Tid til at skilles fra trylletræet

Af Anne Sophia Hermansen 121

Næst efter fodbold er det dansk nationalsport at kritisere regeringen. Og der er virkelig meget at kritisere. Men før den om lidt bliver kasseret, har regeringen chancen for at blive husket for noget positivt. Den kan gennemføre en adskillelse af kirke og stat.

Et stort skridt, der ligger bag det lille skridt, homovielser, som mange af os fejrer i disse dage. Ikke mindst kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen (R), der har svært ved at få armene ned over, at homoer nu kan blive kaldt ægtefæller. Men få du bare armene ned, Manu, for det er jo stadig op til præsterne, kirkernes offentligt ansatte, at vurdere, om de vil give homoer den kirkelige velsignelse eller ej.

Vi skriver helt korrekt 2012, og heldigvis kan skolelærere ikke bestemme, om de vil undervise rødhårede eller ej. En socialrådgiver kan heller ikke udbetale sociale ydelser efter folks musikpræferencer, ligesom en læge skal operere patienter, også selv om vedkommende ikke kan lide deres tatoveringer eller intimpiercinger. Men folkekirkepræster kan sige nej til at velsigne homoseksuelle af »teologiske samvittighedsgrunde«, som det så fint hedder i en kronik bragt for nylig om det nye vielsesritual, der vinder tilslutning blandt de fleste af landets biskopper.

De fleste. For de såkaldt teologiske samvittighedsgrunde, der blandt andet henviser til en jødisk zombies ord, en talende slange og et æble fra et trylletræ, legitimerer fortsat, at man kan afvise andres kærlighed. Fordi man ikke bryder sig om den. Jamen, det giver da god mening.

En adskillelse af kirke og stat vil både være for kirkens skyld og for statens og borgernes. Debatten om homovielser har vist, at det er utåleligt for folkekirken med den stadige indblanding i kirkens indre forhold, og for staten handler det om, at juridiske handlinger som fødselsregistrering og ægteskabsindgåelse bør foretages af offentlige myndigheder. Og for borgernes skyld handler det om ligestilling af alle borgere, uanset tro eller seksuel orientering.

I Sverige og Norge har der ikke været så megen slinger i valsen. Ingen flirten med slatne ord som livsfæller og slappe arme om halve løsninger, for der er man ikke forhandlere, men handlere. Socialdemokratisk ledede regeringer i de to lande har gennemført adskillelsen mellem kirke og stat, men vi kan ikke i Danmark, for her hersker RUC-regeringen, og her bliver farlige reformer til kælne lovændringer, man kan følge, hvis man ligesom føler for det.

Manu Sareens fesne homohurra er i det hele taget et billede på en regering, der gik til valg på at ville magten, men ikke tør bruge den, nu hvor de har fået den. I stedet for at træffe stærke beslutninger sludrer og forhandler man og fremviser et karakterløst departementschefstyre, hvor politikere er embedsmænd, og embedsmænd er politikere.

Vi fortjener en bedre klasse af politikere, men hvor mon de er? Til højre? Well, meget sigende fandt Venstre spørgsmålet om homovielser så etisk kontroversielt, at man så sig nødsaget til at fritstille sine medlemmer. Man er bange for at mene noget, som alle ikke mener, men åbenbart ikke for at stå med ryggen til fremtiden og fastholde et bedaget ægteskab mellem kirke og stat.

Også bragt som Indspark i Berlingske den 13. juni 2012 og her: http://www.b.dk/kommentarer/tid-til-at-skilles-fra-trylletraeet

121 kommentarer RSS

 1. Af Kristian Davidsen

  -

  Martin, ja lovgivningen gælder for alle. Derfor skal du betragte det som et klausul når folketinget tvinger præster til at velsigne et homoseksuelt par. Et klausul fordi kirken modtager statsstøtte hvilket de andre trosretninger ikke gør. Samme model har man overvejet at bruge til at tvinge entreprenørene til at tage lærlinger hvis de vil udføre arbejde for det offentlige. Så det er altså ikke forkert lovpraksis om man er enig eller ej. Heri ligger også det meste af mit argument. At hvis kirken gerne vil fritages for denne regel og i fremtiden andre regler må de skilles fra staten.

  Bjørn “Hvordan kan det være at børn der vokser op i en stabil kristen kernefamilie klarer sig bedre i tilværelsen.”
  Du kan simpelthen ikke postulere sådan noget uden en kilde eller i det mindste en sammenligning. Sammenligner du med en fattig muslim fra Gellerup Parken eller med en rig atheist fra Hellerup? Fordi udfaldet af din sammenligning er nok ikke det samme i begge tilfælde.

  For at underbygge mine argumenter om at noget af det som står i Biblen er vrøvl så vil jeg kigge på begrebet tid. Folk som tror på Biblen tror som regel på at jorden blev skabt for mellem 5-10.000 år siden. Ærgeligt for dem så at astronomien i mange år været i stand til at beregne afstanden til fjerne galakser med simpel trekants beregning. Fx Abell 1835 IR1916 som ligger 13 milliarder lysår væk fra jorden. Se det passer ikke så godt ind i Biblen.

  Du siger “Hvad er det videnskaben har bevist? Hvis du referer til skabelsesberetningen er den lige så god som Darwins, for du kan ikke bevise at hans teorier er mere sande omend de med nutidens opfattelse forekommer sandsynlige.”
  Dette er i sig selv en fejlslutning. Du siger nemlig at man ikke kan bevise at Darwins teorier er mere sande end skabelsesteorien. Samtidig indrømmer du at Darwins teorier forekommer mere sandsynlige. Sandsynligheden for evolutionen beregnes udfra fossile fund, kulstof-14 datering, astronomi, iskerneboringer osv. Når sandsynligheden er udregnet anskueliggøre den hvor stor chancen er for Darwins teori kontra Biblens skabelsesberetning. Når jeg så siger at oddsne for at Biblen har ret sammenlignet med Darwins teori er nede på 10^-100 så ved jeg godt hvilken teori jeg ville sætte mine penge på. Der er stadigvæk en mulighed for at skabelsesberetning er sand men den er bare ufatteligt meget lille.

  At du mener man ikke kan 100% bevise evolutionen er ingen hemmelighed sådan er det med alt videnskab. Det samme kan du sige om tyngdekraften. Først når du har en uendelig serie målinger kan du lave en 100% sikker konklusion og siden man aldrig kommer til tallet uendelig på en talrække så kan det altså ikke lade sig gøre at bevise at tyngdekræften med 100% eksistere.

  “Historien er en lang række af emperier og lande som er gået til grunde pga økonomisk og moralsk forfald. Og det kan du alt sammen læse om i biblen.”
  Ja og hvis du læser en historiebog i stedet kan du få den virkelige historie!

  Desuden vil jeg godt lige rette din opfattelse af at Bibelen, og kun Bibelen, giver den rette vejledning igennem livet. Dette kunne ikke være meget længere væk fra sandheden. Alle mennesker kan leve et godt liv hvor man holder sig indenfor loven og hjælper sine medmennesker uden at tro på gud eller have læst Biblen. Faktisk er dit argument sørgelig fordi hvis det var sandheden ville alle andre end kristne være nogle slemme mennesker.

  Birgit hvor meget skal jeg udpensle det? Jeg bruger argumentet og sammenligningen med åreladning for at sammenligne kulturen bag kirken. Altså hvorfor og hvordan kirken har bidraget til vores samfundsopfattelse gennem historien. Og det kræver ingen form for ændring af livsførelse og holdninger for at forstå vores kultur det kræver bare at man åbner historiebøgerne og læser dem grundigt!

 2. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Kristian Andersen – 14:03

  Ja, nu er det måske mig, der har forsøgt at udpensle tingene:

  Rigtigt – begge dele kan stadig slås op; men udover at der er forskel på tro og viden/videnskaber. Det kan godt være, at kirken trænger til en åreladning; men en åreladning er kun ganske få gange påkrævet – og for enkeltpersoner i et kort tidsrum, behandlingstiden. Og nix weiter, før, under og efter.. du skal ikke tro på noget.

  Og – der er forskel på kulturarv og åreladninger. Det sidste hører ikke ind under det vi gængs forstår ved kulturarven.

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Så Kristian Andersen – ‘blot’ af disse 2 ovenfor nævnte grunde ikke direkte sammenlignelige.

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  En rettelse: Kristian Davidsen. Jeg kom til at skrive Andersen. Beklager. BHL

 5. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Kristian Davidsen
  “…hvis du læser en historiebog i stedet kan du få den virkelige historie…”

  Det er ellers enkendt sag at det er sejrherrerne som skriver historien.
  Vi har ellers lige haft en heftig diskussion om det famøse Koldkrigsleksikon, hvor det viser sig at venstrefløjens tvivlsomme involvering var fuldstændigt glemt. Til din orientering har de fleste historikere her i vesten været forankret i rød stues opfattelse. Så din blinde tro på at når noget er skrevet af forskere så er det fordomsfrit og velovervejet. Forskning som bekræfter ens udgangspunkt kan være yderst tvivlsom, for hvis forudsætningerne reelt bunder i politiske og ideologiske dogmer hvor er så sagligheden.
  Beklager at måtte meddele dig at megen forskning inden for humaniore desværre netop lider af at forudsætningerne er for “farvede” og for ladede med forudfattede meninger. Et kendt trick er at man referer til kendte omsværmede undersøgelser som er populære fordi de bekræfter holdninger.
  Den slags holdningsprægede undersøgelser er der mange af og disse bekræftigelsesstudier er åbenbart meget populære.
  Du finder mere sandhed i biblen end megen “videnskabelig” fantaseren.

 6. Af Oscar P.

  -

  Kun Historikere, journalister og politikkere Kan omskrive sandheden.

 7. Af Kristian Davidsen

  -

  Ja ja Bjørn, jeg synes ligesom man har hørt den argumentation fra dig før. Alle der ikke mener det samme som dig er ræve røde socialister, kommunister der vil ødelægge samfundet med mere til. Af uransagelige bliver jeg andre andre herinde som er for adskillelsen mellem kirke og stat beskyldt for at være en ondsindet fraktion af disse kommunister.
  Lad mig blot minde dig om noget. Det land som er meget langt fra kommunistisk – USA. Hvordan står det lige til mellem deres kirke og stat og står det ikke i deres forfatning at disse skal være skilt? Det er måske fordi hele USA er den rene kommunisme?

  Det du siger om historikere er noget vrøvl. Du siger at fordi historikerene er røde så har de lavet historien om. Nuvel men så er det da godt at jeg sagde i forrige indlæg at jeg hellere ville læse historien som Biblen skriver fra historikere end fra Biblen. Jf. dit eget citat og mit svar fra sidste indlæg. Du siger altså at fordi historikerene er kommunister kan de ikke sammenstykke historien før kommunismen en tid hvor deres ideologi ikke var opstået. Kan du ikke selv se at det du skrive ikke hænger sammen?

  Og Bjørn, jeg synes at mangle et svar på hvor du fik tal eller statistikker til at underbygge dette udsagn:
  “Hvordan kan det være at børn der vokser op i en stabil kristen kernefamilie klarer sig bedre i tilværelsen.”

  Birgit: “Og – der er forskel på kulturarv og åreladninger. Det sidste hører ikke ind under det vi gængs forstår ved kulturarven.”
  Det du prøver at fortælle mig er altså at medicinsk museum i København ikke er kultur?

 8. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Det er tydeligt at Bjørn Sørensen er realist og at han véd hvad han taler om. Hvorimod Kristian Davidsen synes at have misforstået så mange ting,at det vil blive et meget tidskrævende arbejde at udrede alle disse misforståelser.

  Den med den simple trekantberegning holder ikke. Der skal andre metoder og beregninger til når afstanden er 13 milliarder lysår.

  Og i modsætning til hvad KD og mange andre tror, så forklarer “Big-Bang-teorien” ingenting om den egentlige årsag til universets og naturlovenes opståen og indretning. Det hele er et gigantisk, uforklarligt og uforståeligt mysterium trods videnskabens og astronomiens mange resultater.

  Og mange højt begavede mennesker mener stadig at der må være en overmenneskelig intelligens og kraft bagved alle de undere der er i universet.

  Ateismen er en religion hvor de troendes tro går ud på at selvom de ikke selv kan gennemskue og finde ud af hvordan atomet, den højere matematik eller en computer egentlig fungerer, så kan de sagtens gennemskue universets gåder.

 9. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Kristian Davidsen
  Jeg mener ikke at ræve røde socialister og kommunister absolut vil ødelægge samfundet. Det er bare konsekvensen af deres politik, fodformede ideer og uvidenhed om hvordan mennesket fungerer. Det er en historisk kendsgerning.
  Adskillelsen mellem kirke og stat er ikke mit ærende, jeg kan blot konstatere at ca. 80% af befolkningen er medlem af folkekirken og således understøtter den. At en flok hedninge, ateister og kulturhadere vil blande sig i kristendommens udøvelse og etiske regler og diktere folkekirken deres pladderhumanisme finder jeg utilstedeligt og et udtryk for deres bedrevidende arrogance og respektløshed.
  Du påstår at jeg siger at fordi historikerene er røde så har de lavet historien om. Jeg må bede dig om at læse hvad jeg skriver. Det jeg anklager dem for er at deres tolkning af historien er farvet af deres holdninger, tro og idealisme. Hvis du havde fulgt med i debatten om det famøse Koldkrigsleksikon ville du vide hvad jeg taler om.
  At børn der vokser op i en stabil kernefamilie klarer sig bedre i tilværelsen er en kendt sag, selv skolelærerne kan bekræfte det. For godt 10 år siden viste en undersøgelse i USA at familier som var regulære kirkegængere have en højere familieindkomst. Hvis du vil have det verificeret kan jeg oplyse at der masser af kilder. Men pas på for det er et minefelt du bevæger dig ud i fordi der er mange ideologisk prægede i det sociologiske område som har en partisk dagsorden frem for ægte objektivitet. Husk nu at man skal vare sig for de falske profeter.

 10. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det burde måske bemärkes, at tidlige Svensk statsminister “Göran Persson” i sine memoirer udtrykker, at det eneste han fortryder af sine gerninger som Svensk statsminister, var adskillelse af kirken og staten!
  Og så sätte sig ind i begrundelsen til at han fortryder dette!
  M.v.h.

 11. Af Kristian Davidsen

  -

  Preben du har for en gangs skyld ret – utroligt men rigtigt. Man kan ikke beregne afstand over ca. 400 lysår med simpel vinkelberegning. Man er nødt til at kigge på stjernens spektra.

  Resten du siger en vrøvl! Jeg på ingen måde sagt at Big Bang forklarer universets opståen. Men det forklarer skabelsesteorien heller ikke. Hvor kommer gud fra? Ingenting – naah don’t bite it!

  Bjørn hvad har fortolkningen af den kolde krig at gøre fortolkningen af historien for 1500 år siden?

  Du siger: “Men pas på for det er et minefelt du bevæger dig ud i fordi der er mange ideologisk prægede i det sociologiske område som har en partisk dagsorden frem for ægte objektivitet. Husk nu at man skal vare sig for de falske profeter.”
  Vrøvl! Det smukke ved statestik er at det er tal. Tal har ikke en holdning til noget eller nogen praktisk dagsorden. Du kryber udenom spørgsmålet og understøtter dem blot af nye postulater. Kom med en videnskabelig artikel eller en anden reference – eller skal jeg spørge amstat selv?

  Så Bjørn kom med en reference i stedet for at krybe udenom!

 12. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Kristian Davidsen

  Eftersom du ikke fatter et kvæk af hvad jeg taler om er jeg klar over at du har meget at lære og erfare.
  Beklager men jeg er ikke din studievejleder så du må klare dig selv.

  Jeg håber ikke at du er over 40 år, i så fald ser det sort ud for hvis man ikke inden da har fået fået klarhed over sine vildfarelser så bliver de hængende som en tyk tåge som forhindrer udsynet.

  Men man kan jo altid håbe på syndernes forladelse.

 13. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Kristian Davidsen

  Nej, det er ikke det, jeg prøver at fortælle dig, alt vi udtrykker kan betegnes som kultur.

  Men – forskellen på fx åreladning, altså en behandlingsform, gør ikke noget i forhold til det, vi taler om her, fordi kirken er stadig ‘levende’ i DK, altså ikke kun noget vi kan slå op om for de sidste også 1000 år – og før kristendommens indførelse ivørigt.

  Men – at slå en behandlingsform op kræver ikke på samme måde noget af den enkelte, heller ikke for at blive bevaret i et opslagsværk, evt. stadig benyttet – jeg ved ikke helt, hvor meget der vil høre under denne betegnelse i dag.

  Det kræver intet af menigmand – men af læger, dvs behandlere, at sætte sig ind i stoffet.

  At sætte sig ind i og evt. følge kulturen, bag kirkens ståsted, også i dag, vil kræve og kræver mere af den enkelte – mere i en forståelse også, hvorfor kulturarven i dét régi altid vil kræve mere af den enkelte i enforståelse og ikke kun udenadslære.

  Derfor har vi disse forhold også til undervisning i skolerne, langt mere og på anden vis i hv f end fx åreladning, hvortil der kun er at sige nå, interessant.

  Du skal som mening borger ikke forstå noget her – fordi kulturen i sit hele ikke er afhængig af, om du ved om åreladning. Det er kun for behandlere stort set – omend du måske vil slå op og forhøre dig, hvis det var på dagsordenen i én behandling og evt. af flere muligheder.

  Du skal ikke gå ind for noget her på samme måde som ved den religiøse og historiske kulturarv, der skal du stadig stemme for el imod – så vigtigt at vide, også i forhold til omverdenen. Have noget at sammeligne med osv.

  Åreladning er nok en brøkdel af den medicinske historie – og er ikke kun ‘kultur’ i Danmark; men i mange andre lande også.

  Det er kristendommen også; men i den historiske og specifikke sammenhæng for hvert land – og derfor også indbyrdes forskellig. Vi har fx forladt katoliscismen, vi har haft en Grundtvig og vi er mere sekulære el verdslige i dag end da.

  Du kan ikke sammenligne en lægelig behandling på samme måde som en kulturarv, der også indeholder litteratur, film, historie, religionshistorie – fordi kristenheden i DAK har været i 1000 år og præget mennesker, som det gør det i dag – også vort retssystem, vores hele tænkemåde .. omend der var meget menneskeligt førn en kristendom, så den har ikke æren for alt, heller ikkenæstekærligheden.

  Den er universel og til alle tider, mere el mindre i de mange lande verden over. Ellers havde vi ikke overlevet som mennesskehed.

  Det er bedøvende ligegyldig, om menigmand forstår
  fx en åreladning .. men ikke altid helt ligegyldigt, om man forstår historien og også religionshistorien, selvom man muligvis ikke behøver at have praktiseret den (det har de fleste af os i en periode, undervisning og evt. mere). Så derfor svært at sige, hvor meget der kan forstås endsige accepteres el blot respekteres, hvis man fx aldrig har mødt noget i den retning el tilhører en anden religion.

  Du skal blot tro på lægen, dvs håbe i tilfælde af en behandling. Du skal ikke involveres i hele den medicinske historie og dens også gebrækkeligheder.

  Det skal du mere i en kultur – og dens arv; i hv f respektere den, hvis du ikke er modstander af landet og de fleste af dets mennesker. Men vi er frit stillet i DK – intet forlanges af os i religiøs henseende; men vi vil gerne holde nogle traditioner i hævd, og dertil kan kirken for ret så mangestadig bruges osv.

  Om – 10 mennesker i DK får en åreladning af en slags – er bedøvende ligegyldigt for kulturen, da det ikke influerer på samme måde i vores tænkning, som den hele kulturarv.

  Du skal

 14. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Kristian Davidsen

  Vedr. en behandlingsform som en åreladning, for nu at holde os til dit eksempel, så skal en person blot sige ‘ja’ el ‘nej – og tak til, for en mulig behandling for et inde.

  Der skal inet forstås el accepteres forud i form af sindelag, sjæleliv, studeres nøjere, vides om i det hele taget; man tror sædvanligvis på lægen og håber, du skal intet studere el nødvendigvis vide – det er ligegyldigt, hvem du i så henseende er.

  Du skal intet præstere andet end at lægge krop og lidt psyke til, så længe behandlingen står på. Og det er så individuelt. Mvh BHL

 15. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Vedr. statistik – så er det altid vigtig faktisk at se til de parametre, der er benyttet. Det er ikke alle parametre, der har helheden med el forstår mere end overfladisk, hvad der kan ses, måske måles og vejes – men ikke noget evt. bagvedliggende til enforståelse.

  Ang. kristendommen – så har den heller ikke alt med, dvs viden om mennesket og verden; og slet ikke – hvorfor vi fx har svært ved eller faktisk ikke kan holde de 10 bud.

  Hvis den var nok, så behøvede vi ikke andet .. være nysgerrige fortsat på flere felter ang. mennesket og lægevidenskab el verden som helhed.

  Ang. Big Bang osv – så menes det, at vi engang har været to køn på den samme lille celle-organisme, hvor den på et tidspunkt er blevet delt i 2, hvorfor de to køn, vi kan taler om.

  Jeg må slutte debatten her for denne gang og siger tak – og fortsat god debat. Mvh BHL

 16. Af Kristian Davidsen

  -

  Bjørn prøv at svare på mit spørgsmål i stedet for alt det tomme snak.

  Birgit du ændrer ikke en døjt ved min sammenligning. Du laver bare en simpel overfortolkning af den – ergo forstår du ikke sammenligningen. Det er meget muligt religion har påvirket vores land i 1000 år, ligeså har medicin – og nej vi skal ikke bare lade lægerne beskæftige sig med den del af historien. Den historie er ligeså vigtig som religionshistorie. Omvendt kan jeg godt se hvorfor religiøse fanatikere helst ikke vil tale om videnskabens historie da det derigennem viser et helt andet og dårligere billede af religion.

  Du siger “Ang. Big Bang osv – så menes det, at vi engang har været to køn på den samme lille celle-organisme, hvor den på et tidspunkt er blevet delt i 2, hvorfor de to køn, vi kan taler om.”
  Ja den hypotese kan jeg da ikke afvise jeg kan heller ikke lige se hvorfor det du siger modstrider min forklaring om livets opståen? Så vidt jeg kan se finder man i hvert fald ikke denne forklaring i Bibelen.
  Når det så er sagt mener man rigtigt nok at begge kønnene stammer fra en fælles “forfader” det er ligesom det hele evolutionen går ud på. At du så siger at forfaderen havde begge køn tror jeg ikke er rigtigt. Det mest logiske er at forfaderen har være intetkøn med et autosomt par(XX kromosomer) der senere skulle blive til kønskromosomer. Dannelsen af kønskromosomer er sket over længere tid og fordi Y-kromosomet er et lille afstumpet kromosom kunne man forestille sig at det er opstået ved gentagende deletion i prometafasen i meiosen. Det er en ret teknisk diskussion og man kan være helt sikker på at der er forskellige hypoteser herom. Se eventuelt mere her:
  http://www.hhmi.org/biointeractive/gender/Y_evolution.html

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Kristian Davidsen

  Vi har vist brug tid nok på denne sammelignig, som jeg meddelt, at jeg godt forstår – omend den ikke holder helt vand. Og hvorfor – har jeg gjort mig umage for at meddele ovenfor. Også – at den medicinske historie ikke er uvigtig. Ligemeget.

  Og – jeg ved ikke af, at vi er uenige – men det var i relation til biblens skabelseshistorie og talen om også Big Bang, dermed også jordens/verdens opståelse, at jeg nævnte det med denne celle, der siden dlete sig i to. Først var der bakterierne – så disse celle og udviklig, som man stadig kun gisner om, dette med de to køn; men meget vel har de haft et ’samliv’ på samme organisme (celle), før de deltes, såvel som vi m/k har rudimenter af denne fortid på vores kroppe m/k – kvinden har brysterne, manden kun brystvorterne – kvinden har clitoris, manden har penis .. omend disse forhold er ‘aktive’ erogene mm.

  Jeg får ikke tid til mere, har ikke alt lige present heller. Tak for samtalen – og jeg mener ikke at have overfortolket. Lige eget – Mvh BHL 🙂

 18. Af j nielsen

  -

  “Kan du så forklare alt postyret?”

  Hvis der dermed menes hvad der skrives på diverse blogs, så er det ikke helt let at sige hvad der forgår oppe i hovedet på disse mennesker. Nogen form for sammenhængende tankevirksomhed er der ikke tale om. Men jeg kan da prøve.

  Kombineret med et ønske om at angribe den siddende regering med alt inklusive køkkenvasken, er det udtryk for en fornærmelseskultur, som rask væk eskaleres ud i det absurde. Det er åbenbart nødvendigt for at man nu osse kan blive rigtigt forarget.

  Du kan jo selv læse: “Hvad så hvis jeg vil giftes med min hund?” “Hvad så hvis jeg vil giftes med mine penge?” “Hvad så hvis jeg vil giftes med en pakke bacon?” er alle nylige eksempler.

  Man (i alle tilfælde sjovt nok en mand) overser, knaldrød i hovedet af raseri, at kærligheden skal være gengældt, og erklæres gengældt, for at en vielse kan finde sted.

  Ja, der er folk der elsker deres penge. Men deres penge elsker ikke dem. Og der er folk der elsker deres hund. Men hunden elsker ikke dem. Den er allerhøjst hengiven. Når man står foran præsten med Fido får man en kurv. En hundekurv.

  Og en pakke bacon. Meget opfindsomt – og meget uerfarent. (Bacon duer ikke – man skal bruge to stykker rå lever. Det kaldes en sam-lever. Og så skal man være bugtaler og have en meget nærsynet præst. Så kan det være projektet lykkes.)

  Det ligger i spørgsmålet “Kan du så forklare alt postyret?” at man ikke mener at min udlægning tingenes tilstand er korrekt.

  Jeg mener, at situationen også efter dette lovforslags vedtagelse er den, at ingen vil blive sat til at vie to af samme køn mod sin vilje.

  Andre snakker om tvang, tvang, tvang. Det er fuldstændigt udokumenteret. Der er ikke med denne lov givet nogen hjemmel til tvang. Alligevel lader man som om. Eskaleringsprincippet endnu engang.

  Det interessante er, at med sådan et spørgsmål “Kan du så forklare alt postyret?” indikerer man, at min påstand om fravær af tvang er forkert – og deri ligger implicit, at såfremt den var rigtig ville kritikken forstumme.

  Det tror jeg til gengæld ikke på. De personer der brokker sig brokker sig ligegyldigt hvad. De er fuldstændigt ligeglade med hvordan lovforslaget er udformet i praksis, selv om det netop er det der gjorde at flertallet blev så bredt som det blev.

 19. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  j nielsen – 18:47

  Jeg talte om ‘indirekte’ tvang – og det er iøvrigt en udløber af emnet: vielse af homoseksuelle, som det handler om – og det handler ikke om bare, at folk brogger sig! Debatten ER hermed slut fra min side. BHL

 20. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg talte om ‘indirekte’ tvang .. en sideløber af emnet: vielse af homoseksuelle, som det drejer sig om., og som der bliver reageret på – og ikke dit letkøbte: at brokke sig.

  Debatten er slut hermed fra min side. BHL

 21. Af j nielsen

  -

  “..letkøbte..”

  Hvis ikke man vil høre svar, kan man lade være med at stille spørgsmålet.

  Der bliver viet homoseksuelle, fordi der er folkekirkepræster der er mere end villige til at vie dem. Det er folk sure over. Det må regeringen da kunne forbyde.

  Det vil regeringen ikke mere. Det er sikkert det, det nyopfundne begreb “indirekte tvang” skal dække over.

  Det er noget vrøvl.

  Næsten lige så meget noget vrøvl som den gang lommefilosofi om homoseksuelle man kan se ovenfor.

  Men det har jeg ikke tid til at uddybe. Dels er det ikke inden for blokkens emne – og dels har jeg forfærdeligt travlt – så jeg må løbe – hej-hej.

Kommentarer er lukket.