting tilbage i deres verden, der nager. Den manglende diller.
  For mændenes vedkommende, er det egenskaben at kunne føde børn.

  Såfremt de to manglende fundamentale ting, kunne integreres hos et menneske. Kan nogen se scenariet for sig..!. Og vil det ikke bare være vidunderligt. Man bliver vel nærmest helt savlende lyksalig og glad som en julegris Så er man som menneske fuldendt. Ingen misundelse omkring de grundlæggende egenskaber. Og fandt to af den slags kønstyper sammen, ville de begge vide, at det ikke er for at få kompenseret for de manglende anlæg. Ægte fuldendt harmoni imellem. Personligt tror jeg ikke, at det er første gang, menneskeheden står over for sådan et vendepunkt.

  Jeg har tilladt mig at linke til en tegning, der meget apropos, illustrerer dilemmaet i vores verden. http://politiken.dk/debat/dagenstegning/art5722828/Philip-Ytournel-tegner-Her-er-%C3%A5rets-bedste-julegaver

 26. Af jan ulrik friis

  -

  …..tak An ne Sop hia, du nu slap mit svar til T eddy af 12:03 fri fra filter…….bevidst om at det ikke ligefrem er for børn eller svage sjæle, vores land misrøgtet, folket underkuet, endnu i skrivende stund findes et Danmark, men hvor længe?

 27. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Ja TAK Jan Ulrik Friis –Jeg har set din besked ! –OG det har Inger Støjberg også ! –Et meget kort øjeblik fik vi på News –AT SE, hvad Inger –også har erfaret AT: Det er gran-voksne mænd –og bomstærke ! –De “børn” ! –Som udlændinge-styrelsen har anbragt i børneasyl-centre !–Forkasteligt ! —Det tegner mere og mere til AT: det skatteborger-betalte personale er “danskernes fjender ” –For dem drejer det sig om AT: Få fam.sammenført samtlige (børn)–voksne islamiske mænd ! –Vi krummer tæér –Og er ret overbeviste om, at dette er socialdemokratisternes værk !–p.s. De 10 sekunder som vi så et glimt af “børne-centrets voksne mænd –var alt nok –til, at blive overbeviste om AT: –vi har at gøre med en meget pinlig sag !! –Lad os nu se, hvilke hemmeligheder –som er yderligere gemt fra offentligheden ???

 28. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Hvad sagde vi ” ! –ASH ! –Vi har efterhånden fået jaget alle jyderne til København ! –Undtagen dem, som vi gerne ser –i vores nye alderdoms-berigede –luxus-liv fremover !–OS-gammel-Københavnere ejer ikke skyggen af “kræmmers–talent ” –Så nogen skal vi have til, at skåne os for de værste “brølere ” –Med hensyn til AT: Blive snydt !–Det kan godt ske AT: Mænd er blevet overflødige ! –Men en del er alligevel ganske praktiske –AT: have i nærheden –NÅR : luxus-centrene –skal bygges op fra grunden ! –Og skal stå klar når det nu passer os AT Gå ind til den evige hvile i naturens –blæsende Vesterhavs-ånd ! –ALTSÅ –Herregårde –og slotte –skal for fremtiden huse –“de gamle vikinger –der byggede landet op ! –OG skravlet ! pjalte-proletarene ! hundehovederne –og “skidesprællerne ” –Bliv, hvor I er –i København ! –Og gør gavn –for os-andre ! –Der faktisk –godt kan lide blæsten i håret –og den formidable fisk !

 29. Af Kasper Wholle

  -

  Nemmere med en ung fødedygtig thai kvinde.

 30. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen---Tegner-----------y

  -

  JA ” ! –Den sidste idiot er ikke født endnu !

 31. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Kvinder fravælger drengebørn !! –Så, det går fremad !

Kommentarer er lukket.