Har vi fået en tabloid-sjæl?

Af Anne Sophia Hermansen 59

Mandag morgen lå der 100 kilo hestelort foran Beskæftigelsesministeriet, og torsdag modtog fødevareminister Mette Gjerskov (S) asken fra en kremeret hund med posten. Zenia Stampe (R) fik sidste år en dødstrussel som kommentar til et blogindlæg, og Søren Pind (V) blev kort efter forsøgt kørt ned. Vi skal heller ikke tænke os meget om, før vi husker noget med opgravede haver og andre intimideringer af folkevalgte. Undersøgelser viser, at det ikke kun er folketingspolitikere, der chikaneres eller trues sexuelt, med vold eller død. Det har halvdelen af vores kommunalpolitikere også prøvet. Sådan behandler vi åbenbart de mennesker, der forsøger at gøre vores samfund bedre.

Ingen af dem er gået ind i politik for at skabe en ringere verden. De har alle (haft) et engagement og en ambition om at forbedre folkeskolen, skabe bedre vilkår for de ældre, for virksomheder, få nedbragt arbejdsløsheden, kriminaliteten eller øget velstanden, ligheden, uddannelsesniveauet og sundheden i det danske samfund. Eller for at give homoseksuelle ret til at blive viet i kirken, udsatte børn udsigt til et bedre liv, værne om ytringsfriheden, historiske monumenter, endda kongehuset, og så videre og så videre.

Og måske gør de det ikke lige godt alle sammen, men de gør det efter bedste evne, og du gør det jo ikke ligefrem selv, vel, kære læser? Og takken er så tilsvininger og trusler. Det kan godt gå hen og blive et demokratisk problem for os alle, hvis fornuftige mennesker uden mental kevlar-vest og teflondragt betakker sig for en politisk karriere på baggrund af den kummerlige behandling, vi udsætter folk i offentlige embeder for.

Jeg undrer mig. Hvordan kan det egentlig være, at de bedste og dem med ambitioner om andet end Bilka og Berlingo skal svines til i det her land? Vi har tidligere set Mogens Glistrup, Rindal og Foghs udfald mod ”eliten” – et opgør, der i vid udstrækning videreføres af Liberal Alliance, som kalder alt det, de ikke kan lide, for ”elitært”. F.eks. er journalisten og socialdemokraten Signe Wennebergs forslag om bedre mad til folket ”elitært”, og det samme er alt, der kommer fra Politiken eller De Radikale. Enhver med ambitioner på nogens vegne skal tilsvines i det her land.

Der er et ubehageligt sammenfald mellem danskernes overudviklede evne til at chikanere sine bedste, sin elite, sine intellektuelle, sine kunstnere, forfattere og politikere, og så visse mediers aggressive og skånselsløse tilgang til folk i det offentlige liv. Der hersker en tabloid mentalitet, der tilsiger, at folk i det offentlige skal finde sig i de mest hæmningsløse destruktionsforsøg fra en presse, der tror, at magtkritik udøves ved personforfølgelse.

De 100 kilo hestelort, der ikke mindst blev grinet af og fejret på sociale medier, viser, hvordan vi er gået fra at have en vikingesjæl til en tabloidsjæl, og hvordan det er lykkedes boulevardpressen at eksportere sin paranoide antagonisme, sit hadske mindreværd over bare at være passiv overfor de handlende ind i danskerne.

Måske er det på tide, at vi spørger os selv om, hvem der egentlig er værd at spejle sig i: Dem, der stiller sig frem eller dem, der hader dem, der stiller sig frem? Hvor ville det være rart at se en sympatiaktion fra folket – og måske fra pressen? – til fordel for dem i det her land, der vil mere og drømme større drømme end at slikke toppen af bunden og læsse hestelort af foran et ministerium. Anonymt og kujonagtigt.

Også bragt som Indspark i Berlingske fredag den 8. marts 2013

Kommentarer, der ikke omhandler emnet, men i stedet går på min person, vil blive fjernet. Så spar bare kræfterne, bh ASH

59 kommentarer RSS

 1. Af Erik Larsen

  -

  Kære “Bjørn Sørensen” – jo, det er ekstremt skræmmende. men der måske max. 500 der læser det her og de unge – der jo er totalt indoktrinerede af deres 68-forældre – OG deres 68-forældre HAR jo forlængst ødelagt det danske samfund.
  Og unge idag mellem 18-25 er KUN vilde med protester, SU, og Johanne fra EL. mens de 25-45 KUN tænker på Cafe-latte, børn der skriger, skilsmisser m.m. (og lidt job).
  Det er utroligt og det kommer aldrig til at blive et sundt land igen.
  (og så har jeg ikke talt om indvandrere, tørklæder, Somaliere der tager hjem på terroristskole o.s.v.)

 2. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Erik Larsen

  “Pæne mennesker, der kan deres ting fagligt, som passer deres hjem, svarer enhver sit, som kort sagt anses for samfundsstøtter – og som alligevel, fordi de i uhyggelig grad er sig selv nok og ikke interesserer sig for fællesskabets anliggender, er at betragte som direkte snyltere på ethvert demokratisk samfund.”
  Ordene er fra 1959 og stod i en artikel med den sigende titel: “Opdragelse til demokrati”. Skrevet af topsocialdemokraten K.B. Andersen.
  Er det så svært at forstå hvorfor folkeskolen skulle gøres til en hjernevaskefabrik.

  I biblen står der at efter 7 gode år kommer 7 dårlige år.

  Nu har venstrefløjen brugt 50 år på at at ødelægge det danske samfund, man må sige at de har haft succes med deres forehavende, hvorfor jeg frygter at det vil tage 50 år for at genoprette et sundt samfund igen. Og det gør det ikke nemt når det økonomiske fundament er blevet ødelagt, og vores skolesystem ikke kan sørge for at alt for mange ikke får den nødvendige basalviden så folk kan klare sig i vidensamfundet som må forventes at være fremtidens mere profitable del af økonomien. Desuden har de skabt et samfund hvor størstedelen ikke kan klare sig ved deres egen indsats og således gjort afhængig af andres indsats.
  Det bliver en hård stæben i modvind og op ad bakke hvis det skal nåes.
  Så spørgsmålet er om ungdommen har den vilje og stræbsomhed for at genoprette et sundere samfund.
  For et ungt menneske i dag er det nemmere at emigrere til f.eks. Tyskland som har en meget sundere økonomi eller andre lande i den store verden.
  De smarte unge mennesker af i dag uddanner sig til de globale udfordringer, om det bliver i DK er tvivlsomt.

 3. Af Lars Petersen

  -

  ATT: Anne Sophia Hermansen. (1-3)

  GULD-NYDERNES ØDELÆGGELSER AF DANMARK.

  For det første.. hvor mange gange i den seneste tid,
  har man ikke set dig begå det ene indlæg efter det
  andet; typisk omhandlende hvordan Politikerne var/er
  for mange, (underforstået at de ikke laver en skid),
  hvordan den kommunale del af slagsen, hælder skatte
  -kroner ud på botanik & overflødige kulturhuse mv. ?

  I dit seneste kontra, hedder det sig, at disse gør,
  eller forsøger at gøre deres bedste, hvortil lortet
  krydres med hvordan kunstnere & andre chikaneres.

  At du trods ovennævnte, (uanset retninger), fortsat
  aldrig har forstået almen økonomisk “human behave”,
  målt imod verdens højeste skatter/afgifter, og der
  -med klodens største Politiske ejerskab af midlerne,
  versus elendige/umoralske/ødelæggende omfordelinger,
  er og forbliver dit, (og andres) helt store problem.

  ERGO, Når de Politiske aktører derfor bliver ved med
  at fastholde denne ødelæggende omfordelingsret via
  andre menneskers penge, (husk, vi taler world rec.),
  imens man fx. i dybeste krisetid, ØGER bistanden til
  allerede verdens dyreste DR ansatte, så disse bliver
  ved med at hamre godt 50 kg. månedslønninger i hus
  for kun få timers arb. mv, så ændres kritik til had.

  Fuldstændig samme, ikke bare svinske, men beviseligt
  ødelæggende, og hamrende umoralske frås, ses også
  udløst i udd sektoren, hvor her år efter år, stjæles
  uhyrlige summer til Lektorer, og professorater, hvis
  titler ofte er så afslørende idiotiske, at man uden
  diskussion kan tale om overpumpet bistands-frås 🙁

  Endvidere har vi den velkendte klassiker, hvor man
  Fx fortsat holder på 330 fantasi mange ansatte i
  SFI, trods vi allerede har et socialministerium, og
  i det- Rådet for socialt udsatte, med egen direktør.

  Hertil en hel hær af lede bistandsbetalte humaniora,
  hvis titler tæller samtlige regnbuens farver, og som
  gudhjælpemig dobbelt-levere social data til SFI, som
  igen lev. data til de 500 ansatte i DK Statistik 🙁

 4. Af Lars Petersen

  -

  ATT: Anne Sophia Hermansen. (2-3)

  Endelig har vi den helt store nasty fætter, nemlig
  centralstyringens misbrug af midlerne TIL SIG SELV,
  hvor bistandsudbetalingerne til nærmeste familie og
  venner på CHR.Brog, som ude i det ganske land, (tæt
  på) ingen grænser kender.. men hvad ved du om det..

  “GULD-NYDERNES MASSIVE ØDELÆGGELSER”
  Ovennævnte er som (måske) bekendt, hvad jeg betegner
  som “Guld-Nydere”, og hvilke sataner, ubetinget har
  “drænet” hele industrier ihjel, eller ud af Danmark,
  for ikke at glemme konsekvensen for de tusinder af
  ramte, med alt fra tidl. død, armod mv som er udløst

  Endelig har vi den negative synergieffekt som opstår
  når man fra amatør Politisk hold, bliver ved med at
  fodre disse kunstige jobs med andres midler, da her
  IKKE er tale om markedsFRIE, selektive valg & behov,
  hvorpå guld-nyderne (rent markedsøkonomisk), forøger
  prisen, sænker købekraften, & fucker konkurrencen op

  I bedste “Keynes” stil, kunne dette (på overfladen)
  fungere, så længe de samhandlende systemer fungerede
  i nogenlunde synkrone “Euro lukkede miljøer”, hvorpå
  konsekvensen af guld-nydernes bistandsøkonomiske for
  -brug, tillagt amatør Politikernes indsnævring af
  borgernes fravalgsmuligheder, (som skatten øgedes),
  fik funktion som et “økonomisk øko-genbrugssystem”..

  MEN SÅ KOM NETTET, KINESERNE, OG DE ANDRE,
  hvorpå borgere & virksomheder omsider fik muligheden
  ved netop (delvist) at “kompensere uden om” amatør
  Politikernes skatte garantiordninger til guldnyderne

 5. Af Lars Petersen

  -

  ATT: Anne Sophia Hermansen. (3-3)

  RESULTAT: Uanset hvor meget amatør faml. Politikerne
  forsøgte at “gemme” skatten i grønne afgifter mv. så
  kompenserede virksomhederne nu bare i endnu højere
  grad ved at rykke ud, eller outsource, mens borgerne
  nu legede med Tysk grænsehandel, og snart Kina sites

  Har man så fjernet bistanden til Lektorerne i lort,
  reduceret DMI med 60%, nu da en UK serverpark i dag
  udregner vejrdataerne, omsat 98 kommuner til 12 etc?

  NEJ.. Det eneste som er sket, er at kommunerne har
  fjernet perverst skallede 30.000 off. ansatte, skønt
  de tilbageværendes pris, Vs. Rumænske ell Kinesiske,
  svare til, at Danmark har FORBI 11 mio. off ansatte.

  Virtuel Anne: Jaaar men vi skal bare uddanne os, vi
  skal være klogere, være mere innovative, blah blah.

  Mig: Nej Bitch.. Når vi taler udd. Politik på Dansk
  grund, er det styret og “låst” til de kun få heldige
  overlevere i Dansk erhverv, som selvindlysende stod
  tilbage efter amatør familie Politikernes udradering
  af tidl. blomstrende industri, via guld-nyder festen

  UDDANNELSE, STYRING, JOBS, OG FREMTID:
  Har du hørt et eneste “K O N K R E T” ord mht hvilke
  som er in and out vedr. egen selvbærende eksistens ?

  Har du hørt et eneste ord omkring snakken, angående
  hvordan “VI” skal uddanne os, så vi kan forlange en
  højere pris, (læs: blive ved at trække guld-nyderen)
  forholder sig til det faktum, at man i Kina, nu har
  flere CNC maskiner end her er kønshår i DK, hvormed
  faglært arbejdskraft i DK, fortsat intet hjælper…

  NEJ den offentlige guld-bistands-kontrollerede orden
  er KLINISK RENSET for enhver tanke, som bare snitter
  den eneste løsning; nemlig at guld-bistands-nyderen
  skal “HELT VÆK”, så adspredende erhverv er rentabel.

 6. Af Preben Wassmann

  -

  ASH skriver dejligt men taler desværre her mestendels for døve ører. Vi må håbe anderledes –

  Der er nogle forbistrede sjæle, hvis tilværelse har skaffet dem en aggresivitet og indestængt vrede, som forurener ytringsfriheden løbende.

  Hvis man kun kan lukke l…. ud og levere l… så er det det man gør.

  Det er det man bruger sin ytringsfrihed til.

  Hvis man alene er indeholdt med afmagt, frustreret over ikke at kunne komme tilfredsstillende til orde,
  så kan man få tilfredstillelse i at true andre, der piller ved ens skøbelige hverdag og sjæl.

  Anders Breivig skrev op imod det han ikke brød sig om i et manifest. Kulminationen var skridtet videre end at levere l…

  Desværre bliver det værre hvis disse personer ikke kan få afløb for deres personlige vrede, her eller i andre fora.

  Så din kronik kan nok ikke, på linje med dit epistel om underbuksemennesket, ikke bruges til så meget andet end at konstatere: At,

  Jens Stoltenberg har ret:

  “Minioriteters krav på magt ved foragt, vil vi altid stå op imod med åbent sind, mere demokrati, konsekvent omsorg kærlighed, dans og sang.

  Når musikken lyder allerdejligst og sangen kommer fra vore hjerter, vil de der ønsker at holde sig udenfor også føle og mærke, at muren må de selv være med til at fjerne”

  Historien taler for sig selv. En salgs forsohning kan man kalde det. Den er mulig, men den koster på personligheden og ønsket om forandring. Ikke alle har disse evner. Ikke alle kan hjælpes MERE eller blot PÅ VEJ – .

 7. Af Lars Petersen

  -

  @ Preben Wassmann.

  DU LUKKER FOR MEGET BREIVIK GRÆDEFÆRDIG LORT UD.

  Du har tydeligvis ikke forstået/opdaget ASH´s øvrige
  indlæg, hvor mange af disse, netop begår kritik imod
  Politikernes rædsler, deres antal, udd. sektorens,
  overload – med skatte-ødselhed som fællesnævneren..

  I følge ASH´s seneste kontra, (er nu tredje på 6M),
  begår man (ifølge eget udsagn) altså sin egen kritik
  , form af denne tabloide sperma, som aktivere folk.

  At du som nær den eneste, tidl. har opfordret til
  fysiske aktiviteter imod amatør faml. Politikkerne,
  versus jeg, som fleste andre, harmonere ærlig talt
  hamrende dårligt med dit (forsøg) på at gøre alle
  andre til lige-ved-og-næsten – Breivik aspiranter.

  At du tilmed (forsøger) at tildele andre mennesker,
  som ytre sig imod skatten, systemet + metoderne som
  værende styret, og udløst af dårlig livsførelse, og
  dermed tilfældig “ukontrolleret” harme, beviser vel
  pænt enkelt, hvordan dine empatiske justeringer ej
  er på plads, (måske som Breivik), da du tydeligvis
  kun ejer evnen til at kunne frustreres på egne, og
  ikke andres; som på hele nationens vegne, hvormed
  din manglende empati for dig til at tro, at harmen
  derfor KUN kan være udløst af førnævnte livsførelse.

  Du opfordres hermed, (og i en allerhelvedes fart),
  at kontakte PET: (tlf. 45-159007), og anmelde først
  og fremmest dig selv, dernæst ASH; mig, utal andre.

  Glem ej heller enhedslistens Søren Clausen, som har
  ytret hvordan man mener her kommer en revolution
  inden for de næste 20 år.. HUSK ligeså at bestille
  en can psyk til S. Clausen, idet hans elendige liv,
  og dermed Breivik hungrende sjæl snart popper ud..

 8. Af Carsten nielsen

  -

  Arhhh… Det er nu ikke alle der gaar ind i politik for, at goere landet bedre! Nogle gaar ind i politik for, at skaffe flere ressourcer til deres ligesindede…, spec. paa yderst paa floejene, jo laengere ude, jo tydligere – og saa er der Liberal alliance, der med deres fragmenterede helhedspersperspektiv laaser sig fast paa forsk. delelementer som kan skabe opmaerksomhed og sympati, men som leder til fortabelse i disse delementer! Sig mig, kan LIb. alliance ikke taenke helt igennem el. stopper de ved det umiddelbare og slaar paa lilletromme som om det er stortrommen og selv tror det er stortrommen, el. vildleder de bevidst befolkningen med deres raaberi?!

 9. Af S Olsen

  -

  Kære ASH

  Tak for at du bringer det op, jeg er enig med dig i, at det er et stort problem.

  Når du læser indlæggende i denne og især i andre blogs på Berlingske, kan du ikke undre dig over den sørgelige udvikling. Det er ikke ligefrem tolerance og slet ikke indsigt, der præger en stor del af en bestemt gruppe skribenter, der som Tordenskjolds soldater skriver her og der og alle vegne. De kommer stort set altid med de samme hadefulde ytringer om regeringen, ødelæggelsen af Danmark, EU, indvandringen, som er grund til alle vores problemer, også de selvskabte, DR osv. uanset hvad bloggen ellers handler om. De hader alt og alle (måske mest sig selv). Når den retorik efterhånden er den fremherskende, er der ikke langt til at begynde at gå til de grovheder, du beskriver.

  Endnu en gang tak for at du italesætter det. Lad os håbe det kan hjælpe lidt.

Kommentarer er lukket.