Nedbring antallet af politikere i Folketinget

Af Anne Sophia Hermansen 99

Der står i Grundloven, at der højst skal være 179 medlemmer af Folketinget. Der står ikke, at der skal være 179 medlemmer. Med god ret kan man også spørge sig selv, hvorfor der skal sidde 179 politikere, når mange af dem ikke synes at have evnerne eller noget seriøst at tage sig til? Det halve må være nok, særligt når man betænker, at EU er ophav for 75 % af alle love og forordninger med retsvirkning i Danmark.

I USA følger man ved nogle valg det princip, der kaldes ”None of the Above”, dvs. hvis et flertal stemmer blankt, bliver embedet ikke besat. Folket har ret til at vælge – og til ikke at vælge en af de opstillede kandidater, hvis udvalget vurderes at være for ringe. Også i Danmark har politiske anarkister foreslået at lade blanke stemmer tælle som personlige stemmer. Derved kan borgerne få nedbragt antallet af levebrøds- og karrierepolitikere, og ideen er bestemt ikke blevet mindre relevant i dag. Lad os se lidt på Christiansborg:

Mens Venstres politiske ordfører Ellen Trane Nørby spilder Kulturministeriets tid og skatteborgernes penge på 696 ligegyldige spørgsmål, er SF lagt ned af et formandsvalg og synes ligesom Socialdemokraterne tømt for politiske idéer. Men det er de ikke alene om. Oppositionsleder Lars Løkke Rasmussen har ikke været på Folketingets talerstol i et år, og partiet har alene stillet tre selvstændige beslutningsforslag siden valget, heriblandt højere hastighed for lastbiler på omfartsveje. Lidt imponerende i betragtning af at Venstre har hele 47 folketingsmedlemmer og syv mand liggende i top ti, når det kommer til at stille §20-spørgsmål. Senest har Venstremanden Mads Rørvig spurgt til servicehunde i almennyttige byggerier. Vigtigt? Døm selv.

Dansk Industri anslår, at vi i 2012 står til at miste 7.500 jobs mere, primært i industrien. Regeringens akutpakke, der kostede 300 mio., har dog skabt 10 jobs, lyder det fra Dansk Metal. Herudover har Economic Forums for nylig konstateret, at vores konkurrenceevne er i frit fald. I 2010 lå vi nr. 3, i 2011 nr. 8, nu er vi nr. 12 og vi tildeles desuden en 52. plads, når det handler om at tiltrække udenlandske investeringer til innovation. At finde svar på de tal og udfordringer burde være vigtigere end at spørge til servicehunde eller magtfuldkomment forsøge at skaffe 800.000 til sin mors hobbymuseum i Lemvig.

Men det er det tilsyneladende ikke for de maksimalt 179 folketingspolitikere. Mange synes optaget af småting i stedet for at begrænse sig til at sikre de mest fundamentale rammer for det danske samfund. De synes desuden at have glemt, hvad formålet med samfundet egentlig er, nemlig at skabe en fælles infrastruktur og sikkerhed for borgerne, dvs. en række services, som vi betaler for i fællesskab. I stedet er alt for mange politikere beskæftiget med detailregulering, og hvordan vi skal leve vores liv, ikke med hvad vi skal leve af i fremtiden.

Som borgere kan vi selv vælge (blandt dem, der er at vælge imellem), hvem der skal repræsentere vores interesser i Folketinget. Lad os også få indflydelse på antallet af folketingsmedlemmer. Måske kan vi på den måde komme tilbage til, at Folketinget koncentrerer sig mere om at skabe rammer for det danske samfund og mindre om at pleje sig selv og ligegyldige særinteresser.

Også bragt som Indspark i Berlingske den 16. oktober 2012. 

 

99 kommentarer RSS

 1. Af P. Poulsen

  -

  Lad os hellere glæde os over, at Grundloven begrænser antallet af folketingsmedlemmer til 179 og ikke til 587 – for så havde vi sikkert haft det.

 2. Af Jens Hansen

  -

  Skrevet af P. Poulsen: ’Lad os hellere glæde os over, at Grundloven begrænser antallet af folketingsmedlemmer til 179 og ikke til 587 – for så havde vi sikkert haft det’.
  Hvor har du evig ret, set blot på de monstre, der kaldes Regioner. Det var bedre om de blev omdannet til kommuner; men problemet er, der skal også være nogle ben til alle ’vandbærere’. At det så er uhyre bekosteligt og så absolut ineffektivt, betyder ikke noget i politikernes verden.
  Tragisk – men sådan er den politik – råddent, ’vandbærerne’ skal belønnes, og hvem er bedre til at betale, end de allerede hårdt plagede skatteydere.

 3. Af Balther Jensen

  -

  Smid den Danske Grundlov i skrallespanden, fordi, den er ikke en skid vard.

 4. Af Claus Andersen

  -

  Blogindlægget forekommer mig for letkøbt, lidt for meget snuptagsløsning til min smag. Det gør dine skriverier generelt, der mestendels bare består af tricks og usammenhængende tekst. Hvad foreslår du egentlig ASH? Vil du ændre Grundloven?

  Grundloven stipulerer jo, at Færøerne og Grønland skal have to MF’er hver. En nedsættelse af antallet af medlemmer af Folketinget indebærer derfor principielt større vægt til de nordatlantiske mandater. Har du tænkt over det?

  Og så skriver du om ”None of the Above”-optionen, som altså ikke er særligt udbredt i USA, det er blot et kuriosum. Kun i én stat (Nevada) bruges det ved de store valg, hvor det går under ”None of These Candidates” og så alligevel ikke kan få de følger som du antyder.

  Det er noget rod du præsterer, ASH.

 5. Af Lars Petersen

  -

  @ Henrik Størner.

  DEN IT-POLITISKE FORENING HAR IKKE FORSTÅET POINTEN.

  Den demokratiske udnyttelse af datalogien, tager ej
  sit udgangspunkt i mandat valgets papir “X”, for nu
  blot at vedblive dette ene “X”, blot i digi format.

  DET HANDLER OM RATIONEL ØKONOMISK DRIFT, OG FRIHED.

  Dvs. Folketings medl., skal ikke længere kunne dyrke
  sit åbenlyse omfordelings-misbrug for eget genvalg,
  da det fremkalder ENORME OVERPRISER, deraf jobtab mv

  Her er derfor ikke tale om forkromede kandidat valg,
  men FRIE til/fravlg af nuværende tvang, sådan at de
  som fravælger gør så, imens tilvælgerne SELV betaler

  Ud over et egentlig demokrati ser dagens lys, er den
  store vinder den samlede statsdrift, i det borgerne
  nu forkaster groft sagt “AL” økonomisk amorale.

  Endvidere vil de tilbageblivende inst. barberes ned
  til kun absolut mest nødvendige, med den konsekvens,
  at skatteudnyttelsen vinder yderligere MINDST 35 %.

  Ovennævnte kræver to systemer: Til/fravalgs server,
  samt afstemnings server, hvormed resultaterne fra
  afstemnings serveren først eksporteres til uafhængig
  instans, som evaluere på økonomisk konsekvens mv.,
  inden de vundne forslag præsenteres for Folketinget.

  Endelig kræves inhabilitets-filtre, og senere igen,
  virtuel borger repræsentation mv. (lang historie)

  MÅ JEG HERMED PRÆSENTERE.. “SMART STATEN” ER FØDT.

 6. Af Arne Rud

  -

  @Jeanne Kruse, 16. oktober 2012 kl. 16:28. – En skibsklokke, morgensang med andagt og alsang holder trolde fra skib, skole og sogn; sømandskoner bruger stokroser om sommeren og kravlenisser om vinteren, det holder troldtøj fra hus og hjem; der var ingen indbrud på Bornholm og Fanø i julen 2009, men to i Esbjerg.

 7. Af Balther Jensen

  -

  Alle Folketings Medlemmerne skider paa hele den Danske Befolkning, fordi, Der er ingen som kan ‘bevise’ – at man har stemt for dem.

  Hvis der er nogen som siger til deres FM at de gav deres stemme til ham, ja, saa griner han bare af en og siger: – ‘bevis’ at du stemte for mig.

  Nej, naar man giver sin stemme for en bestemt person, saa skal man ogsaa have ‘bevis’ paa det, fra den person som man afleverer sin stemme seddel til.

  Det samme som naar man gaar in i en forretning og kober et eller andet, saa faar man jo altid en ‘kvittering’ paa det man har kobt, saaledes at man altid kan ‘bevise’ hvad man har kobt, og at man ikke har stjaalet varen eller genstanden.

  Det er kun de rene ‘Plattenslagerer; og ’svindlerer’ som vil have ‘hemmeligt’ stemme afgivning, og som onsker at holde alt ‘hemmeligt’.

  Det er kun ‘Plattenslagerer’ og ‘Kriminelle’ som onsker at holde alt ‘hemmeligt’.

  Arlige og redelige mennesker har intet at skjule, kun ‘forbryderer’ vil skjule alt.

 8. Af Jesper riisbro

  -

  Hvor har Du ret, men hvordan kommer vi videre?

 9. Af Arne Rud

  -

  Der er brug for politikere i Folketinget, men De Radikale blokerer: Undervisning er tegning, børn der kan tegne, kan tegne en formskrift, elever, der skriver ord, læser.

 10. Af Carsten Søndergård

  -

  Hold op hvor er jeg glad for at vi lever i et demokrati, hvor alle har lige meget indflydelse på hvem der sidder i folketinget!!!

 11. Af Kristian Olesen

  -

  Anne Sophie Hermansen: Mener du dybest set at det folkelige demokrati er godt for Danmark? Eller skulle vi hvert 10. år vælge en almægtig statsleder, der suverænt udpeger en ekspertregering? Og derefter udsteder de love eksperterne mener der er brug for? Måske kunne du så overveje at være med igen, når alle de almindelige idoter får sparket?

 12. Af Ole Skovgaard

  -

  Som tidligere nævnt kan man kun give ASH ret, eks bliver jeg så glad hver gang jeg hører Ritt Bjerregaard på TV.

  At øøøøh Jeg ØØØHHH står for at øøøh den politiske fornyelse, og kan udtale mig at øøhh om dit og at øøøhh dat at øøøh , mens jeg at øøhh hiver min ministerpension i at øøøhh at Automaten… Men jeg at øøøhh mener faktisk ikke at øøhhh sikkerheds at øøøh nettet for at øøøhhh eks at øøøhh politikere. Man skal huske at øøøhhh at vi at øøøhh har svært at øhhh ved at øøøøh at finde at øøøh Beskæftigelse at øøøhh andre at øøøh steder. Man skal at øøøhhhh huske at øøøhhh vi osse har at øøøhh har arbejdet at øøøhhh hårdt for at øøøhh pengene… osse i at øøøhhh Københavns kommune, hvor jeg at at øøøhhh lukkede mange veje at øøøhhh sammen med at øøøhhh Klaus Bondam.

  Nej lad os da få endnu flere af den slags at øøhh driftige politikere og lad dem endelig selv bestemme deres løn og pensions forhold, det er jo ikke at øøøh noget der kan hidse folk op mod politikere at øøøhhh generelt at øøøhhh bare se at øøøhh Tom at Øhhhhh Jensens At øøøhh Blog.

 13. Af Jens Hansen

  -

  ‘Hold op hvor er jeg glad for at vi lever i et demokrati, hvor alle har lige meget indflydelse på hvem der sidder i folketinget’!!!
  Skrevet af Carsten Søndergård.
  Ja, det er tragisk.
  To der taler sammen, på vej til stemmeurnerne.
  ’Skulle de stemmeafgivende ikke have en intelligens test’? ’Næh, man behøver ikke at være intelligent for at stemme’. Jamen hvad så, hvis der er flere dumme mennesker end intelligente’?
  ’Så har demokratiet vundet’!

 14. Af Jesper Mølgaard

  -

  Jeg mener også at vi bør reducere antallet, men kun med 4 medlemmer, nærmere bestemt de nordatlantiske medlemmer. Efter at Grønland og Færørerne har fået udvidet selvstyre kan det ikke være hverken rigtigt eller rimeligt at disse mandater kan afgøre hvorvidt Danmark skal have en “rød” eller en “blå” regering. Danmark har heller ikke indflydelse på hvem der skal lede Grønland eller Færøerne.

 15. Af Lars Petersen

  -

  ATT: Anne Sophia Hermansen.

  TAK FOR ET PÅ ALLE MÅDER GODT, OG VÆSENTLIGT INDLÆG.

  Som bekendt har de pygmæ små regerings partier i de
  sidste mange år, fået tildelt langt flere Ministre
  end disse Partiers mandater reelt berettigede til.

  OMVENDT har vi aldrig hørt dette setup skulle udgøre
  et arbejdsmæssigt prob., hvorpå vi kan konkluddere,
  at de mindre Partiers snit mandat antal, bør gælde.

  MANDATER: SMÅ REGERINGERS PARTIER (fra 84 – 94)
  (Valg 84) – Radikale: 10. / CD: 8. / Kristelige: 5.
  (Valg 87) – Radikale: 11. / CD: 9. / Kristelige: 4.
  (Valg 88) – Radikale: 10. / CD: 9. / Kristelige: 4.
  (Valg 94) – Radikale: 8. / CD: 5. / Kristelige ude
  – (giver “7,276” snit mandater pr. Parti)

  Nu X vi snit mandat antallet a 7,276 med nuværende
  8 partier, og får således: “58,208 Tings mandater”.

  1 Tillæg voldsomt øget man power support i Tinget.
  2 Din egen påpegning af EU lov implementeringerne.
  3 Ultra ferielængde fra bønderne sku passe marken.
  4 Fri hver mandag, + dobbelt bolig = tæt på Tinget.
  5 Tillæg oppositions partiernes medl. laver mindre.

  Dog er en buffer zone nødvendig for sygdom, afrejse
  mv., hvilket måske gir + 20 mandater = 79 mandater.

  Fra de 79 mandater, fratrækkes henholdsvis 4 stk.
  is kinesere, og grinde-drabs-freaks, og vi havner
  således på “75 MANDATER I FOLKETINGET” and thats it.

 16. Af Stig Valdemar Nielsen

  -

  Det er nok ikke mængden men kvaliteten der gør det.

  Med de alt for mange “ufaglærte” og heraf særligt alt for mange akademikere af slagsen, der idag har
  fundet vej ind som Folketings-kandidater og endog
  som det nu viser sig – også har kunne blive valgt
  til Folketinget, ja endog tyve-årige medlemmer –
  må det da være en opgave for Folketings Præcidium
  ganske enkelt at opstille nogle kriterier for at
  man kan godkendes som Folketingskandidat til brug
  for de politiske partiers “opstillingsmøder og – valg”, og som bør være minimums-kriterier for at
  man kan blive taget i betragtning som

 17. Af Lars Jacobsen

  -

  Jeanne Kruse: Du må være ny i debatten, siden du vækker trollen fra Esbjerg.
  Fy!

  Iøvrigt er jeg enig. Folketingets medlemmer burde begrænses – evt. til 75 mandater, som nogen har nævnt. Samtidig bør de nordatlantiske begrænses til 2 ialt, og spærregrænsen bør hæves til det dobbelte.
  Det ville spare os alle for det nuværende politiske navlepilleri.

  XVI

 18. Af K. Hansen

  -

  Folketinget burde inddeles i to kamre.

  Den lovgivende forsamling vedtager nye love. Dette sker med 2/3 flertal, idet en lov, der ikke kan samle 2/3 flertal, ikke kan siges at have bred opbakning. Derved sikrer vi os, at 50% ikke kan stemme sig til andre folks penge – der skal virkelig et kvalificeret flertal til for at tryne mindretallet.

  Det andet kammer, den lovophævende forsamling, ophæver gamle love, der ikke længere er brug for, eller som viser sig at være en fejltagelse. Hvis 1/3 stemmer for at ophæve en lov, er loven ophævet. Igen: Hvis 2/3 ikke kan blive enige om at opretholde en lov, har den ikke bred opbakning.

 19. Af Arne Rud

  -

  @Lars Jacobsen, 17. oktober 2012 kl. 16:49. – Sorte trolde vækker røde trolde, der vækker grønne trolde, men sømandskoner bruger stokroser om sommeren og kravlenisser om vinteren, det holder troldtøj fra hus og hjem.

 20. Af hr j christensen

  -

  Citat:”
  Måske kan vi på den måde komme tilbage til, at Folketinget koncentrerer sig mere om at skabe rammer for det danske samfund og mindre om at pleje sig selv og ligegyldige særinteresser.

  Det ville være ønskeligt om man kunne få politikerne til at holde op med at dyrke særinteresser.

  Det er mit indtryk at venstrefløjen altid kun har levet for at dyrke særinteresser navnlig i form af overgreb mod befolkningen i socialismen tjeneste.
  Så hvis man afskaffede det så ville der være sådant cirka 90 mandater færre som kan bruges til noget fornuftigt. Jeg mener regeringen har indtil nu ikke vist sin berettigelse. Regeringen hHar ikke nævnt et ord om krise. De lever blot videre i slaraffenland og kører i ministerbiler. Margrethe Westager virker som om hun er uden for virkelighedens verden, her gælder kun aftalen fra tårnet på amager. Så hvad skal de laver indtil næste valg?

  Men de borgerlige har også været ude og pleje deres særinteresser. Selv omdet er mit indtryk at de nok mest dyrkede krisen.

 21. Af hr j christensen

  -

  Nå men nu er i hvert fald ole sohn er næsten ude og kragh er stækket og næsten ude og môger er HELT ude. Det kan man jo kun glæde sig over. Og hoppe en lille glædessang.
  Så mangler vi bare 88 socialister som heller ikke behøver at dyrke gammelkommunistisk propaganda.

  Og lader danskerne om at regere landet selv.

 22. Af Søren Revser

  -

  Hvis man nu fik fjernet politikernes immunitet, så ville hele VKO blokken + et par stykker mere velsagtens ryge bag tremmer for både korruption og landsskadelig virksomhed.

  Det kunne nok få ryddet lidt ud i ukrudtet.

 23. Af j nielsen

  -

  “Det ville være ønskeligt om man kunne få politikerne til at holde op med at dyrke særinteresser.”

  Som for eksempel museer hvor ens mor sidder i bestyrelsen.

  “Regeringen har ikke nævnt et ord om krise.”

  Det var den forrige regering. Den her har ikke bestilt andet.

 24. Af j nielsen

  -

  “Du må være ny i debatten, siden du vækker trollen fra Esbjerg.”

  Det er ikke en troll. Det er et ph.d. projekt på SDU: kan man automat-generere indlæg som passerer Turing-testen.

  Det ser ud til, at det kan man godt. Der er i hvert fald en del der hopper på den. Tillykke – tolv med pil opad.

 25. Af sa r Stanislaw. A sar

  -

  Hvad giver os de fantastiske bloge og kommentarer, hvis ingen af toppolitikere ville komme med deres opinion/kommentar om det?
  Vi andre kan skriver os ihjel og det hjælper intet!Det er nemlig dansk mentalitet!
  Vh. Stanislaw A.Rydzewski

 26. Af søren sørensen

  -

  Arne Rud er gud:)
  Skrevet af Jeann Kruse, 16. oktober 2012 kl. 09:48
  ….rouladen tilhører hveken arne rud med hans hjernedøde idéere eller dig!

  @Arne Rud.
  Hvem er er du , du store bjerg?
  Skrevet af Jeanne Kruse, 16. oktober 2012 kl. 16:28
  Den hjernedøde borgerlige, der ser sig selv som intellektuelt fyrtårn, men dog tilhører det lavere segment!

  Skrevet af K. Hansen, 16. oktober 2012 kl. 10:02
  “vi burde indfører den amerikanske model om at skrive vælgere på som vi har lyst til som anders and”….
  ….eller k. hansen? men undskyld så vil jeg foretrække anders and! En mening er dog en mening!

  “Sorte trolde vækker røde trolde, der vækker grønne trolde, men sømandskoner bruger stokroser om sommeren og kravlenisser om vinteren, det holder troldtøj fra hus og hjem.
  øh døh….Skrevet af Arne Rud, 17. oktober 2012 kl. 17:49”
  ….arne rud…
  ……ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ…ingen mening heller i “dette bitte” måned? men snart er der et nyt år” zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 27. Af Ove Nielsen

  -

  Mange gode og saglige indlæg.

  Lad os gøre noget ved sagen, der skal indsamles 500 000 underskrifter til aflevering hos justitsministeren med forslag om :

  1.Folketinget reduceres med minimum 50%.
  2.Spærregrænsen for politiske partier hæves til
  10%.

  Årsagen for ønsket om denne ændring skyldes bl.a. at lovgivningen idag primært kommer fra EU Parlamentet.

  Endvidere bør det fremhæves at tinget, grundet mange års dårlig ledelse, har mistet ikke kun sin effekt men også sin respekt.

  Folkestyret skal effektiviseres og gøres respektabelt.

  Danmark er et mellemklassesumfund hvorfor de kunstigt opsatte skel mellem venstre og højre fløje er gammeldags utopi og er ikke relevante i nutidens Danmark.

 28. Af j nielsen

  -

  “2.Spærregrænsen for politiske partier hæves til
  10%.”

  Som i Tyrkiet. Se *det* er demokrati. Endelig nogen der har forstået det.

 29. Af sa r Stanislaw. A sar

  -

  Kære ASH!
  Hvad du selv vil gøre ved at tage dit projekt til realisering, specielt efter så store opbakning du har fået?
  Jeg synes personligt at i Danmark er der UTOPI fordi danskernes livet er blevet alt for politiseret. I lille Danmarks liv “politik” er en vigtigste element?, og så længe bliver der sådan, så er Danmark en lille handicap!

 30. Af Lars Petersen

  -

  @ K. Hansen.

  DIT ELLES FINE FORSLAG HJÆLPER DESVÆRRE INGEN TING.

  DET GRUNDLÆGGENDE PROBLEM består fortsat i, at disse
  folketings medl. lever af at stimulere deres fundne,
  (og selvopdigtede) grupperingers tåbelige kryds, for
  at vinde dette kryds, for eget genvalg & lønsikring.

  Men da borgerne netop kun har dette 3,5 årlige kryds
  at lege tagfat med, betyder det naturligvis, at her
  intet deregulerings-værktøj eksistere OVERHOVEDET.

  KONSEKVENS: Staten og overpriserne går i eksplosion,
  med jobtab, dårlige liv, og for tidl. død til følge.

  Pressen er ligeså omfordelings-opkøbt, (i øvrigt med
  verdensrekord niveu), hvorpå pressens neutralpunkt,
  (vinkling) da også tager udgangs.pkt i den politiske
  omfordeling (solgt som velfærd i et væk), uden på et
  eneste tidspunkt at rep. borgernes mistede kundeRET.

  Okay.. man kan altså ikke stemme sig til forandring,
  anden end handlingslammet ego baseret stagnation 🙁

  HVAD GØR MAN SÅ ?.. Forlanger borgernes individuelle
  deregulerings-værktøj består i: Morsing, Telepati,
  Indtelefonering, Gammeldags brevskrivning.. ELLER >>

  at borgerne omsider kan benytte datalogien for egne
  dynamiske til/fravalg, så verdens dyreste stat ikke
  kun får et rollback, men en egentlig omkalfatring af
  hele driftsstyringen, bestående i real time borger
  -tilpasset kreationer, som ingen anden Stat kan ?..

 31. Af Arne Rud

  -

  Når en klasse i en skole vælger en ordstyrer og et elevråd, så skriver man navne på kandidater på en tavle og hver får sit bogstav.

  På en neutral stemmeseddel er der yderst lodret en række bogstaver og øverst vandret en række tal; der sættes kryds ved kandidater i den rækkefølge, som en elev ønsker dem valgt; vælgere kan følge den neutrale optælling af afgivne stemmer ved et bord i lokalet.

 32. Af Kristian Andersen

  -

  Nedbring antallet af talentløse “se jeg er på” blogskribenter på politiken og deslignende medier. Star med ASG. Tak!

 33. Af Arne Rud

  -

  Folketinget har brug for politikere, men De Radikale blokerer, sådan er det jo, spørg Aarhus.

 34. Af Stig Valdemar Nielsen

  -

  ….hermed følger afslutningen på mine kommentarer
  til nærværende indlæg af 17.10.2012:

  Som Folketingspolitikere, at minimumskriterierne må
  ændres ved Folketingets Præscidium foranstaltning, så f.eks. akademiker uddannelser skal være afsluttet og ligeledes at en erhvervserfaring af en vis længde skal indgå som minimums kravet til eventuelle opstillede kandidater, og at hverken
  studentermedarbejder tid” i den offentlige forvaltning vil kunne være gældende eller for så
  vidt lignende studenter- eller fagforeningsbaggrund
  må kunne indgå som et grundlag for at kunne opstille til Folketinget – eller for så vidt til
  Europaparlamentet.
  Det kan evt. tillige være et minimumskrav at den
  pågældende erhvervserfaring vil skulle være minimum af 2 års længde vel at mærke – efter at kandidatens egentlige uddannelse er afsluttet.
  Folketinget bør således beslutte dette endeligt efter at disse kriterier er forelagt af Præscidiet –
  altsammen således at vores Folketing bliver styrket
  mht. kvaliteten af lovgivningsarbejdet – hvadenten
  det drejer sig om de ca. 25 % heraf der besluttes
  herhjemme fra eller den store andel som EU lovgiv-
  ningen står for idag, men som Folketinget under alle omstændigheder vel bør tilpasse til landets
  lovgivning.
  VI ER ALTSÅ ET MINDRE LAND I DENNE FORBINDELSE OG
  KVALITETSKRAVENE TIL VORE LOVGIVERE MÅ DERFOR VÆRE
  SÅ MEGET DESTO STØRRE. TIDEN ER DERFOR INDE TIL AT
  FÅ SÅDANNE KRITERIER SOM MINSTEKRAV TIL FOLKETINGET
  GENNEMFØRT NU.

 35. Af Arne Rud

  -

  Bag i Baaden sidder Skipperen.

 36. Af Jørgen Christensen

  -

  Som Ronald Reagan sagde: ‘The best minds are not in government. If any were, business would steal them away’.
  Der en ting, vi ikke må glemme – hvem har valgt disse menneker?

 37. Af sa r Stanislaw. A sar

  -

  Med stor respekt ASH, og fordi jeg er 105% enige med Dit forslag,- vil jeg endeligt sige at alt det bloggeri er almindelige SNIK-SNAK, som er resultat af dansk snik-snak mentalitet. Alt det bolggeri ikke kan ændre hværken dansk mentalitet eller dansk nuværende politisk konstellation?!

 38. Af Ole Skovgaard

  -

  Jeg at øøøhhh mener nu at øøøhhh man godt at øøhhh kunne skære at øøøhhh antal MF´ere at øøøhhh ned til at øøøhhh 6, samt et at øøhhh Ministerieum, at øøhhh en minister at øøhhh med at øøhhh Titlen: Minister til at øøhh afvikling af at øøøhhh offenttlig virksomhed, evt ku at øøøhhh Arne Ruud, Esbjerg blive at øøøhh Kultur at øøøhhh Minister.

  Fordelen at øøøhhh ved disse at øøøøhhh dispositioner at øøøhh ville være at øøøhh at der at øøøhh ville være flere at øøøh midler til at øøhøhh Minister at øøøhhh pensioner.

 39. Af Hasse Gårde-Askmose

  -

  Er nu ikke så sikker på, at det er antallet, der er det egentlige.

  Problemet er nærmere, at det er meget, meget svært at tiltrække engagerede OG kompetente personer.
  Hvor samfundet,dets udvikling og ikke lønnen er det primære.

  Og når/hvis de endelig kommer på banen, bliver de kvalt af inkompetente, ukvalificerede folketingsmedlemmer, hvis – har man (læs: jeg) – eneste formål med medlemsskabet er at få en rinmelig løn/underhold.

  Og “man” skal ikke glemme, at for at blive opstillet, skal der være et medlemsskab af et parti og derefter skal man opstilles.

  Min fornemmelse er, at for at blive opstillet, skal vedkommende have vist sin duelighed:

  Ved at have hængt xx antal plakater op i tidligere folketings-/kommunalvag.

 40. Af hr j christensen

  -

  En omvendt frank åen:

  Nu kan jeg desværre ikke fråde som betalt i had som frank åen, men en mere moderat udgave kan vel også gøre det.

  Venstrefløjens integrationspolitik er ikke mit danmark. Den er allene gammelkommunisttisk propaganda. Den gammelkommunistiske regering forsøger at skjule at i sovjetbehøvede man ikke integrationspolitik. Men kørte dem bare ud i skovene på store lastbiler og henrettede dem i massegrave. Hvis de forinden ikke havde været omkring en arbejdslejer.

  Derfor hører venstrefløjen ikke til i folketinget.
  Fordi venstrefløjen er jo blot en forlængelse af det gammelkommunistiske sovjet. Som bygger på lodrette løgne, fortielser og omfattende inddoktrinering. Den nuværende, forhåbentligt ikke for længe, siddende regering er et godt eksempel.
  Her er løgne og fortielser over for befolkningen i temmelig høj kurs. Og indoktrineringen af befolkningen er godt i gang. Men lur mig om ikke det kun er kvinderne som igen igen går på den, med åbne øjne og polypper.

  Danmark er åbenbart blevet delt:

  Kvinderne er venstrefløjen og
  mændene er højrefløjen.

  Eller hvad?

  Så nedlæg venstrefløjen i folketinget og send kvinderne hjem til kødgryderne hvor de hører hjemme.

  Navnlig Helle thorning-schmidt, margrethe westager og den meget trættende johanne smidth-nielsen skulle sende på husholdningsskole og lære at opføre sig ordentligt, og så hjem til kødgryderne. Men de kan nok kun RØRE i suppen som de plejer.

 41. Af Jens From

  -

  Må jeg foreslå et tal nær 0? Politikerne løser jo ingen problemer – de skaber problemer i ét væk. Det er fuldstændig som når et lyskryds går ned – ingen regulering medfører meget ofte et langt bedre flow i trafikken; folk tager ansvar og alt går stille og roligt.

 42. Af Arne Rud

  -

  @Ole Skovgaard, 18. oktober 2012 kl. 14:37. – Der er brug for skovhøjskoler jordenom, flyt Dalgas til Nakskov, Lolland er skabt til skovhøjskoler, li´ som Rold og Ærø, med gartnerier med økologiske grøntsager i højbede og lægeurter i krukker; Nordøstsjælland strutter af medicin.

 43. Af j nielsen

  -

  “Nu kan jeg desværre ikke fråde som betalt i had.. ”

  Nu ikke så beskeden. Det går da fint.

 44. Af Karl Wilders

  -

  Danmark er saa lille en stat, at man sagtens kan indfoere direkte demokrati med et dertil hoerende forretningsudvalg af kompetente mennesker, der kan laegge relevante forslag ud til afstemming til loesning af landets problemer.

  Med direkte demokrati ville al det daglige lav-IQ arbejde paa Christiansborg ogsaa stoppe, for hvem vil goere sig selv til grin, og laegge et forslag omkring servicehunde ud til direkte folkeafstemming? – exactly……

  Et direkte demokrati ville ogsaa vaere loesningen paa det danske demokratis krise, og automatisk drosle antallet af ‘hoveder’ paa Borgen. Man kunne saaledes komme vaek fra alle skolelaerene, postbudene og de afbraekkede universitetsuddannelser, der ikke har for fem flade indsigt i, hvordan man professionelt leder et land.

 45. Af m christensen

  -

  “Oppositionsleder Lars Løkke Rasmussen har ikke været på Folketingets talerstol i et år, og partiet har alene stillet tre selvstændige beslutningsforslag siden valget, heriblandt højere hastighed for lastbiler på omfartsveje. Lidt imponerende i betragtning af at Venstre har hele 47 folketingsmedlemmer og syv mand liggende i top ti, når det kommer til at stille §20-spørgsmål. Senest har Venstremanden Mads Rørvig spurgt til servicehunde i almennyttige byggerier. Vigtigt? Døm selv.”
  Tak for kaffe.. ikke sært de har så stor tilslutning i meningsmålingerne !!! Siger da vist mest om de, som agter, at stemme på V
  Enig i ASHs blogindlæg.. Halver tinget og giv det dobbelte i løn.

 46. Af Nederlagets helte « Snaphanen

  -

  […] og Enhedskommunisterne), og uddelegere vores sidste magt til Bryssel for at flagellere os selv. Halvér Foketinget, når de alligevel ikke vil magte noget som helst. Så er der alligevel mere format over at satse […]

 47. Af hr j christensen

  -

  Venstrefløjen bruger ufattelige kræfter på at fortælle at de ikke er razister.

  Derfor er det mærkeligt at de bruger så mange kræfter på at forfølge højre fløjen. Det er jo razisme.

 48. Af j nielsen

  -

  “Oppositionsleder Lars Løkke Rasmussen har ikke været på Folketingets talerstol i et år…”

  Hvorfor ikke bare acceptere at sygdom i nærmeste familje får førsteprioritet, i stedet for at pege fingre. Så må andre tage tjansen så længe.

 49. Af Lars Petersen

  -

  @ Karl Wilders.

  Meget enig i det du kommer med.. MEN.. en centralt
  styret enhed, vil fortsat ikke kunne udvælge hvilke
  individuelle behov, (som er i konstant forandring),
  kræves maksimeret, minimeret, fusioneret etc. etc.

  Sagt på en anden måde.. centralt styrede enheder har
  ikke en ærlig chance for at opdage de utallige mia.
  af daglige foranderlige behov, som igen påvirkes
  af nye teknologier, virksomheds, & service fusioner,
  borgernes skiftende behov, ståsted i livet etc. etc.

  “SÅ”, Bedst økonomiske (vinder stat) setup, må gå ud
  på, at amatørerne leger med sager, såsom om det skal
  være ok eller ikke, at importere mistænkelige henna
  farvede dildoer, med 0,2% ftalat-films-overtræk, ell
  ikke, imens et professionelt, forretnings orienteret
  overhus, fastsætter de grundlæggende betingelser,
  som igen virker på borgernes FRIE til, og fravalg.

Kommentarer er lukket.