I 2013 tager vi et opgør med udkantsbestikkelsen

Af Anne Sophia Hermansen 135

2012 er ved at være forbi, hvad kommer der til at ske i 2013? Her er et bud.

En journalist kigger på de milliarder, der flyder i lind strøm fra kommuner i det østlige til kommuner i det vestlige Danmark. Hvad går pengene til?  Kører man igennem et vilkårligt jysk provinshul med 20.000 indbyggere, så er der kulturhuse, svømmehaller, rundkørsler med kæmpe kunsværker og byen har også lige fået ny granitbelægning på hovedgaden og renoveret rådhuset. Giver det mening at bestikke folk til at bo på landet? For andres penge? Vi får en debat om udkantsbestikkelsen og begynder omsider at forstå modernitetens præmis: at vi bevæger os fra land til by.

Helle Thorning mener det samme om et vilkårligt emne et helt år og går 3% frem i meningsmålingerne alene på det. Måske har hun alligevel et projekt, vil folk begynde at mumle hen imod årets slutning. Ved årets slutning vil jeg offentliggøre, hvad det er, Helle Thorning mener noget om.

Vi får også en kritisk debat om medierne. Doven Robert lærte os, at journalister bruger freaks som repræsentanter for en stor gruppe – uden selvkritik. Ekskulturminister Uffe Elbæk og gøglergate lærte os, at journalister hellere vil vælte ministre end vise os, hvad de laver. Der er gode journalister, og der er dårlige; sidstnævnte får en presseombudsmand, de kan hygge sig med, fordi Marianne Jelved har nosser til reagere på pressens deroute.

Kønsdebatten har længe lidt under, at den reelt var ligegyldig. Store debatter har medført små resultater og ændret minimale ting, hvis noget overhovedet. I 2013 bliver det ikke længere ophævet til Deadline-niveau, at en dreng går i kjole, og at en kvinde får et barn med sig selv. Krisen giver os et større perspektiv, og det bliver nemmere at identificere de latterlige debatter fra lærerige. Det betyder et farvel til 95% af alle debatter om køn, og Information må nu finde noget andet at fylde sine avisspalter med.

Virksomhederne viste os i 2012, hvor meget – eller hvor lidt – de betaler i skat. Vi har meget mere at takke LEGO end Fritz Schur for, og i 2013 begynder man at rette blikket mod velfungerende virksomheder, når der skal rekrutteres medlemmer og formænd til bestyrelserne i f.eks. SAS, DONG og Post Danmark. De gyldne faldskærme og eksorbitante lønningers tid klinger ud.

Endelig vil debatten om velfærdssamfundets ydere og nydere fortsætte. Skal vi fortsat have et velfærdssamfund, skal vi samtidig have en moralsk genopdragelse af danskerne. Ikke alle på overførselsindkomst er dovne hunde, men mange, som finder det helt umuligt at finde et arbejde, kan sjovt nok nemt finde vej i junglen af tilskud, støtteordninger, fradrag og ekstraordinære tilskud. Politiken bringer en kommentar af en enlig mor, der også er cand.mag. i engelsk og kunsthistorie. Hun har i otte år har gået derhjemme med sine børn og mener, at det er den vigtigste samfundsopgave at være mor. Derfor henter også altid sine børn før kl. 13 i skole og institution. Det er nemlig så synd for børn i dag, at deres forældre er hektiske karrieremennesker, fortæller kvinden, hvis børn har friplads, får betalt mad og selvfølgelig modtager hun også maksimalt bidrag fra faderen, boligstøtte og ca. 16 forskellige tilskud. Det manglede altsammen bare, skriver hun og slutter: Staten bør belønne mig bedre for at være mor!

Godt nytår og godt debat-2013.

135 kommentarer RSS

 1. Af Lars Petersen

  -

  ANNE SOPHIA HERMANSEN, IKKE OVER, MEN UNDERDRIVER.

  Udkantsdanmark eller ikke, hvad påstanden angår vedr
  kulturhuse, botanisk hurlumhej, så ikke, over, men
  UNDERDRIVER Anne Sophia Hermansen direkte voldsomt.

  Hvad kulturhus byggerierne angår, var her således i
  april 2012, gang i godt 54 af slagsen, hvortil de
  fleste var/er at finde i netop Jylland. – FAKTA –

  Hvad angår det botaniske, kan det generelt oplyses,
  at rundkørsels orkidéerne, er beplantet af nogle
  offentlige bistands-gartnere, hvis daglige arbejde
  stræker sig til godt 2,5 – 3 timer. and that´s it.

  Pointen er derfor ikke rundkørsels orkidéerne,
  men snare bistands-misbruget (også her) bag.

  Udvider man viewét fra det botaniske, og kryber ind
  på rådhuskontorerne mv. vil man ligeså skue, hvordan
  her ofte går Arne Jacobsen stole i den, imens byen
  ofte plastres til med kiksede, og røv dyre, såkaldte
  kunstneriske værker, (heraf kiksede vandfontænere).

  I øvrigt, er disse såkaldte kunstneriske værker ofte
  udført af en ell. anden (hemmelig kendt) Signur what
  ever dotier, hvis værk starter fra 300 kg. og kun op

  Joo, her er “MILDES TALT” noget om snakken fra Anne.

 2. Af Martin Bodilsen

  -

  Først et velment ønske om et godt nytår til blogdeltagere her!
  Det er kun sjældent, jeg læser blogs, men hver gang forundres jeg over måden hvorpå mange til- og omtaler andre. Er det mon den valgte kommunikationsteknologi, som får folk til at vælge at have en dialog, som til tider minder om en olympisk disciplin i tømning af gammeldags lokumsspande? – Når “debatten” er hedest!
  I mangt og meget synes såvel “ordstyreren” som rigtig mange af deltagerne at ønske at fremme konflikter og modsætninger. Her bl.a. mellem borgere i hovedstadsområdet incl. forstæderne, og alle bosiddende vest for Roskilde.
  Hvorfor?
  Har man gjort sig rationelle overvejelser over følgerne f.eks. af vores mellemkommunale udligningsordning for samfunds- og erhvervsstruktur? Hvilke konsekvenser ville en uhæmmet urbanisering fra “provinsen” til Hovedstaden medføre for denne – fordele men så sandelig også problemer?
  Og “provinsen” vil blive endnu et eksempel på den forarmning, man ser som følge af et “center-periferi” styret samfund, jfr. Kina, Latinamerika og Afrika. Her “tvinges” borgerne til at søge mod storbyerne, idet der kun her synes at være et tilbud om service og jobs i moderne virksomheder. Og tilbage ligger store landområder i “stampe” eller decideret i afvikling.
  Er det en sådan tendens, vi ønsker?
  Jeg oplever ofte, desværre, at de bombastiske og noget unuancerede løsninger og krav udgår fra folk, som måske nok kan være velbegavede og måske også veluddannede, – men som ofte ikke tager sig tid til en grundig analyse og en dybere refleksion. Samfundsproblemer og samfundsudvikling er jo ofte komplicerede sager, med forbindelse til mange funktioner i vort samfundsliv. “Tingene hænger sammen som ærtehalm” og gode løsninger kræver tid og indsigt til at finde gode løsninger.
  Men netop tålmodighed er ikke en dyd, man ret ofte finder i debatter, som lanceres i “Kjøbenhavnstrup”!

  Jeg holder meget af hovedstaden – som turist.
  Jeg ville ikke bytte med min bolig i den gamle middelalder bydel ved Viborgs Domkirke.

  Men uanset forskelle i synet på en god fremtid for Danmark og vore børn og børnebørn, så skal jeg gentage mit ønske for om et godt 2013 – og prøv nu at føre et lidt mere urban tone i debatten. Kender du ikke ordets betydning i denne sammenhæng, skal du blot slå det op i Google. 🙂

 3. Af Carsten Munk

  -

  Jamen lad os dog droppe alle udligningsordninger. Hvad skal vi med de almisser? Nej lad os hellere se at få fordelt statsinstitutionerne rundt i landet. Lad mig se….Hmmm jeg tror vi tager Folketinget og Finansministeriet til Aalborg, og måske kulturministeriet og det kongelige teater.

  Så er det Frederikshavns tur….

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Lars Petersen – Axel Eriksen
  – 28. dec. 19:13 – 19:49

  Jeg tager ikke stilling til indholdet og har ikke tid eller kan nå debatten yderligere her.

  Det jeg kerede mig om var KUN:

  Ikke at beskrive eller at kalde et andet menneskes for et ‘affaldsprodukt’ – uanset ydevne og standpunkt iøvrigt.

  Det er kun det, jeg forholder mig til, så kan i skrive dette intetsigende: idiot og tosse mmm omfolk – men grænsen går ved ‘affaldsprodukt’ – de er endog værre end at kalde et menneske for ‘et udskud’.

  Men – jeg læser sjældent søren sørensens indlæg, fordi de er meget lang og sprogtligt for snørklede på flere strækninger – også et af dem, jeg lige scrollede ind på her, så nej, jeg kan heller slet ikkenå det.

  Godt Nytår! 🙂

  PS. Måske får jeg siden tid til at se vidoen, som Lars P sender med her.

 5. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Også Godt Nytår til ASH!

  Men – jeg finder, at du har dette storheds-syndrom som Holbergs Jean de France, sådan at være kommet til Staden. 🙂

 6. Af René Højgaard Frederiksen

  -

  ASH – du skulle ikke have kigget så dybt i snapseflasken!

  Men, men, men – nyd du bare livet i din smittebefængte (flere folk lever side om side – og er altid syge), resourcekrævende (flere veje, større kloakker, flere boliger – på samme sparsomme plads) og socialt afmonterede (flere naboer, flere tiggere, flere ældre – og færre der vil kende og hjælpe hinanden) storby. At du og dine ligesindede kan se dette som Nirvana er mig en gåde – men hver sine lyster…

  Så bliver jeg til gengæld på landet, hvor der er plads så jeg slipper for at blive hostet i hovedet i en overfyldt A bus, hvor der er frisk luft så jeg ikke dør en tidlig død pga. dieselpartikler og andet “by-møg” samt hvor der er overskud til at jeg kan hjælpe andre uden at alt går op i penge.

  Du er forøvrigt velkommen til at holde dine skattekroner for dig selv – så skal jeg nok lade være med at belemre dig med overvejelserne omkring, hvad et potentielt bidrag til statskassen fra mig og min virksomhed kunne bruges til i den altid økonomisk trængte storby, for det beholder jeg jo naturligvis selv og lader det komme mit lokalområde til gode.

  “Staten” som sådan er du også mere end velkommen beholde i storbyen, for ude på landet er vi ikke så fastlåste i vores tankegang om det såkaldte velfærdssamfund og at alle har ret til (mens ingen tilsyneladende har pligter?). Vi ved at der skal ydes for at nydes – og nogen gange skal der gøre en ekstra indsats. Derudover kan du så også få lov til at beholde Robert, Carina, TDC teleteknikeren og andre der ikke vil videreuddanne sig og flytte efter et job der er placeret udenfor “Zonen”, eller har forstået at med livet følger forpligtigelser for andre end sig selv.

  Således skulle vi faktisk begge to være glade og tilfredse, ikke sandt?

 7. Af Axel Eriksen

  -

  @ Martin Bodilsen & Birgit Hviid Lajer, 29.december kl.12.34 & 14.30!

  Naturligvis skal tonen være “urban”, d.v.s. høflig, men egentligt kommer ordet fra latin og betyder noget med by!

  Men når blogoplæggeren starter med at kalde en by i Jylland med 20.000 indbyggere for et “provinshul”, er tonen vel næsten fastlagt.

  Og når Lars Petersen ikke kalder en spade for en spade – men i stedet for en møggreb – så er det efter min opfattelse helt i tråd med de andre udgydelser her på bloggen!!!

 8. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Aksel Eriksen – 20:36

  Ha, ha .. naturligvis er det noget af en sjat, at blogoplæggets forfatter, ASH, benytter sig at et så nedsættende ord som: Provinshul – og først tænkte jeg, at hun var sur på Aarhus, hvilken by næppe kan betegnes som et provinshul og med ret til penge som andre yderområder. Det er jeg ikke sikker på, så jeg undlod noget her.

  Oplægget er i sit hele negativt ladet overfor det meste, vist ikke alt – som jeg lige husker det.

  Men – vi behøver ikke at hoppe med på sådanne udtryk, så vi alle ender i en nedadgående spiral, også med ønsker for fremtiden, som det jo handler om – synet på denne og så disse konstateringer fra ASH selv.

  Jeg går selv ind for, og gør det aktivt, kalder en spade for en spade – men jeg håber, at jeg mestendels har kunnet modere udtrykket, hvor det så alligevel er umisforståelit, hvad jeg mener.

  Det er så i orden med både møggreb og møgspand – men der er langt endnu til dette at kalde et menneske for ‘et affaldsprodukt’ – så hellere skrive: din lort.

  Sorry – jeg ved godt, at mænd kan have en hårdere tone end kvinder; men der går altså min grænse – uanset hvor stor en idiot, jeg kunne mene at stå overfor. Mvh BHL 🙂

 9. Af søren sørensen

  -

  axel eriksen….
  Har overhovedet ikke noget imod folk udefra storkøbenhavn. Kun, dem af dem, der forlange det new york agtige juletræ i provinshullet og alle disse borgerlige derover, der bestjæler andre folks penge i landbruget mv…VKO ville ikke ha været uden Jylland!. VKO sørger for Jylland i håbløs økonomisk sponsering af disse nævnte borgerlige misbruger derover af andre folks penge! En rød regering sørger for alle på fornuftig og anstændig vis…Det er jeg for!

  Skrevet af Lars Petersen, 28. december 2012 kl. 19:13
  Lav kulturalle lars
  At din journalistiske model kommer fra tv-verden siger da alt hvad vi her har med at gøre her..Et mindre begavet individ uden læse færdigheder, indsigt eller forståelse!

  Birgit hvid…jeg relatere nu heller ikke til dig..Dine indlæg er det blødeste vrøvl af intetsigenhed, konformativ udover alle grænser!
  Målet ovenover er jo at de får smidt mig ud af debatten ved at jeg vidrefører deres toner..De ved at i Berlingske er de fredet og de har fået mig smidt ud af tom jensen og søren pinds blog, ved at besvare dem på eget sprog..
  men ikke længere..bruger kun deres ord…

  så lars og axel eriksen som accepter lars ord
  I er en gang affaldsprodukter, tumper,spassere..det må berlingske censor jo acceptere som tone, da de accepteret deres! ha,ha,ha,ha ja axel provinshul,,,hvilket hårdt ord, minder mig om dem der kom ud af Bertil Haarders mund, da journalisten stillet et kritisk spørgsmål da han var på vej i operaen..Realitetssansen mangler ikke noget ser vi! Helt som forventet!

 10. Af Axel Eriksen

  -

  @ Birgit Hviid Lajer!

  Nåh, Birgit hvad siger du så? Et “højkulturalt” indlæg fra Herr søren sørensen.

 11. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  @Aksel Eriksen – 14:59

  Jamen, du ved jo godt, at jeg ikke kan komme op på så høje nagler af heller så intellektuel viden og så smukke indsigter og formuleringer, så jeg kender jo straks min ringe plads i hierakiet – søren sørensens, altså – og med de små s’er.

  Sørens osse og helledusseda – med største ydmyghed herfra. 🙂

 12. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  søren sørensen

  Jeg melder mig straks til diverse kurser udi din forrygende vrimmel af ..? Ja.. øh? Noget, der kunne ligne ord og sikkert betyder et el andet særligt? Var det vrøvl du skrev? inden for det ‘kulturalle’ -eller sig mig, hvad du indtager for at kunne være på så højt et også ligefrem æstetisk niveau, så jeg kan være med?

  Ups – jeg turde dårligt skrive noget .. men hvad synes du om skriften? Og ret mig endelig for evt. stavefejl. Indholdet skal du først tage dig af, når jeg kan noget, der bare ligner eller kunne nærme sig dit stade?
  —-

  Helt ærligt – jeg orker ikke flere tåber på blogge!

 13. Af Erik Larsen

  -

  “Birgit Hviid Laier” ja, jeg siger det samme gang på gang – Ufatteligt at Berlingske ikke kan se at ytringsfrihed er en god ting, men totalt sabotage, fuldmandssnak m.m. – der burde de altså gå ind og sige NU STOPPER DU! Ja, selvfølgelig tænker jeg på “søren.sørensen”. Han er dræbende for al fornuftig debat. Men desværre er det sikkert det han ønsker og “arbejder for”! JEG gider ikke gå i nogen som helst form for dialog med personer like him!! Godt nytår!

 14. Af Lars Petersen

  -

  @ Birgit Hviid Lajer.

  Det er ikke mit udtryk: “Affaldsprodukt” den er gal
  med, men din egen fejlfortolkning af samme, idet du
  tillægger historiske præferencer om genetisk renhed.

  Som mine indlæg gentagende gange bevidner, relatere
  udtrykket “Affaldsprodukt” sig til mentaltilstanden,
  individuelt konkret, såvel nationalt, som Europæisk.

  Gentagende gange, (så lix niveauet dropper helt ned)
  kværner jeg rundt i udtrykket Guld-bistands-nyderne,
  og deres fuldendte magtovertagelse af groft sagt ALT
  igennem de sidste 50 år, og som har femininisreret,
  tvungs-fordyret, (herunder industrien ihjel), med en
  dertil bistandsficeret mentaltilstand i befolkningen

  BERLINSKE´s BLOGERE AFSLØRE MIN POINTE:
  Her er godt 23 af disse, men har du nogensinde tænkt
  over at NUL KOMMA NUL af disse, score deres brød fra
  et REELT værdiskabende job, som eksport/eget firma.

  Som jeg sagde.. guld-nyderne sidder på papir, ord,
  og mikrofon, hvortil deres professionelle bistands
  -tilværelse, er 100% afhængig af, at borgerne for
  guds skyld, ikke må kunne begå selektive valg, da
  guld-nyderen PROMPTE bliver valgt 100 % fra..

  Sidegade teater direktører – 965.000 kr. i bistand,
  (PLUS BONUS TAK), Forfattere, etc. etc. etc. hele
  lortet er købt op, sådan at her end ikke eksistere
  selv et Mime, eller Danse udtryk omkring svineriet.

  I er deres mentale affaldsprodukt, okay, da i ikke
  har historik, modpol, eller anden, at kunne skabe
  tankemæssige evalueringer på = MENTALT AFFALD

 15. Af Niels Dahl Christensen

  -

  ASH – stop venligst op og tænk dig lidt om. Kom nu – jeg bliver så flov på dine vegne, når jeg læser dit indlæg! Det er jo ren ”Per Tommy Larsen stil”, du kører. Det er pinligt at formulere sig så arrogant om dem fra provinsen. Det er faktisk udtryk for din lokalpatriotisme og i særdeleshed navnebeskuende, når du betegner en by med 20.000 indbyggere som et ”provinshul” og mener, at din by skulle tildeles mere og ”provinshullerne” mindre. Vi er trods alt 4 mio. mennesker i DK, som bor i sådanne ”provinshuller”.
  Jeg er stolt af min hovedstad, men København er da så rigeligt tilgodeset i forvejen.
  Du kan da ikke alvorligt mere, at subsidieringen skal øges yderligere? Bare ét eksempel er den helt overproportionale andel af arbejdspladser i statsapparatet og kulturinstitutioner, som ligger i København. Det er da det mindste, at en del af denne indkomstoverførsel fra provinsen til København føres tilbage i form af udligning?
  Må vi der bor i provinsen ikke bede om en vis taknemmelighed fra dig, for at du kan leve dit hovedstadsliv for værdier, der i høj grad også skabes i den primærsektor og industri, der ligger her hos os i provinsen?
  Kom nu – du kan godt, altså sige, bare en lille tak til os.
  Folk der har ægte format behøver at rakke ned på andre. ASH – skriv et blogindlæg, hvor du viser taknemmelighed og lidt ydmyghed overfor dem der medfinansierer din hovedstadstilværelse. Vi vil gerne kunne se op til og ikke ned på meningsdannere fra vores allesammens dejlige København.

 16. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Lars Petersen – 17:07

  Det var dog noget af en fejlfortolkning, dit første afsnit. Du er helt galt afmarcheret her!

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Erik Larsen – 16:51

  Tak i lige måde, Godt Nytår.

 18. Af Axel Eriksen

  -

  I øvrigt bor jeg på Vestsjælland – men alt udenfor København og de nærmeste nordliggende kommuner er jo “Udkants-Danmark” – iflg. de derboende.

  Siger det ikke en del om dem?

 19. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Birgit Hviid Lajer, 30. december 2012 kl. 16:28
  At have ypperlige korrekt stavefærdigheder er meget brugbart..Så prøv nu at gå lidt videre,,,form, så egen mening, orginalitet også skriv et eller andet endda med korrekt stavning…wow!

  Skrevet af Erik Larsen, 30. december 2012 kl. 16:51
  Du plejer nu ellers at gå i debat med med, næsten hvergang..Måske fungere DF´s hjernevaskning også på nogen over 5år?

  axel eriksen..vestsjælland!..kolonihave altså? Får du fjernet alle flaskerne hver uge? med trillebør? eller må du gå flere gange om natten?

  Lars petersen…genetisk race renhed? Fungere DF´s retorik også for dem over 6år? Skulle du ha det af vide en eller 2 gange før den var helt hjemme, og resten så slået fra?

 20. Af Axel Eriksen

  -

  @ søren sørensen!

  Kolonihave – nej, jeg tilbringer al min fritid i min slotshave – hvis jeg ellers kan afsé tid til det – ellers plejer jeg mine investeringer, så jeg på bedst mulig måde via dem kan udplyndre alt og alle!

  P.S. Flasker og dåser bliver afhentet hver uge med mindst to lastbiler!

 21. Af Lars Petersen

  -

  @ Birgit Hviid Lajer.

  ” Det var dog noget af en fejlfortolkning, dit
  første afsnit. Du er helt galt afmarcheret her “.

  Nej da.. udtrykket “Affaldsprodukt”, som du mener er
  den mest nederdrægtige udtryksform imod andre pers.,
  kan kun skyldes din fejlfortolkning i relation til
  det (fysiske); skønt fokus gik på det “uni mentale”.

  Åh ja, den der overanstrengte arrogance som du nemt
  gennemskueligt dyrker.. Kunne du ærlig talt ikke ta´
  og sofistikere dig selv og formen lidt op tak.. 😉

 22. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  søren sørensen 31. dec. – 16:39

  Slåfejl er ét, du kan endikke selv skrive helt korrekt i dit indlæg ovenfor, og der eer forskel på noget skrevet i hurtighed og så dit ofte uforståelige i alt for mange indlæg, så de ikke lses igennem eller hvis, så er de uforståelige og tit en masse sammenblanding af dit og dat.

  Det er jeg ikke den eneste, der kankonstatere – selv de, der reflekterer på dine ndlæg.

  Og – jeg kan desværre ikke gør for din opfattelse i ne hvilken som helst retning.

  @Lars Petersen – 14:26
  til dine afsnit 1, 2 og 3:

  1. Jeg skriver, hvad der er tilfældet.
  2. Fysisk el dit ‘uni-mentalt’ – det kommer ud på
  ét, det er stadig det enkelte menneske, el om
  det.
  3. Jeg må igen benægte, hvad du udi egen ophøjede
  tilstand måtte opfatte – og: Nej, jeg ynder at
  tale ligeud, så folk kan forstå det, en erhvervs-
  skade.

  Så – behøver folk ikke (ellers ikke) at føle sig generet, ejheller gået for nær, hvis man vil nå dem – altså som en provokation! 🙂

  Jeg holder ferie i et par uger. Mvh BHL

 23. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  søren sørensen – skrivefejlene, så du ikke fortivler, i mit indlæg til dig – var til din ære.

  Er du så glad? Jeg er ligeglad – også med, at du fortsat skal lide den tort at blive forstået som et ‘affaldsprodukt’.:-)

  Godt Nytår!

 24. Af Hans-Tyge Haarløv

  -

  Opgør med hovedstadsbestikkelsen
  Vi kunne lige så godt vende den om. Hvorfor skal Hovedstaden bestikkes? Det er ingen naturlov, at regeringsbygninger, folketing, nationalmuseer, det kongelige teater osv. skal ligge i København. Vi kunne passende decentralisere det, så alle områder i DK var ligestillet. Se på Nederlandene for eksempel.

  Nej jeg har ikke noget imod at de forskellige institutioner ligger, hvor de gør, men heri ligger der altså også en ‘Hovedstadsbestikkelse’…

 25. Af Peter Nielsen

  -

  Arbejdspladserne er i Østdanmark fordi mange offentlige institutioner bor her, det er fakta!!

  Det er en simpelt, men Københavnerne tror at arbejdspladserne er der, fordi KBH er verdens navle, dybt suk.

  Flyt de store statslige institutioner, og så kan vi tale om det.

  I øvrigt er lønomkostningerne meget lavere i Vestdanmark.

  Mit firma har ansatte i hele Danmark, men vi ved 110% hvor vi får de mest loyale medarbejdere. Og tror mig, det er ikke i Østdanmark.

  Flyt Banedanmark helt Fredericia.
  Flyt Fiskeridirektoratet til Jylland.
  Flyt Nationalbanken til Århus.
  Flyt …

  Efter nogle år, så skal der sendes penge til Østdanmark.

  Debatindlægget er tåbeligt og viser manglende viden om arbejdsmarkedet …

 26. Af Axel Eriksen

  -

  @ Peter Nielsen!

  Ja, debabatoplægget er direkte tåbeligt og viser ikke kun manglende viden om arbejdsmarkedet!

  Det udviser en fatal manglende viden om Danmark generelt.

  Indrømmet – i et land af sådan en en størrelse – må det for små hjerner være vanskeligt at overskue, hvordan et så “kæmpestort” landomåde fungerer i dagligdagen. Især hvis man sidder på Østerbro, og ens horisont er begrænset til genboejendommen!

 27. Af søren sørensen

  -

  Flyt Banedanmark helt Fredericia.
  Flyt Fiskeridirektoratet til Jylland.
  Flyt Nationalbanken til Århus.
  Flyt …
  Efter nogle år, så skal der sendes penge til Østdanmark.
  Debatindlægget er tåbeligt og viser manglende viden om arbejdsmarkedet …
  Skrevet af Peter Nielsen, 2. januar 2013 kl. 12:09

  …Jamen hvorfor skal vi betale transportudgifter til dem fra jylland-altså flybilleter for de nævnte instituitioner? Men kan da ikke i alt menneskelighed forlange at de skal bo i fredericia? Skal underholde internationale gæster i “fredericia”, hvor men viser hvad det er Danmark kan og står for? Ja den forældede juleretorik fejler intet! Tror Japans kejsers repræsentant ville nyde en lille rundtur “i de lokale fiskebyer”, han har nemlig altid drømt om at se det Danske håndværk, hvor men spinner garn pr. håndkraft og trækker motoren op pr. håndkraft!! Sikkert gode intentioner bag uden relevance til en borgerlig jydes tegnebog, men…

  Skrevet af Hans-Tyge Haarløv, 2. januar 2013 kl. 10:15
  Nederlandene har altså 3 gange så mange mennesker med 15millioner. Så er forholdne der også for andre større byer med kulturalle udbud,tilbud mv. Selv der foregår statsinstituitionerne kun i et par byer. Danmarks fortjenste, effektivitet ligger nemlig akkurat i at det er lille og statsinstituitionerne ligger i kbh. Der er penge at spare ved at det fungere således og også extra inter-aktiv viden ved at ha dem samlet! Sikker på at du ikke bare tænker med egen tegnebog for tanke som en jysk borgerlig, men har hele landets ve og vel på tanke der…hrmm?

 28. Af Axel Eriksen

  -

  Nederlandene – Holland – har godt nok 3 gange så mange indbyggere som Danmark – og de lever på et område, der er 1/3 mindre end Danmark.

  “Kulturalt” kunne nok nogle af vort store lands “provinshuller” tilbyde en del – og afstanden fra Fredericia til København er vel den samme som fra København til Fredericia!

  En kejserlig udsending fra Japan ville nok ved et besøg i København få erindringer tilbage til Hiroshima og Nagasaki: Et bombet lokum! Et stort hul!

  Og hvem skulle dog være overborgmester i en sådan by, hvis det ikke var muligt at rekruttere en fra “provinsen” – de lokale er åbenbart for dumme – det vidner deres stemmeafgivelse i hvertfald om!

  Det er jo København, der er beliggende et helt forkert sted. I udkanten af Danmark! Ellers må vi have Skåne, Halland og Blekinge tilbage for at sikre bare en lille smule troværdighed for, at den by virkelig er Danmarks centrum!!!!

 29. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Axel Eriksen, 3. januar 2013 kl. 03:45
  “afstanden fra Fredericia til København er vel den samme som fra København til Fredericia!”…

  Altid spændedne når en af specialisterne deltagere i debatten..Nu når du er så meget for tredjedele mv.,,må det jo lige påpeges at halvdelen af landet lever på sjælland og 75% af dens økonomi…Den jyske hede er smuk som er selvsamme på fyn, men ikke særlig brugbar mere i international handelsammmenhængende….Altså er det institutionener der har fejlet hos jer? Personligt lægger jeg dog min tillid til den borgerlige usselhed…Der sørger for at en stor mængde jyder kun lige akkurat lever fordi de er underbetalte af de jyske borgerlige ejere, der snakker om jysk hårdtarbejdsomhed modsat sjællandsk men stjæler til højre og venstre af lønmodtagerens indsats der…Tror faktisk ikke den er længere derovre i dådyrenes opdrættelse for (det) Dansk supermarked!….Men oplæs venligst fredericias herligheder som en japansk kejsers udsendning vil finde intressant?

 30. Af KB Nielsen

  -

  Fru Hermansen
  Det er ikke så enkelt, som du fremstiller det her. Og lidt underligt, at din retorik sættes på speed, når du ikke som vanligt – usædvanligt for en litterat – ikke har checket dine kilder. Tager vi skæringsåret 1970 for forrige kommunalreform, så boede der i det storkøbenhavnske områder ca. 1,4 mill. Dette tal er nogenlunde konstant gennem hele den efterfølgende periode. Ved samme skæringsår boede der i det østjyske bybånd (senere) mellem Hedensted og Randers ca. 800.000. I dag bor der i dette område 350.000 flere. Vi nærmer os derfor en situation med to konkurrerende metropoler i det lille land.
  I begyndelsen af 90erne var København på røven, økonomisk og udviklingsmæssigt. Det gik så vidt, at oplyste aarhusianere arrangerede støttefester for København, fordi det var den eneste millionby, vi som danskere kunne rejse til (damals) uden at skulle vise pas eller veksle valuta. København var synkende. Så kom Dyremose med storstilede planer om en Ørestad. Siden kom Kulturby 1996, som ryddede bordet – og Aarhus har brugt 14 år på at komme over dette bombenedslag, rent bevillingsmæssigt. Siden broen, de kuldsejlede planer om en Ørestadsregion osv.

  Det meste heraf foregik, mens du var en bly viol, der gik op i Borges og omegn. Det centrale spørgsmål er: hvordan ønsker vi at udvikle den form for “conurbanisation”, som Danmark gradvist vil udvikle sig til. Nogle få centre i landet, resten en art endeløs forstad. Svaret herpå handler om kortsigtet fnidder i et rigt land om udligninger mellem Fjerritsslev og Lyngby-Tårbæk. Billedet gør være meget større.

 31. Af KB Nielsen

  -

  Julen er overstået, men sætternissen driller fortsat:
  Svaret herpå handler ikke om kortsigtet fnidder i et rigt land om udligninger mellem fattige Fjerritsslev og velpolstret Lyngby-Tårbæk. Billedet – dvs. grundlaget for debatten – bør være meget større.

 32. Af Bjarne Sørensen

  -

  Dem, der p.t. sidder på flæsket, vil til enhver tid udvise stor hittepåsomhed for at finde grunde til, at de ikke skal dele flæsket med dem, der p.t. er ringere stillet. Denne opfindsomhed kommer bl.a. til udtryk i sproglige nyskabelser som “udkantsbestikkelse”, måske bliver det nye buzzword i 2013. Jeg kan dog ikke lade være med at spekulere på, om det ikke var det samme fænomen, som bl.a. de københavnske medier kaldte “solidaritet”, da den ærværdige Hovedstadsregion selv var på spanden i slutningen af det forrige århundrede.

 33. Af Axel Eriksen

  -

  @ Bjarne Sørensen!

  Nu må du lige holde op! Det er jo en menneskealder siden – 25-30 år – forlanger du virkeligt, at dens nuværende indbyggere skal have så megen indsigt så langt tilbage? Og ASH – ingen viden – kun ordskvaldrer!

 34. Af Balther Jensen

  -

  Moses skrev paa hans sten tavler at man maa ikke ’stjale’.

  Men det er jo det som alle de Danske Banker, samt ‘Skat’ gor naar de forlanger ‘Renter’ og forlanger at folk skal betale ‘Skat’ ?

  Derfor mener jeg, at alle Bank Direktorer, og alle som arbejder for ‘Skat’, skal infanges, og sattes i et ‘Bur’, for offentligheden at se, som vilde dyr, og de skal vare ’splitter nogne’, og de skal kun blive givet en spand vand, og 2 Bananer om dagen at spise.

  Saa kanske de kan lare at ikke ’stjale’ andre folks penge, kan de, Saadan.

  Fardig med den slags ‘Tyveknagte’.

 35. Af Axel Eriksen

  -

  Og alle muslimer burde hænges op i en daddelpalme med hovedet nedad!!!

Kommentarer er lukket.