Tag din barsel som en mand, Morten Østergaard

Af Anne Sophia Hermansen 126

”Jeg tror, de fleste vil være enige i, at ministerhvervet er lidt specielt, da det på en eller anden måde er tidsbegrænset. Man ansætter jo ikke lige sådan en barselsvikar,” sagde uddannelsesminister Morten Østergaard (R) til Ekstra Bladet i weekenden. Han er for nylig blevet far, og selv om der står i regeringsgrundlaget, at partierne vil arbejde for op til 12 ugers øremærket barsel til danske fædre, har Østergaard undskyldt sig med sit ”lidt specielle hverv”.

Well, sundhedsministerens specielle hverv stod ikke i vejen, da Astrid Krag blev mor og gik på barsel, men anderledes forholder det sig altså med den radikale minister.

Lad os lige kort kaste et blik på tidligere udmeldinger om øremærket barsel fra S og R. Her fra Kristeligt Dagblad den 14. februar 2011:

”Mange arbejdspladser vil ikke give barsel ud over de første to uger til nybagte fædre. Og det er en skam for barnet, der i sin opvækst har godt af kontakt til begge forældre,” lød meldingen dengang fra De Radikale.

Og fra Socialdemokraterne:

”Socialdemokraterne ønsker at øremærke 12 ugers barsel til fædre eller medforældre, så der opnås de åbenlyse fordele, der er ved at begge forældre bliver barnets tætte omsorgspersoner fra barnet er lille. Den øremærkede barsel vil have en positiv effekt på både ligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked, ligestillingen i hjemmet generelt og sikre fædre eller medforældre en rettighed, som de i dag har svært ved at håndhæve overfor både arbejdsgivere og partnere.”

Citaterne taler for sig selv, hykleriet er indlysende, men mest interessant er nok Morten Østergaards bemærkning om sit ”specielle hverv”, og hvordan man ikke ”sådan lige” finder en erstatning, fordi det er her, vi finder en stor del af årsagen til, at mænd ikke tager mere barsel:

MÆND TROR IKKE SELV, DE KAN UNDVÆRES PÅ ARBEJDSMARKEDET.

Personligt kender jeg ingen, der har så vigtigt et job, at han ikke kan tage tre måneders barsel. Til gengæld kender jeg mange, der mener, at de er så ufatteligt vigtige for deres arbejdsplads, at de da umuligt kan undværes.

Og her har vi et eksempel på det sidste: Uddannelsesminister Morten Østergaard. På at det ikke er arbejdspladsen, der spænder ben, men snarere selvforståelsen og opfattelsen af egen uundværlighed.

Mon det udvalg, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vil nedsætte for at ”få kulegravet barselsområdet”, husker at få det med i deres arbejde? Udvalget, der blev annonceret for en måneds tiden siden, da regeringen udskød fremsættelsen af et lovforslag om op til 12 ugers barsel til mænd – en mærkesag, der ellers lå regeringspartierne meget på sinde, da de var i opposition.

Men én ting er vores uddannelsesministers selvforståelse, noget andet er den måde, vi må forstå regeringen.

Endnu en gang har den demonstreret, at den er mere interesseret i at have magten end i at bruge den. Når det kommer til ligestilling, vil den hellere tage nemme point på, at homoseksuelle skal kunne adoptere og gifte sig end kæmpe for et af de mere kontroversielle og progressive tiltag, nemlig barselsrettigheder til mænd.

Ligestillingsminister Manu Sareen (R) profilerer sig jævnligt på, at han vil have flere kvinder i bestyrelserne og truer virksomheder med ”en kammeratlig snak”, hvis ikke de opper sig og beskriver deres anstrengelser i årsrapporterne. Men der kommer næppe flere kvinder i direktioner og bestyrelser, før der i højere grad er delt barsel i hjemmene.

Og her svigter regeringen. Også. Fordi den ikke vil tage konsekvensen af sin egen politik, fordi den kun vil have magten, men ikke tør bruge den og fordi den er bange for sine egne valgløfter.

Anderledes forholder det sig i Norge. I kommentarsporet længere nede skriver Helle Rosdah Lund noget, der er værd at løfte op:

“Norge 2011. Barne- og ligestillingsminister Audun Lysbakken tog fire måneder hjemme med sit barn, og justitsminister Knut Storberget holdt tre måneders orlov. ”Jeg savner dem, men det kan ikke passe, at mænd er mere uundværlige for arbejdspladsen eller regeringen end kvinder”, sagde statsminister Jens Stoltenberg i en kommentar. “

Derfor: Kære Morten Østergaard, tag din barsel som en mand.

126 kommentarer RSS

 1. Af hr j christensen

  -

  Der er jo lige som en tendens til at kvinder søger de sikre job. Og de sikre job ligger som regel inden for det offentlige.
  Men samfundet er nu en gang indrettet sådant, at man ikke kan regne med sikre stillinger. Det gør det meget vanskeligt for mændene at træde ud af arbejdsmarkedet en tid på barselårlov. Da dette medfører at det kan blive næsten umuligt at komme tilbage på arbejdsmarkedet som ret meget andet end gårdsanger. Her til kommer at samfundet er meget mere indstillet på at rede kvinderne ud af sådant en situation, hvorimod mændene styrer lige mod afgrunden.
  Men måske er det sundt at diskutere dette, men hvis man ikke gør det muligt så kan det hele jo være lige meget. Egentligt ville jeg langt hellere gifte mig med en rig kvinde. Men dem er der ikke så mange af.
  I øvrigt går de fleste mænd efter en kariere hvor de kan forsørge konen og børne. Det er der næppe mange kvinder der gør.

 2. Af P. Poulsen

  -

  Små børn er vældig søde, men det er jo kedeligt at gå hjemme og passe dem i flere måneder. Det er sjovere, når de bliver så store, at man kan føre en meningsfuld samtale med dem – men så er det jo for sent at gå på barsel.

  Så måske skulle man indføre en alternativ far-barn-periode, hvor faren havde ret til at gå hjemme hos barnet i 3 mdr., når det var fyldt fx 16 år?

 3. Af Erik Kristensen

  -

  Astrid Krag er et tvetydigt eksempel på en minister med barselsorlov. I Sundhedsministeriets eksistens har der ikke været en minister, som er så fraværende i den sundhedspolitiske debat som AK, efterladende det indtryk, at ministeriet på det nærmeste er blevet nedlagt.Hvilket er særdeles uheldigt da sundhedsudgifterne udgør ca. 10 % af BNP Det er naturligvis vanskeligt at afgøre hvilken betydning et barselsfravær har haft på denne manglende gennemslagskraft, idet der samtidigt er sket ændringer på embedsmandsplan inkl. ny departementchef. Ændringer der tilsyneladende ikke har styrket ministeriets indflydelse. Så barselsorlov er mere komplekst end blot den trivielle mand – kvinde diskussion

 4. Af Anders Madsen

  -

  Min svigerfar var landmand med egen bedrift, min far var opfinder – hvordan forestiller du dig, at de skulle have forladt deres virke i tre måneder uden fatale konsekvenser for forsørgelsen af deres respektive familier? Hvornår blev arbejde til en hyggelig og ret ligegyldig hobby, som man sysler med i et par timer daglig for at slå tiden ihjel mellem speltbollen og en store Facebookopdatering?
  Hvad pokker er det her for noget efterhånden?

 5. Af Mette Hansen

  -

  Helt enig og godt regeringens dobbeltmoral bliver afsløret. Det samme havde også været ønskværdigt, da VKO sad.
  Morten Østergaard hykler jo ud over alle grænser. Hans hverv som minister er IKKE vigtigere end at give sit nyfødte barn udelt opmærksomhed!
  Han prioriterer helt forkert……..efter min mening!

 6. Af Susanne H

  -

  Der er kun en taber i øremærket barsel til mænd og det er barnet! Det vil betyde at moderens barsel vil blive forkortet og barnet vil blive sendt i institution 3 måneder tidligere. Det er en kraftig overskridelse af den private sfære og endnu et skridt imod overformynderiet.
  Politikere er valgt til at lave love der sætter rammer for hvordan man indretter SAMFUNDET, de skal ikke være smagsdommere, der lovgiver efter hvordan de synes det er rigtigt at leve sit liv.
  Og som i eksemplet her med mandlige politikere udviser regeringen endnu engang voldsomt dobbelt moral; I skal gøre hvad vi siger og ikke gøre som vi gør.

 7. Af Arne Rud

  -

  @Ole Skovgaard, 5. november 2012 kl. 14:25. – Flyt Meteorologisk Institut til Hanstholm, fiskere ved, hvad vej vinden blæser, de bruger en vejrhane.

 8. Af Ann Bille

  -

  Jeg kan ikke forstå at så mange mænd mener det er tvang at skulle være sammen med deres eget afkom. Det er da lidt sørgeligt. Det virker også paradoksalt at mænd i dag brokker sig over det såkaldte feminiserede samfund som går ud over de små fordi de kun er sammen med kvinder, men når det så kommer til stykket og de kan være sammen med deres egne børn fra de er helt små og give dem noget maskulint samvær så vil mændene heller ikke det og så er det pludselig kvindens natur og opgave alt det med børn.
  Følg dog lidt med tiden.

 9. Af Martin Knudsen

  -

  Kirkegårdene er fyldt med folk der troede at de var uundværlige.
  Jeg har selv oplevet at gå hjemme med min søn i et halvt år på grund af arbejdsløshed. Dette foregik i umiddelbar forlængelse af de 6 mdr. hvor min kone havde afholdt barsel. Det var et rent tilfælde at det faldt ud på denne facon.
  Den periode er blandt de bedste i mit liv. Jeg fik et enestående tæt forhold til min søn, som siden har trukket spor helt op til i dag 20 år senere.
  En chance som jeg desværre ikke fik/tog med de to næste i rækken.

 10. Af Bjørn Sørensen

  -

  Hvorfor er de fleste kvinder offentligt ansat?

  Har det mon noget at gøre med at det offentlige i udstakt grad tager hensyn til kvinders behov for hensyn til yngelpleje, såsom sygefravær og andre forælderpligter.

  Jeg har i tidens løb mødt mange kvinder som søgte ind til det offentlige så snart de blev gravide, for det er jo en kendt sag at det offentlige ikke stiller spørgsmål. I det merværdiskabende erhvervsliv kan man ikke sådan snyde sig ind, hvor pengene tjenes kan man ikke tillade sig slig lemfældighed ved ansættelser.
  Erhvervslivet er resultatorienteret, det er det de lever af og her er der ikke plads til slendrian.
  I det offentlige er der ingen betænkeligheder med hensyn til fornuften i hvad man foretager sig. For det offentlige er styret af politikere som har dagsordener, idealer og drømmerier som drivkraft og sund fornuft har længe været et ukendt fænomen.
  De kære politikere har visioner og drømme og mange er befængt med dogmer som ingen plads har i den virkelige verden.

  Dogmet om at vi er alle foedt lige er så fastgroet i feministers utopiske drømmerier at enhver sund fornuft blankt afvises. Selv de faktiske realiteter nægter man pure at acceptere, for man har en dagsorden som er vigtigere end virkeligheden.

  Så derfor denne evindelige og tåbelige snak om at mænd skal være som kvinder, hvilket vi ikke er.

  Mænd kan meget lettere komparmentalisere, dvs at de kan udelukke og koncentrere sig om hvad de beskæftiger sig med.
  Kvinder kan ikke på samme måde udelukke deres børns ve og vel, de bekymrer sig om dem.
  Det kan vi ikke tage fra dem, for det er deres natur.

  At tro at man ved lov kan tvinge os til at modarbejde vores natur, forsøgte man også i de hedengangne kommunistiske lande uden sønderlige resultater.
  Millioner måtte opbevares i Gulag lejre for at man kunne fremme idealmennesket.
  Ja, hvad skete der, såmænd bare at samfundet gik i opløsning, det rådnede op indefra.

  At feminister og andre utopister forfølger disse urealistiske dogmer er dømt til at mislykkes, for menneskets natur kan man ikke som en anden gud ændre på.
  Generation efter generation gentager mennesket de samme dumheder som man advarer om i biblen.
  Hvorfor bliver vi ikke klogere?

  I folkeeventyrene, i biblen, de syv synder beskriver menneskelig dårskab for at vi skal blive lidt klogere og undgå at gentage dumhederne.

  Men 68-generationen vidste pludseligt meget bedre hvorfor man forkastede alt gamle ævl, som man mente det var.
  Nu har vi de sidste 50 år fortaget alle de dumheder som overhovedet tænkes kan.
  Fungerer samfundet særligt godt når man er mislykkedes med alskens tiltag som blot var drømmerier uden substans.
  At den flok barnerumper vi har som politikere bliver ved med at fremture med utopiske fantasterier, viser blot hvor naive mennesket kan vaere, helt som beskrevet i Kejserens Nye Klæder.

 11. Af Arne Rud

  -

  Vejrhanen sidder på bondens tag, men vejrhøns cykler med vinden.

 12. Af O Andersen

  -

  ASH kender personligt INGEN mand som ikke kan undværes i 3 måneder???

  Jeg kan så konstatere at ASH ikke kender nogen selvstændige håndværkere og igangsættere udenfor hendes egne velbjergede cirkler hvor penge er noget andre mennesker tjener og overlader og hun og hendes venner rager til sig i akademikernes hellige navn.

  Akademikere er sikre på, at de er født til at forvalte værdier som de dumme hårdtarbejdende danskere tjener hver dag.

  Men hun kan jo komme og overtage mit arbejde i mit lille firma med rådgivning til udenlandske energiprojekter i 3 måneder…så går jeg på barsel så længe!

 13. Af Hans Lembøl

  -

  Der er masser af mænd, der ikke bare kan tage 3 måneders barsel. Alle selvstændige med en større eller mindre virksomhed, f.eks.
  Hvordan tror ASH, at det går med et tre-fire mands håndværkerfirma, hvor mester skal holde sig fra arbejde, salgsopsøgning, regnskaber m.m. i 3 måneder?
  Biksen kan lukkes.
  Og hvordan tror ASH at reaktionen fra direktøren vil være overfor den salgschef eller sælger, der kommer og annoncerer, at nu skal han have tre måneders barsel?
  Vedkommende har underskrevet sin egen fyreseddel.
  Det er typisk for akademikere i privilegerede stillinger og for offentligt ansatte, at de ikke aner en fløjtende fis om, hvordan verden ser ud uden for deres egen sfære.
  Rent bortset fra det, burde der snart være nogle, der begyndte at gøre oprør imod al den tvang, der trækkes ned over hovedet på folk.
  Det er lige fra placeringen af brevkasser til forslag om tvungen barselsorlov af en bestemt varighed for mænd.
  Hvorfor må den enkelte familie ikke selv have lov at bestemme, hvordan den vil indrette sig?
  Og har man tænkt sig, at mænd, der skal tvinges 3 måneder på barselsorlov, skal have deres normale løn som barselsdagpenge?
  Eller skal familier, hvor manden er hovedforsørgeren, bare gå ned i indtægt samtidig med at et nyt lille væsen er med til at øge udgifterne ganske betragteligt?
  Ligestillingsidiotien er efterhånden ved at være fuldkommen absurd. Det næste bliver vel et forslag om, at graviditeten også skal deles med 50% til hver af parterne.
  Det handler overhovedet ikke om, hvem der kan eller ikke kan undværes i sit job i tre måneder; det handler ganske enkelt om begreber som frihed, rimelighed og sund fornuft.

 14. Af Peter Jensen

  -

  Bjørn Sørensen har jo helt ret i sine betragtninger over 68-generationens og partiernes nuværende dårskab.

  En dårskab som har givet os tåbeligheder, lovsjusk og menneskefjendsk politik i enorme mængder. Som ude i samfundet og systemet omsættes til uretfærdighed, ondskab, undertrykkelse, udplyndring og ødelæggelse af tusindvis af danskere.

  Set i tilbageblik er det tydeligt at 68-bevægelsen mest var en kommunistisk bevægelse, hvor en hård kerne plus en masse naive og godtroende medløbere fik sat gang i undermineringen af Danmarks status som en demokratisk velfærdsstat, hvor borgerne var trygge, frie, havde arbejde, havde tag over hovedet, kun betalte lidt i skat, havde et hjem, en familie, en slægt og nogle normer, værdier og traditioner som var med til at give danskerne gode rammer omkring deres tilværelse. Og så havde man et politi, et retssystem, et sundhedsvæsen, en radio, et børneværn og en kultur som man nogenlunde kunne stole på og regne med. Overfald på gaden, røverier, voldtægter, pædofili, afbrænding af biler, vanvidskørsel, indbrud og statslige overgreb osv. forekom så sjældent, at både børn og voksne med god grund følte sig ganske trygge.

  Nu i 2012 står vi derimod i statsundertrykkelse, skatteplyndring, løgnepropaganda, kriminalitet, skilsmisser, social elendighed, formynderi, perversiteter, hjemløshed, menneskemishandling og unødige dødsfald og meget andet dårligt til op over hovedet.

  Endnu engang viser det sig at rødfascistisk politik er forrykt og menneskefjendsk ud over alle grænser.

  I samtlige lande hvor rød/ totalitær politik fik lov til at dominere udviklingen, endte det i frygtelige samfundskatastrofer.

  Hvornår går det op for danskerne at deres land og de selv har kurs mod en bundløs afgrund?

 15. Af Christian Andersen

  -

  “Personligt kender jeg ingen, der har så vigtigt et job, at han ikke kan tage tre måneders barsel.” ->

  Dette skyldes det faktum, at De er en kvinde, og derfor ikke kan forestille Dem noget vigtigere i denne verden end at tage sig af småbørn.

  Dette er der dog intet galt i, og måske hænder det en dag, at De bliver en rigtig god og omsorgsfuld moder. Noget særligt betydeligt menneske, derimod, bliver De aldrig, som de fleste kvinder i verdenshistorien. Men måske De får en søn som vil opnå noget betydeligt her i livet –

  da vil De stadig ikke mene, at De kender nogen mand, hvis erhverv er vigtigere end at passe et spædbarn. Men i sagens natur vil dette også være det samme, da ingen interesserer sig for hvad ligegyldige kvinder har at sige om ting der overgår deres egen ubetydelige forstand. I det hele taget er den eneste årsag til den såkaldte “ligestilling” i Danmark at landets mænd alle er degenereret til en trist skare af handlingsudygtige og rygradsløse tåber, hvis højeste formål med livet er sex, hygge, mode og småbørnspleje.

  Principfastheden har for længst forladt Danmark. Den vil vende tilbage når engang dårligere tider har nedfilet den kvindeagtige ånd og bevist dennes svaghed i statsspørgsmål, ja endda i alle spørgsmål af vigtighed, som den har indarbejdet sig i mændenes generelle karakterer i Danmark.

 16. Af Ann Bille

  -

  Med de mænd der er herinde er der godt nok stadig meget at kæmpe for på kvindesiden, pyha.
  Og håber ikke det er de samme mænd der så brokker sig når konen ender med at få børnene ved en skilsmisse.

  Kan godt forstå flere kvinder vælger at få børn uden en mand.

 17. Af M Frederiksen

  -

  Ja ASH du lever i din egen lille verden. En selvstændig kan ikke bare rive tre måneder ud af sin kalender.
  Det viser bare at selvstændige er non eksistentent i samfundsdebatten.
  Alt drejer sig om lønmodtagers rettigheder.

 18. Af Søren Revser

  -

  Politikere bør slet ikke have barselsorlov. Det er synd for børnene.

 19. Af Ann Bille

  -

  @M Frederiksen og andre: hvis en kvinde, der er selvstændig kan tage barsel kan en mand også.

 20. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Ann Bille

  Hvorfor skal manden tvinges til at gå på barsel, hvis det er ham inderligt imod eller han bare hellere vil på arbejde?

  Det er jo ikke fordi naturen rent faktisk har indrettet sig på at manden også ta’r en tørn på det område, eller hur?

 21. Af S Holm

  -

  Mandighed eller maskulinitet, kan måles i det ansvar en mand kan bære på sine skuldre uden at bryde sammen – så jeg har meget svært ved at se det kvindagtige eller feminiserede i at en mand tager ansvar for de børn han sætter i verden.

  Kvindagtigt er det derimod, når mænd tuder hele dette kommentarspor fuldt af tårer og snot, i deres forsøg på at iscenesætte sig selv som ofre for sit eget køn, selvstændig virksomhed eller en indbildt feminin dominans i samfundet generelt.

  Skal vi ikke overlade det til kvinderne at spille offerrollen og slå fast, at dem af os, der er rigtige mænd sagtens kan håndtere karriere, børnepasning og tilfredstillelse af kvindekrav, uden at bryde sammen og uden at give køb på hverken stil, styrke eller maskulinitet.

 22. Af Ann Bille

  -

  @Niels B Larsen: hvorfor er det tvang for en mand at være sammen med sit eget barn?

 23. Af niels hansen

  -

  Hans Lembøl:”Og har man tænkt sig, at mænd, der skal tvinges 3 måneder på barselsorlov..”.

  Niels B. Larsen:”Hvorfor skal manden tvinges til at gå på barsel, hvis det er ham inderligt imod eller han bare hellere vil på arbejde?”

  Hvem er der, der tvinger en mand til at tage barselsorlov?

  Hvis han hellere vil gå på arbejde og tjene penge til en ny fladskærm, er der mig bekendt intet, der forhindrer ham i det.

 24. Af G. Nielsen

  -

  Kvinder i dagens Danmark føler sig mere uundværlige end mænd.
  De forlanger jo at mindst 40% af bestyrelser og direktioner skal bestå af kvinder. Kvinder mener derfor at bestyrelser og direktioner ikke kan virke uden disse uundværlige kvinder.
  De mener også at kvinder er så uundværlige på universiteterne at kvinder med en pose penge mellem ørene har fortrin for klogere mænd til profesorater.
  Vor herre bevares.

 25. Af Søren Revser

  -

  Man kunne også hævde, at politikere burde have 20 års barselsorlov; alene ud fra den betragtning, at de så ikke laver lort i de 20 år.
  Men her må barnets tarv trods alt vægte tungere, således at enhver politiker har et absolut minimum af tid til at omgåes og dermed sætte råd i hovedet på barnet.

 26. Af Niels B. Larsen

  -

  Der er ingen, der siger at det nødvendigvis er tvang for en mand at være sammen med sit eget barn.

  Men det er det, hvis han hellere vil være på arbejde end tilbringe hele dagen sammen med sit barn og han så bliver tvunget til det sidste via lovgivning.

  For mit eget vedkommende ville jeg foretrække arbejdet fremfor bleskift.

  Ikke at det bliver aktuelt i min alder – børnebørnene kan langes tilbage til rette ejer i påkommende tilfælde. 🙂

  @ niels hansen: “Hvem er der, der tvinger en mand til at tage barselsorlov? Hvis han hellere vil gå på arbejde og tjene penge til en ny fladskærm, er der mig bekendt intet, der forhindrer ham i det.”

  Nej, ikke i øjeblikket. Men med den ræverødt-radiGALe regering varer det sikkert ikke længe.

 27. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Søren Revser, 6. november 2012 kl. 17:12

  Hvorfor så karrig… giv dem bare 50 års barselsorlov. Med PLIGT til at ta’ den!

  Uanset køn.

 28. Af Søren Revser

  -

  Niels B. Larsen: Nu om dage er tvangssterilisation jo svært at få igennem, og så er der kun damage control tilbage.

 29. Af T. Sørensen

  -

  Lad os antage, at det bliver sådan at alle mænd skal tvinges til at tage 3 mdrs barsel uanset hvad. Da kan jeg for mit vedkommende, klart sige, jeg blev ikke far til nogen som helst baby. Bleskift og alt hvad der følger med, er langt over mit kompetanceniveau. Jeg vil ydmygest trække mig tilbage og overlade scenen til andre meget mere kompetente mænd.

 30. Af Anders Hede

  -

  Jeg fatter ikke kritikken af ASH her.

  Uanset om man er for eller imod barsel til mænd, kan det ikke nytte at dem der prædiker det. Dem der vil presse det ned over hele befolkningen ikke selv afholder det.
  Det er og bliver verdensklassehykleri. Mere kan der jo ikke siges om det.

  Det er præcis det samme som diskussionen om privatskoler, hvor socialdemokrater talte skidt om danskere der valgte privatskoler, mens de selv brugte dem.

 31. Af Rikke Nielsen

  -

  Ann Bille, 6. november 2012 kl. 13:19

  Paradokset er, at det ER de samme mænd……

 32. Af Lars Petersen

  -

  @ Søren Sørensen.

  ” Lars Petersen og bjørn sørensen, I er
  virkelig synonymet på det ussle menneske! ”

  Er ikke sikker på jeg forstår dit indlæg, samt hvad
  du mener med usle mennesker.

  Kan kun sige, at jeg under INGEN OMSTÆNDIGHEDER, vil
  deltage i jeres Dummy-Dansk-interne “Social Sperma”.

  GENTAGER: En Kinesisk medarb. får NUL KOMMA NUL kr.
  i barsel, ligesom en Øst EUér har normale 3 måneders
  barsel.. OG.. hvis betalinger er absolut minimal.

  Det er dem vi skal kæmpe imod, hvorpå jeres pis og
  lort, er så langt ude og skide at man tror det løgn.

  OG ENDELIG.. Hvis du og andre så bare “GAD” se ud af
  jeres små fedtede socio-social-dummy-øjne, så ville
  man opdage, at der hvor de værdiskabende – altså dem
  som laver egen løn-PLUS, i snit får A-kasse satsen
  at sutte på, hamre hovedparten af IKKE-værdiskabende
  , som: Bistands-journalister, Statsansatte og andre,
  FULD LØN UNDER BARSEL, hele lortet hentet ind via de
  værdiskabende, som dermed fordyres, og afskediges..

  NÅ.. men i kom (VIDST NOK) fra et eller andet med at
  han/hun/barsel what ever ikke sandt.. I guder mand..

 33. Af Lars Petersen

  -

  Vidst nok = vistnok

 34. Af G. Nielsen

  -

  Kvinder kan vælge børn fra lige så let som at knipse med fingrene.(16000 om året)
  Hvorfor kan vi mænd ikke det samme og hvorfor skal vi nu pludselig lænkes til børn i 3 mrd.

 35. Af j nielsen

  -

  @ Susanne H

  “Der er kun en taber i øremærket barsel til mænd og det er barnet! Det vil betyde at moderens barsel vil blive forkortet og barnet vil blive sendt i institution 3 måneder tidligere.”

  Det må så betyde at hvis de 3 øremærkede måneder var ekstra, oveni det år man har nu – så ville det være ok.

 36. Af Bo Kristensen

  -

  ASH ved ikke rigtigt hvad hun selv skal mene, men det er da trods alt dejligt at se hovedargumentet med at “arbejdspladsen ligger pres på manden så han ikke vil tage barsel” er sløjfet. Nu ser vi den ærlige version….handler det udelukkende om at mænd skal tvinges til at tage barsel i ligestillingens navn. Og det udstiller meget klart, hvor absurd det er. At der sidder nogle kvinder på Christiansborg der vil bestemme hvordan vi skal tage os af vores børn….kun for at de selv kan rette ryggen i feminismens navn.

 37. Af jenni c

  -

  Kender du ikke nogen, der ikke kan tage 3 måneders orlov?

  – selvstændige kan ikke. Så har de ikke noget firma efter orloven.
  – små selvstændige firmaer kan heller ikke overleve, hvis ansatte tager orlov.
  – spædbørn har brug for mor.
  – spædbørn har ikke gavn af, at halvdelen af orloven tages fra barnet. Det er jo, det der er i spil.
  – mænd mangler omsorgsgenet for børn. [kilde: mandeforsker, mand.]
  Men vi ved det jo godt allesammen.

  Hvad går politikken ud på?
  At ødelægge børn.

 38. Af Lars Petersen

  -

  @ Bo Kristensen.

  “Handler om at mænd skal tvinges til at tage barsel
  i ligestillingens navn ”

  FORKERT.. Det handler om at den konkurrence-dræbende
  evigheds-barsel, er blevet til en karriere-killer
  for kvinderne, (da arb.giverne helst undgår dette),
  hvorpå man ønsker at dividere “ulykken” ud på begge
  køn, sådan at mænd og kvinder belaster nationen ens.

  Vær dog en mand, og lad vær med at deltage i denne
  anti-økonomiske-euro-socio-feministiske-dagsorden.

 39. Af jenni c

  -

  Susanne H: Der er kun en taber i øremærket barsel til mænd og det er barnet! Det vil betyde at moderens barsel vil blive forkortet og barnet vil blive sendt i institution 3 måneder tidligere

  Lige præcis.
  Alternativt må barnet tage til takke med ihvertfald en mindre ønskelig kvalitet omsorg, end sin mors.

 40. Af S. Jensen

  -

  HTS – fra liberal frihedskæmper til fascist og meningstyran, i hvert fald når det handler om barsel. Og hele forvandlingen tog mindre end 1,5 år.

  I øvrigt er jeg enig i, at Morten Østergårds hykleri er monumentalt. Men hvad – det er jo blevet en hverdags forteelse i disse regeringspartier.

 41. Af Ole Jensen

  -

  Det jo ikke sikkert at man gider holde 3 måneders barsel.
  Og det gider jeg ingen gang forsøge at finde en undskyldning for.

  Men nogen har muligvis behov for at det skal lyde politisk korrekt så ingen bliver fornærmet/raser/langer ud/chokeret.

  Så er det sku langt sjovere at komme på arbejde.

 42. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Ren gak-gak argumentation fra ASH.

  “MÆND TROR IKKE SELV, DE KAN UNDVÆRES PÅ ARBEJDSMARKEDET. Personligt kender jeg ingen, der…”

  Ja, og jeg kender ingen der ville stemme på Romney hvis de fik muligheden.

  Det må jo så betyde, at de ikke eksisterer, ikke sandt?

 43. Af Susan G

  -

  Sikke dog en voldsom over-repræsentation af hankønnet blandt kommentatorerne…
  Baggrunden for den alment interessante statistik vedr. korrelationen mellem en pludselig voldsomt øget mængde “overarbejde” og nybagte fædre er vist igen blevet demonstreret!!

 44. Af Dennis Jensen

  -

  Der er tusinder af selvstændige der ville miste deres hus, hjem osv. hvis de lige tog 3 mdr. væk. Fx er der mennesker der har dyrehold i landbruget der IKKE har været på ferie i 20 år. Men typisk for en “cafelatte byperson med staten tørrer mig i røven hele tiden attitude”…. som ingen rigtigt arbejdende mennesker kender.

 45. Af Søren Jensen

  -

  ASH har aldrig prøvet et “rigtigt” arbejde. I mindre virksomheder er det et stort problem med barselsfravær
  uanset køn. En enkelt medarbejder med indkøbsansvar kan ikke undværes, men ASH lever i en teoretisk verden!
  Man tager bare en ind fra gaden og et par års erfaring i firmaet tæller ikke.
  Ministre skal selvfølgelig blive på pinden, det er de valgt til og ligegyldige ting som bleskift må foretages af andre. Kun lærerne kan fise den af på diverse slamprojekter.

 46. Af Morten Kjell Larsen

  -

  Lad dog maendende bestemme selv,, Hvorfor er det i kvinder har saa travlt med at vide hvad der er godt for maend, kvinder, boern, oekonomi.. Stop det fnidder. Lad dog dem der gerne vil tage deres barsel og de andre er ikke daarlige faedre fordi de ikke tror de kan,, DE VIL SKI IKKE,, og det skal ingen andre en famillien blande sig i. DIXI

  Morten

 47. Af Cecilia Lonning

  -

  Jeg er 100% enig med ASH. Hykleriet er til at få øje på – især da samme Morten Østergaard for nylig godt kunne afse tid til at tage 2 ugers eftersferie (på det tidspunkt nævnt “barselsorlov” af ministeriet)… Og ja, hvad er forskellen på Morten Østergaards situation og Astrid Krags… ?

 48. Af niels hansen

  -

  @Niels B. Larsen

  “@ niels hansen: “Hvem er der, der tvinger en mand til at tage barselsorlov? Hvis han hellere vil gå på arbejde og tjene penge til en ny fladskærm, er der mig bekendt intet, der forhindrer ham i det.”

  Nej, ikke i øjeblikket. Men med den ræverødt-radiGALe regering varer det sikkert ikke længe”.

  Personligt foretræker jeg at forholde mig til de faktiske realiteter fremfor tænkte skrækscenenarier.

  De faktiske forhold kan være skræmmende nok, og emnet kan naturligvis være interessant nok, mens vi venter på en løsning af vores store økonomiske problemer og arbejdsløshedsproblemer!

 49. Af J Lund

  -

  “Jeg savner dem, men det kan ikke passe, at mænd er mere uundværlige for arbejdspladsen eller regeringen end kvinder”, sagde statsminister Jens Stoltenberg i en kommentar. “

  Det er vel ikke alene statsministeren, som savner en kvindelig eller mandlig minister, der er på barselorlov. Det er vel mere hele landet. Spørgsmålet er om det overhovedet giver mening at en minister tager barselorlov. Jeg mener at hvis en minister ønsker at være sammen sit nyfødte barn, må vedkommende træde tilbage.

 50. Af Jon Tollerup

  -

  Har endnu ikke forstået hvorfor dette ikke er individuelt valg i en familie hvad der passer bedst.

  Der findes selvstændige som ikke kan tage barsel. Hvorfor skal de straffes med øremærket barsel?

  Og – dobbeltmoralen i R er da til at få øje på. Ikke alene mener Morten altså at lige præcis han (og altså ingen andre mænd i kongerigt) har en lidt specielt job.
  Men – det er samme parti som taler for flere kvinder i ledende stillinger og samtidig mener Vestager at “hun har sat det bedste hold”.
  Det er jeg sikker på hun har ret i og hun har gjort. Så hvorfor er det at resten af landet skal leve med de regler de ikke selv ønsker at følge?

Kommentarer er lukket.