“Jeg kæmper jo for mit liv nu”

Af Anne Sophia Hermansen 63

”Jeg kæmper jo for mit liv nu”, sagde våbensmugleren Niels Holck forleden til Aftenshowet, og omtrent den samme fortvivlelse udtrykte narkosmugler Camilla Broe, da hun sidste sommer skulle udleveres til retsforfølgelse i USA. Medierne dækker med stor indlevelse sager om danskere, der står foran en udlevering, og mens de katastrofale konsekvenser for dem selv og deres familie trækkes skarpt op, træder det i baggrunden, at de reelt har begået en kriminel handling. 

Niels Holck har – for the record – kastet fire tons våben ud over Indien, og Camilla Broe blev sigtet for indsmugling af 106.000 ecstasy-piller. Begge har fået masser af taletid i medierne, og særligt bliver det betonet, at Broe er enlig mor, og at Niels Holck er familiefar. At der er børn involveret, synes sært nok at fritage dem for en del af ansvaret, men at Broe også var mor, da hun deltog i narkosmuglingen, har ikke forhindret hende i at begå handlingen. 

Holck har netop – 15 år efter sin forbrydelse og trods to justitsministres udsagn om det modsatte – fået at vide, at han skal udleveres. Klart problematisk. At indiske fængsler ikke er bygget som spa- og wellness-centre, har vi efterhånden også fået forklaret mange gange, og selvfølgelig skal danske statsborgere ikke udleveres til lande med tvivlsom retssikkerhed. Men at fire tons våben var tiltænkt at slå hundreder, måske tusinder ihjel, bliver fremstillet som underligt ligegyldigt i forhold til det menneskerettighedskrænkende ophold, der venter Holck. Det slår mig også, at han i de interviews, jeg har hørt eller læst, ikke udviser nogen form for fortrydelse over sin handling. Snarere tværtimod. Her er en udtalelse fra en optræden i Deadline kl. 22.30 den 18. august 2007: 

”Jeg har deltaget i en udfordring af et styre, der undertrykker sine borgere, og jeg ville hjælpe denne spirituelle bevægelse. Jeg mener, at alle mennesker har ret til at forsvare sig, hvis der begås overgreb mod dem.” 

Lov og ret, ja pyt da med det, alle har ret til et fedt køkken og til at nedkaste fire tons våben. Da han stillede op i Aftenshowet, var hovednerven i interviewet heller ikke retfærdigheden bag hans handling, men hans følelse af at blive uretfærdigt behandlet. ”Jeg kæmper minut for minut for mit liv,” sagde han, så ikke et øje var tørt.  

For vores våde øjne skifter Broe og Holck karakter fra forbryder til offer, og hvis ikke det er synd for dem, at de nu skal retsforfølges, så er det synd for deres familier. Det er jo en enlig mor og en familiefar, der er tale om! Den forbrydelse, de har begået synes mindre end den, der bliver begået mod dem i form af noget så urimeligt og ubehageligt som straf og konsekvens. Det er med andre ord retssystemet, der er forbryderen her, ikke den kriminelle selv. 

Om ikke lang tid udkommer der en bog om Camilla Broes udlevering. Ifølge forlagets pressemeddelelse vil den tage os ”med ind bag murene i et amerikansk fængsel gennem eksklusiv adgang til Camilla Broes private dagbøger.” Den indeholder desuden masser af interviews med familie og venner, og så er vinklen jo ligesom lagt. Måske er Niels Holck tilsvarende i gang med at sælge de eksklusive rettigheder til sin historie om den totalt crazy jagt på ham, efter at han næsten uskyldigt nedkastede fire tons våben for at støtte en spirituel (øh, nå?) bevægelse i dens heltemodige kamp for retfærdighed. 

Uh, kan næsten ikke vente med at få indblik i mere eksklusiv kriminalitet fortalt af to familiemennesker, der jo bare ville verden det godt og nu er endt som ofre for en forbrydelse. Deres egen, men det er en detalje.

63 kommentarer RSS

 1. Af M. Frederiksen

  -

  Godt indlæg ASH
  Broe og Holk hører iflg. medierne til de lidt finere forbrydere. Der findes de almindelige og så de lidt finere. De selv mener vist at de kan opholde sig et par måneder måneder i et dansk fængsel på luksusklasse for de alvorlige forbrydelser de har begået og så er den potte ude. Nu skal vi høre Broes klynkeriet om amerikanske fængsler som stadigvæk er rigtige fængsler.
  De skulle have tænkt over konsekvenserne før de begik forbrydelserne. Ikke een gang hørte man Broe fortryde sine kriminelle handlinger og der har været rigtig mange interviews med hende. Holk skal udleveres til Indien hvor han kan tænke over hvad han har haft gang i.

 2. Af Jens Hansen

  -

  Jeg forstår godt at Karsten Lauritzen fra Venstre vil have mulighed for at udlevere danske statsborgere til udlandet.

  For tænk hvis nu utilfredsheden med Venstre vokser så meget frem til valget at Liberal Alliance risikerer at genopstå!

  Så er det da bare med at få udleveret Kim Fournais og Lars Sejer Christensen til Sydafrika i en fart?

 3. Af m christensen

  -

  Se og Hør journalistik af værste skuffe.. alt foregår i overskrifter, hvor er substansen og baggrundsviden i disse sager.. medierne har igen vist sig fra sin værste side incl. A.S.H.
  Bare fyr en oveskrift af og videre til næste blogindlæg.. er du provisionslønnet alt efter hvor mange kommentar bloggen får ? Vi danskere blir kørt rundt i manegen efter forgodtbefindende og hopper som en flok jubelidioter med på galajen.. sagerne er blevet til NOGET

 4. Af Flora D. Møller

  -

  Relevant kommentar.Og nødvendig–eftersom det efterhånden
  er blevet således at tingene vendes på hovedet, bl.a.
  ved at forbrydere gøres til ofre og ligefrem feteres. At smugle narko er en alvorlig sag–hvad skal en datter mene om en sådan mors handlinger ?

  Det sørgelige er at der er folk som givet vil sluge en sådan case-story ved at købe en bog om den–rørende
  historie om den “stakkels ” kvinde som har måttet døje
  med amerikansk fængsel.

  Og hvad angår den herre som har kastet 4 tns våben–han
  leder tanken hen på folk som dem i Bader-Meinhof-banden
  eller på Blekingegadefolkene—begavede folk som
  på fantisk vis misbruger deres talenter til at afreagere
  deres onde side.Arvesynden for fuld udblæsning.

 5. Af Flora D. Møller

  -

  –fejl der skal naturligvis stå fanatisk ..sorry.

 6. Af bjørn jespersen

  -

  Anne Sophia Hermansen, jeg synes ikke helt din vinkel holder:

  – det er vist temmeligt tåget på hvilken måde Camilla Broe var involveret i smugler-sagen og hvilke aftaler der var indgået. Rigeligt tåget til at jeg mener, man skal tøve med at mene, man ved hvad hun er skyldig i.

  Der havde nok også været opmærksomhed omkring en udvisning, hvis sagen havde været mere enkel. Men en del af forklaringen på at CB kom til at virke som offeret, var efter min mening, at der tegnede sig et tydelig billede af, at der var tale om en politisk beslutning om, at hun skulle udleveres – også selv om lovgrundlaget var tvivlsomt. Og som bekendt kom hun jo også retur, en oplevelse “rigere”.

  Jeg har ikke gjort noget for at fordybe mig i Niels Holcks sag, men hvis man tager hans udsagn for pålydende, så befandt han sig blandt en minoritetsgruppe, der blev undertrykt med vold og drab. Det kan være en situation, der ifølge international ret berettiger til væbnet nødværge. Det er i hvert fald det han hævder. Og det er det han er indstillet på at stå ved i en retssag. Altså ikke noget hykleri der.

  Det foregik i den Indiske delstat, der hedder Vest Bengalen, og det var altså myndighederne dér, der stod for overgrebene (iflg. NH). Delstaterne er, som jeg forstår det, temmeligt egenrådige, og retsystemet i Vest Bengalen skulle ikke være blandt de bedste i Indien.
  Hvem føler sig sikker på, at hans påstand om lovligt nødværge vil få en fair prøvelse i en Vest Bengalsk retssal?

  Desværre er det nemt at få fornemmelsen af at der også her er et politisk signal, der går forud for retssikkerheden (specielt efter at have hørt Carsten Lauritsen på P1 dømme NH som terrorist i noget nær hver anden sætning).

  Jeg har svært ved at se, hvem der seriøst kan mene, at de kan dømme NH uden en retssag.

  Og så længe skyldsspørgsmålene kun er fastslået af mediebetragterne, synes jeg, det er at gå for vidt at argumentere ud fra, at der er begået en forbrydelse.

  Men jeg er enig i at begge sager har to retsaspekter, og at journalisterne også i min oplevelse er uforholdsmæssigt optagede af udleveringsdelene i forhold til at undersøge/tale om anklagerne.

  Mit gæt er, at vi kun forventes at kunne forholde os til den del, fordi det andet er for fjernt, fremmed og kompliceret. Desuden er begge parter i udleverings-dramaet lige til at få i studiet.

 7. Af Chr. Fr.

  -

  @Flora D. Møller. Helt enig. Forbrydere er forbrydere og skal behandles derefter. Hvor er vi efterhånden henne? Klaus Riskær og andre af samme skuffe modtages til interviews i aftenshows i TV, mens de afslappet henslængt fortæller om sig selv – som underholdning, mens de lige bruger den meget tid i fængsel, skatteborgerne har foræret dem, til at skrive en bog eller tage uddannelse. Jeg hører også, at indsatte kommer hjem i julen. Det er groteskt.

 8. Af Flemming Dyremose

  -

  Det er den hårde linje der serveres her, og som det ses af indlæggene bringer det det værste og det bedste frem i folk. Igen handler debatter alt for tit om at man ikke kan definere sine mål tilstrækkelig præcis før man tager stilling til hvad man mener.
  Man kan jo starte med at spørge sig selv, helt uafhængig af dette specifikke eksempel, hvilket menneskesyn man repræsenterer. Hvis man, overfor sig selv har præciseret sit menneskesyn, kan man efterfølgende, spørge sig selv om de holdninger man eksponerer stemmer overens med det menneskesyn man har. Hvis overensstemmelsen er fraværende bør man nok korrigere enten sine holdninger eller opfattelsen af sit menneskesyn.
  Jeg vil tro at der er belæg for en injurie sag, når man i al offentlighed kalder Camilla Broe for narkosmugler. Mig bekendt er det først når man har fået en dom for en kriminel handling at andre kan få lov til at lufte sådanne behov.
  Niels Holck har derimod ikke benægtet at have kastet våben ud til oprører, og styrer, så vidt jeg kan bedømme, mod en tilståelsessag. Problemet set med mine øjne er at Indien har dødsstraf, og at det derudover ikke er ualmindelig med tortur i Indiske fængsler. Hvis vi i Danmark mener at tortur er forkert, og at dødsstraf er forkert, så er vores grundholdning af dødsstraf og tortur er ulovlig, og at man derfor i vores øjne begår en ulovlighed ved at udføre begge. Den danske holdning bør derfor være, at man ikke udleverer mistænkte til retsforfølgelse i lande der har dødsstraf eller tillader tortur.
  Den aftale man kunne indgå med sådanne lande, kunne være at retsforfølge mistænkte i det danske retssystem, og tildele dem en straf efter danske forhold. Fanges danskere i udlandet, efter der at have begået en kriminel handling, kan det danske system ikke gennemtvinge nogen særordning, og danskere må i sådanne tilfælde betale for den risiko de har taget, også når dette er en dødsstraf.
  Det er ikke helt klart for mig, ud fra ASH´s indlæg om det er straffritagelse eller mildere straffe der opponeres imod, eller om det er kriminelles mulighed for at profitere på deres kriminalitet, ved at sælge deres historie på den ene eller den anden måde. Men uanset hvad der generer mest, så vil det nok være svært at forestille sig et samfund hvor kriminelle fratages deres ytringsfrihed. Det skulle jo i så fald være samtlige lovovertrædelser det skulle gælde for, for ellers ville man bare rykke grænsen for hvornår det bliver interessant at læse om. Hvor hårde straffe folk skal idømmes for deres forbrydelser, er en meget lang og uafklaret diskussion, og afhænger vel også meget af hvad formålet skal være. Er formålet at man får en god fornemmelse af at nogle lider for det de har gjort, kan straffe sikkert ikke blive hårde nok. Er formålet derimod at nedbringe eller afskaffe kriminalitet, tror jeg at juryen fortsat er ude at votere. Så her er der stadig frit spil for alle holdninger, og det vil der højst sandsynlig være lang tid fremover. Men historisk set og kulturel set, har næsten alle grader været anvendt, og hvorvidt man skal have en kugle for panden for at køre uden lys på cyklen, er kun et spørgsmål om at flytte holdninger.
  ASH skriver at den måde de to omtalte sager bliver behandlet på, gør at det bliver retssystemet der er forbryderen, og ikke den kriminelle selv. Det kommer næsten til at lyde som en selvfølge at det jo ikke kan være sandt. Men det er kun fordi man tager retssystemets ufejlbarlighed for givet. Retssystemet er et system af mennesker, og mennesker tager fejl. Mon ikke der i lande med en generel dårligere uddannelse af dommere og jurister sker flere fejl, lige som der i systemer med et andet menneskesyn dømmes anderledes. Men hvornår er det lige man skal kalde et retssystem for kriminel? Hvis dommere dømmer uskyldige, har det ingen konsekvenser. Det anset som en uundgåelig nødvendighed, og der forskes ikke nævneværdig i hvor mange der dømmes uskyldigt. Hvis et retssystem dømmer relativt uretfærdig på baggrund af et samfunds grundholdninger, er det så kriminelt, bedømt med en anden kulturs øjne? Det er ikke et let spørgsmål at besvare med mindre man vælger den simple udvej, nemlig at antage at man selv har ret, og alle andre har uret.

 9. Af Jette Henriksen

  -

  Bortset fra hele problematikken omkring udlevering af egne statsborgere, så hæfter jeg mig også ved, at den kriminelles baggrund indrages. “Enlig mor” (vi kan allerede høre violinerne i baggrunden). Who cares – det viser da blot endnu større uansvarlighed, at hun for ussel mammon smugler narkotika. I det hele taget nævnes folks civilstatus ift. børn i mange sammenhænge: “Mor to to kørt galt” – var det mindre forfærdeligt, hvis det var en single???

 10. Af Jesper K

  -

  Der skal/skulle i begge sager have været rettergang og eventuelt afsoning i danmark men efter de repsektive landes straframme. Selvsagt er dødsdom undtaget.

  ASH bortset fra du har ret i din blog og den for en gang skyld er nogenlunde fornuftig at læse, så laver du alligevel en fundamental fejl nu vi snakker retssikkerhed og det er du skriver som at Broe rent faktisk er dømt . Hvilket hun som bekendt aldrig blev grundet sagen var forældet .

  Man kan have sine antagelser for sig selv men ikke offentligt hænge folk ud som dømte når de kun har været sigtet!

 11. Af Mark Pedersen

  -

  Lad da Indien beholde ham. Hvorfor skal Danmark have en terrorist på kost, når det var i Indien han begik sin forbrydelse?
  Det samme med Camilla Broe. Det er noget så ulækkert at hun nu kommer til at tjene (flere) penge på at have ødelagt massevis af menneskers liv ved sin narkosmugling.

  En terrorist er en terrorist – og en narkosmugler er en narkosmugler; uanset nationalitet.

 12. Af Mark Pedersen

  -

  Jeg tror at “far Jensen” skal kigge lidt mindre dybt i flasken, når han kan få den ide at Indien er et kommunistisk diktator. Det er verdens folkerigeste demokrati (omend med nogle problemer. Hvilket samfund har ikke det?)

 13. Af poul pava

  -

  i dag har man et samfund som er så godt -at hvis en fattig mand fra østeuropa med kriminelle hensigter kommer hertil -og måske slå et par mennesker fordærvet eller helt ihjel -jaså kan han se frem til 10 år bag tremmer og en udannelse som advokat læge eller revisor i fængslet -mens han sidder og tænker over tingene – det da ret godt gået hvis han altså bliver fanget !!

Kommentarer er lukket.