Hvem er den første, der tager sit gode tøj og går?

Af Anne Sophia Hermansen 75

Regeringen har droppet sine planer om barselsrettigheder til begge køn, dvs. øremærket barsel. Danmark er således det eneste land i Norden, der ikke har øremærket farbarsel, og danske mænd er samtidig dem, der tager suverænt mindst barsel. Blot syv procent af den samlede barselsorlov tages af danske mænd, mens svenske mænd er oppe på en fjerdedel og islandske står for en trediedel.

Vi ved stadig ikke, hvorfor regeringen har opgivet sine planer. Ligestillingsordførere for S og R beklager beslutningen – det er “rigtig brandærgerligt” siger Rasmus Horn Langhoff (S), mens Marlene Borst Hansen siger noget om, at hun personligt går ind for en øremærkning, men respekterer at være en del af en regering, der mener noget andet. Hvor heltmodigt. Regeringen Helle Thorning-Schmidt foretager sig gang på gang 100% uargumenterede og bizarre holdningsskift, men alligevel makker partisoldaterne ret og følger zombieagtigt med.

Nøjagtigt det samme så vi med betalingsringen, forbuddet mod købesex, udstationeringsafgiften, bestyrelseskvoterne og arveafgiften. Forslag, der har det til fælles, at de blev lanceret med faste miner, mødte lidt modstand og så blev opgivet. Og selvfølgelig er det en ærlig sag at blive klogere, og flere af forslagene havde da heller ikke gang på jord, fordi de var for dårligt tænkt. Men selv om forslagene er fjernet, er problemerne der jo stadig. Det er stadig problematisk at købe et andet menneskes krop, og der er stadig trængsel på motorvejene om København, den offentlige trafik er stadig for dyr, og der er stadig et løngab på 18% mellem kvinder og mænd, fordi kvinder stadig tager den altovervejende del af barslen. Regeringens strategi kan lige nu opsummeres i et ønske om, at prostitutionsdebatten og gadeluderne fordamper, at løngabet automatisk mindskes, og at trafikkøerne på indfaldsvejene opløses af sig selv.

Helle Thorning-Schmidt gik oprindeligt til valg på, at hun kunne slå Anders Fogh Rasmussen, men hvad kunne hun ellers? Var der andet, hun ville? End at have magten?

Det spørgsmål må ikke mindst ligestillingsordførerne stille sig selv. Særligt Rasmus Horn Langhoff, der igen og igen bliver kørt over på ligestillingsspørgsmål. For 9 måneder siden var det sexkøb, nu er det øremærket barsel. Havde han haft lidt røv i bukserne, havde han taget sit gode tøj og var gået, for hvordan kan han forsvare overfor sig selv, at han er ligestillingsordfører for et parti, der ikke vil noget med ligestilling alligevel? Selvfølgelig kan man som Marlene Borst Hansen kalde det regeringens politik, men det er jo ikke politik det her. Det er mangel på fantasi. Det er mangel på fantasi, at man ikke er i stand til at udtænke alternativer eller udvikle politikker, der kan løse samfundets problemer og drive det videre. I stedet dropper man bare det ene forslag efter det andet – uden begrundelse. De vælgere, der for to år stemte for forandring, ligestilling og bedre forhold for samfundets svageste må da føle sig til grin.

Det samme må de politikere, der er tilknyttet regeringspartierne. Regeringsgrundlaget er gjort af samme stof som papirfly – men har det meste, signeret af Helle Thorning-Schmidt, egentlig ikke været det? Tænk også på velfærdsrettighederne og de 12 minutter, hvis nogen husker det vås. Problemet er dog så langt fra, at regeringen tegnes af statsminister Helle Thorning-Schmidt, men at der åbenbart er så mange tøsedrenge i partierne, at ingen kan finde ud af at få afsat en uduelig leder. Eller gå selv.

I stedet demonstrerer regeringen igen og igen, at den er mere interesseret i at have magten end i at bruge den. Når det kommer til ligestilling, vil den hellere tage nemme point på, at homoseksuelle skal kunne adoptere og gifte sig end kæmpe for et af de mere kontroversielle og progressive tiltag, nemlig barselsrettigheder til mænd.

Eisenhower har sagt det klart:

“If a poltical party does not have its foundation in the determination to advance a cause that is right and that is moral, then it is not a political party; it is merely a conspiracy to seize power.”

Mere præcist kan regeringen Helle Thorning-Schmidt faktisk ikke beskrives.

75 kommentarer RSS

 1. Af Arne Rud

  -

  Foreningshøjskolen på Nyborg Strand er en model for flygtningelejre jordenom, en hobby- og turistbutik er et væksthus for talenter og en kirkegård er en skolebotanisk have, uden rødder ingen krone.

 2. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Claus T

  “Kvinder udgør ca. halvdelen af arbejdsstyrken (og talentmassen). Hvis vi på forhånd afskærer denne halvdel fra at deltage fuldt ud, vinker vi delvis farvel til en masse dygtige mennesker.”

  Vi vinker aldeles ikke farvel til en masse dygtige mennesker.
  Fra naturens side er vi udstyret med forskellige egenskaber. Kvinder er i deres gener indrettet på yngelpleje, så når de får børn så har de førsteprioritet, sådan fungerer mænd ikke.
  Som samfund er det vigtigt at begavede kvinder tager sig af sine børn.
  Vores problem idag er at de begavede kvinder får for få børn og så må vi ikke glemme at intelligens er arveligt.
  De børnerige familier er i dag blandt de lavere sociale klasser, hvor det for mange er blevet en levevej.

 3. Af Ole Skovgaard

  -

  @Arne Ruud, Esbjerg Rekvirer arbejdskraften i Sandholm lejren til en flad 50 er, skolebotoanisk have og radikalt landsmøde på hotel Nyborg Strand, hvor Morten Østergaard udtaler de bevingede ord, “Vrøvl flyver højere end Rundetårn”, mens Fregatten fra Dansk Villa Telts udlejning passerer sønden om på bagbord halse mens (G)Våsetårnet passerer sønden om i ren bidevind.

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg vil holde mig til den øremærkede barsel til mænd/fædre.

  Det er fuldstændig i orden IKKE at gå med til en øremærkning af barsel til mænd, hvor det vil koste barnet det privilegium i vore dage, der burde være naturligt, at får kortere tid med sin mor, hvis en far ikke tager over.

  Det er nemlig det rene VANVID.

  Faderen skal naturligvis have forældreorlov, når barnet er lidt ældre og er mere naturligt ‘færdig’ med moderens omsorg, dvs de første 2-3 leveår – så kommer faderen naturligt ind i billedet, idet han er vigtig for børnene i deres videre udvikling, specielt også kønnets udvikling – både for den lille dreng og pige.

  Følger vi barnets naturlige udvikling, som aldrig vil ændre sig, så giver den eftertragtede ligestilling sige selv, først er mor primær, så bliver far ditto, hvor de så på skift er hinandens forlængede arm i arbejdet og omsorgen for barnet

  Vi kan ikke jonglere med et barn – fordi det ser ikke ud til, at vi kan bytte om på rollerne, forstået på den måde, at det er ligegyldigt om far er først og mor siden – el på skift fuldtids for barnet.

  Det vil forvirre barnet og kan gå ud over en kønsopfattelse hos dette siden.

  Så – hvis vi virkelig ikke blot vil være de blinde efterabere, så kunne de andre lande, der er på tale omkring ligestilling, gå efter her, FORDI det tilgodeser både barnet og far og mor.

  Det skal politikerne så indse og muligvis bevilge mere orlov – el lade fx mænd (el begge forældre i en periode) have nedsat arbejdstid, da børnene er nået en alder, hvor de også gerne vil have kammerater i børnehaven – men også så fleksibelt, hvis en far hellere vil have en fuld barsel og selv invitere til sammenkomster for sit barn og selv deltage i ditto, hos andre igen, så skal det også være muligt.

  Flere modeller og en RET for mænd/fædre på lige fod med kvinder ret og nødvendig overfor barnet i den første tid, sædvanligvis de første leve år.

  Firkantet sagt – 2 år til mor – 2 år til far, sådan cirka, og i den (rette) rækkefølge.

  Jeg tillod mig i går at sende en mail til både Rasmus Horn Langhoff (S) og til TV – mere nåede jeg desværre ikke; men jeg vil sende samme skrivelse til Mette Frederiksen, naturligvis. Den burde have været først – men andet var på tale for mig, så jeg ikke nåede det.

  Det er faktisk meget lige til, hvis viljen er til stede: Det er FUNDAMENTET for vort samfund, vi taler om. INTET MINDRE – og så er det små mennesker, det glemmer vi, det sidste – at det er mennesker, der senere skal udvikle sig videre i vort samfund, præge det bedst muligt.

  Vi kan gøre det bedre, som Nyrop udtrykte det.

  Hvis vi vil!

  Og – så skal det være frivilligt – men ethvert barn burde ikke førend efter i hvf sine første 1 1/2 nogensinde afleveres nogetsteds – men blive sammen med sin mor Vi skal styrke forældre og bevidstgøre dem om:

  At – de får aldrig noget VIGTIGERE JOB nogensinde i deres liv end varetagelsen af deres børn!!

  Gode og naturlige forældrevilkår er i sigte, hvis vi vil – og aht til BARNEt, og ikke alt det voksen-narcissisme i lange baner, nu også kvinder endelig har fået en noget længere barsel!!!

  Tag jer samme og forstå dette – for jeres børn og i sidste ende for samfundet, menneskeligt og økonomisk!!!

 5. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Noget røg úd ca. midtvejs i mit indlæg:

  Jeg nævner, at jeg sendte en mail til Rasmus Horn Langhoff (S) – og TV har jeg intet sendt til, men jeg skrev ellers, at det var ham og så Özlem Cekic jeg bla så på TV, hvor jeg så ikke nåede Mette Frederiksen i går – men altså både Rasmus HL og Özlem C. Mvh BHL

 6. Af Arne Rud

  -

  @Ole Skovgaard.

  Lørdagsskolen er en hobby-, værksteds- og husholdningsskole, der underviser kogekoner og skibskokke, men en troldeskole er en husholdningsskole, der uddanner husmorafløsere.

  Fiskere sejlede jøder til friheden i Malmø og Landskrona, jødiske skoler er de bedste, en tredjedel af nobelpristagere i medicin og fysik har rod i den jødiske kulturkreds.

  Der er brug for skovhøjskoler og skovgårde jordenom, Det lykkelige Samsø er velbeliggende for efterskoler med landbrug, gartneri, søfart, fiskeri og skovbrug, spørg Dalgas.

 7. Af Peter Jensen

  -

  Claus T er vel en feminiseret mand, der ikke har forstået at kommunistisk familiepolitik er en syg, ond og pervers form for familiepolitik.

  Enhver dansker der ikke betragter kommunisme (hvad enten den er forklædt som humanisme, eller alt muligt andet, eller fører sig åbenlyst frem) som en djævelsk ideologi, har med stor sandsynlighed ikke forstået hvad kommunisme er.

  Men det er altså en ideologi der “gør sig lækker” med tomme løfter, konstruerede falske problemstillinger og utopiske påstande samt hyklerisk omsorg for “arbejderklassen” og “menigmand”, samtidig med at den lægger op til tyranni og gangstervælde, plus at den baner vej for en massakre på alle nationale, demokratiske, familiemæssige, menneskelige/ naturlige værdier og traditioner.

  Kommunismen er som en ulv i fåreklæder, der tilbyder at være barnepige for den lille rødhætte, eller den er som en ræv der tilbyder at passe godt på dine høns, duer og kaniner.

 8. Af Arne Rud

  -

  En skibsklokke, andagt og morgensang holder troldtøj fra skib, sogn og skole.

 9. Af Claus T.

  -

  @ Peter Jensen
  “Claus T er vel en feminiseret mand, der ikke har forstået at kommunistisk familiepolitik er en syg, ond og pervers form for familiepolitik.”
  Du glemte da helt at beskylde mig for at være jøde og kosmopolit! Men det kommer måske i næste ombæring?

  @Bjørn Sørensen
  Du skriver, at kvinder er genetisk disponerede for yngelpleje. Ja, det er både mænd og kvinder heldigvis.. Men hvad har det med sagen at gøre?
  Du skriver også, at det for “de lavere klasser” er blevet en levevej at få mange børn.
  Noget kunne tyde på, at du ikke kender de aktuelle satser for børnebidrag?
  I øvrigt forholder det sig sådan, at familiernes børnetal stiger i takt med indkomsten, altså det stik modsatte af din påstand.

 10. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Et lille indspark:

  Kvinder er hormonelt indstillet på deres børn – om mænd er noget lignende, når de skal være el er blevet fædre ved jeg ikke, altså – OM der er undersøgelser på området omkring mænd.

  De har i hv f ikke mindre stærke følelser for deres børn. De har også ondt og kan græde, når de må aflevere deres små børn, hvor de i vuggestuen allerede skal lære at sige ‘farvel’. Det er til at græde over – og det er ikke uden grund, at forældre har skyldfølelse. Det er helt naturligt.

  Og – vi ved, at det ikke er godt, ellers top al unødig forskning, for det er dét den er, hvis vi ikke lytter el blot lytter til ideologi-inficeret forskning, der blot følger stemningen politisk fra den venstre side af skemaet – hvor det hedder ensretning! Og for nogen dermed endog kadaver-disciplin (omkring skolerne).

  Det giver ikke kreative mennesker, innnovative osv., som et samfund efterspørger for dets vitale liv og gode overlevelse.

  Børnene er samfundets fundament! Til alle tider!

  Tidligere var det de velhavende, der havde råd til mere end 1-2 børn, så kom der børnepenge til familierne, hvor de tidligere kunne fratrække et konkret beløb fra i skat pr. barn.

  Var det 5.000,- årligt i 1950’erne ?

  Og – jeg kender ikke forskellen i kr. og øre på de to former for ydelser – eller er i stand til at regne det ud.

  Men – vuggestuer fx koster også kassen med diverse bygninger, inventar, ansatte mm – så giv forældrene pengene i videre udstrækning, så vi undgår de alt for tidlige afleveringer af børnene.

  Og – det er sagt aht til vore børn, fordi selv om forældre kan være det værste, et barn kan udsættes for, så er det sædvanligvis bedre end fremmede i det hele taget. 🙂

  Det nytter blot ikke, at vi ikke lytter til børn og deres behov i en udvikling til – og helst velfungerende voksne!

  God weekend. BHL

 11. Af Rikke Nielsen

  -

  “Thomas H. Rasmussen, 5. september 2013 kl. 20:38
  Det er vist kun de feminine mænd som er ansat ved det offentlige som tager fuld barsel – især på grund af de overdreven gunstige vilkår!”

  Ovenstående udsagn viser tydeligt, hvorfor vi skal have øremærket barsel.

  Derudover synes jeg, det er vigtigt at skelne mellem det at holde barsel, og det at få penge af det offentlige til at holde barsel for.

  Skal det offentlige give økonomisk tilskud til en barselsperiode er det i min optik ganske logisk, at der samtidig følger nogle krav med til de øremærkede penge som tager hensyn til nogle makroøkonomiske/sociologiske aspekter.

  Disse betingelser fratager absolut ikke den enkelte familie i at foretage en masse valg selv, herunder at fravælge at få økonomisk tilskud fra det offentlige, hvis familien vælger at mor skal fastholde traditionen og tage alt barslen selv.

  Det er ikke en menneskerettighed at have et helt års barsel på offentlige ydelser uden at der stilles modkrav.

 12. Af Hjalte Prebensen

  -

  Hvor er det morsomt at det hovedsagelig er vrede mænd der kommenterer på indlægget – og for størstedelens vedkommende kun med nedladende “ad hominem” argumentátion.
  Og hvor er det morsomt at disse blog-kommentatorer så anvender forummet til at rose hinandens indlæg
  “GOBSAAT”
  Good Old Boys Sat Around A TAble ..

  Kan I ikke bare mødes på Bodegaen istedet ?

  1234

 13. Af Axel Eriksen

  -

  @ Hjalte Prebensen!

  Ja, utroligt morsomt!

  Nu er alle mænd endnu ikke ansat i offentlige jobs!

  Men både fertile kvinder og mænd bliver måske fravalgt i det private erhvervsliv, hvor man har brug for “stabile” medarbejdere.

  Det er ikke en samfundsopgave at regulere det – men op til den enkelte familie at klare det – Måske har du hørt om familie-/ økonomiplanlægning? Nej, naturligvis ikke!

  Og i en arbejdsløshedssituation som den nuværende er det måske ikke den bedste løsning at sende familiens (hoved)forsørger på tvungen “orlov”!

 14. Af T. Sørensen

  -

  Rigtige mænd holder I K K E barsel. Det er for tøsedrenge.

 15. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hold da nu helt ferie – Aksel Eriksen og T Sørensen.

  Erhvervslivet har brug for dygtige medarbejdere, så de må indse, at det koster en god og optimal barndom for et barn! Og den kommer ikke af sig selv – og slet ikke i DK, som det er pt.

  Mænd er også til for deres børn – el burde være det, fordi både den lille dreng og den lille pige har brug for dem i deres udvikling, blot ikke som ‘ammende fædre’ – men omkring den falliske alder 3-5 års alderen, hvor børnene er i en rivende udvikling omkring deres køn og identitet i det hele taget.

  Fædre er også vigtige under en graviditet og lige efter fødsel, hvor de gerne må have mere end 2 uger fx

  Så – det bør indrettes efter barnet, det nye menneske, som kan komme bedst i vej – og ikke som nu, hvor m/k slås i døråbningen for at komme længst muligt væk fra barnet og på arbejde, hvor jobbet som forældre er det vigtigste i verden, de nogensinde vil få.

  Det handler om viden – og erhvervslivet kan nok ønske; men de har ikke forstand på børns udvikling og er lige så narcissistiske som alle andre, der kuer barnet i dets barndom og udvikling for egne interesser, hvor interessen bør ligge FOR BARNEt – og ikke ligefrem imod det og dets naturlige og dermed optimale udvikling! BHL

  God søndag!

 16. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Problemet er, at kvinder på arbejdsmarkedet er trængt med også tid, så de kunne ønske sig en hjemmegående partner, som mænd har haft det i årtier til at passe biksen.

  Først tog vi fædrene fra barnet med industrialiseringen, siden mødrene – og der gøres ikke ustraffet, hvor vi i dag ser, at alt for mange helt små børn og unge lider, simpelthen er syge – på piller, behandlingskrævende osv.

  Det duer naturligvis ikke el har gjort det på noget tidspunkt, MEN barnets udvikling viser ‘vejen’ naturligt, fordi det handler først om mor, siden om far under udviklingen, men hvor begge forældres tilstedeværelse stadig er påkrævet.

  Men tager vi dette skift for barnet, når det løsriver sig mere fra moren og får brug for faren, så ligger denne ligestilling lige til højrebenet, fordi det giver sig selv.

  Det kan kost som alt andet – det gør institutioner også, og et samfund vil gerne have børn. De fleste af os vi dette – og hvor vi behandler barnet som en sæk kartofler efter forgodtbefindende, dvs ganske respektløst og stiller det, hvor vi nu synes, at vi har brug for sådant. Groft sagt!

  Ligedan er der en del kvinder, der ammer efter disse af samfundet opfattet obligatoriske 6 uger, så kan det være meningen, at kvinder skal ophøre med at amme! For at faren kan komme til i en snart sagt helvedes ligestillings navn!?

  Nix – BARNet bør være udgangspunktet, hvad det også er for de fleste forældre, hvor de er blevet hylet ud af rollerne og fikseret på arbejde, økonomi, luxusvarer, hus og bil med det samme.

  Stadig har vi nu i de sidste 50 år vel haft en for dårlig bolig- og familiepolitik. Der burde fx heller ikke i Dk i dag være nogen mangel på studie(ungdoms-boliger), selv om en indvandring har kostet kassen.

  Er der 40% af forældre, der bliver skilt? Stadig er der heller ikke boliger nok, hvis der ikke er råd til køb af ejerboliger!

  For VORE BØRN, så køres alt muligt p.. på banen af ideologisk brok og dårlige ideer! Nogen skal i hv f tage sig gevaldigt sammen her. 🙂

  God søndag!

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er vist i 6te afsnit jeg kom til at skrive 6 uger, fremfor 6 mdr. som den af samfundet opfattede obligatoriske amning for et barn.

  I øvrigt ved ingen, hvor længe en ammeperiode egtl er naturligt – men uanset, så er moderen den primære person for barnet i de første leveår. Amning el flaske – ligegyldigt!

  Far siden!

 18. Af Axel Eriksen

  -

  @ Birgit!

  Kunne du ikke lige læse, hvad jeg skriver, inden du farer harmdirrende i blækhuset!

  Jeg skriver blot, at lovbestemt, tvungen barselsorlov er noget, jeg ikke går ind for!

 19. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Axel Eriksen – 13:34

  Så må du sandeligen læse dine egne afsnit igen.

  Naturligvis skal der ikke være noget direkte tvungent fra en stats side i dette spørgsmål – men det er ikke det, du skrev ovenfor, og som jeg bla reagerede på.

 20. Af Axel Eriksen

  -

  Er du blondine?

 21. Af Arne Rud

  -

  En butik med smørrebrød har de bedste produkter til turister.

 22. Af Arne Rud

  -

  Sømænd synger vuggesange, når de har orlov, men kan en smørrebrødsjomfru have barselsorlov?

 23. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Axel Eriksen

  Det er muligt, at du har ment hvad du skrev i anden ombæring, dd – men det er ikke, hvad du siger i dit indlæg gd. Sorry.

 24. Af Arne Rud

  -

  Overskuddet fra pølsevogne i Smilets By går til feriekolonier hos Børnenes Kontor.

 25. Af Thomas Kristensen

  -

  Det er vel nærmest utænkeligt at en valgt politiker frivilligt forlader sin post, det være sig på tinge eller ordførerskaber. Det ville jo være det samme som at indrømme at man har taget/begået fejl og det vil være direkte i modstrid med Spindoktorens 1. Bud: Indrøm aldrig fejl!

  Uffe Elbæk var undtagelsen, det var selve hans person der var under beskydning fra alle sider. Han valgte vel at gå før han blev smidt ud.

  Politiske nederlag er “bare politik” og det får ingen til at tage sit tøj og de går heller ingen vegne “bare” på grund af det. Desværre, fristes jeg til at sige, da “de udvandrene” kunne være med til at vise at politikere faktisk har rygrad og ikke bare automatisk forsøger at spinne alt til at ligne en sejr.

Kommentarer er lukket.