Der kom en mail fra mandeproletariatet

Af Anne Sophia Hermansen 291

”Mænd i Sverige straffes med fængsel, hvis de har sex med en prostitueret. SF/S vil indføre samme regel i Danmark. De vil også kønskvotere til bestyrelser. Fint nok! Men jeg vil have en kæreste!” Sådan skriver en af Informations læsere, der kalder sig selv lavindkomstmand og føler sig svigtet af rød blok, hvis ligestillingsindsats alene handler om at give kvinder bedre vilkår. 

”Men det er mændene på bunden, som trænger til ligestilling,” skriver han. Læseren, der hedder Johannes C. Jensen, mener i det hele taget, at Velfærds-Danmark diskriminerer lavindkomstmænd og alene tager højde for de enlige mødre, husejerne og lønmodtagerne, og at ligestillingsdebatten har en tendens til at favorisere kvinderne, mens mændene sidder tilbage i jobcentrene uden at kunne læse og skrive, fordi de har været omgivet af kvinder og ikke haft en eneste mandlig rollemodel. ”Vi finder os bare i tingene og drikker os ihjel, i stedet for at klage,” læs hele kommentaren her: http://www.information.dk/268745

I skrivende stund er der 184 kommentarer til artiklen, hvilket er usædvanligt mange. Der er kvinder, der kalder manden for en klynker, og der er mænd, der giver ham ret i, at ligestilling anno 2011 også kun handler om at styrke elitens kvinder. Enkelte spørger dog, om læseren er en hoax, for det er da godt nok et nyt aspekt af ligestillingsdebatten, at staten skal forsyne lavindkomstmænd med kærester…. 

Men hvorfor skaber denne læser så stor debat? Er det nyt, at Big Mother-feministerne overser de svage mænd og kun går op i at sikre bestyrelsesposter til sig selv og deres døtre? At Danmark er i fuld gang med at skabe et stort proletariat af mænd, uden eksamensbeviser og jobs og afvist af såvel kvinder som arbejdsgivere?  

Nej, det usædvanlige er, at Information har fået et læserbrev fra tidens nok største ligestillingsproblem – den svage mand. Vi hører meget sjældent fra ham, men ofte om ham, og det er, når der diskuteres ungdomskriminalitet, bander, fodlænker på 12-årige og fratagelse af børnecheck. Ellers flyver han under medie-radaren og lever i en blindtarm af den sociale indignation. For feministerne, der har sat sig på ordet ligestilling, synes ikke at anerkende den svage mand – mænd er jo undertrykkere! Det er deres præmis og raison d’être. Og mænd taler helst om alt andet end ligestilling, fordi de ikke orker undertrykker-retorikken og sikkert også finder ligestillingsdebatten ret uvedkommende efter 30 år med suverænt kvindeligt fortegn.  

Men ham her lader til at fange læserne, fordi han i et indlæg krydret med ”lorteland” og ”hvorfor må jeg ikke få en kæreste?” italesætter konsekvenserne af, at hver fjerde mand under 40 år i dag ikke har anden uddannelse end folkeskolen. Han bliver en del af det, der ganske enkelt bliver kaldt mandeproletariatet – en voksende underklasse af mænd, som ikke har noget job, som ingen kvinder vil have, som dør tidligt, og som der bliver flere og flere af. 

Mens ligestillingsordførere som Julie Rademacher (S) og Pernille Vigsø Bagge (SF) har travlt med at tvangskvotere kvinder ind i bestyrelser og øremærke barsel til mænd, overser de helt det faktum, at 80 % af de socialt udstødte er marginaliserede mænd. En lidt sjov og trist pointe, at venstrefløjens sociale indignation åbenbart ikke rækker længere end til middelklassens mænd og kvinder, i al fald er debatten på dette område så godt som fraværende. 

Hvorfor? Det kunne Johannes C. Jensen sikkert også godt tænke sig at vide.

Noget andet er dog mere påtrængende. Direkte henvendt til politikere fra rød blok skriver han: ”Jeg vil røres ved! Jeg vil have sex, et barn, en at tale med! Også selv om jeg er en lavindkomstmand. Hvad gør I for, at mænd på bunden kan få en kæreste, familierelationer og børn?” 

Det bliver spændende at se, hvordan venstrefløjen svarer denne fravalgte vælger. For selv om det kan opfattes som lidt bizart, at han beder politikere om at skaffe sig en kæreste, beder han dem samtidig om at finde løsninger på et af de problemer, der kun bliver større i fremtiden: at uddannelsessystemet taber mænd, og at mange af de mænd bliver tabere i deres egen tilværelse, fordi der hverken er jobs, kvinder eller ligestilling til dem.

Tilbage er bare – lorteland, som også er lavindkomstmandens sidste ord.

291 kommentarer RSS

 1. Af Anne J.

  -

  @Kristian l: der skal TO til at lave et barn. Kondomet kan sprænge (er det også kvindens skyld?) selvfølgelig skal manden tage et ansvar uanset om barnet er ønsket eller ej.

 2. Af Martin H

  -

  @Anne J

  Og det skal kvinden også
  Og det ansvar indebærer at hvis hun får barnet, trods faderen skrider, så må hun selv tage sig af det.
  Du kan ikke tvinge faderen til at blive, det er tvang.

 3. Af kristian L

  -

  Naturligvis skal manden da tage ansvar for barnet. Men i nutiden, er det muligt at skaffe sig af med et uønsket barn igennem abort. Da denne mulighed eksistere, kan manden ytre sit ønske om ikke at få et barn. Såfremt kvinden ignorere denne ytring, er det klart manden ikke støtter kvinden.

 4. Af Anne J.

  -

  @Martin H: jeg prøver heller ikke at tvinge faren til at blive, men ansvaret skal han leve op til om han ønsker det eller ej.

 5. Af Martin H

  -

  @Anne J

  Hvis ikke du vil tvinge faderen til at blive, hvordan vil du så have han skal leve op til ansvaret?
  Ved at betale børnepenge?
  For det system eksisterer jo allerede

 6. Af Anne J.

  -

  @Martin H: ved i det mindste at have en tilstedeværelse i barnets liv. (så får det jo også lidt mandlig samkvem, som så mange af jer brokker jer over børn i dag ikke får i dette feminiserede samfund) Og i hvert fald ikke ved at få moderen presset til abort som det første.

 7. Af Martin H

  -

  @Anne J

  Hvis manden stadigvæk skal være tilstede i barnets liv, så tvinger du ham jo også til at tage sig af barnet?
  Og presse moderen til abort?
  Hvis manden siger at han ikke ønsker et barn, og hvis hun får barnet, så forlader han hende, så er han i sin fulde ret til det.
  Og hvis det er tilfældet så er det kvindens skyld at barnet ikke har noget samvær med sin far, fordi han gjorde det klart fra starten at han ikke ville have et barn.

 8. Af Anne J.

  -

  @Martin H: ja du får det at få en abort til at lyde som et let valg. Hvad ved mænd også om et. De tror jo det er ligesom at få fjernet en tand.

 9. Af Martin H

  -

  @Anne J

  Jeg ved da godt at det ikke er et let valg.
  Men det er valget mellem:
  1) Få en abort
  2) Blive alene mor

  Du får det til at lyde som om det er så let at blive alene mor?

 10. Af Anne J.

  -

  @Martin H:

  du er virkelig usympatisk. Hav en god dag.

  (Har ondt af din kæreste hvis du har en sådan.)

 11. Af Martin H

  -

  @Anne J

  Du forholder dig jo slet ikke til hvad jeg siger.

  Men hvad er det der gør at du synes jeg er usympatisk?
  At jeg synes mænd skal have lov til at bestemme hvorvidt de ønsker et barn eller ej?

 12. Af Anne J.

  -

  @Martin H:
  manden skal leve op til sit ansvar og ikke stikke halen mellem benene som en hund, det er simpelthen for nemt.

 13. Af Martin H

  -

  @Anne J

  Hvad har det at tage et valg og stå ved det, at gøre med at stikke halen mellem benene?

 14. Af Martin H

  -

  @Anne J

  Og er det ikke også moderens ansvar at hendes barn får den bedst mulige opvækst?
  Svigter hun ikke selv lige så meget det ansvar ved at få barnet, selvom hun ved at faderen skrider?

 15. Af Anne J.

  -

  @Martin H: nu kan barnet jo sagtens få den bedst mulige opvækst, selvom faren ikke vil have noget med det at gøre. Men stadig så lever faren bare ikke op til sit ansvar. Det er bare ikke alle kvinder for hvem abort er løsningen, så let er det ikke.

 16. Af Martin H

  -

  @Anne J

  Men hvis abort ikke er den bedste løsning, men den bedste løsning er at få barnet, trods at faderen ikke er der, hvorfor skal faderen så holdes til ansvar?

 17. Af Anne J.

  -

  @Martin: fordi han har været med til at lave det og har et ansvar han burde være mand nok til at leve op til.

  Jeg går fuldt ud ind for fri abort, men en undersøgelse for nylig lavet hos obstetrikere/gynækologer viste at rigtig mange mænd presser deres kæreste til at få aborten og at kvinderne i den grad følte sig tvunget til det. Det synes jeg bare er så frygteligt. Og det kan faktisk godt ske selvom man bruger prævention.

 18. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  11. maj 2011 købte jeg tilfældigvis avisen Information – og så et indlæg fra Mette Boye, Smørum (SF). Jeg nåede desværre ikke et indlæg til avisen, hvor det i ‘børneindustriens alder’ igen meldes ud om barsel (12 uger) til fædrene. Og altså i f mødrenes ellers obligatoriske opnåede barsel på 1 år!!!

  Håbløst – uvidenhed om menneskets tidlige opvækst ignoreres i den grad, og stadigvæk, så det gør ondt – såvel som politikerne generelt ikke ved en døjt (mildt sagt!)om børns behov, rytme og udviklling.

  Der tages ingen højde herfor, så det kan være ganske ligegyldigt, når ASh et el andet sted spurgte, hvad Freud mon ville have sagt. Han, hans samtidige og efterkommere samt mange andre overhøres ganske. Freud bruges kun af for mange, fordi de sådan lige kan bryste sig af at have slået op i hans værker el været tvunget dertil i forb med et studie – el for andre igen blot at have hørt nogle udtryk.

  At forstå rækkevidden af barnets, dvs ethvert menneskes lovmæssige udviklingsforløb – ses der nærmest totalt bort fra. Og det spørges nærmest sindssygt naivt, hvordan kan det være .. i så mange forhold, at det må konstateres, og desværre igen og igen:

  Vi vil så meget – mennår det kommer til stykket, så vil vi ikke ‘en skid’. Modstanden er for stor – forsvaret intakt. Selv om vi siger det modsatte, så gør vi så absolut ingenting – kun lapperier og ting på overfladen. Og uden at forstå, at – og Freud m.fl. ville have kunnet konstatere:

  “Det er blevet værre!”

  Og – ikke mindre slemt inden for de seneste 2 årtier i DK alene.

  Vi får de neuroser, hæminger og sygdomme, som vi be’r om! Mange af dem fortsætter i en uendelighed, så der er kun forebyggelse, som Freud selv påpegede, realistisk nok! Der var og er ganske enkelt for få, der har tilegnet sig psykoanalysen (en metode til at gøre det ubevidste bevidst)og dens opdagelser/erfaringer.

 19. Af Jakob Fredensborg - Rasmussen

  -

  @ Anne J: Hej Anne, har du evt. et link til den undersoegelse du naevner, det kunne vaere interessant at laese?

  MVh.

  Jakob

 20. Af Janne Frederiksen

  -

  Kære alle, som har responderet på mit indlæg: Spørgsmål i relation til “Tabermænd”

  Det er rigtig dejligt, at I har lyst til at deltage aktivt i min ”inbetwin-debat”.
  Spørgsmålene jeg stiller er ikke personlige, men overordnet i forhold til den forældregeneration/mænd, som nu står med de omtalte voksne unge mænd, som det ikke lykkedes at få en uddannelse.

  Der er sikkert lige så mange svar som der er spørgsmål, men der er helt sikkert også en overordnet tendens i samfundet!

  Det er dén jeg efterlyser?

  Hvad er det lige det drejer sig om?

  Retfærdighedsbegrebet er i min verden et menneskeopfundet begreb. Alt andet i naturen/universet fungerer efter årsag/virkning.

  Ansvar er derimod i naturen et velfungerende begreb for at videreføre arterne.

  Det kan man så være enig eller uenig i 🙂

  Forfatteren Ken Wilber skriver i bogen ”Gud, livet, universet og alt muligt andet” side 78:

  ”For det vi virkelig lærer af de forskellige samfund er, at når kønnene er stærkt polariserede – d.v.s . når deres værdisfærer er skarpt adskilt og opdelt, lider begge køn forfærdeligt”.

  Er det sådan det p.t. forholder sig i DK?

 21. Af Martin H

  -

  @Anne J

  Du siger at det at få et barn er et stort ansvar, og det vil jeg give dig ret i, det er bare ikke et ansvar at have sex.
  Men det at få et barn er et ansvar som holder resten af livet.
  Når du, som undersøgelsen du henviser til, siger at mænd tvinger deres kærester til at få abort, er det selvfølgelig forkert da tvang altid er en dårlig ting, men burde de ikke selv have lov til at bestemme om de vil leve med eller uden det ansvar?
  Hvis deres kæreste får et barn de ikke ønsker, og (som du siger) skal tage ansvar, så er det da lige så meget tvang.

  Og hvis kvinden vil have et barn, med eller uden en tilstedeværende far, så må hun da også tage ansvar for sit eget valg.

 22. Af Rolf Rasmussen

  -

  Så hvis en kvinde bliver gravid (også ved et uheld selvom de har brugt prævention) så skal hun få en abort hvis manden kræver det? Hold da op hvor usympatisk kan man blive! Tror du det er det samme som at få revet en tand ud?

  Naturligvis skal hun det. Det ville jo være fuldstændig åndssvagt af den udøvende magt at ansætte kvinder, der kan afgøre om fædre føler større ansvar, hvis fædrene ikke kan bruge ansvarsfølelsen til noget.

  mvh. Mandeproletariatet

 23. Af Nanna M K

  -

  Jeg tror, Rokoko-posten gerne vil have et ord indført her

  http://rokokoposten.dk/2011/05/26/danske-maend-truet-af-penis-syge/

 24. Af F1 JensenJ JensenH

  -

  EN FEMINIST-STAT ELLER BIG-MOTHER-STAT VIL NEDVÆRDIGE OG MARGINALISERE HUNDREDTUSINDVIS AF DANSKE MÆND. JA, UNDERTRYKKELSEN ER FORLÆNGST BEGYNDT!

  Danske mænd er gennemgående nogle store fjolser, selvom de i snit bestemt ikke er ringere end kvinderne. Men problemet er at mænd er ufatteligt naive og godtroende mht. kvinder. Især politiserende kvinder. Som konstant konspirerer mod mændene. Som til gengæld lader sig manipulere og forvandle til vatnisser, slaskedukker og tøffelhelte, der med glæde lefler for kvinderne og lader sig trække rundt i manegen, som hunde kan trækkes rundt uden modstand, når de er iført et pighalsbånd.

  Med det resultat at de politiserende kvinder har fået gennemført en lovgivning og politik, som på talrige områder diskriminerer og nedgør mændene, eller skader dem på andre måder.

  Man skulle tro at de danske mænd nyder at være til grin. For det er hvad de er, set i helikopter-perspektiv.

  Men sådan oplever den enkelte mand det ikke. Han føler sig ovenpå, indtil det efter få eller flere år går op for ham, at samfundet er forræderisk, familiefjendsk, børnefjendsk og mandefjendsk. Det kan også være det aldrig går op for ham, hvis han enten er ignorant eller bliver forskånet for de ulykker som rammer op til 60-80% af mændene. Alt efter hvordan man gør det op.

  Så længe man ikke er personlig ramt, er det jo let at ignorere andres ulykke.

  Den enkelte mand kan umiddelbart set, agere ganske fornuftigt. Men hvor kløgtigt er det hvis mænd som helhed er en gruppe hvor op mod 80% ender i retsløshed, elendighed og social deroute, eller må finde sig i at deres børn får en tragisk skæbne?

  Nu kunne jeg fortælle i dagevis om hvordan mændene kollektivt eller betragtet som en slags fællesskab, opfører sig ufatteligt dumt og kortsynet politisk set, ved at udlevere sig selv til de politiske amazoners overherredømme. Hvorved de også i hundredtusindvis af tilfælde har udleveret deres økonomi, familieliv og deres børn til årelange problemer, trakasserier og lidelser.

  Og se, vi taler ikke kun om lavindkomstmænd, svage mænd eller marginaliserede mænd. Næh, i titusindvis af tilfælde er også stærke, dygtige, succésfulde og velhavende mænd blevet ribbet for nærmest alt, er blevet nedværdiget og gjort til tabere når “systemet” slog til, direkte eller indirekte.

  Men det bliver for langt her at oprulle hvor nedrigt, sindssygt og totalitært samfundet efterhånden opfører sig i forhold til tusinder og atter tusinder af mænd, familier og børn.

  Men det korte af det lange er at de politiserende kvinder på mange måder har været en katastrofe for det danske samfund. Med dem er en kynisk form for pladderhumanisme og kommunisme/feminisme bragt ind i “folketinget”, til skade for landet i almindelighed, og til skade for mændene og børnene i særdeleshed.

  Selvfølgelig er der masser af søde, venlige, fornuftige og normale kvinder der ikke bør betragtes som modstandere eller fjender. Men at mange af de politiske kvinder ikke respekterer samfundets grundlæggende enhed, kernefamilien, er sikkert. Og mændene respekterer de heller ikke. Og børnenes tab og lidelser rører dem ikke.

  Det er meget sympatisk at Anne Sophia Hermansen tager sagen op, men det er jo en falliterklæring at de mandlige journalister aldrig har fået gennemført en stor kampagne vedrørende de skjulte, men uhyggelige og systematiske overgreb som er foregået gennem de senere årtier.

  Hvis mændene ikke vågner op generelt, og begynder at se mere klart på deres eget ansvar og deres egen rolle og situation som mænd, vil det hævne sig på den måde, at mange flere vil ende som frusterede og nedværdigede tabermænd, som udstødte, som hjemløse, som alkoholikere, som selvmordere, ligesom det vil blive til skade for samfundet/danskerne/børnene og ungdommen, på utallige direkte eller komplicerede måder.

  Utallige tragedier har allerede fundet sted, så det er måske på tide at få sat lys på hvad der foregår.

 25. Af F1 JensenJ JensenH

  -

  Rettet udgave:

  EN FEMINIST-STAT ELLER BIG-MOTHER-STAT VIL NEDVÆRDIGE OG MARGINALISERE HUNDREDTUSINDVIS AF DANSKE MÆND. JA, UNDERTRYKKELSEN ER FORLÆNGST BEGYNDT!

  Danske mænd er gennemgående nogle store fjolser, selvom de i snit bestemt ikke er ringere end kvinderne. Men problemet er at mænd er ufatteligt naive og godtroende mht. kvinder. Især politiserende kvinder. Som konstant konspirerer mod mændene. Som til gengæld lader sig manipulere og forvandle til vatnisser, slaskedukker og tøffelhelte, der med glæde lefler for kvinderne og lader sig trække rundt i manegen, som hunde kan trækkes rundt uden modstand, ved hjælp af en hundekiks eller et pighalsbånd.

  Med det resultat at de politiserende kvinder har fået gennemført en lovgivning og politik, som på talrige områder diskriminerer og nedgør mændene, eller skader dem på andre måder.

  Man skulle tro at de danske mænd nyder at være til grin. For det er hvad de er, set i helikopter-perspektiv.

  Men sådan oplever den enkelte mand det ikke. Han føler sig ovenpå, indtil det efter få eller flere år går op for ham, at samfundet er forræderisk, familiefjendsk, børnefjendsk og mandefjendsk. Det kan også være det aldrig går op for ham, hvis han enten er ignorant eller bliver forskånet for de ulykker som rammer op til 60-80% af mændene. Alt efter hvordan man gør det op.

  Så længe man ikke er personlig ramt, er det jo let at ignorere andres ulykke.

  Den enkelte mand kan umiddelbart set, agere ganske fornuftigt. Men hvor kløgtigt er det hvis mænd som helhed er en gruppe hvor op mod 80% ender i retsløshed, elendighed og social deroute, eller må finde sig i at deres børn får en tragisk skæbne?

  Nu kunne jeg fortælle i dagevis om hvordan mændene kollektivt eller betragtet som en slags fællesskab, opfører sig ufatteligt dumt og kortsynet politisk set, ved at udlevere sig selv til de politiske amazoners overherredømme. Hvorved de også i hundredtusindvis af tilfælde har udleveret deres økonomi, familieliv og deres børn til årelange problemer, trakasserier og lidelser.

  Og se, vi taler ikke kun om lavindkomstmænd, svage mænd eller marginaliserede mænd. Næh, i titusindvis af tilfælde er også stærke, dygtige, succésfulde og velhavende mænd blevet ribbet for nærmest alt, er blevet nedværdiget og gjort til tabere når “systemet” slog til, direkte eller indirekte.

  Men det bliver for langt her at oprulle hvor nedrigt, sindssygt og totalitært samfundet efterhånden opfører sig i forhold til tusinder og atter tusinder af mænd, familier og børn.

  Men det korte af det lange er at de politiserende kvinder på mange måder har været en katastrofe for det danske samfund. Med dem er en kynisk form for pladderhumanisme og kommunisme/feminisme bragt ind i “folketinget”, til skade for landet i almindelighed, og til skade for mændene og børnene i særdeleshed.

  Selvfølgelig er der masser af søde, venlige, fornuftige og normale kvinder der ikke bør betragtes som modstandere eller fjender. Men at mange af de politiske kvinder ikke respekterer samfundets grundlæggende enhed, kernefamilien, er sikkert. Og mændene respekterer de heller ikke. Og børnenes tab og lidelser rører dem ikke.

  Det er meget sympatisk at Anne Sophia Hermansen tager sagen op, men det er jo en falliterklæring at de mandlige journalister aldrig har fået gennemført en stor kampagne vedrørende de skjulte, men uhyggelige og systematiske overgreb som er foregået gennem de senere årtier.

  Hvis mændene ikke vågner op generelt, og begynder at se mere klart på deres eget ansvar og deres egen rolle og situation som mænd, vil det hævne sig på den måde, at mange flere vil ende som frusterede og nedværdigede tabermænd, som udstødte, som hjemløse, som alkoholikere, som selvmordere, ligesom det vil blive til skade for samfundet/danskerne/børnene og ungdommen, på utallige direkte eller komplicerede måder.

  Utallige tragedier har allerede fundet sted, så det er måske på tide at få sat lys på hvad der foregår.

 26. Af Kim Poulsen

  -

  Haha, så kom det helt til torvs, det jeg har skrevet længe.

  Naturligvis er det voldsomt diskriminerende mod mænd, at Staten hjælper kvinden med alle hendes væsentlige behov, men ikke tager sig af mandens. Mænds sexbehov er stort, ikke mindst i de unge år, mens kvinder sætter forskellige former for tryghed højere. Det sidste leverer samfundet i overmål, ja selv penge til kvinders selvrealisering, drømmebarnet, leveres i form af støtte til fertilitetsbehandling. Men sex må mænd ikke få hjælp til. Fordelingspolitikken er himmelråbende urimelig i kvinders favør, men ingen tør for alvor gøre noget ved det.

  Tak til (medieluder?) Anne Sophia for at sætte spot på, og tak for de kontante kommentarer fra Thomas Larsen – selvfølgelig handler prostitutionsmodstanden om at kvinder vil have mest muligt ud af deres egen seksuelle tiltrækning.

 27. Af M. Ravnkilde

  -

  Vend kvinder ryggen.

 28. Af M. Ravnkilde

  -

  ignorer kvinder.

  Lad kvinder klare sig selv.

 29. Af M. Ravnkilde

  -

  DR2 kl 23 i aften.
  4 kvinder taler under overskriften: “Vil du há en taber mand”

 30. Af Henrik Jørgensen

  -

  H.H.

  Kan du henvise til det sted, hvor Københavns Universitet har gjort gældende, at interviewoptagelsen har til formål at få flere mænd ind?

  Tværtimod er det velkendt, at studiet kræver et ekstremt højt karaktersnit, hvilket ikke nødvendigvis betyder, at de bedst egnede studerende bliver optaget, blot de som var bedst til at række hånden i vejret og sidde på deres flade i gymnasiet.

  Ligesom din påstand om bestyrelserne er denne også ude af sync med virkeligheden. En virkelighed, hvor man på samme universitet har en ordning, der med større kontant beløb belønner de enkelte institutter, hver gang de ansætter en kvinde til en forskerstilling, dvs. hver gang de undlader at ansætte en mand.

 31. Af www. barenyheder.dk

  -

  Den er jo helt gal i systemet, når det er lovligt at insiminere en kvinde med en mands sæd – blot fordi hun ikke har fundet “den rette mand”!!!
  Kan alle vi mænd da ikke stå sammen om dette, og kræve dette galematias stoppet??
  Alle vi mænd ved jo godt inderst inde, at havde det stået til kvinderne alene, så ville de parre sig med de 5 % flotteste og mest attraktive mænd.. i skal da ikke finde os i disse mandenedværdigende tiltag i det danske samfund..

  AT kvinder besidder de højeste uddannelser er der intet mærkeligt i. Det har intet at gøre med om hvorvidt, at de er dygtigere til det faglige end mændene. Dette skyldes udelukkende, at de økonomisk meget bedre kan komme igennem et langt uddannelsesforløb end unge mænd kan. Først har de faderen til at betale, så har de kæresten til at betale. Plus mange andre faktorer.
  http://www.barenyheder.dk

 32. Af Svend Petresen

  -

  @ASH.

  Jeg må sige jeg syntes der noget alvorligt galt med jer “veluddannet” kvinder, Selvfedheden, hvad skete der for dig/jer.
  Programmet præmis, vil du gifte dig med en tabermand? Stil fire “veluddannet” mænd det samme spørgsmål vil du gifte dig med fede trunte fra de unge mødre?.
  Latterligt spørgsmål, at du/i kan gå med til de præmis. for derefter at hævde jer selv som vindene kvinder, er simpelthen, så patetisk og ynkeligt, og som i selv sagde, i/du har svært ved at finde en veluddannet mand.

 33. Af M. Ravnkilde

  -

  Taberkvinder, er vel en ret så god benævnelse for for de 4 – så indbyrdes uenige – kvinder, med samfundsbetalt uddannelse.
  (enhver dansk kvinde koster os (mænd) 2,4 + 0,8 millioner kroner)

 34. Af Niels B.R.

  -

  Egentlig var mit ærinde at kommentere på den udensendelse som DR2 sendte igår aftes og på ASH deltagelse i denne debat.

  Men jeg har nu snart brugt rigtigt lang tid på at læse mig igennem denne noget til tider primitive og ondsindede “debat”. Jeg savner egentligt at høre din stemme ASH i den lidt oftere, men du deltager måske ikke selv i dine oplæg?

  Jeg synes umiddelbart oplægget til debat udsendelse igår kunne være interessant, men bemærkede også ligesom ovenstående indlæg, at spørgsmålet om kvinder vil have en taber mand er et opportunistisk vinklet spørgsmål for hvem vil dog det med mindre man selv er taber? Men fint, tingene skal nogengange skæres lidt skarpt for at trække folk til. At panelet kun bestod af kvinder var vel egentlig også ok da spørgsmålet jo nødvendigvis må stilles til en kvinde. Der var mange fine betragtninger og jeg synes faktisk at du ASH stod for nogle af de mest konsekvente og skarpe betragtninger. Men at programmet slutter med at værten lader mændene komme til orde i form af Karl Mar Møller, der toner frem for at sige at: “mandens pik er omsorgssviget” sætter bare hele programmet i et meget dårligt relief, da der umiddelbart bagefter klippes til studiet hvor 5 kvinder sidder og griner incl. dig ASH. Det er så uværdigt og det viser meget godt hvor debatten er henne og at det desværre er rigtigt at det i dagens Danmark er omkostningsfrit at håne mænd. Det gik helt sikkert ikke med omvendt fortegn. Den eneste sammenligning jeg kan kommer i tanke om er “Live fra Bremen”, hvor en af deres sketches handler om det fiktive underholdningsprogrem med værten Hotnocker. Her nedgøres kvinders lystigt i en simuleret 50’er optik og vi klasker os på lårene af det, da det er så forældet en facon at anskue tingene på. Spørgsmålet er om det er befordrende eller hensigtsmæssigt at kvinder i et debatprogram på DR benytter sig af den form for logik? Var det det i ville bruge jeres frihed til?

 35. Af M. Ravnkilde

  -

  “Jeg savner egentligt at høre din stemme ASH i den lidt oftere, men du deltager måske ikke selv i dine oplæg?”

  Fri os venligst for deltagelse i debat, af ondsindet kvinder, der hånligt og arrogant griner af mænd, og forsøger at fremstille mænd som ved filmklip med Carl-Mar Møller.

  Alle landets kvinder er forsørget af mænd (Velfærdskommisionenes rapport) Reducer i enhver støtte til kvinder.
  Brug recourcerne på dig selv, Og på andre mænd.

 36. Af Stig Johansen

  -

  Den opblæste lolitadukke, Anne Sophia Hermansen, har sikkert aldrig overvejet, om de mænd, der så nedladent kaldes “tabermænd”, netop er det i kraft af sociale nedture efter mødet med en ondskabsfuld hyæne.
  Hvad med den mand, der f.eks. som midaldrende får en blodprop, bliver lam i kroppen, mister sin erhvervsevne og sin sociale prestige…er han også en tabermand?? Sådan en, som lolitadukken Anne Sophia Hermansen ikke kan lade sig se med i det pæne selskab??

 37. Af Thorbjørn M.

  -

  http://www.180grader.dk/Politik/moderne-kvinder-soeger-en-snakkende-hushjaelp

  Skulle der findes fornuftige kvinder, må de nødvendigvis krumme tæer over mødet med de fire stjerner.

  Udsendelsen var lagt sent på aftenen, fordi man ellers skulle have forbudt børn at se den.

 38. Af Aske Rask

  -

  Velfærdssamfundet skaber desværre professionelle brokke hoveder… Stop med at tro at politikerne kan løse ligestillings problemerne, vi bliver nød til at tage ansvar for vores eget liv. Du har ansvar for alt hvad der sker i dit liv, hvis du ikke kan finde en kæreste må du jo lære hvad der skal til for at finde en kæreste. Kvinder vælger manden det er ren biologi, så derfor er vores job som mænd at gøre os til dem kvinderne har lyst til at vælge. Hvem vælger kvinderne så? Manden der har et mål i livet, og går efter det mål hver dag og hele tiden. Som mand bliver du nød til at finde meningen med dit liv, naturen giver dig ikke et mål på forhånd, du skal selv finde det! – Det burde være det som man underviste i i folkeskolen, bare for at brokke mig lidt over politikerne:)

 39. Af Annette R.

  -

  Ja, det er problematisk hvis vi fortsætter med at definere kvinder som entydigt svage/ofre samt diskuterer på vegne af de magtesløse mænd i stedte for at inddrage dem. Det var også kernen i mit blogindlæg fra d. 8. marts: http://fremtidenserhvervsliv.dk/2011/03/08/seje-kvinder-og-frustrerede-m%c3%a6nd/

 40. Af Hvad har mændene? - Side 8

  -

  […] C. Jensen, mener i det hele taget, at Velfærds-Danmark diskriminerer lavindkomstmænd-" Der kom en mail fra mandeproletariatet — ASH m.m. Svar med citat var _googleAds = { ad_client : […]

 41. Af Peder Nielsen

  -

  Velfærds-Danmark diskriminerer ikke bare “lavindkomstmænd.
  Velfærds-Danmark diskriminerer mænd generelt!

  Sagen er, at kvinder er lykkedes med at italesætte deres nasse-gen derhen, at de skulle være ofre – for alt mellem himmel og jord.
  Det er så lykkedes så fuldkommen, at det nu definitivt er slut.

  Respekten for kvinder er væk. Kvinder har afsløret sig som værende magtsyge nasserøve. Og sammenlagt med, at de har mistet deres feminitet – og derfor ikke længere er attraktive som partnere og mødre for vores børn – har de ikke længere grundlag for udgangspunkt for andet, end at skulle klare sig selv.

  Upåagtet at kvinder har uddannelse og arbejde, evner de ikke at forsørge sig selv. Og med stadig stigning af “lavindkomst-mænd” (heri også medregnet de af os, der ikke længere finder incitament for, længere at bidrage til staten – og der gennem forsørgelse af kvinder (jævnfør Velfærdskommisionens rapport))
  Vil kassen snart gå tom.

  Vi vil altid huske kvinders nedgørelse af mænd.

Kommentarer er lukket.