Kvindekvoter, javel, men er kvinderne klar?

Af Anne Sophia Hermansen 133

I går viste en undersøgelse fra pensionsselskabet Sampension, at en halv million kvinder ikke ved noget om deres pension, og i dag skriver Jyllands-Posten, at der barsles med ny EU-lovgivning om flere kvinder i den finansielle sektor. Selvfølgelig er de to nyheder uden direkte sammenhæng, men lidt tankevækkende er det alligevel, at det netop er i finanssektoren – der som bekendt beskæftiger sig med kvinders absolutte lavinteresseområde – at der nu skal presses kvinder ind i direktion og bestyrelse. 

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger skal der fremover sidde kvinder på mindst en tredjedel af pladserne i en bestyrelse og direktion i den danske og europæiske finanssektor. Det vil der sikkert være feminister, der jubler over, mens resten nok mere vil se det som en trussel. Mod den sunde fornuft.

En af de varmeste fortalere for kvoter er Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender og vicepræsident i EU-kommissionen. Hun bebudede sidste år, at hun i foråret ville tage en kammeratlig snak med EU’s største børsnoterede selskaber om, hvordan de ville øge antallet af kvinder. Og tilføjede dengang: Er det ikke nok, må kommissionen regulere. Det sidste er jo så planen nu, hvor virksomhederne formentlig har betakket sig for at smide en flok kvinder ind på centrale poster, alene fordi de er kvinder. Måske fordi de har tilladt sig at skele til noget som sjofelt som faglige kompetencer. 

Viviane Reding er i forvejen kendt for sin politik på teleområdet – branchen fik to år til at sætte priserne ned, og da det ikke skete, indførte hun trods protester et prisloft. 

Hvorfor også lade folk gøre noget frivilligt, når man kan tvinge dem, lader til at være arbejdsmetoden. 

Da Viviane Reding sidste år truede med tvangskvoter, kaldte ligestillingsminister Lykke Friis (V) kvoteinstrumentet for ”uklogt” og ”unødvendigt”. En holdning, hun må formodes at fastholde. Endnu har den danske kommissær Connie Hedegaard ikke fortalt, hvor hun står i forhold til udkastet til direktivet, der om en måned skal godkendes af EU’s 27 kommissærer og derefter fremsættes i Europa-Parlamentet og ministerrådet for at blive vedtaget af medlemslandene. 

Men er kvinder egentlig interesseret i direktions- og bestyrelsesposter? Det tyske nyhedsmagasin Spiegel havde i februar kvindekvoter som tema, og her blev en særdeles kvoteglad artikel ledsaget af en undersøgelse, der i al fald viste én interessant ting. Af de kvinder, der deltog i undersøgelsen, ønskede 75 % kvoter. Af de adspurgte var de 21 % i lederstillinger, mens de 74 % havde svaret, at de ikke ønskede at være leder. Pointen var altså, at de overordnet støttede flere kvinder på ledende poster – det skulle bare ikke være dem selv eller hvad? 

Det kunne være interessant at spørge Viviane Reding, hvad de EU-lande skal gøre, som ikke har kvalificerede kvinder nok. For måske er det ikke bestyrelserne, der ikke er klar til kvinderne, men kvinderne, der ikke er klar til bestyrelserne. 

Selvfølgelig er det en skæv ubalance, at kun 10 % af medlemmerne i en gennemsnitlig bestyrelse er kvinder, det kan ingen argumentere imod med fornuften i behold. Men hvorfor er det sådan?  

Lad os se på prototypen på et typisk bestyrelsesmedlem: Han er mand, i 50erne, tidligere CEO og har typisk sat sit arbejdsliv over sit privatliv. I en målrettet erhvervskarriere er det illusorisk at tro, at man gnidningsfrit kan opnå begge dele. Det har mange kvinder også erfaret – de ønsker en balance mellem arbejdsliv og familieliv, og det er så langt fra altid, de prioriterer deres erhvervskarrriere højst. Som oftest vælger de at hente deres barn i daginstitution og undgår dermed at gå rundt med dårlig samvittighed over ikke at være den supermor, kulturen bilder os ind, at vi også skal være. 

Mange mænd har indset, at netop den dårlige samvittighed er prisen for en topkarriere – og den betaler de så. 

Og her er det, feministerne kommer ind. De ønsker magten, men vil ikke betale prisen. Viviane Reding og andre feministers argumentation hviler på en forventning om særbehandling og et sært og virkelighedsfjernt grundlag af manglende forretningsforståelse, manglende respekt for kompetencer og tilsyneladende meget lidt indsigt i mænds og kvinders prioriteter.

I virkeligheden er der minimal forskel på den måde, kvinder og mænd træffer beslutninger i et bestyrelseslokale. Så i stedet for at true med kvoter, skulle kvinder gå i gang med at erhverve sig de relevante kvalifikationer og erfaringer. Og indstille sig på, at magten har en pris, som skal betales. 

Det håber jeg også er EU-kommissær Connie Hedegaards holdning.

Læs mere om tvangskvote-udkastet her: http://epn.dk/samfund/arbmarked/article2468036.ece

133 kommentarer RSS

 1. Af Nanna g

  -

  Kenneth

  Du konflikter med mig, fordi jeg er en kvinde og en du ikke vil være bonkammerat med. Havde jeg været en mandlig debattører, ville din adfærd nok have været mere konsensussøgende.

 2. Af Kenneth Nørgaard

  -

  @Nanna.

  Nej, jeg konflikter ikke med dig på grund dit køn, så læg du roligt det overspillede kort tilbage i dyngen og spil et noget mere fornuftigt ud.

  Det er åbenlyst, at du vil den skyttegravskrigen kønnene imellem, men det bliver dog uden mig som modstander. Den kamp er allerede udkæmpet og begge køn har tabt.

  Næh du, vi skal tilbage til det du bruger som dit eget motto, men ikke gør megen brug af; samtale fremme forståelsen.

  Det er det de fleste af debattørerne også bygger deres fundament på i deres indlæg – du træder sammen med andre ved siden af. Og sidstnævnte kommentar gælder både mænd og kvinder.

 3. Af Nanna g

  -

  Kenneth

  Jeg støtter et EU-forslag, som lader til at have bred støtte – til din store fortrydelse. På den baggrund stikker du mig i skoene at jeg vil føre skyttegravskrig kønnene imellem samtidig med at du selv optræder unødig ophidset over dette forslag. Jeg synes det er en gang forstokket konservatisme, du giver udtryk for og jeg synes virkelig du trænger til at få rystet op i dine fordomme, for du opfører dig som et levn fra fortiden, som for enhver pris vil fastholde det bestående om så hele verden styrter ned om ørerne på dig.

 4. Af Søren Andersen

  -

  Det er da godt, at EU har fået indført euroen, så vi kan være sikkre på, at dette overstatslige monster bryder sammen.

  EU-forslaget om kønskvotering viser blot, hvilket lallende vanvidsprojekt EU er.

  Nu skal det afgørende for, om man skal udpeges til en bestyrelse ikke være, hvad man har i hovedet, men hvad man har i bukserne. EUs Vanvid skriger til himlen.

 5. Af Kenneth Nørgaard

  -

  @Nanna.

  Du vrøvler, og det ved du også godt, og din personlige karakteristik preller fuldstændig af. Den er som du også er klar over, grebet ud af den blå luft.

  Du opfører dig dog som en TROLL. Fodringen stopper derfor her!

 6. Af Nanna g

  -

  Kenneth
  Jeg er ingen troll – men driller dig bare lidt tilbage som en tak for sidst 😉

 7. Af B Sommer

  -

  ASH siger at dårlig samvittighed er prisen mænd og kvinder betaler for en karriere. Skræmmende at hun ikke skænker det en tanke, hvilken pris børnene betaler. Men hun mener tilsyneladende også, at hvis man gerne vil hente sit barn før kl. 18(?), er det fordi man er hjernevasket af kulturen til at tro man skal være en supermor.

 8. Af John Ulrich Poulsen

  -

  Den totalitære ideologi bag selve ideen får det formentlig umiddelbart til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste.

  Men som det også er blevet fremhævet, er dette indtil videre kun en enkelt EU-kommissærs private, feministiske korstog. Der er lang vej, før man kan forestille sig en samlet EU-kommission fremsætte forslaget. Det er svært at spå om forslagets gang gennem EU-parlamentet, men med en til vished grænsende sandsynlighed umuligt at forestille sig forslaget i sidste ende vedtaget i Ministerrådet. Hverken østeuropæerne eller englænderne går nogensinde med på den. Fra den hjemlige andedam er det jo ikke nok ikke længere nogen naturlov, at hovedkvarteret for A. P. Møller Maersk nødvendigvis skal befinde sig i Danmark, endsige i Europa.

  Det vil så endelig også fremkalde betydelig irritation blandt EU’s medlemsstater, at man ved at smugle et så væsentligt forslag ind ad bagdøren i et nødvendigt ændringsforslag til direktiverne om finansiel regulering risikerer at forhale eller sabotere dettes vedtagelse. Man vil kort sagt insistere på at få forslaget skilt ud til særskilt behandling i en bredere principiel sammenhæng.

  Men hvad så med kvinderne? De bliver støt og roligt blive flere og flere, der vil trænge ind på dette tidligere så mandsdominerede område.

  De fleste små aktieselskaber er jo oprindeligt opstået således, at når banken fik forklaret smedemesteren, der efterhånden havde slået sig op som mellemstor maskinfabrikant, at nu gik den altså længere med at drive foretagendet som enkeltmandsvirksomhed, så tog han selv sæde som direktør og formand for bestyrelsen, mens konen og sagføreren blev menige bestyrelsesmedlemmer. Hvis den gode smedemester så havde behov for kapitaltilførsel udefra i form af ny aktiekapital, måtte han også acceptere, at disse nye aktionærer efterhånden forlangte plads i bestyrelsen.

  Sagen sat på spidsen kan man meget vel argumentere for, at et indgreb i aktionærers frie ret til at vælge hvilke bestyrelsesmedlemmer, de vil, har karakter af ekspropriation.

 9. Af Jimmi Hansen

  -

  @B Sommer
  ASH kan jo ikke have listet ALLE fordele og ulemper op. Denne blog handler ikke om det.
  Hvem siger iøvrigt at børnene betaler en pris .. hvis der er en pris at betale ved at komme til tops i erhvervslivet (hvilket der muligvis nok er – men det er der jo også hvis man ikke stræber til tops) så siger du samtidig at børn af erhvervsledere er … hmm … “dårligere” mennekser?

 10. Af A. Bille

  -

  @Søren Andersen: du mener ligestilling er naturstridigt? Vil du tilbage hvor kun mænd havde stemmeret? Ønsker du en verden hvor kvinder er andenrangsmennesker og hvor deres stemme og holdning intet betyder? Ønsker du sådan et samfund for din mor, kone, datter, søster? Skal mænd have forhåndsret på alt? Hvorfor bor du i Danmark med den holdning? Burde du ikke hellere bo i Saudi-Arabien?

  Du taler om at mænd er mere intelligente end kvinder. Kvinder har overhalet mænd på mange videregående uddannelser, herunder lægeuddannelsen. Hvordan forklarer du det? Har de flashet brysterne for censor for at få en god karakter? Men vent, det kan de jo heller ikke, for alle lærere er jo kvinder, ik? Den seneste universitetsundersøgelse viste desuden at eksamenssnyd og ‘pyntning’ af cv er stigende og at langt over halvdelen af disse snydere er mænd…Og hvis mænd er så fandsens intelligente hvorfor er det så at 94% af dem der sidder i fængslerne i DK er mænd? Er det justistmord? Er det fordi deres dommer var en ækel kvinde der ønskede hævn på det mandlige køn? Hvis mænd er meget mere kloge, hvorfor er kvinder så bedre til at gå til læge, pleje deres helbred, spise sundt og motionere så de bla lever længere?

  Apropos blade: ikke alle magasiner til kvinder drejer sig om sko, makeup og mode. Tvivler på du ved hvad de blade indeholder. Selvfølgelig kan man være intelligent og samtidig læse blade, ligesom visse karrieremænd sikkert også læser pornoblade eller bilmagasinet med potensforlængere. Kvinder ved mere om verden end tøj og sko, at du tror noget andet siger bare noget om hvor lidt du ved om kvinder.

 11. Af B Sommer

  -

  @Jimmi: nej, det er ikke emnet for bloggen. Alligevel er det sigende, at man taler om dårlig samvittighed ved afhentning af børn, som den pris der betales for en karriere, og ikke skænker børnenes pris en tanke. Det siger jo noget om folks prioriteter.
  Det antydes også at hvis man ønsker at hente børn tidligt er man et fjols, som er hjernevasket af kulturen, hvorimod det er et mere ansvarligt og modent valg at vælge at betale prisen i form af dårlig samvittighed.
  Jeg ved ikke hvad du mener med dårligere mennesker. Jeg siger at det muligvis er synd for børn hvis forældre arbejder 50-60 timer og derfor ikke har så meget tid til dem, hvordan kan det have noget at gøre med at børnene er dårligere mennesker? Og jeg forstår ikke hvad du mener, når du siger der er en pris at betale ved at komme til tops, for det er jo ikke børnene der kommer til tops. Det er forældrene der vælger at komme til tops og børnene der betaler prisen. Børnenes belønning er så mange penge og materielle goder, men mit gæt vil være at mange børn ville vælge mere tid sammen med deres forældre hvis de fik valget.
  vh.

 12. Af Albert Nielsen

  -

  Flere end halvdelen af alle danske stemmeberettigede er kvinder.

  1. Hvor stor er andelen af kvinder i folketinget?

  2. Hvorfor stemmer kvinderne ikke på kvinder?

  3. Hvorfor deltager kvinder ikke i større omfang i vælgerforeningernes arbejde, hvor de kan opstille kvindelige kandidater?

  4. Hvorfor er en mikroskopisk andel af de store virksomheder startet af kvinder?

  5. Hvorfor har de meget få store virksomheder, som er startet af kvinder ikke mange kvindelige bestyrelsesmedlemmer?

  Af samme årsager er det overmåde uhensigtsmæssigt at presse kvinder ind i bestyrelserne i store virksomheder.

 13. Af Bjorn Sorensen

  -

  80% af kvinder faar boern.
  De fleste kvinder med boern under 10 aar vil fortraekke at gaa hjemme hvis det er muligt.
  Kvinder med boern betrager plejen af dem vigtigere end karieren.
  Kvinder i videnskabelige stillinger er mindre produktive end maend.
  70% af offentlige ansatte er kvinder, men det er stadigvaek maendene som dominerer i chefstillingerne.
  Maend og kvinder uden boern har samme loen.
  Den offentlige sektor i DK er uhyre ineffektiv og servicen er middelmaadig, tiltrods for at vi har verdens dyreste.
  De arbejdsnormer som man har faaet indfoert af hensyn til at kvinder kan faa fri til at passe deres boern kan kun lade sig goere i den offentlige sektor.
  Det kampen staar om er at man vil have de samme normer i den private sektor. Sker det gaar den bankerot.
  Kvinderne har allerede oedelagt den offentlige sektor, nu gaelder det kampen om at faa oedelagt den private sektor.
  Hvis vi vil konkurrere med kineserne saa er der ikke plads til bloedsoedenhed.

 14. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr./fr. A. Bille, 23. juni 2011 kl. 10:37)

  Og rigtige mænd ved mere om modeljernbanedrift, end du vist bryder dig om at vide.

  Tror du virkelig, at mænd ikke véd præcis lige så meget om kvinder, som kvinder véd om mænd? Ellers var menneskeslægten sgu da uddød forlængst 🙂

  http://td.bboitalia.it/WBF2_file/image002.jpg

 15. Af A. Bille

  -

  @Bjørn Sørensen: Det er ikke kun kvinder der får børn, mænd får dem sådan set også, ønsker dem også og ønsker en familie ligesom kvinder. Disse børn er altså ikke kun kvindernes, men også mændenes. At det så er kvinderne der kommer til at hænge på alt ansvaret for dem er så en anden sag…

  Ps Kvinderne har ikke ødelagt den offentlige sektor, det er den borgerlige regering vi har haft i et årti, de tunge arrogante slipsedrenge og en ‘lille’ finanskrise. Ikke alt er kvindernes skyld, tro det eller ej.

 16. Af A. Bille

  -

  @John Ulrich Poulsen: ingen steder i min kommentar påstår jeg at kvinder ved mere om mænd end de gør om os. Jeg prøver bare at sige at kvinder altså ikke lever deres liv ud fra et dameblad og at det er langt fra alle kvinder der læser de blade og tænker på tøj og sko og tøj og sko. Giv os lidt mere credit end det. Fladpandet og generaliserende er hvad det er.

 17. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr./fr. A. Bille, 23. juni 2011 kl. 11:28)

  Jeg har så til gengæld prøvet – glødende idealist som jeg var dengang – hvordan det var som yngre jurist at arbejde i statsadministrationen med en overvægt af ligeledes yngre kvindelige kolleger, hvis faglige kvalifikationer bestemt ikke fejlede noget, men som desværre havde det med at forsvinde på barsel i tide og utide med det resultat, at jeg dels skulle overtage deres tungere sager og dels nødtørftigt skulle oplære deres midlertidige vikarer. Hovedparten af deres ægtemænd var derimod solidt forankret i det private erhvervsliv. Hvor solidarisk det lige var, fik jeg efterhånden svært ved at se. Jeg følte mig godt og grundigt gjort til grin.

 18. Af A. Bille

  -

  @John Ulrich Poulsen: hvor frygteligt det må havde været for dig! Hvad skal vi gøre ved det? Forbyde kvinder i den fødedygtige alder en plads på arbejdsmarkedet?

  Nu er det bare sådan at mænd også får og ønsker disse børn, at få en familie er en naturlig del af livet, det sker for de fleste af os, og der skal ligesom være en fremtid der kan pleje os når vi bliver gamle og bære samfundet videre. Så der skal sådan set fødes børn.

 19. Af Mikkel Lun

  -

  Egentlig sjovt, at noget så kønsløst som kvindekvoter i bestyrelser, genererer så mange kommentarer.
  Stakkels kvinder der havner i disse bestyrelser grundet kvindekvoter. Forestiller mig at kvote begrebet, forudindtaget, vil underminere kompetencen når der bliver kigget på den pågældende kvinde i bestyrelsen. Dette, sammenholdt med kønsløsheden må gøre det utrolig livsløst at sidde et sådant sted. Hvis den underliggende drift for at sidde i bestyrelsen så er anerkendelse, så bliver det meget lidt stimulerende…

  Hold jer væk fra de anæmiske bestyrelser, kvinder og mænd og få et liv med passion for de “ægte” værdier såsom børn, mad, partner, sex, musik, kunst, film, natur, bøger, krop…rig som fattig.

 20. Af Ulrik Baltzer

  -

  “I virkeligheden er der minimal forskel på den måde, kvinder og mænd træffer beslutninger i et bestyrelseslokale. Så i stedet for at true med kvoter, skulle kvinder gå i gang med at erhverve sig de relevante kvalifikationer og erfaringer. Og indstille sig på, at magten har en pris, som skal betales.”

  Jeg er helt enig. Alle kvinder burde finde kvindekvoter fornærmende og unødvendige. Jeg er overbevist om, at kvindekvoter vil antænde en helvedes ild under stolen på de kvinder, der på grund af EU-kvoter måtte finde sig i en stol til et bestyrelsesmøde.

  Rundt om bordet vil alle undre sig, om hun sidder der for sine kvalifikationer, eller fordi Viviane Reding har bestemt det.

  Hele den her debat minder mig om ‘Affirmative Action’-problematikken i USA. Og kritikken af AA på den anden side af Atlanten, mener jeg også er berettiget i Danmark og EU (fra Wikipedia):

  “Opponents of affirmative action such as George Sher believe that affirmative action devalues the accomplishments of people who are chosen based on the social group to which they belong rather than their qualifications. Opponents also contend that affirmative action devalues the accomplishments of all those who belong to groups it is intended to help, therefore making affirmative action counterproductive.

  Opponents, who sometimes say that affirmative action is “reverse discrimination”, further claim that affirmative action has undesirable side-effects in addition to failing to achieve its goals. They argue that it hinders reconciliation, replaces old wrongs with new wrongs, undermines the achievements of minorities, and encourages individuals to identify themselves as disadvantaged, even if they are not.”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action#Opposition

 21. Af Bjorn Sorensen

  -

  @A.Bille
  Den offentlige sektor blev oedelagt allerede laenge foer. Du skal helt tilbage til Anker Joergensens dage hvor den offentlige sektor fik ferie og kortere arbejsdag frit foraerende.
  Fogh lovede kvinderne 12 mdrs barselsorlov hvis de stemte paa ham, saa det gjorde de.
  I oevrigt er den offentlige sektor uhyre tolerent overfor kvinders fravaer til pasning af deres poder.
  Hvorfor tror du kvinder soerger ind til offentlige naar de bliver gravide. Her bliver der ikke stillet spoergsmaal og selvfoelgelig betaler staten uden at kny. Saa let gaar det ikke i det private.

 22. Af Martin Skov

  -

  Hvad er problemet? Hvis en kvinde er den bedst egnede til at hjælpe en virksomhed med at maksimere sit overskud får hun vel jobbet? Alt det andet med, at “det kan være med til at øge opmærksomheden på ulighederne….osv” er noget ævl. Ligestilling er, at den bedste får jobbet, uanset køn, race, religion osv. Alt andet er særbehandling.

 23. Af niels hansen

  -

  Med den fart ligestilling mellem kvindelige og mandlige bestyrelsesmedlemmer har herhjemme, vil der gå et par hundrede år før der er ligestilling – hvis vi skal følge ASH og hendes ligesindede i de danske bestyrelser.

  Håber I har tålmodighed, piger!

 24. Af Albert Nielsen

  -

  niels hansen, med den fart ligestilling har herhjemme mellem kønnene, når det drejer sig om at føde børn, vil der nok gå nogle årtusinder før der er ligestilling.

  Håber I har tålmodighed, drenge!

 25. Af JP Blogs: Frontalt - Blog forum - deltag i debatten

  -

  […] muslimer, der gerne vil være journalister. Samtidig er resten af Euroland naturligvis på vej med mere idiotisk lovgivning i samme dur, anført af EU-kommissær Viviane Reding, der til JP tirsdag udtalte i sin vanlige […]

 26. Af A. Bille

  -

  @Bjørn Sørensen: selvfølgelig skal der være tolerance over for kvinder der får børn. Ellers sparker vi kvinderne flere hundrede år tilbage. Der SKAL fødes børn, det er fremtiden, det er det skal holde samfundet oppe, og ej forglemme, mænd får også de her børn. Men selvfølgelig skal kvinder have en ordentlig barselorlov, og det skal de da ikke straffes for ved så at blive udelukket for arbejdsmarkedet. Kvinder skal både restituere fra en graviditet og fødsel, desuden er der lige det at børn skal ammes i relativt lang tid og det er flere gange om dagen, så hvordan vil du klare det problem? Hvad vil du egentlig have? At kvinder der får børn skal udelukkes fra arbejdsmarkedet og kvinder der fravælger børn må godt komme ind i varmen?

 27. Af John Ulrich Poulsen

  -

  Så kom den første kvinde helt til tops i US Navy som chef for det nyeste hangarskib USS George H.W. Bush og dets angrebsgruppe. Hun er 53 år gammel, gift, men har tilsyneladende ingen børn. Så kan hun lide at spille golf. Når hun er til søs, må hun nok nøjes med at spille minigolf:

  http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2011/jun/23/women-helm-us-navy

 28. Af niels hansen

  -

  @Albert Nielsen

  ” med den fart ligestilling har herhjemme mellem kønnene, når det drejer sig om at føde børn, vil der nok gå nogle årtusinder før der er ligestilling.”

  Hvad i alverden har det med ligestilling i bestyrelser at gøre?

 29. Af Rolf Hammersmidt

  -

  Vi skal alle være her og det at besætte bestyrelsesposter skal som nok løse sig:

  http://andeposten.dk/2011/07/14/flere-erhvervsledere-bliver-transvestitter/

 30. Af Asger Vigeholm

  -

  Spot on Anne.

  Omend jeg enig, ligger der nu muligvis også en valid pointe i om den nuværende bestyrelsesstruktur også er den mest hensigstsmæssige. Erhvervserfaring og forretningsmæssig tæft fornægter sig naturligvis ikke, men de fleste bestyrelser har også en meget konservativ sammensætning. Måske misser man i virkeligheden muligheden for den optimale ledelse, fordi bestyrelsen hermed bliver for distancerede ift forretningens virkeområde og dens interessenter.

  Mediebranchen havde eksemplvis mere end svært ved at omstille sig til en digital tidsalder, måske fordi bestyrelserne var et par generationer bagud ift at forstå markedets ændrede forudsætninger, og dermed ikke forstod at ændre kurs i tide.

  Flere kvindelige, flere etniske og flere yngre bestyrelsesmeldemmer – JA TAK – men kvotering, NEJ TAK
  #FF578

 31. Af Anna Exner Riis

  -

  Danmark kan ikke overleve med kvoter på dagsordenen. Det er ikke ved at tvinge forandringerne igennem, at vi løser problemerne, en kvoteordning ville alt andet lige nedbringe virksomhedernes konkurrenceevne, vi skal slet ikke lovgive om, hvordan virksomhedsledere styrer deres virksomhed, det ved de bedst selv, de eneste regler, der har berettigelse er, miljøforanstaltninger. Vi skal passe på jorden, vi skal ikke tvinge kønsregler ned over hovedet på folk.

 32. Af Jacob Duus

  -

  Det er ganske simpelt og flere har sagt det allerede. Vi skal have de bedst kvalificerede i bestyrelser og generelt i lederstillinger i Danmark.

  “Flere kvinder i bestyrelserne, gerne! Kvoter for at opnå det, selvfølgelig ikke!”

 33. Af Bo Bangsgaard

  -

  Når det ikke er i orden at favoriserer nogen til bestemte poster noget som helst sted, hvorfor er det så lige pludselig blevet i orden at favoriserer kvinderne til bestyrelsesposter ?

  Siden hvornår er kvinderne i vores samfund blevet til små hjælpeløse ofre som ikke uden statslig indblanding kan klare sig ? Forslaget om kvindekvoter er nok noget af det mest fornedrende nonsens jeg nogensinde har hørt om og er et udtryk for at man åbenbart fra venstrefløjen stadigvæk ser på kvinder som nogle stakler som ikke selv kan klare sig i den virkelige verden.

  Sæt dog folk fri og jeg er overbevist om at med den hast og iver, vi ser hos kvinderne i dag som på uddannelsestederne er langt foran mændene, så varer det ikke mange år før der skal laves mandekvoter i stedet for.

  Tag: #FF72

Kommentarer er lukket.