Tag din barsel som en mand, Morten Østergaard

Af Anne Sophia Hermansen 126

”Jeg tror, de fleste vil være enige i, at ministerhvervet er lidt specielt, da det på en eller anden måde er tidsbegrænset. Man ansætter jo ikke lige sådan en barselsvikar,” sagde uddannelsesminister Morten Østergaard (R) til Ekstra Bladet i weekenden. Han er for nylig blevet far, og selv om der står i regeringsgrundlaget, at partierne vil arbejde for op til 12 ugers øremærket barsel til danske fædre, har Østergaard undskyldt sig med sit ”lidt specielle hverv”.

Well, sundhedsministerens specielle hverv stod ikke i vejen, da Astrid Krag blev mor og gik på barsel, men anderledes forholder det sig altså med den radikale minister.

Lad os lige kort kaste et blik på tidligere udmeldinger om øremærket barsel fra S og R. Her fra Kristeligt Dagblad den 14. februar 2011:

”Mange arbejdspladser vil ikke give barsel ud over de første to uger til nybagte fædre. Og det er en skam for barnet, der i sin opvækst har godt af kontakt til begge forældre,” lød meldingen dengang fra De Radikale.

Og fra Socialdemokraterne:

”Socialdemokraterne ønsker at øremærke 12 ugers barsel til fædre eller medforældre, så der opnås de åbenlyse fordele, der er ved at begge forældre bliver barnets tætte omsorgspersoner fra barnet er lille. Den øremærkede barsel vil have en positiv effekt på både ligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked, ligestillingen i hjemmet generelt og sikre fædre eller medforældre en rettighed, som de i dag har svært ved at håndhæve overfor både arbejdsgivere og partnere.”

Citaterne taler for sig selv, hykleriet er indlysende, men mest interessant er nok Morten Østergaards bemærkning om sit ”specielle hverv”, og hvordan man ikke ”sådan lige” finder en erstatning, fordi det er her, vi finder en stor del af årsagen til, at mænd ikke tager mere barsel:

MÆND TROR IKKE SELV, DE KAN UNDVÆRES PÅ ARBEJDSMARKEDET.

Personligt kender jeg ingen, der har så vigtigt et job, at han ikke kan tage tre måneders barsel. Til gengæld kender jeg mange, der mener, at de er så ufatteligt vigtige for deres arbejdsplads, at de da umuligt kan undværes.

Og her har vi et eksempel på det sidste: Uddannelsesminister Morten Østergaard. På at det ikke er arbejdspladsen, der spænder ben, men snarere selvforståelsen og opfattelsen af egen uundværlighed.

Mon det udvalg, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vil nedsætte for at ”få kulegravet barselsområdet”, husker at få det med i deres arbejde? Udvalget, der blev annonceret for en måneds tiden siden, da regeringen udskød fremsættelsen af et lovforslag om op til 12 ugers barsel til mænd – en mærkesag, der ellers lå regeringspartierne meget på sinde, da de var i opposition.

Men én ting er vores uddannelsesministers selvforståelse, noget andet er den måde, vi må forstå regeringen.

Endnu en gang har den demonstreret, at den er mere interesseret i at have magten end i at bruge den. Når det kommer til ligestilling, vil den hellere tage nemme point på, at homoseksuelle skal kunne adoptere og gifte sig end kæmpe for et af de mere kontroversielle og progressive tiltag, nemlig barselsrettigheder til mænd.

Ligestillingsminister Manu Sareen (R) profilerer sig jævnligt på, at han vil have flere kvinder i bestyrelserne og truer virksomheder med ”en kammeratlig snak”, hvis ikke de opper sig og beskriver deres anstrengelser i årsrapporterne. Men der kommer næppe flere kvinder i direktioner og bestyrelser, før der i højere grad er delt barsel i hjemmene.

Og her svigter regeringen. Også. Fordi den ikke vil tage konsekvensen af sin egen politik, fordi den kun vil have magten, men ikke tør bruge den og fordi den er bange for sine egne valgløfter.

Anderledes forholder det sig i Norge. I kommentarsporet længere nede skriver Helle Rosdah Lund noget, der er værd at løfte op:

“Norge 2011. Barne- og ligestillingsminister Audun Lysbakken tog fire måneder hjemme med sit barn, og justitsminister Knut Storberget holdt tre måneders orlov. ”Jeg savner dem, men det kan ikke passe, at mænd er mere uundværlige for arbejdspladsen eller regeringen end kvinder”, sagde statsminister Jens Stoltenberg i en kommentar. “

Derfor: Kære Morten Østergaard, tag din barsel som en mand.

126 kommentarer RSS

 1. Af Jon Tollerup

  -

  I øvrigt – flere siger her at Astrid kunne, hvorfor så ikke Morten Ø.
  Well – hvem sagde det var en god idé for Astrid og landet at hun tog barsel. Er det omkostningsfrit at tage barsel – har det udelukkende en positiv bundlinje og kan alle tage barsel uanset job gøre det?
  Godt når det kan – men naturligvis er der steder det er åbenlyst at konsekvenserne vil være enorme.

  Hvor er nuancerne i den debat, ASH…

 2. Af Lina M

  -

  @ Lars Christensen – mener du, at man skal etablere en virksomhed for at blive en del af dens bestyrelse?
  @ T. Sørensen – rigtige mænd kræver en del af barslen, fordi de ønsker at være sammen med deres barn.

 3. Af Leif Sørensen

  -

  Østergaard er jo ikke en mand.
  Han er islams skødehund.

 4. Af MICHAEL KRÆFTING

  -

  Come on ASH – her i livet tager vi alle nogle valg og de valg vil meget ofte have en eller anden påvirkning på flere fronter. Vælger man exempelvis politiker karriere og ministerprofil – så har man valgt et 24 timers job. Hvis man har besluttet sig – som exemplevis AK – til at holde barsel – så skal man ikke samtidig sige ja til et ministerhverv. Det er det valg som man – helt og aldeles frivilligt tager.

 5. Af Axel Eriksen

  -

  Det her er jo forvrøvlet. Mænd og kvinder kan pricipielt det samme – bortset fra at kvinden skal føde barnet – – gerne ukendt/anonym – skal give 50% af generne til barnet! Hvordan skal vedkommende tage forældreorlov, når der kommer 10-12 babyer i en lind strøm over 2 år? Og når “sædtyren” og moderen ikke aner noget om halvdelen af barnets fremkomst/ evt. skjulte arveanlæg. Det svarer til min barndom for 50 år siden. Moderen til en af mine skolekammerater havde følgende oplysning om faderen: “Han havde sorte sko på”! Og det var dog en væsentlig oplysning! Ikke engang den oplysning kan adskillige kvinder i dag give videre til deres barn! Børn har brug for to forældre – men moderen er den vigtigtigste person i de(t) første år af barnets liv! Så kommer faderen på banen – uden at underkende moderens opbyggede autoritet – men med at bidrage til den med sin egen autoritet! fe

 6. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  I ligestillingens navn har flere kvinder åbenbart uhyggeligt travlt med at gøre mænd til ‘ammende mødre’, en slags erstatning for dem selv i forhold ti barnet der slet ikke er færdig med moren før omkring de 2-3 år.

  Så skal der stås i kø og øremærkes i en sådan grad, at hvis manden/faren ikke tager orloven, den øremærkede til ham, så får ingen den – og barnet bliver taberen.

  Vi smider nærmest barnet ud med badevandet og ser ikke til dets behov – men kun egne på en udstrakt narcissistisk måde, fremfor at kæmpe for en ordentlig barsel til mødrene og sikkert gerne flere uger til fædrene (1-2 uger mere?), hvorefter barnet, når det er blevet lidt ældre ‘automatisk’ har brug for faren, hvor moren ikke er så primær som i de første par år af dets liv.

  Det bliver faren nemlig i både den lille dreng og den lille piges liv – ingen forskel dér, hvor moren har en mere sekundær funktion, som faren havde tidligere – men hvor de stadig er lige vigtige for barnet og på skift er den andens hjælpende hånd.

  Det giver faktisk den egentlige ligestilling, hvis man følger barnets udviklingsrytme og behov i de tidlige år af dets liv fremfor at m/k skændes, og hvor kvinder har travlt med at lave mændene om til kvinder, fremfor mænd og fædre.

  Agte og udvikle sin kvindelighed og se den magt, der udøves imod barnet ved at svigte det i de tidlige år, der aldrig kommer tilbage og hvor det senere i livet er svært at indvinde, hvad der her tabes for det. Nogen indvinder og forvinder aldrig sådanne svigt.

  Vi har terapi nok i verden, i forvejen! Specielt når m/k bliver uvenner med det egne køn, hvorfor vi har et enormt ansvar ved at se dette og fvitterligt forstå, dvs fatte det.

  Det bør Mette Frederiksen og andre politikere sætte sig mere ind i. Ingen dårlig samvittighed til Morten Østergaard pt – men ASH plejer jo at gå ind for det frivillige, og det skal det nødvendigvis også være; men vi det er ret at påpege barnets vilkår og behov i den tidlige alder, så flere og flere gider eller indser jobbets vigtighed.

  Og – så bliver der sikkert stadig plads i de rent ud sagt sk… bestyrelseslokaler til også kvinderne, de få der egtl vil det blandt alm kvinder.

  Verden går ikke under af mangel på kvinder dér – men det gør vores børn, når kvinder/mødre svigter – og hvis fædre er alt for ignorante.

  Det er kvindens vigtigste opgave i livet overfor et nyfødt barn, at være der, at være mor for det!

  Intet job, ingen bestyrelsespost er vigtigere eller kan bllive det! Det har terapilokalerne talt om i deres eget sprog i hundrede år, så ..det var måske værd at lytte til og blive klogere af?

  Vil vi gøre det bedst muligt for vores børn, så skal der mere til end der oftest gøres det i dag, langt mere for nogen – især hvis vi vil have et sundere samfund og dermed også færre udgifter i sidste ende for ikke at sige færre menneskelige og for nogen umenneskelige omkostninger!

 7. Af Hans Schou

  -

  Økonomi: “Lars Petersen, 5. november 2012 kl. 17:38” og et par enkelte andre kommer ind på det, men ellers fatter jeg slet ikke hvordan I andre har tænkt Jer at familiens/samfundets/arbejdsgivers økonomi skal hænge sammen, hvis faren tvinges til at tage 3md barsel.

  For mit eget vedkomne står jeg i den situation, at jeg snart får en ny baby, og jeg får ikke fuld løn under barsel. Vores (familiens) plan er så at jeg tager de 14 dage efter barnet er født, og økonomisk bliver det så på dagpenge. Det er en væsentlig reduktion i familiens indkomst, specielt da jeg er eneforsørger.

  Så mit spørgsmål er blot, hvem har man tænkt sig skulle bære den økonomiske del ved at fædre tager 3md barsel? Skal staten betale fuld løn? Skal arbejdsgiver? Eller skal faren på dagpenge, og dermed skal hele familien lide økonomisk under at faren er tvunget på barsel – sådan kommer det ikke til at ske.

  En anden ting er hvad man havde tænkt sig at faren skulle foretage sig i de 3 md. For vort vedkomne, med fuld økonomisk kompensation, vil det helt klart betyde 3 md ferie. Da Fruen går hjemme, så vil jeg tage alle børnene med ud et eller andet sted, for at efterlade Fruen hjemme, så hun kan få lidt fred og få ladet op (jeg plejer at sige at hun bare kan ringe når hun savner os, men vi når sært nok altid hjem igen inden hun ringer). Men som jeg har forstået, har politikerne en idé om at faren skal gå alene hjemme med babyen og hygge sig – sådan ville det aldrig foregå hos os. Det hændte på den måde da vi kun havde et barn, men nu er det altså anderledes.

  Der er rent faktisk lavet en undersøgelse med åbne spørgsmål stillet til forældre: Hvilke forandringer kunne du godt tænke dig, der gjorde det nemmere at være børnefamilie? Jeg husker ikke svarene, men det var i hvert fald ikke 3 md på dagpenge for faren.

 8. Af j nielsen

  -

  “Der findes selvstændige som ikke kan tage barsel. Hvorfor skal de straffes med øremærket barsel? ”

  Jeg forestiller mig, at i de lande hvor en del af barselen er en individuel ret i stedet for en kollektiv, har man fundet en løsning på det problem.

  “hvem har man tænkt sig skulle bære den økonomiske del ved at fædre tager 3md barsel?”

  Hvem bærer i dag den økonomiske del ved at mødre tager 11½ måneds barsel?

  “En anden ting er hvad man havde tænkt sig at faren skulle foretage sig i de 3 md.”

  Det vil oftest være i slutningen af det år der er til rådighed i dag. Hvad har man tænkt sig at moderen skulle foretage sig?

  Der er ingen der siger at det skal være tre måneder i rap. Det kan være en periode med nedsat arbejdstid, fx en kortere uge, så man strækker det ud over et længere forløb.

  Såvidt jeg kan se er problemet for en række mennesker, at man forestiller sig at der bliver tale om en de facto reduktion af barselen med de tre måneder. Det må så betyde, at en løsning hvor man udvider den samlede barsel til 15 måneder, hvor de sidste tre er faderens, ikke vil være et problem.

 9. Af Mette Hansen

  -

  Kunne du ikke også lige undersøge hvor mange Venstre og Konservative og DF mandlige politikere, der tager barsel…for kører disse borgerlige politikere ikke frihjul ved ikke at ville udvikle ligestilling, men istedet tage det nemme synspunkt, at “det må folk selv om”?

 10. Af lars sørensen

  -

  Hørt ASH 😉
  ikke læst indlæget og dets kommentarer .
  Uanset vinkling .
  Overskriften kan ikke modsiges ! ! , men sørgeligt overtrådt af “Ansvarlige Fædre” Skam på dem

 11. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Politikere kan ikke og skal ikke være ‘det hele’ – men kan glimrende gå ind for at skabe rum diverse muligheder for andre. De er ikke heller, el sjældent, selvstændige erhvervsdrivende fx.

  Men – hvis forældre ikke selv tager sig af deres børn, så får disse blandt andet (udover stress og diverse infektionssygdomme (for mange)) for mange forskellige ‘mødre’ og alt for tidligt for mange ’søskende’ – udover dem, de måske har i forvejen.

  Ethvert barn har i nogle år, de allerførste af dets live, behov for at være eksklusiv for moren, såvel somen for tidlig adskillelse kan få katastrofale konsekvenser for det enkelte barn/menneske – fx skizofreni, OG ved at lade manden overtage morens rolle så tidligt, så risikrere vi endog at barnet bliver forvirret omkring det, der hedder køn.

 12. Af A Lund

  -

  Nu tog Astrid Krag faktisk også kun 3-4 måneders barsel, hvilket er en del mindre end den gennemsnitlige kvinde – nok fordi hun også tog hensyn til den “særlige stilling”.

 13. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ja, Astrid Kragh var endog parat til et formandjob – så skidt med børnene i den alder. Lene Espersen tog både barn og familie med på job og lod ministerchaufføren børe barnet i en siddestol; men hun med jakkest og endog slips bar sine dokumenter, som minister.

  Vi er langt ude – efterhånden.

 14. Af Nanna G

  -

  Fuld respekt til uddannelsesminister Morten Østergaard (R) for at han tager sit ministerhverv seriøst og undlader at tage mere barsel end han behøver. Han gør som andre fornuftige mænd ville gøre i samme situation.

  Jeg kan godt lide at politikere lader sig styre af sund fornuft og pragmatisme.

  For selvfølgelig er det dobbeltmoralsk at være i et parti, som vil tvinge fædre på barsel, når man ikke selv vil lade sig tvinge.

  Men på den anden side bør partimedlemskab ikke gå ud over den personlige frihed.

  Det skulle jo gerne være hustruen derhjemme, han er gift med, og ikke partiet, som har mest at skulle have sagt her.

  Antag at hun gerne vil have den barsel, Morten kunne have taget. Skulle Morten så tilsidesætte hendes ønsker til fordel for partiet og hans image i offentligheden? Gør et mandfolk sådan? Det synes jeg ikke.

  Derfor skulderklap til Morten, fordi han ikke ligger under for hvad omverdenen måtte have af meninger om hans privatliv, men gør hvad han og hans hustru selv føler er rigtigst.

  Mvh
  Nanna
  Femininfremtid.dk

  PS
  Sender også en søstersolidarisk hilsen til ministerens hustru, som ved sin indsats ved hans side muliggør at han kan tjene sit land som minister.

  Barack Obama har også en hustru, uden hvem han aldrig var blevet præsident. Lad os have respekt for alle disse first ladies og andre baglandspersoner, som muliggør at vi kan vælge de bedste personer til de højeste embeder uden at de render af pladsen i flere måneder efterfølgende og derved svigter det job, som de er blevet betroet.

  Barsel er én ting – en toppost er en anden ting. Hver ting til sin tid. Nogle få prøver at gøre begge ting på én gang. Det er deres valg, men bør ikke gøres til normen

 15. Af Claus Beyer

  -

  “Personligt kender jeg ingen, der har så vigtigt et job, at han ikke kan tage tre måneders barsel.”

  Næh, A.S.Hermansen kender åbentbart ingen selvstændig erhvervsdrivende. For disse er det udelukket at blive væk fra arbejde i dagevis.
  Så hermed har bloggeren selv udstillet sin manglende virkelighedsfornemmelse. Hun må leve i en glasboble.

 16. Af Hans Schou

  -

  j nielsen:
  ““hvem har man tænkt sig skulle bære den økonomiske del ved at fædre tager 3md barsel?”

  Hvem bærer i dag den økonomiske del ved at mødre tager 11½ måneds barsel?”

  Det er lidt forskelligt hvem der betaler.

  For de fleste privatansatte mødre tror jeg det er sådan at de får dagpenge betalt af staten, og deres arbejdsgiver betaler ikke noget.

  Nogle mødre er så under en overenskomst der giver ret til “fuld løn under barsel”, og her betaler staten så dagpenge, og arbejdsgiver betaler resten. Det er mit indtryk at alle offentligt ansatte får fuld løn under barsel.

  Men jeg ikke så meget om det, da min hustru blot er periodisk underviser på aftenskole, og derfor ikke er berettiget til økonomisk kompensation ved barsel. Det giver lidt sig selv, at hvis man “går hjemme”, så kan man ikke få økonomisk støtte ved barsel, for hvorfor skulle man dog det? Men med en lille ny, er det svært at få til at hænge sammen med en baby der skal ammes, så den indtægt fra aftenskole mangler vi.

  Det der irritere mig mest ved disse lovforslag, det er når der er tvang indblandet. Det er fint at man har nogle muligheder og tilbud, men når det begynder at ligne tvang så bliver det en plage. At tvinge en minister til at tage barsel finder jeg afskyeligt. Det må den minister selv bestemme.

 17. Af j nielsen

  -

  “For selvfølgelig er det dobbeltmoralsk at være i et parti, som vil tvinge fædre på barsel, når man ikke selv vil lade sig tvinge. ”

  Det der er altså for dumt.

  Hvis personlig ret til orlov er tvang, så er hele den eksisterende barselsorlov også tvang. For man kan ikke uden videre overføre den til tredjeperson hvis man har lyst til eller brug for det. Det kunne godt være nogen, som det ville være mest praktisk for. Men nej – parret er “tvunget” til at holde orloven selv.

  Ingen, der ikke vil på barselsorlov, bliver tvunget på barselsorlov. Det nærmer sig idioti igen og igen og igen at påstå det modsatte.

  “Ethvert barn har i nogle år, de allerførste af dets live, behov for at være eksklusiv for moren, såvel somen for tidlig adskillelse kan få katastrofale konsekvenser for det enkelte barn/menneske – fx skizofreni, OG ved at lade manden overtage morens rolle så tidligt, så risikrere vi endog at barnet bliver forvirret omkring det, der hedder køn.”

  Her har vi så til gengæld et hårdtslående argument for en tvangsordning. Hvis ovenstående skal stå til troende, så må konsekvensen være at barselsorlov til kvinder ikke blot er en ret, men en pligt. Og helst mere end ét år.

  For vi kan ikke risikere et samfund bestående af skizofrene kvinder og lesbiske mænd. Kvinder skal forbydes adgang til arbejdsmarkedet, sålænge deres børn kun er nogle år gamle. Mænd skal forbydes adgang til deres børn i samme periode, hvis aktiviteten bevæger sig ind på “moderområdet”.

  Jeg gad i øvrigt godt vide hvor mange år der er tale om.

  I stedet for at diske op med sådan 2xgas som de to damer ovenfor, skulle man forholde sig til at både den eksisterende og den foreslåede ordning har nogle fordele og nogle ulemper.

  Det er ikke sådan at den ene ordning er “rigtig” og den anden er “forkert”. Det er udelukkende et spørgsmål om at veje fordele og ulemper op mod hinanden.

 18. Af Belinda Ahrenkilde

  -

  Jeg læser med smil på læben dine blogs Anne Sophia. Men altså denne gang er jeg ikke enig i dine betragtninger om, at barsel skal øremærkes til mænd. Hvorfor denne utidige indblanding i danskernes privatliv ? De kvinder, der måtte have en karriere og dermed allerede er vant til at være i front på mange områder kunne jeg da ikke forestille mig ikke have format til at tage forhandlingerne om barsel i de hjemlige bastioner, men det kunne jo også være at de rent faktisk havde lyst til hellige sig moderrollen. Noget kunne jo tyde på det, når familierne i al overvejende grad vælger at kvinderne skal tage broderparten af barselsorloven. Mænd kan sagtens passe børn på lige fod med deres kvinder og de, der har lysten til barselsorlov eller hvor det passer bedre for deres familier rent praktisk har jo også efter de nuværende regler mulighed for at afholde den. En ændring af de nuværende regler eller en øremærkning til far alene vil efter min bedste overbevisning medføre kaos i familierne, tvangsindlægge en del mænd til noget de måske ikke har lyst til og endnu værre frarøve mange kvinder tiden sammen med børnene. Lad dog folk selv bestemme.

 19. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hans Shou 18:26 –

  Prøv at spørge hos ‘Småbørnsfammilieforeningen SAMFO’ – de ved sikkert lidt, også om evt. kommuners indtræden her som en hjælp. Familien arbejder for at pengene hellere følger barnet end den offentlige pasning. >Jeg er ikke helt så opdateret her.

 20. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hans Schou – Foreningen findes på nettet.

 21. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  j nielsen – 18:32

  Du kunne have en pointe – men ingen af ordningerne tager tilstrækkeligt udgangspunkt i barnets behov

  Ligedan tales der om, hvem der skal betale – eller hvem der betaler. Det bør vi alle være interesseret i, at også naboens børn opfostres mest muligt optimalt, da det i den sidste ende er os alle der skal betale hvad extra, som det i forvejen koster samfundet, når skaderne begynder at melde ud.

  Velfungerende og harmoniske børn kommer ikke ud af den blå luft. Det er ikke liegyldigt, hvad eller hvordan vi tér os.

 22. Af j nielsen

  -

  “Hvorfor denne utidige indblanding i danskernes privatliv ?”

  Fordi barsel som en kollektiv ret har nogle negative følgevirkninger, som rammer alle kvinder. Hvad enten de har/får børn eller ej.

  “…tvangsindlægge en del mænd til noget de måske ikke har lyst til…”

  En ting mere om ordet tvang.

  Forestil jer, at den nuværende barselsordning på 1 år bliver bevaret. Oveni hatten kommer der så 3 måneder forbeholdt manden. Der er således 15 måneder i alt. Hvad angår relation til moderen er barnet således ikke ringere stillet end før.

  Medmindre man ligefrem ser det som en ulempe, at faderen overhovedet er til stede.

  Beslut jer så venligst til om dette er tvang eller et tilbud.

  Forestil jer dernæst, at barselsorloven i dag kun var på 9 måneder i stedet for et år, og at den aldrig havde været længere. Der bliver derpå vedtaget en udvidelse på 3 måneder, igen forbeholdt faderen.

  Igen, ud fra udgangspositionen på 9 måneder: tilbud eller tvang?

  Bemærk, at i det sidste tilfælde ender man op med præcis samme situation som er det der sigtes mod i dag.

 23. Af j nielsen

  -

  “Velfungerende og harmoniske børn kommer ikke ud af den blå luft. Det er ikke liegyldigt, hvad eller hvordan vi tér os.”

  Næ, det er det ikke. Jeg kender til et enkelt tilfælde, hvor moderen ville have ikke bare barselen men hele opvæksten sammen med barnet for sig selv.

  Det kan jeg ikke anbefale.

 24. Af Torben Haugaard

  -

  Denne debat er for længst røget helt af sporet! Hvem er det vigtigste individ i en barsel – barnet! Jeg har ikke i én eneste artikel set nogen beskæftige sig med barnets behov. Det er IKKE barnets behov, at faderen skal tvinges til at være hjemme i nogle uger i det første år! Det er udelukkende kvindens behov, men det har store konsekvenser for barnet. En for tidlig adskillelse fra moderen er et svigt og giver barnet det første knæk på selvværdet, har en ny undersøgelse vist. Først fra barnets 3 år er faderen vigtig i barnets opvækst – og det frem til barnets 5-6 år. I den periode skulle faderen i virkeligheden gå på nedsat tid (barsel)og være mere sammen med barnet. Det er nemlig faderens rolle at “fravriste” moderen barnet i 3 års alderen, så barnet kan komme til at stå i mellem dem og dermed få stimuleret både den feminine og den maskuline side i sin igenne opvæksten. Faderen er altid en naturlig del af barnets opvækst i de første leveår, og der sker en naturlig tilknytning, især fordi mænd i dag er meget mere deltagende omkring barnets pasning mm. i de første leveår. Af samme grund har retspraksis været en katatrofe i de sidste mange år, når det gælder skilsmisser. Fordi moderen har været primær omsorgsperson i barnets første leveår, så tildeles hun automatisk det primære samvær. Netop fordi hun har været primær omsorgsperson i barnets første 2-3 leveår, så SKAL barnet i de efterfølgende år være mere smamen med faderen, og han skal derfor tildeles det primære samvær med barnet.En fader er ikke en kvinde, og det skal han heller ikke være. Han har sin meget store betydning for sine børn, når barnet har brug for ham – og det er IKKE i de første 2-3 leveår.

 25. Af j nielsen

  -

  “Det er IKKE barnets behov, at faderen skal tvinges til at være hjemme i nogle uger i det første år! Det er udelukkende kvindens behov, men det har store konsekvenser for barnet.”

  Det er der heller ingen fædre der bliver tvunget til. Det er øregas, og det ved man udmærket godt.

  Og i øvrigt, hvis det skulle stå til troende, at barnet lider skade af at faderen tager en del af orloven på 1 år – så var der nok ingen mænd der gjorde det.

  Men der er der altså fædre der gør, og det sker som regel til sidst i det 1-årige forløb, altså måned 10, 11 og 12. Jeg medgiver, at det ikke er smart at faderen tager de tidlige måneder.

  “Omkostningerne” er at barnet får ikke én, men to nærmeste omsorgspersoner. Det kan være en omkostning for moderen, nogle har svært ved at give noget fra sig, men ikke for barnet, som godt kan forholde sig til to. Det ses bl.a. af sprogudviklingen, hvor børn kan lære to sprog samtidigt til perfektion, når hver forælder har sit. Hvis begge forældre vel at mærke er til stede. (Tre sprog derimod volder problemer, og går ud over samtlige barnets sprog og forståelse.)

  Omkostningerne ved at fædre tager orlov er ikke barnets udvikling, men familjens økonomi. Det er det et forslag som det diskuterede er rettet imod at rette op på, ved at fjerne forventningspresset til at kun kvinder kan finde på at nedprioritere arbejdet, og derved over tid reducere det eksisterende løngab på ca. 18%.

 26. Af Morten K. Egebjerg

  -

  Det kan være meget rigtigt – dybest set tror jeg mænd godt kan lide det frie valg – gerne sammen med deres nærmeste kvinde, men nok ikke lige med en anden omend hun er en vidende en!

Kommentarer er lukket.