Bullshitpolitik – kend den på kampagnen

Af Anne Sophia Hermansen 95

Den nye tids politiske kaste minder meget om – og arbejder ofte senere for – et kommunikationsbureau. Det er i udpræget grad den samme profil, der med statskundskabslig og ungdomspolitisk baggrund udgør medarbejdermassen i PR-bureauerne og på partiernes valgplakater. Når politikere, der så helt åbenlyst har tabt det håndværksmæssige greb om ledelsen af landet til bureaukratiet, skal illudere at lede landet, har de tre typiske løsningsmodeller.

Alle tre indbefatter, at intet vil ændre sig, men at politikeren kan ”holdningspåvirke” eller ”synliggøre” noget, de mener, de burde gøre noget ved. Eller rettere: De kunne godt tænke sig at stå for noget, de har ingen ideer eller evner til rent faktisk at ændre noget, så derfor foreslår de som regel, at man:

1)    Laver en kampagne. De Radikale er særligt stærke i denne kategori. Marianne Jelved, der investerer mere end 3600 millioner skattedummekroner i at pacificere folk bag fjernsynsskærmen, foreslog for nylig, at danskerne skulle læse flere bøger. Til det formål afsatte hun 20 millioner kroner. Kampagnen blev kaldt ”Danmark Læser”, og i en kronik i Politiken skrev hun, at den skulle drives af ”kommunale ildsjæle”. Det skal der nok komme noget stort ud af. Not. Et andet eksempel: Da regeringspartierne blev kørt over af statsministeren og tvunget til at æde den ligestillingspolitik, de var gået til valg på, replicerede Manu Sareen, at man da – når man nu ikke kan finde ud af det med lovgivning i forbindelse med sexkøb – kunne lave en kampagne.

Din bullshitdetektor bør bippe som bare pokker, når en politiker foreslår en kampagne som løsning på et væsentligt politisk problem. Eller hvis vedkommende:

2)    Misbruger den offentlige sektors ansatte eller institutioner til symbolske korstog. Særligt populært har det været at foreslå en temadag i folkeskolen til lidt af hvert. Førnævnte Sareen ville engang uddanne alle Københavns Kommunes ca. 50.000 medarbejdere i homokompetencer. Og i denne uge leverede socialdemokraternes stakkels ligestillingsordfører Rasmus Horn Langhoff (S) ideen om at kønsscreene offentligt undervisningsmateriale. Han var stødt på en lærebog på sosu-uddannelsen. Af den lærebog fremgik det, at drenge og piger leger forskellige lege. Og at der er forskel på piger og drenges seksualitet og måske mest sjofelt: At mænds kønsbehåring slet ikke nævnes – der står kun noget om kvinders, og det må jo betyde, at lærebogen lægger op til, at kun kvinder bliver sosu-assistenter. Klartklart. Nu er Langhoff jo også blevet savet over igen og igen af Helle Thorning-Schmidt, der har forlangt ethvert reelt ligestillingsinitiativ skrinlagt, senest barselsrettigheder til mænd – men at gå faglitterært lingo-bingo efter i sømmene med et hold semantiske ligestillingsfluekneppere?

Jeg ved ikke med dig, men min bullshitdetektor slår helt ud.

Endelig slår den ud, når en politiker foreslår, at vi:

3)    Laver en hjemmeside eller en app. Og nej, det er ikke fordi jeg er efter Manu Sareen, der er i gang med at indhente hjælp til en app om ligestilling og rettigheder særligt til folk med anden kulturel baggrund end dansk. Jeg har simpelthen bare ikke fantasi til hvem – da slet ikke en salafist i Nordvest – der vil have lyst til at bruge Manu Sareens ligestillingsapp. Men den offentlige digitale kirkegård er fyldt med virkeligt mange mærkelige påhit; www.flyttilassens.dk er fin, men vil en hjemmeside, du aldrig finder, få dig til at flytte til Assens? De pædagogiske råd på www.styrpaastoffer.dk bliver nok heller ikke vendt, før der bliver hakket streger ud på lokummet på byens barer, selvom den selvfølgelig også har en Facebookside. Facebook – det er man på, når man er en overflødig offentlig kampagne; sociale medier er jo så skidehot. Folk snorter mere coke end nogensinde før. Hvordan kan det være, når vi er opsøgende på sociale medier?

Mit råd til dig, kære politiker, der så gerne vil ændre verden: Hvis det eneste du kan foreslå er at købe en kampagne, en hjemmeside, eller hitte på mærkelige ting at spilde offentlige penge og ansattes tid på – så lad være. Få dig et job i kommunikationsbranchen i stedet.

95 kommentarer RSS

 1. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Helge Nørager – 4. nov. 17:20

  Og – hvis det er det offentlige, så kan det endog registreres, hvornår – dag og tidspunkt på dagen – du læser en sendt mail.

 2. Af Axel Eriksen

  -

  @ søren sørensen!

  På den ene blog efter den anden hævder du, at alt udenfor København er IKKE-Danmark – og bør udskilles!

  Hvor i København vil du have ulve og bjørne gående i løsdrift?

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Vi er stort set styret i hoved og røv – ligesom staten var på vej til med en forkert orlov for fædre, misvisende kaldet barsel til disse, at give endnu mere køb på barnet, dets rettigheder til dets forældre og disses varetagelse af dets behov, ved at smide moren ud for tidligt for at få faren ind i et el andet ligestillingshurlumhej’s og dermed set i forhold til barnets tarv og behov odiøse hensigter.

  Selv en jordmor, Karen West, kunnne i går i Deadline på DR2 sidde og sige, at: jeg er jordmor, og mange mænd vil være mega .. altså gode til at varetage rollen i st f mødrene, og –‘ellers ville ligestillingen have været på plads’.

  Jeg må medgive Jette Hansen, der var den anden inviterede til programmet, at hun forsøgte at tale om barnets behov, og at det ikke havde noget med kønsroller at gøre.

  En jordmor ved nødvendigvis ikke om børns behov, når de er født og udviklingen videre frem, så om end jordmor og tillige erklæret feminist og socialdemokrat, så var hun så absolut håbløs at høre på.

  Lader staten være forholdet til forældres varetagelse af deres børn være åben i før-skolealderen, så finder familierne selv ud af det – og ikke disse tvangs-diktater, især når uvidenheden er så himmelråbende håbløs på/fra snart sagt alle fronter.

  Barnet har sin helt specifikke udvikling, dvs ethvert menneske – enhver af os, og ganske lovmæssigt tillige, og hvor der i dag kendes til, de skader, frustrationer, hæmninger, komplekser og det, der er langt værre ved de tidligste skader, mistrivsel på forskellig vis kan påføre barnet.

  Ingen gider åbenbart tage den slags alvorligt.

  Modstanden også fra samfundets side er for stor.

  Så – hold op med at brokke jer. Bare betal omkostningerne ved kasse ÈT – uden yderligere. Ellers er den falsk jammer at høre på, ganske ulideligt!

  Vi ligger som bekendt, som der bliver redt.

  Ingen gider samle guldet op, der ligge for vore fødder – viden om at gøre det langt bedre, forebygge i tide!

 4. Af Nanna Tidogtendens

  -

  Søren

  Uanset samfundets økonomiske indretning med konkurrencekapitalisme i alle dens afskygninger eller et meget statsdrevet og statsejet samfund med planøkonomi, kollektiver eller hvad man nu finder på, så vil mennesket stadig skulle finde ud af sit forhold til naturen. Det giver hverken en socialistisk eller en borgerlig ideologi noget entydigt svar på. Hvad religion angår, så er hellige dyr noget man ofte ser, ligesom dyreofringer og sågar menneskeofringer kan ske.

  Nogle steder i Indien er ulven et helligt dyr. Derfor er der forfærdelig mange børn i Indien, som er blevet dræbt af ulve.

  De episoder, man begynder at opleve i Sverige, skyldes også en slags religion, nemlig miljøreligionen, som blomstrede op i 60-erne og mundede ud i at fx ulven blev fredet i Sverige. De tænkte nok ikke over konsekvenserne, som opleves i dag, hvor ulve kan finde på at angribe mennesker og dræber mange husdyr, især hunde og får.

  Senere har EU-bureaukraterne fredet ulven uden at spørge befolkningerne om vi ønskede det og uden at der var grund til det, da ulven ikke er nogen truet dyreart.

  Hvad angår at nogle mennesker gerne vil opleve at være i livsfare for at føle at de lever – spørg kvinder udsat for hustrumishandling om de synes om det. Spørg hjemvendte soldater, om angsten for at dø gjorde noget godt for dem. Spørg kræftpatienterne.

 5. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Omtalte Karen West var tillige rødstrømpe, så et fint CV for at udtale sig jo – men netop en jordmor burde vide om kvindens hormonelle indstilling til barnet og hvad det betyder, såvel som at kvinder ofte ammer længer end både 3 og 6 mdr., såvel som hun åbenbart i sin kvide må mene, at det ville have været i orden med den nu fravalgte barselsordning for mænd (urgh! ordet barsel her) at fratage barnet moren, dersom faren ikke fandt ud af at tage en sådan orlov af en el anden årsag, måske fordi han ikke fandt sig helt egnet/sikker i situationen – men måske senere i barnets alder(en del af kvindens orlov på dette tidlige tidspunkt i barnets liv).

  Barnet blive derved taberen, fordi moren ikke må fortsætte barslen – for sit eget barn.

  Hvor SYGT kan det egtl blive!?

  Kvidder, kvidder, kvidder – disse ubehjælpsomme kvinders og åbenbart kønskamp, hedder der nu!

  Gud fader bevares – fri os fra det ‘onde’, det rene sludder, indbildning og humbug i alle ender og kanter snart. Med en stor, velment og rent ud sagt skideballe uvenlig hilsen .. 🙂 – BHL

 6. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Nanna,

  Selv om vi holder af ulve, jeg gør, så tror jeg, at du har ret i, at de ikke skal gå iblandt os, jeg tænker her aht til (også) børn.

  Men vedr. Greenpeace – om man kan li’ dem el ej, selv om jeg fsv ikke kender ret meget til dem og deres, så finder jeg måske, at Putin har overreageret her, måske også af en slags angst, fordi der er alt for store interesser på spil for også Rusland.

  Jeg skal ikke gør mig klog på det – men sådan virker det umiddelbart.

 7. Af Nanna Tidogtendens

  -

  Birgit

  Jeg har samme opfattelse af diskussionen i Deadline i går som du giver udtryk for. Jette Hansen var god til at holde fokus, mens Karen West kom med de sædvanlige fraser i kønsdebatten, som ikke fører nogen vegne.

  Hun og hendes meningsfæller vil betvinge kvindens natur, som er at være ved sit spædbarn. Ligeså vil ulvetilhængerne betvinge menneskets natur, som er at skabe tryghed for vore børn, så de kan færdes frit uden risiko fra ulve.

  Angående Greenpeaces aktivister, håber jeg de får en mild dom og at de slipper nådigt fra det, de har rodet sig ind i. Jeg håber at Greenpeace tager ved lære, så de ikke udsætter andre unge idealister for at komme i tilsvarende situationer.

 8. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Nanna Tidogtendens

  “Jeg tror vi er mange danskere, som faktisk glæder os over, at Putin nu giver Greenpeace en lærestreg!”

  “Angående Greenpeaces aktivister, håber jeg de får en mild dom og at de slipper nådigt fra det, de har rodet sig ind i. ”

  Hvad får dig til at tro, at den tidligere KGB-chefs lærestreg skulle være en mild dom?

 9. Af Søren Revser

  -

  Min, og de fleste andre Danskeres, bullshit-detektor er længe brændt sammen. Politikerleden taler vist sit eget tydelige sprog.

  Så det er nok ikke her problemet ligger.

  Problemet beatår i; hvodan pokker det har kunnet lade sig gøre, at Danmark på rekordtid og uden indsigelser har formået at forvandle sig fra et relativt anstændigt land til en regulær bananstat!

  Der er jo Intet der fungerer korrekt i Danmark længere.

  Korruption og økonomisk kriminalitet er deswværre blevet så meget dagligdag, at ingen længere orker at høre mere – men blot håber det bedste.

  Pressen er desværre blevet en del af problemet og ikke løsningen. Se blot hvor let spil både politikere og finanssektoren har.

  Politikerne og finanssektoren griner befolkningen direkte op i hovedet, mens de nyder frugten af årelang korruption og ulovlig ragen til sig selv.

  Det konsekvensløse samfund i en nøddeskal:

  Forbrydelse betaler sig simplethen, hvis man er højt nok på strå, hvilket jo i sig selv er ganske uhørt.

  Forbryderne beklager og fortryder med et gevaldigt grin – Og slipper også godt fra det.

  Hvor længe går der mon, inden en eller anden seriøs journalist også får nok af latterlige og ligegyldige beklagelser fra åbenlyse forbrydere?

 10. Af Nanna Tidogtendens

  -

  Niels Juul

  Jeg tror bestemt, de får en mild dom. Det kan også være, de helt får lov at gå fri. Men alt er relativt. Man straffer jo ikke som i smørhullet Danmark, hvor det er lige før man har flere rettigheder indenfor murene end udenfor.

  Hvad Putin angår, ønsker han vel at gavne sin og sit lands anseelse og indflydelse i verden, hvilket peger i retning af en mild dom.

 11. Af Arne Rud

  -

  @Søren Revser, 5. november 2013 kl. 15:48. – Kæden hoppede af racercyklen, da en højesteretsdommer overfaldt en folkevalgt justitsminister og en formand for retsudvalget, så Matadorbyen blev en bananrepublik, se Christiania som en model for et sogn på Jætternes Ø.

  Flyt Højesteret til Viborg, folk fra Angel hjemførte Jyske Lov og borgerrettigheder fra London Wall, se Danevirke. I Jydens Land er dommere neutrale ordstyrere ved en opstilling af kandidater til bestyrelser, derfor har Jylland dygtige skibstømmere og murere, se Danevirke.

 12. Af Helge Nørager

  -

  Tak for svar. Samt en uddybning.

  “Helge Nørager – 4. nov. 17:20

  Og – hvis det er det offentlige, så kan det endog registreres, hvornår – dag og tidspunkt på dagen – du læser en sendt mail.
  Skrevet af Birgit Hviid Lajer, 5. november 2013 kl. 13:58”

  Hvis en afsendt mail ikke bliver afvist med besked fra postmaster til afsender af mail.
  Er mail efter jura om anbefalede breve modtaget.
  Det er teknisk umuligt at afgøre om mail bliver læst eller hvornår.
  Hvilket i øvrigt efter loven er ligegyldigt, så du tager fejl.
  Det er langt mere genialt om modbydeligt, bliver mail ikke afvist af postmaster, pga. nedlagt adresse, er den modtaget.
  Som et anbefalet brev efter loven.

  Skal ikke røbe for meget diverse inkasso firmaer og skat, bliver liderlige.

  Men sådan er loven.

  Hvad det offentlige og alle afsendere af mail kan se, er klokkeslæt hvor mail, er godkendt verificeret osv, i mail inbox, som den er sendt til.
  Ellers en fejl besked til afsender.

  Så så meget kan de ikke se, faktisk hvis de kunne se om mail var læst eller ej, ville mange have sluppet for problemer.

  Digitalisering har medført omvendt bevis byrde…..

  Og mange kommer til at miste alt pga data forbrydelser, og politi, kan ingen gang anholde en ID tyv, som de får adresse på.

  Har skrevet lange breve til olie branchens fællesråd vdr. en bekendt som fik misbrugt cpr.

  Den som skal betale kan ikke anmelde til politi, nej det skal tankstation, og de vil jo sååååå nødigt indrømme at de ikke levede op til god handels etik, men blot solgte løs.
  Så de vil ikke politi anmelde, den som skal betale kan ikke politi anmelde.

  Lovgivning er sindsyg om politi beskytter ID tyve, selv når en klar sag med notaer, udskrifter, og klokkeklare beviser samt adresse på svindlere overgives f.eks Århus og Ålborg politikrteds er svar.

  Det er tankstation som skal anmelde, ikke dig.

  Tankstation vil kun anmelde til RKI, ikke politi.

  Så oliebranchens fællesråd, og tak for lidt fornuft.

  Men tvangsdigitalisering er den rene vild vild vest for gemene tasketyve og sølle mennesker, og politi er skide ligeglade, med ofre.

  Og jeg har beviser.

 13. Af Helge Nørager

  -

  Og angående blog og kreaturfæces.

  På alle lokalcentre og ældrecentre, er det blevet i Århus kommune, overladt til “Ildsjæle”.

  At sikre ældre mennesker kan benytte f.eks NemID, osv.

  Disse ildsjæle, fik stillet ca. 14.000 til rådighed, som de kunne bruge efter eget ønske angående hardware/software.

  Ingen ens struktur eller målsætning i forsøg på at forberede ældre på tvangs digitaliseringen.

  Det er i Århus blevet overladt til “Ildsjæle”, med få midler uden en fælles plan.

  Kan kun gå glat, meget galt, vanvid…………

 14. Af Søren Revser

  -

  En racercyckel kan spurte så hurtigt, at selv snyd accepteres. Spørg Riis.

 15. Af Søren Revser

  -

  Lars Løkke og co. stjæler af kassen – og beklager.

  Og så sker der ikke en hujende fis mere???

  Hvor ringe kan journalistik mon blive, inden journalisterne ligger søvnløse?

 16. Af Arne Rud

  -

  Mumitrolde med en mikrofon har de største højtalere, det det er Danmarkshistorie à la Søren Schwarz.

 17. Af søren sørensen

  -

  Axel Eriksen@

  Troet nu ellers en revisor som dig godt kunne tænke kreativt? Tvivler at der er plads til Bjørne i Danmark igen selvom der er jo dådyr nok til dem men skov nok?, men Ulve ja…De tager også mange syge dyr og er en del af et sundt system..

  Nanna@

  Den borgerlige ideologi er kapitalistisk og har ikke overskud til et par ulve der tager et får i ny og næ..Og et dårdyr som der nu er rigtig mange, for mange af..Det kedelige er at modstanden er størst på landet hos landmænd som ikke plejer naturen som de burde og i Østerbro mv. hos enlige fortabte kvindetyper der mangler en at holde i hånd når de går i skoven..ER derudover få Ulve i sverige og Norge da de fleste er blevet dræbt og bliver dræbt af folk der ikke bryder sig om deres naturlige måde at dræbe på-som er langsom og foregår via at rive indvoldene ud. Men sådan er naturen og vi er selv blot organiske individer det er kun tosse hoveder der tror at mennesket via religiøsitet, tanker mv. er mere værd end andet levende. Tænk på alt det spildte menneskekød ved dødens indtrædelse? Kunne det ikke bruges lidt bedre organisk i naturen? Som fodder til ørne, fisk mv. og ikke bare orme eller endnu værre at fælde træer og bruge resourcer selv da..Har selv set en del døende mennesker på gadeplan, i skoven mv. i Afrika! Pygmæer i Congo afleverer alle deres døde og døende ude i skoven for at dø der..Er barskt for te drikkende Danskere men de er også langt væk fra virkeligheden og fornuften som resten af den vestlige verden..

  Livsfare er nok så meget sagt med Ulve..Et barn måske og i sverige tager de 1 hver 30 år. Det er til at leve med i en organisk verden endda 12-15 stykker! Voksne kan generelt hvis det er sundt godt jage en ulveflok bort. Har selv oplevet mange Bjørne i nær omkreds og gik engang direkte ind i en Mor med 2 unger som intet gjorde men har også tilbragt 2 år i skov områder i Canada med daglige ture..Der skal være plads til vilde dyr, måske ikke bjørne i Danmark da landet er så lille men Ulve, Elge, Los Mv ja..Hustru mishandling? er en anden debat. Denne drejer sig om dyremishandling via borgerlige økonomiske ide´re og fiktiv frygt!

  Greenpeace aktivisterne kan sagtens ende med 22 år fængselsstraffe som det kom frem igår. Putin ønsker at garanterer at Vestlig kritik ikke får råderum hverken MHT til natur misbrug, presse misbrug,ingen ytringsfrihed fængselsmisbrug(som den nu forsvundne pussy riot sanger, i det russiske fængselssystem) at Putin er ved at opbygge en borgerlige våd drøm med den kapitalistiske magt i loo personers lommer er sandt..

  Olie og Gas, Mineraler tilhører hele folket og vi staten kan sagtens finde ud af at udvinde dette og beholde loo% af profitten i statskassen..

 18. Af Henrik Knage

  -

  @Niels Juul Hansen, 4. november 2013 kl. 20:16.

  Personligt kender jeg ingen politikere, men kender personer, der kender politikere.

  Problemet med politikere er ikke, at de er politikere. Problemet er, at hvis læderet virkelig skal op, af baglommen, til alt andet end selvfedme – så standser hånden, der skal føre læderet op af baglommen – og til betaling mærkeligt nok 10 mm. fra baglommen.

  Det læres på djøfskolen, Skolen uden samfundsansvar.

 19. Af Nanna Tidogtendens

  -

  Søren

  Jeg er enig med dig i, at der er alt for mange dådyr i vore skove. Det skyldes dårlig planlægning fra miljømyndighedernes side. Det går ud over os alle sammen fordi skovflåten derved er blevet meget udbredt. Den er pt. det farligste dyr i skoven, fordi man risikerer borrelia.

  Hvis ulve skulle bringe bestanden så meget ned, som der er brug for, skulle vi have rigtig mange ulve. Så er det bedre at menneskene selv påtager sig at få bestanden ned.

  At være imod ulve i Danmark har ikke noget at gøre med om man er borgerlig eller ej, synes jeg. Men det kan være der er en sammenhæng, som jeg bare ikke kender årsagen til.

  Landmænd er imod dem fordi de lever og arbejder, hvor ulve færdes. For byboere, folk uden børn osv. er det mere omkostningsfrit.

  Nogen tænker meget på børn, deres sikkerhed og fremtid. Men mange er forbavsende ligeglade.

  Jeg synes at man som menneske skal værdsætte sin art og gerne må sætte os som art højere end andre arter. Det er det naturlige. Det hindrer ikke beskyttelse af truede arter. Ulven er ikke truet og har ikke brug for vores beskyttelse. Vores forpligtelse er – som voksne – at børn kan færdes frit og sikkert. Lader vi ulve true børns sikkerhed, lever vi ikke op til vores ansvar.

  Selv om nogle finder glæde ved at ulven er her, er der flere, som det går ud over og som vil miste naturoplevelser af frygt. Ulven er til glæde for de få, men til ulempe for de fleste.

  Det arbejdende folk på landet ønsker ikke ulven. Det gør folk fra den veluddannede elite, som gladelig spiser landmandens varer men ikke kunne drømme om et så slidsomt liv selv, hvor arbejdsdagen begynder når hønsene vågner og slutter når papirarbejdet til glæde for statens bureaukrater er slut langt ud på aftenen.

 20. Af søren sørensen

  -

  Nanna@

  Ulve ville i Danmark hurtig få bestanden af Dårdyr ned og der vil i de første 20 år eller så nok blive en ret stor ulveflok i forhold til landets størrelse da kun Ulve kunne fange dem uden Bjørne og store katte..Derefter vil bestanden af dårdyr falde og ligeså ulven og hvis ikke styres denne af staten..

  Borgerlige er ikke ulvens ven fordi de er landmænd og for økonomisk profit og ulve tager et får mv. i ny og næ, ligeså en hund..Min Hund ville dog tage en ulv, men det er en anden snak..Han har lige overlevet 4ooo kr.(Dyrlæger skal have 2ooo kr. i timen i akut udrykning,+transport samme udgift selvfølgelig!) i rotte forgiftning af vores vidunderlige dyrevenlige samfund med lort over det hele..Og det kunne ha gået begge vegne..Og glad for det!

  Ingen er vel ligeglade med børn..Men realistisk sans er at noget må lade livet for at andet får lov. Men kan ikke lovgive og dræbe en dyreart fordi men frygter for sit eget barn, især når det sker hvert 3o år i sverige med 8 millioner og et kæmpe land. Så må men lade være med at sætte det løs-barnet- alene i skoven..Sådan gør de i Canada, Danmark kunne også fuldfører Canadiske tilstande hvor 5 årige ikke går rundt alene i skoven! Faktisk har jeg ikke mødt et stk endnu således men..

  Det er ulogisk men dog normalt at sætte sin egen art før andres. Men vi er organske dyr alle! Muligt at et dårdyr ikke kan læse, men hvad ved vi MHT hvad det kan og ved? Ikke en skid! Men dyr er tænkende væsener og har haft meget at gøre med dem..Og ikke alt tænkning er opportunistisk borgerligt inspireret angående et muligt tabt får..

  Ulven er dog så afgjort truet over hele verden..Den bliver udryddet hvor end den viser sit ansigt PGA af menneskers u-realistiske ur frygt. Ulven gør mere gavn end skade..Hvad mennesker såsom jæger især er imod er dens måde at dræbe på, ekstremt langsommeligt, men dette er vores spørgsmål og deres teknik er lært over generationer og lad dem selv om det. Ingen hobby skoler der for dem tak..

  Hvorfor fanden skal verden indrettes for menneskets ønske om skovtur uden frygt? Idag bliver du dræbt 4ooo gange mere realistisk af en knivbærende tyv end via at falde over en træstamme som jo er eneste dødelige naturlige nu..Lidt realistisk sans er påkaldt for mennesket ur instinkt MHT til vilde dyr som blot har muligheden men aldrig gør noget via deres ur instinkt af frygt for mennesket, inklusiv ulven..

  I dag er landet jo opdelt via fødslen og landmænds sønner bliver landmænd og akademiker bliver akademiker..De har begge urealistiske instinkter MHT til naturen i Danmark-for der er ingen storhed der her(såsom i forsvunden fra jordens overflade for altid der-Gå i en retning i 3 timer højst og du er ude..).

  Er påkrævet en lidt større vision her, end den vist af både landmænd og akademiker i storbyen..

 21. Af Henrik Knage

  -

  Vedr., ulve og hyl derfra – så har Skov & Naturstyrelsen sat vildtkameraer op langs veje og stier, med kodelåse og hærværks-sikret stålgitter. Det værste med ulve er ikke ulve, men afkom heraf – thi de kan blive nærgående – af rent nysgerrighed.

  Sjovt med ulve – når man kikker på dem, så forsvinder de, men når man vender ryggen til, er de pludselig tæt på.

  De er ikke legetøj – specielt ikke de nysgerrige!

 22. Af Axel Eriksen

  -

  En diskussion på et højt fagligt plan!

  Ingen aner en skid! Dådyr og rådyr er altså ikke det samme – det er rådyrene, der er blevet meget talrige de senere år!

 23. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Axel Eriksen, 5. november 2013 kl. 23:09

  Takker for fagligheden og helt korrekt det er rådyr..Det er vigtigt at kunne flytte tal og navne fra A til B..Så længe indholdet bliver mindre og mindre..

 24. Af Henrik Knage

  -

  Højt fagligt plan er eftertragtet, specielt på Lars Tyndskids Mark – der er ikke specielle forventninger i forhold til København, og i dette kølvand indavlet politik – og københavnere og deres politikeres specielt meget nedgroede negle, samt ligtorne, der end ikke kan høvles væk.

 25. Af Henrik Knage

  -

  Af idiotiske politikere der kun formår, gentagne gange, at forsøge på selvopfindelse,der ingen gider mere, af politisk galimatias, Pythagoras sætning der skal tæskes ned over det danske folk, af en Socialdemokrat der ikke ved hvad den er, og derfor ikke ved hvad en tykkelseshøvl kan.

  Politiske ligtorne, samt nedgroede negle – på 3 knive – det kan en tykkelseshøvl – men ingen politiker har opfundet den. Det eneste politikere kan, er at opfinde sig selv, med en pil nedaf.

 26. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Henrik Knage

  “Problemet med politikere er ikke, at de er politikere. Problemet er, at hvis læderet virkelig skal op, af baglommen, til alt andet end selvfedme – så standser hånden, der skal føre læderet op af baglommen – og til betaling mærkeligt nok 10 mm. fra baglommen.”

  Jeg mener ikke, at eksemplerne med Lars Løkke gælder alle politikere.

 27. Af søren sørensen

  -

  Henrik Knage@

  Ulvens unger er ikke så vidt jeg ved ikke nysgerrig som Bjørnens unger. Personlig erfaring via fjernsyn eller via de 2 Danske ulve? Ingen ur frygt der, pånær af den altid frygtende af stormvejr, regnvejr og vinkelslibere..

  Tiger, leopard,puma,Jaguar unger er så vidt jeg erindrer heller ikke nysgerrig men gemmer sig indtil moder kommer retur! Ulven og deraf hunden er jo nært beslægtet så?

 28. Af Jens Hansen

  -

  Skrevet af Nanna Tidogtendens, 5. november 2013 kl. 12:06 skriver:
  “Jens (Jens?)
  Men der findes indenfor miljøbevægelsen såvel som indenfor politik generelt nogle ufolkelige yderfløje, som for hvem målet helliger midlet. De har åbenbart din sympati. Men ikke min. Det er vel derfor du er så vild med Greenpeaces mere og mere ekstreme adfærd.”

  Greenpeace er ikke ekstrem. Sea Shepherd er lidt mere pågående.
  Undertegnede er medlem af begge organisationer.
  Samt IUG.
  Men du har da ret i, at Greenpeace`s interesse for miljø er mere vidtrækkende end din interesse for plejning af stueplanter.

  Damen skriver endvidere:
  “Jeg tror vi er mange danskere, som faktisk glæder os over, at Putin nu giver Greenpeace en lærestreg!”

  Jaså.
  Hvem er vi mange danskere?
  Du kan nok kun tale for reaktionære bedsteborgere som dig selv Nanna Dentidligetendens.
  I har jo altid ment, at dem som i betragtede som anderledes skulle have prygl og det som var værre.
  Holberg forudså typer som dig Nanna Tidogtendens.
  For flere hundrede år siden.
  Men han var jo også Nordmand.

 29. Af Arne Rud

  -

  Dalgas ser gerne en skovhøjskole på Det lykkelige Samsø, der er brug for skovhøjskoler jordenom, spørg Greenpeace.

 30. Af Nanna Tidogtendens

  -

  Jens

  “Greenpeace er ikke ekstrem.”

  – Det kommer an på, om man er parat til at overtræde loven eller ikke. Organisationer, som er parate til lovbrud, er ekstreme.

  “Undertegnede er medlem af begge organisationer.”

  – Fordi du som yderligtgående venstreorienteret revolutionsromantiker ikke lader dig anfægte af, om en organisation har respekt for lov og ret eller ikke.

  “Men du har da ret i, at Greenpeace`s interesse for miljø er mere vidtrækkende end din interesse for plejning af stueplanter.”

  – Nu var jeg selv medlem inden de overgik til at bruge kræfterne på ulovligheder og efterfølgende kamp for frigivelse af deres fængslede medlemmer. Så din karakteristik af mig falder lidt ved siden af.

  “Damen skriver endvidere”

  – Ja, du kalder mig dame for at skabe billedet af hende der strikker og vander stueplanter og bør tie, når personer som du selv ordner verdenssituationen. Men det er ok med mig. Det er et godt ord, som burde bruges oftere.

  “Jeg tror vi er mange danskere, som faktisk glæder os over, at Putin nu giver Greenpeace en lærestreg!”
  Jaså.
  Hvem er vi mange danskere?”

  – Alle vi, som mener, at lov skal holdes og at den, som bryder en lov, må stå til ansvar med oprejst pande – især når man har handlet med overlæg og fuldt bevidst.

  I øvrigt kunne man omvendt spørge, hvem der støtter Greenpeaces ulovligheder ud over kredsen omkring Enhedslisten. Greenpeace er jo blevet kritiseret fra flere sider, herunder fra Radikal side.

  “Du kan nok kun tale for reaktionære bedsteborgere som dig selv Nanna”

  – Typisk gammelkommunistisk retorik – almindelige lovlydige medborgere, som ikke lige er med på alle udenomsparlamentariske aktionsformer, er reaktionære fjender af revolutionen…

  “I har jo altid ment, at dem som i betragtede som anderledes skulle have prygl og det som var værre.”

  – Nå, skal jeg nu også have skyld for sådanne voldsfantasier? Nej, den tankegang må du tage på din egen kappe! Jeg er fredelig. Det er du ikke.

  “Holberg forudså typer som dig Nanna”

  Det lyder interessant. Måske han også forudså typer som dig. Du håber vel stadig at vågne op i baronens seng en dag sådan som du flirter med borgerligheden…

 31. Af Jens Hansen

  -

  Nanna Tidogtendens, 6. november 2013 kl. 14:59

  Jeg henholder mig til det, som du har skrevet.
  At du nu ønsker at forklare dig. Og skriver at alligevel ikke rigtigt mener det, som du har skrevet.
  Det er dit problem.

  Dine reaktionære fordomme om undertegnede vil jeg ikke spilde tid på at kommentere.
  Det fortælller mere om dig, end det fortæller om mig.

 32. Af Nanna Tidogtendens

  -

  Jens

  Du kan ikke have læst min kommentar ordentligt når du får det til, at jeg “ønsker at forklare mig”. Er jeg da under anklage for noget? Ikke mig bekendt. For det er jo ikke mig, som støtter ulovlige aktioner og tror på at målet helliger midlet, vel – Jens?

  Ej heller kan jeg genkende: “Og skriver at alligevel ikke rigtigt mener det, som du har skrevet.” Næh, Jens, jeg står skam ved tingene, som du kan se sort på hvidt.

  Det nok snarere du, som er ved at få lidt røde ører over at sidde her og fortælle os, at du er tilhænger af ulovlige aktioner og at du støtter den slags. Men det er da godt, hvis du har lidt samvittighed og retsfølelse, trods alt.

  Eller så “borgerlig” er du måske ikke alligevel? Du vil jo nødig være “reaktionær”, som du beskylder andre for… 😉

 33. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Nanna

  “Man straffer jo ikke som i smørhullet Danmark, hvor det er lige før man har flere rettigheder indenfor murene end udenfor.”

  Hvilke flere rettigheder har fængslede kriminelle, som du ikke har?

 34. Af Nanna Tidogtendens

  -

  Niels Juul

  Hold mig udenfor – det handler ikke om mig vs dem, men om almindelige mennesker sammenlignet med dømte kriminelle.

  De kan fx have adgang til tennisbane og fitnesscenter og så kan de få lov at arbejde sammen med en mesterkok som Claus Meyer og komme på tv selv om de har slået et andet menneske til invalid.

  Det sidste har der været en del debat om, som du nok ved.

  Men hvor står du selv? Synes du – som der tales om i pressen – at der tages for lidt hensyn til ofrene og for meget hensyn til gerningsmændene? Eller er du af en anden mening?

 35. Af søren sørensen

  -

  Nana@

  At greenpeace skulle være en fjende PGA deres bekymring for Naturen, havet, dyrene er en sort skrøne..Men i totalitære fascister der siger således er jo for den totale kontrol af ytringsfriheden som også involverer når kapitalister er ekstreme uansvarlige aktivistiske kampagner som flag ophængning i en olieplatform. Det er ikke et al Quaeda angreb må jeg skuffe dig og jer med..

  værd at genudsende selvom jeg aldrig genudsender normalt..Men du er et specielt håbløs tilfælde!

  “If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear.”
  ? George Orwell

  “If freedom of speech is taken away, then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter.”
  ? George Washington

  “Whoever would overthrow the liberty of a nation must begin by subduing the freeness of speech.”
  ? Benjamin Franklin

  “This is slavery, not to speak one’s thought.”
  ? Euripides

  “Money is property; it is not speech.”
  ? John Paul Stevens

  “The only weapon that we have in our hands this evening is the weapon of protest. That’s all.”
  ? Martin Luther King Jr

  “Without freedom of speech there is no modern world, just a barbaric one.”
  ? Ai Weiwei

  “Let every
  writer
  tell his
  own
  lies
  That’s freedom
  of the
  press.”
  ? Norman Mailer

  “Beyond all the other reasons not to do it, free speech assaults always backfire: they transform bigots into martyrs.”
  ? Glenn Greenwald

  “If large numbers of people believe in freedom of speech, there will be freedom of speech, even if the law forbids it. But if public opinion is sluggish, inconvenient minorities will be persecuted, even if laws exist to protect them.”

  [Freedom of the Park, Tribune, 7 December 1945]”
  ? George Orwell

 36. Af Nanna Tidogtendens

  -

  Søren
  Hvis du gerne vil tages seriøst, må du tale ordentligt til folk. “totalitære fascister” kalder man ikke bare folk efter forgodtbefindende. Ej heller Brejvik-sympatisører. Eller “hadske”. Du er selv hadsk, når du opfører dig sådan. Du og Jens kalder også alle, I er uenige med, “borgerlige”. Lad dog være med at sætte folk i bås. Hvis I vil være røde og vifte med flaget, så er det jeres sag. Men lad os andre selv bestemme om vi gider positionere os i forhold til partierne og det politiske spektrum. Jeg gider eksempelvis ikke.

 37. Af søren sørensen

  -

  Nanna@

  Nu har du jo kaldt mig reaktionær socialist, totallitær MV også..Så hører du da fuldstændigt til hvor jeg lige har beskrevet dig og dine meninger MHT Greenpeace når men ser hvad de står for i ytringsfrihed. De kravler op i olie platforme og laver ikke terror handlinger må jeg skuffe dig med. De repræsenterer samfundets bekymring pånær de ejende, og skal ha ytringsfrihed… Tag en kop camillete mere!

  Borgerlig er da et pænt ord og har aldrig været et skældsord..Måske har du ret i at via historisk politik af borgerlige er det nu kommet dertil hvor ordet opfattes som et skældsord?. Jeg ved ikke, men det er nu ikke ordbogens definering..

  “Jeg gider eksempelvis ikke.”,
  Nej det kommer ikke som en overraskelse at du ikke har sat dig ind i ting eller følger noget der..En Breivik sympatisør er en debat med en anden blogger som gik tilbage til en tid dengang og da deltog du ikke så holdt dig nu bare til strikketøjet her..For en person der ikke gider, har det bedst med strikketøj…

 38. Af Jens Hansen

  -

  Nanna Tidogtendens, 6. november 2013 kl. 17:41

  Det er lidt svært at debattere på dit underlige flagrende niveau.
  Du står ikke ved det, som du skriver.
  Du manipulerer med det, som andre skriver.
  Og du tillægger andre ord, som de ikke har givet udtryk for.
  Det er vist det som kaldes for stråmænd.

  Du har givet udtryk for et perverst håb om at Greenpeace medlemmerne straffes hårdt.
  Hvilket viser, at du er en reaktionær tante uden fornemmelse for, hvad der foregår udenfor stuen med potteplanterne.

  Nogle er nødt til at tage et ansvar for miljøet.
  Det gør Greenpeace.

  Du er så gennemført holdningsløs Nanna Tidogtendens.
  Hvilket må være meget bekvemt.

 39. Af Niels Juul Hansen

  -

  Ja, jeg må også tilstå, at min respekt for Nannas debatform er dalet adskillige grader, når jeg læser hendes besynderlige argumenter.

 40. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Helge Nørager

  Det jeg tænkte på var fx, at hvis skal vil sende dig en mail, så sender de besked om, at der en sådan på en side hos SKAT til sådant. Derfor kan de se, hvornår du deres mail – el om du læser denne.

  Selv svare jeg på ALT omgående, så ikke noget problem – men jeg har da undret mig over denne, faktisk form for kontrol – altså fordi en skrivelse ikke sendes til din mail-adresse direkte; men hvor man skal ind på en side hos SKAT for at læse en hvilken som helst besked.

 41. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ai, det gik desværre for hurtigt, der skal i hhv. lste og 3die linje, lste afsnit, stå:

  ..hvis SKAT vil sende .. og

  se, hvornår du læser deres mail – .. .

 42. Af Arne Rud

  -

  Ungdomssskolen i Esbjerg uden værksteder ligger ved Skolegade tæt ved bus-, rutebil- og jernbanestation og Ungdomsskolen i Odense uden skoleskibe endte med Den blå Betænkning.

  Trolde uddanner unger med narrestreger uden latin, men lærere underviser elever med tegning og latin, 60 procent af engelske ord har rod i det latinske; folk fra Angel hjemførte Jyske lov og borgerrettigheder fra London Wall, se Dannevirke, bygget af jyske murere og skibstømrere.

 43. Af hr j christensen

  -

  Hvis man lukkede det politiske socialdemokratiske reklame bureau DDR DR, så ville den mediefikserede røde front langsomt uddø, hvis den altså ikke allerede er næsten uddød.

  Man kan jo ikke se forskel på reklame og rød politik. Det er dårlig reklame det hele.

  Catwork Helle i rød småborgelig spaseredragt og borgelige frisure, siger det hele. Dårlig reklamestunt.

 44. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af hr j christensen, 9. november 2013 kl. 19:57

  Ja,den aktieejet borgerlig meningsdannelse er at foretrække for ejerne..Men med blod af folket skal DR nedlægges…

 45. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  DR er Sankt Hans for skærmtrolde, flyt DR til Snoghøj, der ligger tæt ved Jelling, der ligger midt i landet, som oplysningsforbund for hobbyforeninger og folkeuniversitet for erhvervslivet landet om, så kan man atter høre Bror Kalles Kapel i Tønder, Skjern og Hjørring.

  Der er ingen røvere i Rold Skov, opret et Institut for parkbetjente i Aars i Himmerland.

Kommentarer er lukket.