Reaktionært

Af Anne Sophia Hermansen 74

Mange kvinder betragter børn som en del af deres private ejendomsret. En opfattelse, statsminister Helle Thorning-Schmidt bakker dem op i. I forbindelse med det ”ægte løftebrud”, opgivelsen af mandebarsel, sagde hun til BT:

”Jeg vil ikke give nogen kommentar til regeringens interne drøftelse. Det synes jeg ikke er nogen god idé. Men jeg vil gerne understrege, at regeringen har truffet en beslutning i denne her sag, at vi ikke vil øremærke barsel til mænd. Det har vi gjort ud fra den klare begrundelse, at hvis vi skal øremærke barsel til mænd, så betyder det reelt, at mænd skal sige til kvinderne, at de kan få mindre tid sammen med deres børn.”

Problemet med mandebarsel er altså, at kvinderne får mindre tid med deres børn. De to sidste ord er de vigtigste: Deres børn – det er ikke fars og mors fælles børn. Det er kvindernes. Problemet med mandebarsel er iflg. statsministeren, at mænd får mere tid med deres børn. Nogen vil selvfølgelig mene, at det var hele pointen, men ikke Thorning. Barsel er et anliggende for mor.

Hvis nogen havde forestillet sig, at vi med en kvindelig statsminister også ville få en progressiv og ligestillingsorienteret statsminister, har de taget fejl. Det må være et smerteligt tab for de kvindegrupper, der har advokeret for en kvindelig statsminister, bare for at få en kvindelig statsminister. Nu opdager de, at en kvindelig statsminister trækker alle tænderne ud af ligestillingsdagsordenen. Det er Helle Thorning-Schmidt, der – på trods af et løfte om en regering af halvt kvinder og halvt mænd – ikke kan præstere en ligelig regering. Det er hende, der aflyser kriminalisering af sexkøbere, fordi betalingssex – det skal mænd vel have ret til? Og det er Thorning, der dropper et ligestillingsprojekt, der vil give mænd ret til deres børn i en verden, hvor mange kvinder opfatter børnene som deres domæne. OG det gør Helle Thorning-Schmidt, fordi hun mener, at børnene er kvindernes domæne.

Nej, det kan umuligt have været en god oplevelse for kvindesagskvinderne at få deres kvindelige statsminister. Selv jeg, der bestemt ikke betragter mig selv som feminist på den antikverede 70’er-facon, er dybt rystet over, hvor reaktionær en statsminister Socialdemokraterne har leveret.

Dette nederlag for moderniseringen af Danmark er ikke kun et nederlag for kvinder: Det er et nederlag for den generation af mænd, der uden forbilleder kæmper for at fylde en ligelig rolle i familien. Det er et nederlag for de børn, der fortsat vil have en distanceret, fraværende eller marginaliseret faderskikkelse. Og det er et illusionstab af kolossale proportioner for alle dem, der troede, at politik nytter noget, OG at der var et mål med en kvindelig statsminister. For på bundlinjen står der, at selv ikke Lars Løkke Rasmussen og højrefløjen havde kunnet omfavne bagstræberiet så inderligt. Det er som om Helle Thorning tror, at hæle og håndtaske og plukkede bryn er et alibi for konservativ politik, som om man ikke kan se, hvad hun i virkeligheden er: For borgerlig. Selv for mig.

74 kommentarer RSS

 1. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  p.s. du glemte at nævne AT : alle de saakaldt veludd. kvinder – de elsker aabenbart at være i det off. ( selvom der lige her er en rædselsfuld atmosfære ) –For her føler de sig “trygge” –Det kan sammenlignes med et “ulvekoppel” –Hvis du er tilstrækkelig “underdanig” overfor “chefen” –Saa kan du blive der i umindelige tider ! –De ville jo ikke “drømme om” -at starte for dem-selv ! –Fordi her bliver der ikke “automatisk” sat et evigt forhøjet beløb ind paa kontoen ! –Kvinder, hvis I vil have børn ! –Saa pas dem selv ! –Og vælg karrièren fra ! –fordi hvis I venter til børnene er blevet store ! –Saa er det IKKE for sent ! –Iøvrigt er det meget billigere for samfundet ! –Og man sparer den hær af “pædagoger” –Der alligevel ikke er kloge nok til, erstatte en kærlig mor el. far! –De pædagogerne villke nok heller ikke være placeret i bunden lønmæssigt, hvis de forbedrede børnenes livskvalitet ! –2 pædagoger til en masse børn ! -Giver smaa “sanseløse pingviner” –der senere bliver til utilpassede unge ! – Og i værste fald til Curling-generationen.-

 2. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  p.s. –Det er jo efterhaanden ikke til, “holde ud” –At se paa alle de “mandhaftige” kvinder –Hedegaard – Vestager –og S. iaftes dr.2 / 2 unge den ene med “halvtags pandehaar og kraftigt overbid -og Johanne (der stadig ligner en 14 aarig ” –Imod Pia Kjærsgaard og venstres repr.—Det er en fiasko m. kvinderne – der ligner mænd ! –Men alligevel er en daarlig efterligning” —De er ikke til, at holde ud at se paa ! – for ikke at nævne Conny Hedetur ! –Saa hellere tilbage til de smaagrimme mænd igen !

 3. Af Lrs Petersen

  -

  @ Birgit Hviid Lajer.

  Efter at have læst dit indlæg, kan jeg desværre kun
  gentage, at hverken 1.33 mia. Kinesere, 313 mio.
  Amerikanere, og alle de mange andre, ingen problemer
  har med 2 – 3 måneders (selvbetalt) barselsperiode.

  Fra tidernes morgen frem til i dag, er her foretaget
  godt 107 mia. fødsler = barsler på jorden, og hvilke
  barselstider, har været væsentlig under tre måneder.

  Enhver kan derfor sige sig selv, at en lille flække,
  bestående af nogle Nord/Central Europæiske nationer,
  naturligvis ikke kan lade sine borgere trække ud af
  arbejdsmarkedet a i snit – 680 dage pr. familie, Vs.
  konkurrerende nationers selvbetalte 166 barselsdage.

  Problemet er altså dobbelt op, da vi både taler syg
  tidslængde, samt et fælles kanabaliserende setup.

  Tillæg det faktum, at Danmark er tilstoppet med off.
  arbejdspladser en mass, og hvilke for mere end 50 %
  vedkommende, er kompl. overflødige, kontra det er
  her man finder de dyreste/sygeste barsler på jorden.

 4. Af Lars Petersen

  -

  @ Lonny Fischer Olsen.

  YES, som sagt mange gange før, finder man ingen på
  denne klode, som er så belastende som de Danske
  off. ansatte; både generelt, men så sandelig også
  hvad disses syge skatte-barsels udbetalinger angår.

  De to værste grupper, er i øvrigt fortsat forenings
  medl. i folketinget, samt deres helt egen DR inst..

  Og så er vi tilbage ved det selektive system, hvor
  hverken du, jeg, de, eller dem, skal diskutere med
  hinanden, om vores egne midler, men blot vælge til
  og fra, og hvor tilvælgerne, helt automatisk kommer
  til at finansiere egne barsler som passere OECD std

  Fravælgerne, tegner sig blot en barsels-opsparing,
  og de off. ansatte, kan nu helt frit forhandle sig
  frem til 6 års barselsperiode, med 1 mio. udbetalt
  pr. måned, da (ringen de tilhøre), kommer til at
  finansierer lortet, uden at belaste andre borgere.

  Sådan gælder det generelt.. jo mere man forhandler
  sig frem til, desto mere udsætter man sig selv
  for at blive fravalgt via det selektive system, og
  du opnår et perfekt markedsfungerende selvregulativ.

  Længere er den ik´.. Men her tier også du Lonny 🙁

 5. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  @ Lars Petersen ! – Ork nej! –Men det er jo næsten som “at slaa i en dyne” –Og vi kommer ikke videre før folk begynder at tænke : Hvordan gavner jeg mest samfundet ? –Er det at “avle løs” –Og lade de andre betale ! -Eller staar jeg inde for mine egne (graadig-heds fejl ! ” For graadighed er en fejl ! -En stor een ! Jeg mener AT – Vi skal se i øjnene AT de folk ” der er saa gode til, at regne den ud for dem-selv! –læs politikerne (som vi tror vi selv har valgt – men er bar løgn ) Skal sættes paa plads – Ved at vi alle stemmer DF ! –Fordi dem kan vi “tvinge” – til, reagere : Saaledes, at millionerne skal bruges paa “ægte-danskerne” –Det er kun fordi det parti er det “mindst ringe” –I virkeligheden gik det meget godt i Belgien ! Som i flere aar ikke havde nogen regering – Og det gik da meget godt ikke sandt –De havde kun “embedsmænd” Ikke sandt ?

 6. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  p.s –Det ser jo ud til, at folk arter sig ! -Ikke sandt ! Alle de selvst. erhvervsdrivende ( faar jo ogsaa børn) –men, men, men ! De finder ud af AT drive firmaet alligevel ! Enten ved, at tage “den lille med ! el., at faa svigeren/el. barnepige (som de selv betaler (naturligvis) Og de udsætter ikke ønskebabyen for “komm. pasning i en kennel! –Resultatet af pædagogernes (behandling) ligger lige for ! –Men, hvis kvinderne har “hjernen ” siddende i rumpen – hvilket er indlysende i de saakaldte ” det gaar nok typer” ! Samfundet overtager jo alligevel “ansvaret” –Saadan var det jo ikke for ca. 50 aar siden – ej-heller var de “hun duede ikke” fra eventyret ikke noget at stræbe efter – vel ? -Men det “idiotiske” fænomen ! AT alle skal have ret til alt – en “dødssejler” –Maa vi be om en smule “værdighed” -Især i det off. tak ! –

 7. Af Lonny F

  -

  @Lars Petersen ! –Nu prøver vi lige “det her” ! Med at vi allesammen stemmer paa DF. ! (selv de radikale flytter) –De har fundet ud af at Vestager & Co., er en “dødssejler” –Nu ved alle og enhver vel efterhaanden AT – Erhvervslivet ikke har tid (ligesom Vestager ) til, at drive den af i det offentlige regi ! –De, erhvervsfolkene “har en snedig plan” –At – faa en “Erhvervsregering” –Og lige der har de radikale “ingen gang paa jorden” –DF-Ordner ægte-danskernes “livskvalitet” –Og erhvervs-livet stiller KRAV til de off., som som skal reduceres – ogsaa i den grad – og starter med de, der har siddet og “lunet” sig i flere aartier – De skal ud ! Og prøve, hvordan det er AT være arbejdsløs og “jaget vildt “

 8. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  @ Lars Petersen ! –Ork nej – jeg tier skam ikke ! –Men det er jo nærmest som “at slaa i en dyne” -Vi kommer ikke videre ! –Før folk begynder at tænke paa : Hvordan kan/vi komme til at gavne verden/samfundet ! -istedetfor AT “som de fleste aabenbart tænker” – Hvordan gavner jeg mest “mig selv” ! —

 9. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  E-45 ! –Kører man paa E-45 i Jylland ser man pludselig en “hel mark med hvide kors” –Normandiet ! tænker man – og er ved at vende om !-Men Nix-.nej –Det er saamænd en stor flok “missionske” –der vil have forbudt “fri abort i DK ! –Da de fleste af de demonstrerende er “mænd – unge” –Ja, saa er min næste tanke : Tvangs-kastrer dem dog ! –Fordi – de har aabenbart endnu ikke opdaget AT: det er mændene – der har Hjernen i den “forkerte ende” -Og saa er der de “evigt hellige” -og fordømmende ! –Da det hurtigt gik op for mig, at jeg befandt mig i lille smørland -Hvor fri abort er tilladt – ja, saa er de “indre missionske” ikke “et haar bedre end muslimerne”

 10. Af Lars Petersen

  -

  Lonny Fischer Olsen.

  KORREKT, DU TIER IKKE, DU FORTÅR SLET INTET

  Det handler om, at individet ikke skal tvinges ind i
  disse altødelæggende forenings dominerende modeller,
  da enhver kan se, at disse amatør politiske forening
  -ers tid, reelt set sluttede for nu over 15 år siden

  At tragte forlig imellem diverse forenings stimuli a
  egne opkøbte valg, og genvalgs-grupper i samfundet,
  ned i et kun 3,5 årligt stemme-kryds, betyder at man
  får flyttet 179 individers “selviske” mål og ideer,
  til nu at dominere samtlige individers mål og behov
  hvorpå priserne eksplodere, og jobbene forvitre..

  At du (ind imellem det hele), pludselig taler om DF,
  skønt denne pris-smadrende amatør familie forening,
  om nogen, har fordyret den indianske indvandre kost
  -pris, for ikke at glemme en fortsat høj indvandring
  op igennem nullerne mv. fortæller du intet forstår..

  Faml. medl. i Dansk Folkeparti, som enhver anden af
  disse åbenlyst: Anti-Stats-Forretnings ødelæggende
  forenings medl. i folketinget, vinder således valg &
  genvalg på, at man sidder på skatte-magten, hvormed
  befolk. gøres kunstig afhængig af netop foreningen..

  Over for det, har vi en datalogi, hvor bogerne uden
  problemer, kan til & fravælge (uden om foreningerne)
  , og med det resultat, at de enkeltes til & fravalg,
  nu former Statsdriften, og øvrige priser, og med det
  inlysende resultat, at job-fastholdelsen kan redes.

  psst. om få år, taler vi ikke om jobskabelse, men om
  job-fastholdelse, som første ambition.. now you know

  KÆRE VIRKSOMHDER, SE NU OG KOM VÆK.

 11. Af Lars Petersen

  -

  Word fejl:
  indianske = Indenlandske (lidt af en forskel)

 12. Af Balther Jensen

  -

  Jeg kan altsaa ikke forstaa hvorfor Danskerne ikke bare holder op med at betale skatter til staten, og ikke bare begynder at trykke de penge de har brug for, og saa lade alle de statsansatte trykke deres egne penge ?

  Men de fleste Danskerer er hvist for dumme til at regne den ud ?

  Som det er i ojeblikket, saa bliver hele befolkningen jo snyt og bedraget af Regeringen og alle de stats og kommune ansatte embedsmand.

 13. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  @ –Lars Petersen ! –Naa, saa jeg forstaar ikke noget ! –Naar jeg skriver ” stem paa DF ” –Saa er det fordi de er de eneste, der har bestemt sig til AT: ægte-danskerne skal i første række ! (Erhvervslivet klarer sig udmærket ) –Men hvis de fortsat skal forsørge (familie-politikerne ! som vi alle er klar over, hvem er !) –Saa skal folk fra erhvervs-livet udgøre hovedparten af de 179 el. bedre halvdelen ! –Hvordan kan jeg vide, at du ikke er en el. anden idiot –der i evigheder har levet af s.u., Og nu sidder “forsmaaet i kælderværelset” og skriver blogs– ??

 14. Af Lars Petersen

  -

  @ Lonny Fischer Olsen.

  GENTAGER – DU FORSTÅR ABSOLUT INTET

  1 Haha, For det første, findes her mig bekendt INGEN
  anden partiforening i Vesten, som har så fantastisk
  mange, og helt nære familie medl. samlet i et parti.

  2. Pågældende partiforening, har ikke bare så meget
  som omridset af en plan, ell. styringsmodel omkring
  konkurrencens, og dermed nationens samlede forsvar,
  andet end nævnte familiemedlemmer, & aller nærmeste,
  blot misbruger skatte-magten til at opnå genvalg på.

  3. Fra 02 til 07, kom disse DF forenings medlemmer,
  ud med armene over hovedet efter hver en finanslovs
  -forhandling, idet man atter igen havde fået pumpet
  alt fra førtidspensionschecken op, og langt mer til,
  skønt de IKKE-vestlige indvandrere, samt Jogoerne,
  som kom til i 90érne, (rent procentuelt), udgjorde,
  den altoverskyggende andel af velfærds-modtagerne..

  4. Nu er familie foreningen så i gang atter igen, da
  man som bekendt vil de 0,8% mere i velfærdsforøgelse
  , hvorpå de mange skatte-afhængige vælgere, stormer
  over til pågældende forening, for fortsat at sikre
  sig en fortsat adgang til andres midler.

  5. Du siger erhvervslivet klare sig godt.. Javel ja,
  “DEM SOM ER TILBAGE”.. de andre er døde eller
  rejst langt væk fra foreningstyranniet.. VÅGN OP.

  PS. Efter næste valg, er DF familiesammenføringen,
  forøget med Søren Espersens korte korpulente kone.

  KUNNEN: “PC GRAFIK”.. jaaaaaaarmen jaarmen, i guder.

 15. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  att.Lars Petersen ! –Du er “som de siger paa jysk ” IKKE for klog” —

 16. Af Lars Petersen

  -

  @ Lonny Fischer Olsen.

  Glimrende, kunne du så ikke være så elskværdig og
  oplyse hvilke “ikke-for-klog-fejl” ovennævnte pkt.
  i relation til DF familiesammenføringen, jeg begår ?.

  1. Vestens største antal faml. medl. i samme parti.
  2. Velkendt at DF ikke har en udarbejdet strategi.
  3. Voldsom forøgelse af indenlandske indvandrepris.
  4. Voldsom forøgelse/fastholdelse af skattetrykket.
  5. Udvandring af arbejdspladser pga. prisen Danmark.

  I din research, kan du overveje at spørge enhver DK
  Journalist, Morten Uhrskov, som i protest har meldt
  sig ud af DF, ligesom det Norske fremskridtsparti,
  pure nægter at ville sammenlignes med Dansk DF.

  Når du har spurgt dig frem, kom da ind og fortæl mig
  hvilke fejl jeg begår omkring nævnte pkt. 1 – 5 tak.

 17. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  @ – Lars Petersen —Vi skal ikke stemme paa DF – fordi vi kan lide dem ! –Men naar de faar regeringsmagten ! vil det være muligt at “tvinge” DF. til, at “please” Ægte-danskerne ! Alt det andet er der jo embedsmændene (i lange baner) der kan finde ud af jvf. dine spørgsmaal ! –Danskerne (og især de gamle) er kommet i 3. række i rigtig mange aar ! -Aabenbart de forsk. regeringer har syntes AT de gavnede dem-selv bedst ved, at please indvandrene mest muligt ! –Det var en “døds-sejler” –Især da man kan finde adskillige musl. indvandrere, der har været i DK.! -Og IKKE kan 1 ord dansk ! -Det skal DF. bl., staa til “regnskab for” –Og saa fra nu af ! – Er det Ægtedanskerne, der skal i første række med hensyn til “goderne” –Og indvandrene (hvis de da ikke faar kolde fødder – og bliver i Mellemøsten ! -Naar de alligevel tager paa deres maanedlange ferier m. danske velfærds-ydelser i kufferten – incl., at deres konti bliver fyldt op i DK.,- inc. de arab. unge mænd, der tager til Syrien – og leger “røvere & soldater” –bistands-hjælpen tikker til stadighed ind paa kontoen-i(i flertal ) –DF. vil forbyde dem at vende tilb. til DK.- og fratage dem DK. statsborgerskab ( hvilket de aldrig skulle have haft) .- bare ved, at “være født i DK.” – Deres forældre er rigtig gode til ! AT regne den ud –ikke sandt ?

 18. Af Lars Petersen

  -

  @ Lonny Fischer Olsen.

  Mht. at tvinge DF, til at “please” de ægte Danskere,
  overser du den omstændighed, at det vil indbefatte,
  en uønsket: 5-1 pleasening af de mellemøstlige folk,
  for ikke at glemme de nu Øst Europæiske af slagsen.

  Ergo bliver “pleaseningen” af de ægte “DF Danskere”;
  som i øvrigt kun udgør 14 – 17% af vælgerskaren, til
  en generel konkurrence-belastende pine, som tilmed
  (rent procentuelt), fordyrer Muhammed og Jarek: 5-1.

  (næsten) samme aspekter går igen, når vi kommer til
  den ultra store generation 68 gruppe (..) som kommer
  til at koste jobs, brain drain, & skattefastholdelse

  Jeg er derfor ked af at skulle gentage mig selv, når
  jeg atter må sige.. at den eneste metode hvorpå man
  opnår bedste befolk. stimuli, konkurrencekraft, samt
  købekraft; går igennem de individuelle selektioner.

  Hvad angår DF´s hån imod eget eksistensgrundlag,
  kan du her blive klogere om; igennem Danmarks
  ubetinget største kapacitet på udlændingeområdet.

  VIDEO: 30 ÅRS UDELÆNINGEPOLITIK – M. UHRSKOV.
  youtube.com/watch?v=8Q9YfQvgrHA

  M. UHRSKOV FORLADER DANSK FOLKEPARTI:
  Søgestreng: Morten Uhrskov DF´s vælgerbedrag

 19. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  @- Lars Petersen ! – Du er frygtelig “trættekær” –(gl. dansk ord – for en, der absolut VIL have ret !) –Ellers er der ikke mere, at sige om den ting ! End fra nu af –Saa gælder det om, at “hytte” ægte-danskernes skind !-Ellers befinder vi os pludselig i den forkerte ende af “velfærds-skalaen” –Kan det maaske glæde dig, at høre AT det stadigvæk er “de gamle – 60ere og 68er – der tjener pengene som de unge bruger via S.U. og gratis alt muligt for de “stakkels evigt tilbagevende til temaet “de har haft en daarlig barndom ! ” –Og er “saarbare – og skal beskyttes ! –Sandheden er den, at den gruppe er særdeles udspekullerede – og kyniske ” –I gamle dage var der ogsaa folk, der havde en daarlig barndom ! –Det blev dengang til “De eventyrere – og specielt kampgejstrede –Derfor kan fortidens “stakler” tælles som de mest succes-rige – (kan nævnes : Spies_- som en af de mange –der ikke var “skvattede stakler”—

 20. Af Lars Petersen

  -

  @ Lonny Fischer Olsen.

  Hvad angår generation 68, har du ret i, at mange af
  disse, har udgjort de egentlige træk-dyr”, men hvis
  midler, er multi-misbrugt i velfærdssamfundets navn.

  Dog skal 68érne (groft sagt), deles op i to grupper,
  nemlig de klassisk værdiskabende, Vs. de værdiløse,
  læreanstalts-institutionerede & unødige skattenydere

  HVAD FAMILIE-FORENINGEN DF ANGÅR:
  Kan du ikke tale dig ud af solide fakta, mht. at DF
  fra 2002 – 2007, var fuldt vidende om, at for hver
  velfærds-krone DF fx. øgede førtidspensionerne med,
  åd Hassan & Co., (procentuelt), 5X til 7X mere i sig

  Det var også 2001 – 2007 perioden, at de Danske før
  -tidspensionister, faldt voldsomt, imens de mellem
  østlige af slagsen, øgedes tilsvarende, sådan at
  samlede antal førtidspensionister, var/er status Q.

  Uanset hvordan man vender og drejer det, har denne
  hjemmehjælper-filosofiske DF familie-forening, (uden
  en eneste styrings strategi for nationen), øget den
  indenlandske indvandre kostpris voldsomt, og deraf
  øget mælk-og-honninge magnet DK tiltrækningskraften.

  Jamen så duer det ikke; bagefter at gå ud og (lege)
  forarget, med dertil indrettede lovforslag, som man
  på forhånd ved, ikke har gang på Dansk, ell. EU jord

 21. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  @ – DF.- Til gengæld for alle de nye, der stemmer paa jer ! –Skal i bl.a. garantere AT : Al u/lands -(hjælp) til Muslimske lande ! –Stoppes øjeblikkelig ( milliarderne er “smidt ud af vinduet”)–Istedet for skal 60 er generationen forkæles udover alle grænser ! –Der vil ogsaa være rigeligt med penge ! – Til at forkæle : De syge – ulykkelige -de fattige -og til “nye toiletter i skolerne” –Og saa vil der endda være millioner til overs til “diverse” -mere – mere -mere Dyrevelfærd! –Saa de som spiser “kød” ikke skal “skamme ” sig ! –Ikke sandt DF.-

 22. Af søren sørensen

  -

  Du publiceret et indlæg i debatten igår som er pist forsvundet og dets fire kommentarer….Her var min kommentar. Og hvor er indlægget? Hvorfor er det fjernet? Ingen info om noget her…

  JObcentrenes manglende indsats? Hvem skal lede dem de private der kun tæller profit for sig selv og ikke ser mennesket eller helheden..En køn omgang anti-nationalisme vi er vidne til her…

  Kunne men ikke ha spurgt asger ind til hans pyramide virksomheder der har udtaget hvor store værdier til ham og hans kompagner uden at fungere og betalt af “andre folks lommer”.

  275 milliarder kom det frem her til morgen i politiken via taxjustice at borgerlige har skjult i udlandet. Disse penge vil give rig mulighed til en total renovering af Danmark inklusive ordentlige muligheder for barbara, uddannelses garanti for alle uanset alder, offentligt transport der fungere(se også liste Ø´s fremragende tilbud for de 27 milliarder som borgerlige billister ønsker således at de kan få en “rutchetour” ala tivoli på vej til arbejde!). Selvfølgelig ingen debat om dette i B. Hvad virkelig betyder noget må ikke fremføres i en kapitalist avis hvor de store forbrydere holder til i samfundet..

  MHT til at langtidsledige ikke kan starte virksomheder pga af indtægtstab osv..Helt korrekt det er latterligt at bo i et samfund der ikke kan se helheden i mennesket og hvordan det fungerer. Det er et levn fra VKO tiden og skal stopes. Nyrup gjorde det fint med de 5o.ooo kr. i start up til virksomhed de gav til ledige i 90érne..At den ikke var en overdåret succes betyder ikke at den ikke ville være det idag under rette forhold. Men skal tro på mennesker som barbara og gi de nødvendige muligheder. Giv disse 275 milliarder borgerlige afstumpet forbrydere der giver de manglende muligheder og er imod -90% de straffe de fortjener. Den totale fratagelse af deres værdier! fængselsstraffe i FHT deres samfundsomkostninger..2 millioner 24 års fængsel? Og lær DR at lave ordentligt tv der informere seerne om helheden i Danmark og den rigtige sandhed der…Ingen stor opgave, den er som sherlock sagde elementær matematik…

  Reglerne skal simpliceres for dem uden revisor hjælp og under start up af småt. De store skal ha flere, ansæt rolig 2ooo nye i skat dertil de penge er godt givet ud..Holger K startet jo så fint, og nu siger han igen at “klapjagten går ind”…Startet med at hyre hvad 4oo nye fyret dem derefter og nu? Ja,den nye annonceret klapjagt idag skal vel foregå via “pæne interne ord”, “gensidig tillid”, og “frit lejde” mod de borgerlige forbrydere og deres skjulte 275 milliarder kroner i 2013…Sikkert yderst effektivt…

  Skrevet af søren sørensen, 25. september 2013 kl. 10:13

 23. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  “S. Sørensen ! –Din udtalelse “AT det er latterligt at bo i dette samfund” –Saa, siger vi bare (ægte danskere) –Saa smut du bare ! -Det kan kun gaa for langsomt ! –Og tag hele din muslimske fam. -UD Af Klappen –rejs – og bliv væk !

 24. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  Til orientering ! –Saa er der nu 40 muslimske ghettoer i Danmark !–Hvad har ægte-danskerne tænkt sig at gøre ved det ??

Kommentarer er lukket.